Bitcoin btc
$ usd

SpookySwap – DEX na blockchainie Fantom

7 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski

DeFi wciąż wprowadza innowacje, przez co często pojawiają się nowe platformy i sieci. Innowacje te doprowadziły do powstania wielu projektów o unikalnych cechach i wydajności, co przyniosło korzyści użytkownikom. Jednym z projektów przyciągających uwagę użytkowników jest SpookySwap – zautomatyzowany animator rynku (AMM) zapewniający użytkownikom bezproblemowy dostęp do swapów, pożyczek, zakupów i innych funkcji DeFi przy niskich opłatach. Wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o SpookySwap DEX na sieci Fantom, w tym jak działa i jak go używać.

W tym przewodniku:

Co to jest SpookySwap?

spookyswap dex

SpookySwap to zdecentralizowana giełda (DEX) i zautomatyzowany animator rynku (AMM) działający w sieci Fantom Opera. Na pierwszy rzut oka oferuje użytkownikom różne sposoby zawierania transakcji bez pośredników. 

Oprócz podstawowych usług DEX, takich jak swapy tokenów (zamiana kryptowalut), dodawanie płynności i yield farming, SpookySwap pozwala również użytkownikom na połączenie między różnymi blockchainami poprzez wbudowaną funkcję cross chain. Na przykład możesz zmostkować EthereumBinance Smart Chain itp. w celu zwiększenia zarobków w różnych protokołach DeFi. SpookySwap eksploruje również świat NFT i umożliwia mintowanie NFT.

Co ciekawe, platforma wykorzystuje innowacje Fantom blockchain, aby zapewnić usługi niskich opłatach. Jak podano na stronie internetowej, ma prawie zerowe opłaty za depozyt lub wypłatę zarówno dla farmingu, jak i dodawania płynności. SpookySwap pobiera opłatę za swapy w wysokości 0,2% (0,22% dla zleceń typu limit), co daje mu przewagę nad innymi DEX-ami. Jednakże, aby dokonać transakcji na SpookySwap, musisz mieć FTM w swoich portfelach FRC20. Używa on również FTM do uiszczania opłat za gaz. Swoje pierwsze tokeny Fantom możesz kupić np. na giełdzie eToro, Binance, KuCoin czy FTX.

Oprócz wielu innowacji, SpookySwap ma listę ekscytujących partnerstw z dużymi projektami kryptowalutowymi, w tym Yearn.Finance, Paint Swap, Beefy, Alpha finance itp.

Poznajmy zespół, który stoi za tym projektem.

Historia SpookySwap

SpookySwap to pierwszy DEX typu AMM zbudowany na sieci Fantom Opera.

Platforma została uruchomiona w kwietniu 2021 roku przez zespół nieznanych deweloperów. Co ciekawe, mówi się, że zespół ma solidną wiedzę na temat popularnych AMM na Binance Smart Chain i pracy Ethereum. Zespół składa się z pseudonimowych twórców Eerie i ooGwei jako współzałożycieli. Nazwę SpookySwap zainspirował zespół Fantom.

Od momentu uruchomienia, platforma pracuje nad kilkoma aktualizacjami, aby poprawić doświadczenie użytkowników. Jej rodzimy token, BOO, jest tokenem zarządzania (governance) w różnych pulach. Token zapewnia również dostęp do farm, mostów i innych elastycznych usług.

Zespół skupia się również na przyciąganiu deweloperów do sieci Fantom. Robi to poprzez międzynarodową reklamę, konkursy za pośrednictwem Twittera oraz granty dla deweloperów.

Jak to działa?

SpookySwap to AMM i DEX hostowany na blockchainie Fantom. AMM wykorzystuje smart kontrakty, czyli zestawy kodu zapisane na blockchainie, aby ustawić i wykonać zlecenia. Jako zdecentralizowany protokół, Spookyswap nie ma organu regulacyjnego, który by nim rządził.

Trading na SpookySwap polega na wymianie tokenów po cenie rynkowej lub poprzez zlecenie z limitem. A po podłączeniu portfela takiego jak np. MetaMask do sieci Fantom Opera, można bezpośrednio handlować tokenami. Platforma wymiany pobiera opłatę w wysokości 0,2% od zleceń rynkowych i 0,22% od zleceń z limitem. Zazwyczaj SpookySwap wykorzystuje opłaty handlowe do odkupienia tokenów BOO. 

Podobnie jak standardowe DEXy, SpookySwap używa algorytmicznej stałej funkcji X * Y = K do określenia cen. W tym przypadku X i Y oznaczają liczbę tokenów w procesie wydobycia i tokenów rezerwy płynności. SpookySwap używa tego modelu matematycznego do określenia nowego stosunku między tymi dwoma aktywami.

