Zobacz więcej

Guru Network to przyszłościowy, zdecentralizowany projekt łączący technologię blockchain i AI (sztuczną inteligencję). Wiele z jego usług jest dostosowanych do potrzeb firm i projektów, które wymagają wieloetapowej automatyzacji procesów. Ten przewodnik obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o Guru Network i natywnym tokenie GURU w 2024 roku.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Czym jest Guru Network?

Guru Network to innowacyjny ekosystem produktów i usług. Sieć opracowuje wielołańcuchową warstwę obliczeniową AI dla projektów i aplikacji opartych na blockchainie, które chcą budować lub ulepszać funkcjonalność AI.

Rozbudowany projekt został początkowo uruchomiony jako zdecentralizowana giełda (DEXGuru Trading Terminal) i od tego czasu przekształcił się w platformę typu „wszystko w jednym” (Guru Network), łączącą rzeczywiste procesy biznesowe ze sztuczną inteligencją (AI) i technologią blockchain. W 2024 platforma jest kluczowym graczem na rynku upraszczającym tworzenie i wdrażanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Guru Network zapewnia platformę do automatyzacji procesów biznesowych opartych o blockchain (BBPA), która ułatwia tworzenie aplikacji przy minimalnych wymaganiach dotyczących znajomości kodowania. Odciąża to użytkowników, którzy z kolei mogą skupić się na tworzeniu wartości dla swoich klientów.

Wielołańcuchowa warstwa obliczeniowa AI pozwoli twórcom natywnie osadzać sterowalnych agentów AI w swoich aplikacjach na wielu blockchainach.

Dlaczego ma to znaczenie: Ocena ograniczeń w rzeczywistych procesach biznesowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Guru Network zmaga się z szeregiem ograniczeń w obecnych ofertach automatyzacji AI dla biznesu. Współczesne modele sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane do rozpoznawania wzorców, przetwarzania języka naturalnego (NLP), analizy danych i wielu innych prostych zadań. Istnieje jednak kilka rzeczywistych sytuacji, które ujawniają luki w pancerzu sztucznej inteligencji, ograniczając tym samym jej potencjał w procesach biznesowych.

Przykładowo, nowoczesne modele AI zmagają się z automatyzacją procesów, które obejmują kilka etapów. Sprawia to, że poleganie wyłącznie na takich modelach w sytuacjach, w których cele są złożone, jest niepraktyczne.

Bardzo ważne jest, aby mieć precyzyjny problem, aby móc go rozwiązać. Jeśli nie masz jasności, to próbujesz rozwiązać problem, o którym nawet nie wiesz.

Rahul Kanodia, CEO Datamatics, o problemach ze sztuczną inteligencją


Co więcej, gdy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w operacjach lub procesach na dużą skalę, które angażują wielu uczestników, po prostu nie skaluje się. Wada ta może stanowić istotne wąskie gardło w szybko zmieniających się środowiskach.

Wreszcie, systemom sztucznej inteligencji brakuje pewności siebie podczas interakcji z rzeczywistymi zdarzeniami i działaniami. Ogranicza to ich potencjał do skutecznego wypełniania luki między sferą fizyczną i cyfrową.

Guru Network ma na celu rozwiązanie niektórych z tych problemów. Płynnie łącząc blockchain i sztuczną inteligencję, Guru Network zwiększa wydajność i zapewnia, że aplikacje są przede wszystkim świadome kontekstu, optymalizując wydajność w zdecentralizowanej strukturze.

Funkcje Guru Network

Guru Network oferuje zestaw cech, które zwiększają funkcjonalność i wydajność zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Funkcje te zapewniają bezpieczne, skalowalne i wydajne operacje w różnych sektorach.

Orkiestracja przepływu użytkowników oparta na sztucznej inteligencji

Flow Orchestrator działa jako centralne centrum i koordynuje działania w całej sieci. Definiuje i wysyła procesy biznesowe do tzw. silników BBPA (Engines) oraz pozyskuje dane z Guru Data Warehouse, eksploratora bloków (Block Explorer) i terminala handlowego (DexGuru).

Zasadniczo Guru Flow Orchestrator łączy modele AI, procesy on-chain i dane off-chain, zapewniając płynny przepływ operacji. Zwiększa to wydajność i poszerza zakres funkcjonalności dappów.

Funkcja ta zapewnia użytkownikom podstawowe środowisko do tworzenia kodu i przyjazny dla użytkownika interfejs, który usprawnia tworzenie projektów i zarządzanie nimi.

