Zobacz więcej

Dostawca płynności na giełdzie DEX – jak działają tokeny LP?

7 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Tokeny LP (Liquidity Provider) są nowatorskim sposobem, dzięki któremu osoby korzystające z kryptowalut mogą uzyskać pasywny dochód. Poza nagrodami, decyzja o zostaniu dostawcą płynności jest dla niektórych kwestią zasad elementarnych. Dostawcy płynności bowiem pomagają wspierać zdecentralizowane giełdy i, w konsekwencji, rozwijają system finansowy nieuzależniony od pośredników.

Jak działają tokeny LP? W jaki sposób mogą przynosić zyski? I co to wszystko właściwie oznacza dla rynku? Przyjrzyjmy się temu dogłębnie w poniższym artykule.

W tym przewodniku:

DEX: pojęcia ogólne

tokeny lp dex

Tokeny LP (liquidity provider) są przydzielane dostawcom płynności na DEXach (zdecentralizowanych giełdach). DEX działa w oparciu o protokół automatycznego animatora rynku (AMM). Ale czym dokładnie jest “DEX”? 

Giełdy zdecentralizowane (DEX) to platformy peer-to-peer, na których można dokonywać transakcji bezpośrednio między inwestorami kryptowalutowymi. DEXy są jednym ze sposobów na ułatwienie transakcji finansowych, które nie są nadzorowane ani regulowane przez żadnego pośrednika, takiego jak banki, brokerzy i inne instytucje finansowe czy firmy zewnętrzne. Wiele popularnych DEXów działa na sieci Ethereum lub BSC, na przykład Uniswap, Pancakeswap czy Sushiwap, ale także np. na Cardano (SundaeSwap).

Jak działają DEXy?

Ograniczenie ilości i wpływu pośredników jest istotnym założeniem społeczności blockchain. Jest to jeden z powodów, dla których DEXy zyskały na popularności obok tradycyjnych scentralizowanych giełd jak Binance czy KuCoin. Jak one działają i czym się różnią od swoich scentralizowanych odpowiedników?

Globalny rynek kryptowalut opiera się na giełdach kryptowalutowych, które zapewniają płynność handlu. Umożliwiają one obrót miliardami dolarów każdego dnia. Wiodące platformy rozwijają się, aby sprostać rosnącemu popytowi na aktywa cyfrowe. Oferują one przechowywanie aktywów oraz nowe cechy i funkcje tradingowe.

giełdy zdecentralizowane
Miesięczny wolumen DEXów: Dune Analytics

DEX zapewnia unikalne podejście do handlu aktywami cyfrowymi. Zdecentralizowane giełdy nie wymagają organizacji pośredniczącej do rozliczania transakcji. Zamiast tego, polegają na samowykonujących się smart kontraktach, aby ułatwić trading. Pozwala to na niemal natychmiastowe transakcje. Ponadto, często odbywają się po niższej cenie niż ta, którą mogą zaoferować scentralizowane giełdy kryptowalutowe (niższe prowizje).

DEXy przyjmują strukturę non-custodial, w której nie ma pośredników. Oznacza to, że traderzy zachowują kontrolę nad swoją kryptowalutą. Będą oni jednak również całkowicie odpowiedzialni za zarządzanie swoim portfelem i kluczami prywatnymi. Jednak pełna kontrola nad swoimi środkami ma swoją cenę. Klucze prywatne mogą zostać łatwo utracone, jeśli ktoś nieostrożnie się z nimi obchodzi.

Należy również zauważyć, że brak pośrednika oznacza również, że większość DEXów ma ograniczone ryzyko kontrahenta. Ponadto, generalnie giełdy te nie są zobowiązane do przestrzegania standardów regulacyjnych Know-Your-Customer (KYC) lub Anti-Money-Laundering (AML).

W skrócie, DEX jest rynkiem peer-to-peer, gdzie traderzy mogą angażować się w transakcje bez wymogu nadzoru lub pomocy pośrednika. Rynki te obiecują większy stopień swobody, ale wymagają również nieco większego wysiłku od wszystkich zaangażowanych stron (dla użytkownika np. konieczność obsługi własnego portfela, np. MetaMask). Jednym z wyzwań jest ciągłe zapewnianie płynności. Dostawca płynności na DEX jest wynagradzany tokenami LP.

Automatyczny animator rynku (AMM)

Automatyczny animator rynku (AMM) to rodzaj zdecentralizowanego protokołu wymiany, który wykorzystuje formułę matematyczną do wyceny aktywów. Zasadniczo, aktywa są wyceniane przy użyciu algorytmu wyceny, a nie księgi zamówień, jak w przypadku tradycyjnej giełdy.

AMM jak działa co to
Jak działa AMM: Publish0x

A więc jak to dokładnie działa?

Każdy protokół może mieć inną formułę. Weźmy przykład. Uniswap używa formuły x * y = k. W tym równaniu x reprezentuje ilość jednego tokena w puli użytkowej, a y ilość drugiego tokena. Całkowita płynność puli, która musi pozostać niezmienna, jest w tym przypadku reprezentowana przez k.

