Definicje

Firma

BeIn News Academy Ltd. zarejestrowana w Hongkongu, o numerze firmowym: 1332369; adres: apartament 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hongkong

Portal informacyjny

Portalem Informacyjnym zarządza ww. firma, a portal jest dostępny pod adresem: https://beincrypto.com/

BeInCrypto

Wspólna nazwa, która może odnosić się zarówno do Portalu Informacyjnego, jak również Firmy zarządzającej

Polityka Prywatności

Najnowsza wersja polityki prywatności BeInCrytpo

Odwiedzający

Osoba, która odwiedza Portal Informacyjny

Wytyczne

Wytyczne prawne odpowiednie dla Firmy, jej jurysdykcji, lub mające zastosowanie w prawie ogólnym

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Dane Osobiste

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do Odwiedzającego, które identyfikują lub mogą identyfikować Odwiedzającego i które obejmują imię, adres, numer dowodu osobistego itp.

Cel, Zakres i Inne Definicje

Niniejsza Polityka jest przeznaczona do użytku przez odwiedzających BeInCrypto.

BeInCrypto reprezentuje portal informacyjny, którego celem jest zapewnienie odwiedzającym prostych, uczciwych informacji na temat rynku kryptowalut i branży blockchain.

Firma ustanowiła niniejszą Politykę Prywatności zgodnie z RODO i powiązanymi Wytycznymi.

Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie Odwiedzającym Firmy informacji o tym, jakie informacje gromadzi Firma, w jaki sposób są wykorzystywane i okoliczności, w których można je udostępniać stronom trzecim.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności dane Odwiedzających mogą być nazywane „danymi osobowymi” lub informacjami osobowymi”. Firma może również czasami zbiorowo odnosić się do przetwarzania, gromadzenia, ochrony i przechowywania danych osobowych Odwiedzającego lub wszelkich takich działań, jak „przetwarzanie” takich danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

Firma będzie gromadzić informacje niezbędne do świadczenia i ulepszania usług.

Jako Odwiedzający, osoba ma prawo zażądać informacji, w jaki sposób Firma zbiera prywatne informacje, kontaktując się z supportem BeInCrypto ([email protected]).

Subskrybcja newslettera

Odwiedzający będą mogli zapisać się do regularnego newslettera dostarczanego przez Firmę, podając swój adres e-mail podczas korzystania z opcji subskrypcji. W tym celu Odwiedzający wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości e-mail, podając swój adres e-mail bezpośrednio do Firmy za pośrednictwem opcji dostępnej na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

Cele ochrony uzasadnionych interesów

Firma przetwarza dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez BeInCrypto lub przez stronę trzecią. Uzasadnionym interesem jest sytuacja, w której Firma ma uzasadnienie biznesowe, handlowe lub prawne do korzystania z informacji Odwiedzającego. Jednakże nawet wtedy Firma nie może działać wbrew najlepszemu interesowi Odwiedzającego.

Przykłady takich czynności przetwarzania obejmują:

 • wszczynanie postępowań sądowych i przygotowanie obrony w postępowaniach sądowych;
 • środki i procesy, które podejmujemy się w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Firmy, zapobiegając potencjalnym przestępstwom, bezpieczeństwu środków, kontroli dostępu i środkom zapobiegającym wrogim przejęciu;
 • środki zarządzania biznesem i dalszy rozwój produktów i usług Spółki;
 • przeniesienie, cesja (bezwarunkowa lub jako zabezpieczenie zobowiązań) i / lub sprzedaż jednej lub większej liczbie osób i / lub obciążenie i / lub wierzytelność jakiejkolwiek lub wszystkich korzyści, praw, tytułu lub odsetek Firmy na podstawie jakiejkolwiek umowy między Odwiedzającym, a Firmą.

Cele marketingowe

Firma może wykorzystywać dane Odwiedzających, takie jak lokalizacja lub historia transakcji, w celu dostarczania wiadomości, analiz, badań, raportów, kampanii lub szkoleń, które mogą zainteresować Odwiedzającego, na ich adres e-mail, jeśli został on przekazany Firmie.

Odwiedzający zawsze mają prawo zmienić tę opcję, jeśli nie chcą już otrzymywać takich informacji i mogą zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Kontrola i przetwarzanie danych osobowych Odwiedzającego

BeInCrypto i wszelkie podmioty, które Firma angażuje w celu gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania danych osobowych oraz wszelkie strony trzecie działające w imieniu firmy mogą gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe dostarczone przez użytkownika.

W celu przetwarzania i przechowywania danych osobowych podanych przez Odwiedzającego w dowolnej jurysdykcji w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, Firma niniejszym potwierdza, że ​​zostanie to wykonane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Autoryzowany procesor

Firma może również wykorzystywać autoryzowane zewnętrzne procesory do przetwarzania danych odwiedzających na podstawie zawartych umów serwisowych, które podlegają instrukcjom Firmy dotyczącym ochrony danych związanych Odwiedzających. Umowy są niezwykle ważne po to, aby obie strony rozumiały swoje obowiązki i zobowiązania.

Tacy dostawcy będą świadczyć różne usługi zgodnie z ustaleniami z Firmą.

Gdy Firma jest zobowiązana lub zmuszona do ujawnienia informacji bez zgody, Firma nie ujawni więcej informacji niż jest to konieczne.

Jak Firma traktuje dane osobowe Odwiedzającego w celach marketingowych

Firma może przetwarzać dane osobowe Odwiedzającego w celu informowania Odwiedzających o produktach, usługach lub ofertach, które mogą ich zainteresować. Firma analizuje wszystkie takie informacje, aby zobaczyć, co jest potrzebne lub co może zainteresować odwiedzających.

W niektórych przypadkach można zastosować profilowanie. Profilowanie to proces, w którym dane Odwiedzających są przetwarzane automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych i dalszego dostarczania Odwiedzającym ukierunkowanych informacji marketingowych na temat produktów.

Odwiedzający mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Odwiedzającego w celach marketingowych lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail związanych z marketingiem od Firmy, kontaktując się z działem obsługi klienta Firmy w dowolnym momencie w następujący sposób:

 1. przez e-mail: [email protected]
 2. obsługa klienta strony internetowej

Okres przechowywania danych osobowych Odwiedzającego

Firma będzie przechowywać dane osobowe Odwiedzającego przez pięć lat, aby spełnić wymogi prawne. W niektórych przypadkach okres ten może zostać przedłużony.

Gdy Firma nie musi już przechowywać danych osobowych Odwiedzającego, bezpiecznie je usunie lub zniszczy.

Prawo do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych nie stanowi absolutnego „prawa do bycia zapomnianym”. Osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:

 • gdy dane osobowe nie są już potrzebne w celu, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone / przetworzone;
 • kiedy dana osoba wycofuje zgodę;
 • gdy poszczególne osoby sprzeciwiają się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnego uzasadnionego interesu w kontynuowaniu przetwarzania;
 • gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem (tj. z naruszeniem RODO);
 • kiedy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu przestrzegania prawa;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane w związku z ofertą informacji, które dostarcza się dziecku
  Istnieją pewne szczególne okoliczności, w których prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, a Firma może odmówić wykonania żądania.

Kiedy Firma może odmówić prawa do usunięcia danych?

BeInCrypto może odmówić żądania usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z następujących powodów:

 • by wywiązać się z prawnego obowiązku lub wobec władzy publicznej;
 • wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

Geograficzny obszar przetwarzania

Zasadniczo dane Odwiedzających są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE / EOG), ale w niektórych przypadkach są przekazywane i przetwarzane w krajach poza UE / EOG.

Przekazywanie i przetwarzanie danych odwiedzających poza UE / EOG może mieć miejsce pod warunkiem, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia, a działania są podejmowane wyłącznie na podstawie prawnej.

Na żądanie odwiedzający może otrzymać dodatkowe informacje na temat przesyłania danych odwiedzających do krajów spoza UE / EOG.

Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia poprawek do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych jednostronnie, bez powiadomienia i w dowolnym momencie zgodnie z niniejszym postanowieniem.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, Firma opublikuje zaktualizowaną Politykę Prywatności na Portalu Informacyjnym. Data zmiany podana na końcu tej strony również zostanie zmieniona. Firma zachęca jednak odwiedzających do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, aby zawsze otrzymywać informacje o tym, w jaki sposób firma przetwarza i chroni dane osobowe Odwiedzających.

Pliki cookies

Witryna Firmy korzysta z małych plików znanych jako pliki cookies, aby zwiększyć jej funkcjonalność i poprawić ogólne wrażenia odwiedzających.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze Odwiedzającego w celu prowadzenia dokumentacji. Firma korzysta z plików cookies na portalach. BeInCrypto łączy informacje przechowywane w plikach cookies z wszelkimi danymi osobowymi, które Odwiedzający przesyła w portalu. BeInCrypto wykorzystuje zarówno pliki cookies identyfikatora sesji, jak i trwałe pliki cookies. Plik cookie identyfikatora sesji nie wygasa po zamknięciu przeglądarki przez Odwiedzającego. Trwały plik cookie pozostaje na twardym dysku Odwiedzającego przez dłuższy czas. Odwiedzający może usunąć trwałe pliki cookies, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku „pomoc” przeglądarki internetowej Odwiedzającego.

Firma używa trwałych plików cookies do celów statystycznych. Trwałe pliki cookies umożliwiają również Firmie śledzenie i ukierunkowanie lokalizacji oraz zainteresowań odwiedzających, a także poprawiają jakość korzystania z usług Firmy na portalu.

Jeśli Odwiedzający odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z portalu.

Niektórzy partnerzy biznesowi Firmy używają plików cookies na portalu. Firma nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookies.
Witryna Firmy korzysta z małych plików znanych jako pliki cookies, aby zwiększyć jej funkcjonalność i poprawić ogólne wrażenia odwiedzających.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze Odwiedzającego w celu prowadzenia dokumentacji. Firma korzysta z plików cookies na portalach. BeInCrypto łączy informacje przechowywane w plikach cookies z wszelkimi danymi osobowymi, które Odwiedzający przesyła w portalu. BeInCrypto wykorzystuje zarówno pliki cookies identyfikatora sesji, jak i trwałe pliki cookies. Plik cookie identyfikatora sesji nie wygasa po zamknięciu przeglądarki przez Odwiedzającego. Trwały plik cookie pozostaje na twardym dysku Odwiedzającego przez dłuższy czas. Odwiedzający może usunąć trwałe pliki cookies, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku „pomoc” przeglądarki internetowej Odwiedzającego.

Firma używa trwałych plików cookies do celów statystycznych. Trwałe pliki cookies umożliwiają również Firmie śledzenie i ukierunkowanie lokalizacji oraz zainteresowań odwiedzających, a także poprawiają jakość korzystania z usług Firmy na portalu.

Jeśli Odwiedzający odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z portalu.

Niektórzy partnerzy biznesowi Firmy używają plików cookies na portalu. Firma nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookies.


Monitorowanie i przegląd

Firma będzie regularnie monitorować skuteczność niniejszych Polityki i, w szczególności, jakość wykonania procedur w nich opisanych oraz, w stosownych przypadkach, zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich braków.

Ponadto Firma będzie sprawdzać Politykę Prywatności co najmniej raz w roku. Firma poinformuje Odwiedzających o wszelkich istotnych zmianach niniejszych warunków, publikując zaktualizowaną wersję na Portalu Informacyjnym.