Zazwyczaj swapy jednego tokena na inny powodują zachwianie proporcji tokenów w puli płynności. A cena automatycznie dostosowuje się do nowego stosunku tokenów. SpookySwap zapewnia wystarczającą płynność dla użytkowników. Jednak wraz z rosnącą wielkością zlecenia, może się pojawić poślizg (ang. slippage).

SpookySwap pozwala również użytkownikom zarabiać nagrody poprzez dostarczanie płynności do puli. Te nagrody to zwykle tokeny spLP (Spooky Liquidity Provider), przedstawiające stosunek posiadania względem wszystkich tokenów w danej puli. Dostawcy płynności mogą stakować tokeny spLP na SpookySwap i dodatkowo zarabiać BOO. Użytkownicy mogą również stakować na innych platformach.

Co czyni DEX SpookySwap wyjątkowym?

giełda fantom opinie

DEX oferuje wiele fascynujących funkcji, które odróżniają go od innych platform. Oprócz podstawowych funkcji, w tym wymiany tokenów, SpookySwap oferuje użytkownikom następujące funkcje.

Mosty

To narzędzie pozwala użytkownikom na swapy tokenów między dwoma różnymi blockchainami. Możesz przenieść swoje środki z Fantom do innych sieci za pewną opłatą. W rezultacie możesz używać tokenów FTM na Ethereum.

Most SpookySwap obsługuje obecnie osiem sieci, w tym Ethereum, BSC, ArbitrumAvalanche, Polygon itp. do mostkowania do i z Fantom. Oczekuje się, że w miarę rozwoju projektu zostanie dodanych więcej tokenów. Dodatkowo, jest wspirany przez Multichain/AnySwap.

Staking xBoo

SpookySwap pozwala również użytkownikom na większe zyski, pozwalając im stakować tokeny BOO na platformie. Po zdeponowaniu swojego tokena, otrzymasz tokeny xBOO równoważne stakowanemu aktywowi. Domyślny stosunek w puli to 1 xBOO = 1 BOO, a z czasem będzie wzrastał.

Kiedy stakujesz swoje tokeny BOO w puli xBOO, a następnie w wybranej puli, zarabiasz określony procent APY. Dostawcy płynności otrzymują 0,17% z obrotu, a 0,03% trafia do kontraktu swapowego biorącego udział w transakcji.

Intuicyjny interfejs

Niektóre platformy DEX mają nieprzyjazny interfejs, który sprawia, że dla użytkowników trading staje się prawdziwym wyzwaniem. Na SpookySwap jest łatwo odnaleźć potrzebne funkcje, podłączyć portfel, wymienić tokeny oraz zdeponować swoje aktywa kryptowalutowe w puli płynności.

Mintowanie NFT

Oprócz farmingu, możesz zwiększyć swoje zyski na SpookySwap posiadając Magicats – oficjalne NFT projektu. Te NFT są związane z maskotkami SpookySwap, kotami Grim i Ace.

Atuty SpookySwap

SpookySwap opinie

Do znacznego wzrostu, jaki SpookySwap odnotował w ciągu ostatnich kilku lat przyczynia się kilka czynników. Może się on pochwalić wieloma korzyściami, a w tej sekcji poznamy niektóre z nich.

Swapy pomiędzy różnymi sieciami

Na SpookySwap możesz natychmiast wymienić dowolne aktywa kryptowalutowe obsługiwane przez Fantom. Dodatkowo, ponieważ wiele tokenów kryptowalutowych to tokeny Ethereum ERC-20, platforma zapewnia użytkownikom możliwość tradingu na wielu blockchainach, aby zwiększyć swoje zarobki.

Płynność (ang. liquidity)

Płynność na platformie DEX to zdolność tradera do łatwego handlu aktywami bez poślizgu i ponoszenia dodatkowych kosztów za wszelkie prowizje handlowe.

To właśnie tutaj wolumen SpookySwap jest niezwykle istotny. SpookySwap jest największą zdecentralizowaną giełdą na Fantomie pod względem całkowitej wartości zablokowanej (TVL), a zatem oferuje największą płynność wymian kryptowalut.

Wpłacanie części opłat handlowych z powrotem do puli płynności zwiększa całkowitą płynność projektu, poprawiając tym samym wrażenia dla użytkowników.

SpookySwap pozwala każdemu zarabiać poprzez zapewnienie płynności na rynku, a następnie czerpanie korzyści z kosztów transakcyjnych. Dodawanie płynności jest proste. Wpłacasz tokeny do puli i otrzymujesz tokeny tej puli, które możesz wypłacić w dowolnym momencie.

Zoptymalizowany yield farming

SpookySwap pozwala użytkownikom wykorzystywać różne farmy, dodawać płynność do protokołu i zdobywać wysokie nagrody. Otrzymasz nagrody za wpłacenie swoich tokenów do puli. Na przykład pożyczasz swoje tokeny FTM i za to zarabiasz tokeny BOO.