Interoperacyjność międzyłańcuchowa

Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) to rozwiązanie do przesyłania tokenów i wysyłania dowolnych danych wiadomości do smart kontraktów na innych łańcuchach bloków. Integracja CCIP z usługami Guru Network zapewnia bezpieczne i wydajne obliczenia poza łańcuchem i adekwatne źródła danych.

Architektura ta pozwala na poprawę skalowalności w sektorach takich jak finanse, łańcuch dostaw i zautomatyzowane interakcje z klientami. Co więcej, CCIP działa na wielu łańcuchach bloków kompatybilnych z EVM, co pozwala Guru Network rozszerzyć swoje usługi na jeszcze więcej sieci.

Natywnie wbudowani w procedury agenci AI

Indywidualni agenci sieci guru
Przebieg pracy użytkownika z indywidualnymi agentami: docs.gurunetwork.ai

Indywidualni agenci w Guru Network są podobni do funkcji AWS Lambda. Funkcje AWS Lambda to usługi obliczeniowe, które uruchamiają kod aplikacji w odpowiedzi na zdarzenia lub żądania bez konieczności zarządzania serwerami.

Poszczególni agenci natomiast wybierają zadania, wykonują różne operacje i wchodzą w interakcje w ramach ekonomicznych Guru Network. Zadania, które wykonują, mogą się znacznie różnić i mogą obejmować:

 • Wykonywanie żądań modelu AI
 • Wykonywanie transakcji bezpowierniczych (non-custodial)
 • Określanie sygnałów kupna i sprzedaży w oparciu o strategie handlowe i wskaźniki.

Usługi Guru Network


ekosystem sieci guru
Usługi Guru: chainflow.dexguru.biz

Terminal handlowy

Jak wspomniano wcześniej, DexGuru jest terminalem handlowym Guru Network. Była to pierwsza usługa oferowana przez sieć. DexGuru to potężna platforma, oferująca użytkownikom wartość na wiele sposobów. Niektóre z zawartych w niej elementów to:

 • Wykresy TradingView: Umożliwia użytkownikom dostęp do wykresów dla dowolnego tokena w celu analizy technicznej.
 • Profil tokena: Pozwala na wyświetlanie statystyk, analiz i pełnych transakcji pochodzących z danych w łańcuchu dla każdego tokena.
 • Meta-agregacja: Mechanizm wykorzystywany przez DexGuru do optymalizacji transakcji i znajdowania najlepszych kursów.
 • Zlecenia z limitem: DexGuru kieruje zlecenia z limitem przez giełdę 1inch.
 • Swapy międzyłańcuchowe: Wykorzystuje most LiFi do obsługi swapów poprzez agregację mostów.
 • Alerty i powiadomienia: Pozwala być na bieżąco z powiadomieniami cenowymi.
 • Wiele wykresów: Możliwość dostosowania wykresów tokenów w jednej zakładce.
 • Aplikacja mobilna: Obsługuje systemy Android i iOS.

To tylko kilka z funkcji oferowanych przez terminal handlowy. Użytkownicy mogą korzystać z tych i dodatkowych funkcji, które pomogą im w analizie łańcucha i handlu.

guru network dexguru
DexGuru: dex.guru

Block Explorer – eksplorator bloków

Guru Network Block Explorer jest zasadniczo alternatywą dla Etherscana. Oferuje niektóre z tych samych funkcji, które można zobaczyć w standardowych eksploratorach bloków, takich jak widok portfela, salda tokenów, weryfikacja smart kontraktów i inne.

Niektóre z innych zaawansowanych funkcji, które zawiera, to śledzenie, interfejs ABI Execution, wykresy TradingView, interfejsy API dla programistów oraz integracja z blockchainami kompatybilnymi z EVM. Należą do nich:

Magazyn danych – Data Warehouse

Data Warehouse to rozwiązanie dostępu do danych on-chain, które obsługuje aplikacje intensywnie wykorzystujące dane, takie jak analityka, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (ML). Zapewnia zaawansowane narzędzia do pozyskiwania danych, wizualizacji i przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu narzędziu można zintegrować swoje usługi z Block Explorerem, umożliwiając zaawansowane wyszukiwanie danych; korzystać z wizualnego edytora SQL opartego na sztucznej inteligencji; tworzyć pulpity nawigacyjne do wizualizacji złożonych danych; integrować się z magazynami danych; korzystać z punktów końcowych API opartych na społeczności i nie tylko.

GURU Framework

GURU Framework, zestaw funkcji do tworzenia oprogramowania (SDK), został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu opracowywania, wdrażania i zarządzania aplikacjami zdecentralizowanymi (dappami). Daje użytkownikom zestaw narzędzi i bibliotek, które pozwalają im zintegrować sztuczną inteligencję z tworzonymi dappami.