Różne animatory mogą wykorzystywać inne formuły. Wszystkie jednak stosują algorytm jako metodę określania cen. Może się wydawać, że jest to trudny proces. Ale jaki problem pomaga rozwiązać?

Przed stworzeniem tokenów LP, wszystkie aktywa zablokowane w ekosystemie Ethereum były niedostępne w trakcie ich użytkowania. Tokeny są zazwyczaj blokowane, będąc w trakcie stakingu. Jest to zwykle część systemu zarządzania. Jeśli chodzi o DeFi, problem ten może zostać rozwiązany poprzez stworzenie łatwo wymienialnych aktywów zablokowanych w AMM przy użyciu tokenów LP.

Tokeny LP pozwalają na wielokrotne wykorzystanie tych samych tokenów, niezależnie od tego, czy są one stakowane w systemie zarządzania platformą, czy inwestowane w produkt DeFi. Pośrednia forma stakowania, którą umożliwiają tokeny LP, może pomóc w rozwiązaniu problemu ograniczonej puli płynności kryptowalut. W tej metodzie priorytetem jest dowód własności, a nie sam staking tokenów LP.

Liquidity provider w puli płynności

tokeny lp staking

Dostawca płynności (liquidity provider, LP) to osoba, która dodaje środki do puli płynności kryptowalut. To ogólna ilość pieniędzy, którymi mogą handlować traderzy. W zamian za zapewnienie płynności do protokołu, LP otrzymują opłaty od transakcji, które mają miejsce w ramach ich puli.

Jak działa pula płynności i tokeny LP?

pula płynności DEX
Struktura puli płynnności: Uniswap

Na przykład, w przypadku Uniswap, dla puli tokenów A i B, dostawcy muszą zdeponować 50% kryptowaluty A i 50% kryptowaluty B. Ich depozyt pomaga w procesie wymiany środków przez użytkowników końcowych.

Zasadniczo, dostawcy płynności są traderami, którzy umieszczają swoje tokeny kryptowalutowe na DEXach, aby zarobić na opłatach transakcyjnych. Jest to często nazywane “liquidity mining” lub “market-making”.

Opłaty transakcyjne są zazwyczaj wyrażone w procentach (transaction fee). Stopa procentowa może zmieniać się w zależności od tego, jaka ilość płynności jest dostępna, lub być z góry narzucona dla danej pary kryptowalutowej.

Zastosowanie liquidity mining

Generalnie łatwo jest dodać środki do puli płynności. Protokół określa wartość nagród. Na przykład, Uniswap v2 pobiera od traderów 0,3%, które trafia bezpośrednio do LP. Aby przyciągnąć dostawców płynności do swoich puli, inne platformy, takie jak np. liczne forki Uniswapa, mogą pobierać niższe opłaty.

Ale jak ważne jest przyciąganie płynności? Jest to kluczowe. AMM działają w sposób, w którym im większa ilość środków zdeponowanych w puli, tym zmniejsza się poślizg (wahanie ceny) dla dużych zleceń. Może to prowadzić do zwiększenia wolumenu na platformie, którą traderzy będą dzięki temu uznawać “za najlepszą”.

Kwestie poślizgu mogą się różnić w zależności od konstrukcji AMM. Cena, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest określana przez algorytm. W skrócie, cena formuje się na podstawie tego, jak stosunek między dwoma tokenami w puli został zaburzony po transakcji. Poślizg wystąpi, jeśli stosunek ten zmieni się znacząco.

Yield farming i LP

Podsumowując, w przeciwieństwie do stakingu, yield farming nie wiąże się z blokowaniem aktywów kryptowalutowych podczas walidacji transakcji na protokole. Yield farming pozwala komuś inwestować w pule płynności różnych protokołów. Innymi słowy, LP pożyczają swoją kryptowalutę i chcą otrzymać za nią odsetki.

Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi, jak wygenerować tego rodzaju pasywny dochód. Dodając płynność do puli na Uniswap, Pancakeswap, lub innym DEXie, oba tokeny wymagane w puli muszą być obecne w naszym portfelu. Yield farmerzy będą wybierać te pule w oparciu o roczny zwrot z inwestycji (APY) oraz poziom nietrwałej straty (impermanent loss), na którą wpływa zmienność cen kryptowalut.

Po podjęciu decyzji i posiadaniu dwóch dostępnych walut w portfelu, będziesz musiał przejść do danego DEXa i “dostarczyć płynność”. Jak tylko dokonasz transakcji, otrzymasz tokeny LP – tokeny dostawcy płynności. Właściwie, wskazują one procentowy udział Twojej własności w całkowitej puli.

Możesz wycofać płynność w dowolnym momencie. Różne strony internetowe dostarczają informacji na temat farm, które oferują najwyższą wartość, przy najniższym ryzyku, w dowolnym momencie.

Czym są tokeny LP?

Jak wspomniano wcześniej, tokeny LP są nagrodą dla osoby, która pomaga DEXom w tworzeniu płynności. W zasadzie, tokeny LP reprezentują udział w puli będący własnością dostawcy płynności. Liquidity provider zachowuje pełną kontrolę nad tokenami. Ponadto, tokeny LP zawsze mogą być wycofane z puli.