Obecnie farming w SpookySwap oferuje roczny procentowy zysk – APY w wysokości około 40%. Jest to dość wysoka wartość w porównaniu z innymi projektami, zwłaszcza o tak ugruntowanej pozycji.

Jak korzystać ze SpookySwap?

Pierwszym narzędziem, którego potrzebujesz do korzystania ze Spookyswap jest portfel MetaMask. Podłącz go do sieci Fantom Opera, aby rozpocząć operacje na swoich aktywach kryptowalutowych.

Dodatkowo, po podłączeniu portfela, trzeba mieć trochę FTM dla opłat za gaz. Jak uzyskać darmowy gaz od Fantom dowiesz się tutaj.

Co to jest token BOO?

kurs boo token

BOO jest natywną walutą SpookySwap, która reguluje i nadzoruje wszystkie operacje na platformie. Możesz wpłacić tokeny BOO do puli, aby w zamian zarobić xBOO. Uzyskane xBOO określają własność części puli. Podczas gdy xBOO są generowane z kosztów transakcyjnych zarobionych przez protokół, możesz również nimi handlować i mieć udział w przychodach z tradingu produkowanych przez protokół. 

Możesz również głosować i decydować o przyszłych propozycjach projektu za pomocą swojego stakowanego tokena. Ilość głosów zależy od tego, czy BOO jest w parze płynnościowej (5 głosów) czy w puli (3 głosy).

Korzystanie z tokena BOO umożliwia SpookySwap bardziej efektywne przetwarzanie transakcji w całym blockchainie.

Tokenomia

Całkowita podaż tokenów BOO to 13 666 000. Początkowa podaż stanowiła 20% całkowitej maksymalnej podaży, która trafia do airdropów dla społeczności oraz IDO. Poniżej znajdują się szczegóły początkowej dystrybucji.

Dystrybucja początkowa

  • Airdropy dla społeczności: 7.0%
  • Zablokowany fundusz deweloperski: 5.0%
  • BOO IFO: 4,0% całkowitej maksymalnej podaży jest dystrybuowane do stakerów BOO w ciągu 15 dni, choć pierwotnie było to 12 tygodni.
  • IDO: 2% przeznaczone na Initial DEX Offering jest warte około 50 000 dolarów w FTM, co powoduje, że początkowa cena tokena wynosi 0,18$.
  • Bonus Boo: 2.0%

Tokeny deweloperów są zablokowane na okres 52 tygodni.

Dalsza podaż

Emisja tokenów BOO rozkłada się następująco:

  • Nagrody za farmy LP: 72.7%
  • Fundusz Deweloperski: 5.3%
  • DAO BOO: 2.0%

Ta pozostała podaż, czyli 80% całości, będzie rozdystrybuowana przez trzy lata.

Jak kupić tokeny BOO?

kupowanie kryptowalut na giełdzie

Masz wiele opcji zakupu tokenów BOO. Możesz kupić i sprzedać je bezpośrednio za pomocą scentralizowanych giełd lub wymienić na inne. Po złożeniu zlecenia, giełda wykona transakcję w oparciu o ustawione przez Ciebie warunki za odpowiednią opłatą. Scentralizowane giełdy takie jak MEXC, Gate, Huobi obsługują bezpośrednio tokeny BOO. Możesz także np. kupić FTM na eToro czy Binance i wymienić je na tokeny BOO bezpośrednio na SpookySwapie.

Czy warto zainwestować w DEX?

SpookySwap doznał gwałtownego wzrostu w 2021 roku dzięki funkcjom, które oferuje. Do tej pory utrzymuje swój status lidera według TVL spośród wszystkich DEXów Fantom Opera, a obecnie posiada ponad 200 milionów dolarów w parach stablecoinów.

Są to pozytywne znaki dla projektu. Jeśli uważasz, że warto zwrócić na niego uwagę, rozważ zakup tokena BOO, aby uczestniczyć w zarządzaniu protokołem poprzez głosowanie i zarabiać pieniądze poprzez farming, staking i pożyczanie. Jednak przy obecnym wzroście jego TVL i innych kuszących projektach, ważne jest, abyś przeprowadził własną analizę przed inwestycją. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić stracić i zawsze bądź świadomy ryzyka związanego z rynkiem kryptowalut. A o swoich planach tradingowych możesz porozmawiać także na naszej grupie BeInCrypto Polska na Telegramie!

Najczęściej zadawane pytania

Na jakim blockchainie działa SpookySwap?

Jak zdobyć SpookySwap?

Czym jest most SpookySwap?

Czym jest Fantom?

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

Sponsorowane
Sponsorowane