Niektóre z jego specyficznych funkcji to integracja z Flow Orchestrator, dostęp do silników BBPA, synchronizacja smart kontraktów w wielu sieciach blockchain, API łączące web2 i web3, tworzenie i zarządzanie indywidualnymi agentami oraz wykorzystanie Shared Event Bus.

Społeczność i zaangażowanie

W Guru Network zaangażowanych jest kilku istotnych uczestników, z których każdy ma unikalne zadanie. Razem tworzą spójny system zapewniający długoterminową stabilność. Oto krótkie podsumowanie:

RolaOpis
Guru Obejmuje główne role: Procesory AI, Compute Node Runners (operatorzy węzłów obliczeniowych) i Individual Workers (samodzielni pracownicy).
Indywidualni agenci Elastyczne, sterowane zdarzeniami jednostki obliczeniowe. Odpowiadają na konkretne zadania wydawane przez silniki BBPA. Jako integralne jednostki ekonomiczne w sieci Guru, indywidualni agenci otrzymują nagrody za pomyślne wykonanie zadań.
Projekty ekosystemuSą to projekty detaliczne i biznesowe, które łączą wiele orkiestracji BBPA i scenariuszy danych w celu rozwiązania określonych zadań lub funkcji biznesowych. Mogą również działać jako Guru i mieć możliwość publikowania swoich procesorów AI, asystentów GURU AI i indywidualnych pracowników w katalogu IAAS (infrastruktura jako usługa).
Integratorzy Integratorzy są warstwą pośrednią, która zapewnia biznesowe zastosowania Guru AI Flow Orchestrator i Framework
Użytkownicy detaliczniUżytkownicy detaliczni używają swoich portfeli jako asystentów w sieci. Mogą również skorzystać z funkcji „Compute by Earn”, która pozwala im wybrać, którzy Indywidualni Agenci mają zostać uruchomieni, gdy ich urządzenie lub portfel są bezczynne.

Zaangażowanie użytkowników w te role ma kluczowe znaczenie, ponieważ tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, która generuje wartość w całej sieci Guru. Wartość ta ma zostać jeszcze bardziej zwiększona, ponieważ mechanizmy zarządzania, hackathony, programy deweloperskie i token Guru wzbogacają ekosystem – a nagrody i funkcje motywacyjne są stopniowo wdrażane.

Token GURU

$GURU to natywny token sieci Guru. Będzie on wykorzystywany do dystrybucji przychodów wśród wielu uczestników ekosystemu Guru, takich jak współpracownicy i stakujący tokeny. Oprócz bycia narzędziem dystrybucji przychodów, token będzie zasilał rozległy ekosystem Guru. GURU będzie wykorzystywany do uiszczania opłat transakcyjnych i usługowych, opłat za korzystanie ze sztucznej inteligencji i opłat obliczeniowych, opłat za orkiestrację przepływu i innych.

Tokenomika i mechanizmy motywacyjne

Guru i indywidualni agenci są motywowani głównie za pomocą dwóch mechanizmów:

 • Opłaty za instancję z procesów BBPM, które są wymienione w katalogu IAAS.
 • Opłaty za dostarczanie indywidualnych agentów jako usługi i wspieranie operacji sieciowych poprzez oferowanie swojej infrastruktury do zadań obliczeniowych.

Użytkownicy mogą również zablokować tokeny GURU, aby wspierać sieć i zdobywać nagrody. Token będzie również oferował pasywne możliwości zarabiania poza stakingiem, w tym udzielanie pożyczek i yield farming. GURU będzie również wykorzystywany do wspierania zastosowań takich jak mosty między blockchainami i usługi interoperacyjne.

Całkowita podaż GURU została ustalona na 1 000 000 000 GURU. Początkowa podaż w obiegu wyniesie około 20-30% całkowitej podaży.

Jeśli chodzi o alokację tokenów, podział wygląda następująco:

 • Kluczowi współpracownicy: 20%
 • Skarbiec organizacji: 20%
 • Rozwój ekosystemu: 10%
 • Inwestorzy: 20%
 • Doradcy: 2%
 • Partnerstwo: 1%
 • Wczesna płynność i wycena: 10%
 • Marketing: 3%
 • Notowanie na giełdzie: 2%
 • LBP: 10%
 • Dotacje i granty: 2%

Usługi oparte na Guru Network

sieć guru network

Wiele projektów zintegrowało już usługi Guru w kilku różnych sektorach. Najlepszymi przykładami są DexGuru, Block Explorer i Data Warehouse. Poniżej znajduje się jeszcze kilka przykładów innych usług:

 • Art Fusion Trees: Art Fusion to platforma dla artystów różnych mediów do tworzenia zleconych prac
 • Pixelpact.ai: Platforma do tworzenia spersonalizowanej sztuki za pomocą sztucznej inteligencji. Pozwala to również na tworzenie NFT i noszenie swojej sztuki.
 • NiftNet MemeCoin (planowany start)
 • RealityCraft (planowany start)

Zespół i doradcy

Guru Network jest pomysłem Evgeny Vakhteeva i Nicka Sawinyha. Sawinyh ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w rozwijaniu i rozwijaniu aplikacji w przestrzeni blockchain, kryptowalut i web3. Ma również doświadczenie jako lider produktu i marketingu, a wcześniej założył firmę Defiprime.

Vakhteev jest obecnie CTO DexGuru, terminalu handlowego należącego do Guru Network. Ma doświadczenie jako programista w Hulu i jeszcze dłuższą historię jako CEO wielu firm. Niektórzy z pozostałych członków zespołu to:

Gennady Omyshev – główny projektant
Sergey V. – bazy danych
Ilya Bozhko – projektant produktu
Witalij Wachtejew – programista

Partnerstwa

Partnerzy sieci Guru: chainflow.dexguru.biz

Platforma DexGuru pozyskała ponad 6 milionów dolarów kapitału w dwóch rundach finansowania. Pierwsza runda, prowadzona przez ParaFi Capital, przyniosła 1 milion dolarów. Druga runda zgromadziła 5 milionów dolarów od znanych firm, takich jak Huobi, Wintermute i Sandeep Nailwal oraz kilkunastu innych aniołów biznesu, firm i inwestorów. Niektóre z nich obejmują:

 • Impossible Finance
 • Shima Capital
 • Mirana Ventures
 • Legos Capital
 • HoneyDAO
 • Nima Capital
 • Incuba Alpha
 • D1 Ventures
 • Andromeda Capital
 • Woodstock
 • Dedal
 • Supernova
 • Cadenza Ventures

Inwestycje te pozwoliły GURU Network rozwinąć się od skromnych początków jako prosty terminal handlowy kompatybilny z EVM do rozbudowanej platformy, którą jest w 2024 roku.

Mapa drogowa i kamienie milowe

mapa drogowa sieci guru roadmap

W pierwszym kwartale 2024 projekt koncentrował się na dostępie dla społeczności i wczesnych użytkowników, sieci testowej fazy 1 dla Eksploratora Bloków i Magazynu Danych oraz wprowadzeniu platformy Web3 Automation i AI. Od pierwszego do drugiego kwartału nastąpiła również synchronizacja BBPA Engine i CCIP Chainlink.

W tym okresie odbędzie się również wydarzenie generowania tokenów (TGE, token generation event), wdrożenie Fjord Liquidity Bootstrapping Pool, uruchomienie sieci testowej Base Layer 3 oraz uruchomienie platformy Individual Agents. Od drugiego do trzeciego kwartału rozpoczną się hackathony i aktywizacja społeczności.

Postępy w warstwie obliczeniowej AI będą widoczne w trzecim kwartale 2024 roku. Sieć Guru stanie się również warstwą synchronizacji, obliczeniową dla prywatnych łańcuchów i zdecentralizuje silniki BBPA i Flow Orchestrator.

Wprowadzenie świata biznesu do web3

Guru Network to kompleksowa platforma, która łączy świat off-chain i on-chain. Wykorzystuje innowacje sztucznej inteligencji i blockchain do automatyzacji zadań i napędzania świata biznesu w przyszłość. Pozwala to programistom i założycielom robić to, co robią najlepiej i skupić się na tworzeniu wartości dla swoich klientów. Poprzez Guru Framework SDK, Data Warehouse, Guru Layer 3 i wiele innych usług, ten rozwijający się ekosystem oferuje cenne usługi dla firm, projektów i deweloperów w web3 i poza nim.

Najczęściej zadawane pytania

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
M2 Exchange M2 Exchange Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

Kornel_Gajewski.png
Kornel Gajewski
Aktywny uczestnik rynku od 2017 roku z pasją do dzielenia się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem. Dzięki znajomości języka angielskiego na poziomie C2 od lat współpracuje z wieloma projektami Web3 w charakterze tłumacza oraz twórcy treści. Pasja i zaangażowanie w świat kryptowalut pozwoliły mu stać się wiarygodnym źródłem informacji i cenionym autorem w branży.
READ FULL BIO