Tokeny LP pomagają rozwiązać potencjalnie istotny problem dla DEXów, jakim jest płynność. A więc te zdecentralizowane giełdy płacą użytkownikom w formie prowizji, ponieważ wymagają dużej płynności, aby transakcje mogły przebiegać bez zakłóceń. Dostarczając płynność, użytkownicy wchodzą w interakcję ze smart kontraktami i biorą udział w procesie nazywanym yield farming. Tokeny LP określają, jak duży wkład został wniesiony przez kogoś i w jakim stopniu należy go wynagrodzić.

Jak działają tokeny LP?

Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi. Jeśli wniosłeś aktywa kryptowalutowe o wartości 100 USD do puli o wartości 1000 USD, jesteś właścicielem 10% puli płynności. W związku z tym masz prawo do 10% tokenów LP tej puli.

Przy tym, twoje tokeny LP można wykorzystać w farmingu w zamian za nagrody zapewniane przez DEX za częściowe rozwiązanie problemu płynności. Nagrody są proporcjonalne do liczby posiadanych przez ciebie LP. Tokeny LP mogą być przenoszone i używane do stakingu na innych protokołach. Jednakże DEXy będą starały się przekonać użytkowników, aby tego nie robili. Jedną ze strategii jest na przykład wprowadzenie farm typu auto-compounding, gdzie wspomniane nagrody będą automatycznie reinwestowane w zwiększenie puli płynności.

Yield farming z tokenami LP

yield farming

Yield farming działa w taki sam sposób, w jaki ktoś wpłaca pieniądze do banku w celu otrzymania odsetek od swojego depozytu. Projekt DeFi będzie wymagał od użytkowników tymczasowego wysyłania swoich aktywów kryptowalutowych do określonego smart kontraktu w celu poprawy (zwiększenia) płynności.

Na przykład, wnosząc wkład do puli płynności ETH/USDT, właściciel kryptowalut dostarczy zarówno ETH, jak i USDT, w równych proporcjach. W zamian za staking swoich aktywów kryptowalutowych, otrzyma on tokeny LP – zapewniające “yield”, czyli trzymając się rolniczych porównań – plony. Yield farming może mieć niski wskaźnik APY, ale może również czasami osiągać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy procent, jeśli ktoś dołączy na wczesnym etapie.

Ogólnie rzecz biorąc, farmienie tokenów LP jest bardziej opłacalna niż samo uczestnictwo w puli. Jednak to pierwsze często wiąże się z większym ryzykiem.

Właściciele kryptowalut otrzymają tokeny LP, gdy wniosą taką samą ilość tokenów do puli. Te tokeny, wydawane podczas dodawania funduszy do puli reprezentują udział w tej puli. Są one następnie spalane przy usuwaniu środków. Gwarantuje to, że liczba posiadanych tokenów LP zawsze odpowiada procentowi całkowitego udziału w puli. Nie ma ryzyka trwałej straty.

Farmienie polega na wykorzystaniu tokenów LP w celu stakowania ich w farmie. Posiadający tokeny LP po prostu wykonują smart kontrakt, który wykorzystuje ich tokeny do yield farmingu. W tym przypadku użytkownicy zazwyczaj otrzymują nagrody w postaci jeszcze innego tokena. Proces ten wymaga większego zaufania ze strony właściciela, ponieważ problemy różnych protokołów DeFi ze smart kontraktem mogą narazić transakcję na niebezpieczeństwo.

Teraz już wiesz jak działają tokeny LP

Pule płynności mogą być zarówno skutecznym sposobem dla inwestora kryptowalutowego na uzyskanie pasywnego dochodu, jak i na przyczynienie się do rozwoju nowoczesnego systemu finansowego, który eliminuje pośrednika. Zdecentralizowane giełdy DEX korzystające z AMM opierają się na aktywnym udziale dostawców płynności.

W zamian za pomoc w utrzymaniu puli i umożliwienie zawierania transakcji, dostawca zostanie nagrodzony. Parametr APY pokazuje, jakie nagrody otrzyma dostawca w ciągu jednego roku utrzymywania wkładu (jest to zwykle wartość orientacyjna, ulegająca dynamicznej zmianie w czasie).

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest token LP?

Jak można wypłacić tokeny LP?

Jak działa stakowanie tokenów LP?

Czym jest zablokowanie płynności LP w kryptowalutach?

Jak można wypłacić tokeny LP?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

c4043cf853f7ad9e8730a9509d00c8b4.png
Eduard Banulescu
Eduard Banulescu jest pisarzem i muzykiem pochodzącym z Bukaresztu w Rumunii, który jest obecnie aktywny przy wielu różnych projektach. Eduard pracuje w świecie kryptowalut od 2017 roku, kiedy dołączył do zespołu gry opartej na blockchainie www.footballcoin.io. Obecnie jest Brand Managerem w FootbalCoin. Prowadzi również codzienną stronę muzyczną www.alt77.com, skupiającą się na recenzjach, wiadomościach i wywiadach ze świata muzyki alternatywnej. Eduard publikuje materiały na kilku innych...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane