Zobacz więcej

Choć Ethereum jest nadal jedną z najczęściej używanych sieci w kryptowalutowej przestrzeni, cierpi z powodu wysokich opłat transakcyjnych i czasu potwierdzania transakcji. Nie pozwala to w pełni zrealizować jego wizji bycia siecią dla finansów. Aby ułatwić realizację tej wizji, pojawiło się kilka projektów oferujących rozwiązania skalujące, a najpopularniejsze z nich są rozwiązania oparte na rollupach. Jednym z nich jest Optimistic Ethereum, czyli Optimism, jak projekt ten jest częściej nazywany. Jest to rozwiązanie skalujące typu rollup, które znacznie obniża opłaty za gaz i przyspiesza czas transakcji.

W tym artykule przyjrzymy się mechanizmowi stojącym za Optimism, jego działaniu i problemom, które obiecuje rozwiązać. Porównamy go także z konkurencyjnymi rozwiązaniami.

W tym przewodniku:

Czym są rozwiązania warstwy 2 na Ethereum jak Optimism?

Ethereum ETH optimism

Warstwa 2 (L2, layer 2) odnosi się do rozwiązań służących do skalowania aplikacji poprzez przetwarzanie transakcji z sieci głównej Ethereum (warstwa 1) przy zachowaniu tych samych zasad bezpieczeństwa i decentralizacji. 

Ze względu na stale rosnącą liczbę użytkowników korzystających z sieci Ethereum powstały pewne ograniczenia. Rozwiązania Ethereum L2 potrafią je pokonać.

Rozwiązania warstwy 2 zwiększają przepustowość (szybkość transakcji) – co więcej, obniżają opłaty za gaz. Przykładami rozwiązań warstwy 2 w Ethereum są Immutable X, Arbitrum, Polygon i Optimism. 

W przypadku problemów z wydajnością sieci, rozwiązania skalujące Ethereum warstwy 2 mogą być kluczowe. Wiele opcji skalowania Ethereum znajduje się w fazie testów. Wykorzystują one różne metody osiągania pożądanej skalowalności. Wydaje się, że Ethereum ma dwie opcje, aby rozwiązać ten problem: L2 i sharding. Rozwiązania te dotyczą problemów z opóźnieniami w rozliczaniu transakcji, wysokimi opłatami za transakcje i skalowalnością.

Jak działają rozwiązania warstwy 2?

Rozwiązania warstwy 2 mają na celu usprawnienie transakcji dokonywanych obecnie w sieci Ethereum. Ethereum rzeczywiście rozważa sharding jako rozwiązanie tych samych problemów. Polegałoby to na podzieleniu sieci Ethereum na wiele sieci zwanych “shardami”. Realne wdrożenie tego rozwiązania jest jednak odległe w czasie.

Warstwa 2 oznacza oddzielną sieć, która działa w oparciu o warstwę 1 lub główną sieć Ethereum. Smart kontrakty utrzymują rozwiązania warstwy 2 w sieci Ethereum. Do interakcji z główną siecią nie wymagają one żadnych modyfikacji protokołu bazowego. Rozwiązania skalujące warstwy 2 Ethereum zapewniają różne funkcje. Obejmują one obliczenia poza łańcuchem lub np. skalowalność dla płatności.

Czym jest Optimism?

Optimism Ethereum Skalowanie

Optimism może obsługiwać wszystkie aplikacje zdecentralizowane Ethereum. Realizuje to poprzez wykonywanie wymaganych obliczeń poza łańcuchem, zwiększając w ten sposób szybkość i obniżając koszty. Informacje o transakcjach są jednak zapisywane w blockchainie Ethereum.

Giełdy, które korzystają z systemu Optimism, odnotowały ogromny wzrost szybkości transakcji. Odnotowały również ponad 100-krotny spadek opłat. Korzyści te nie zostały osiągnięte kosztem właściwości Ethereum. Pozostaje to rozwiązaniem zdecentralizowanym i bezpiecznym. Pod tym względem jest to dobra próba zwiększenia skalowalności sieci. 

Rollupy Optimistic nie wykonują żadnych równań matematycznych. Zamiast tego potwierdzają transakcje, przesyłając informacje do sieci głównej Ethereum.

Specyfikacja sieci JSON-RPC pojawia się tak samo jak na blockchainie Ethereum. Różne firmy udostępniają swoje interfejsy API i narzędzia dla programistów, które można wykorzystać jako szybkie rozwiązania do efektywnego budowania na sieci Ethereum. 

Należy zauważyć, że koszt zmienny kontroluje ograniczenia pojemności Optimism. Ten mechanizm stosowany w Ethereum jest podobny do EIP-1559. Opłaty rosną do momentu, gdy liczba transakcji na godzinę spadnie poniżej limitu. 

Ceny za gaz i jego ilość używana w transakcjach mogą mieć wpływ na wysokość opłat. Obliczenia dotyczące gazu w systemie Optimism są bardziej złożone, ponieważ muszą uwzględniać koszt wykonania i koszt przechowywania danych transakcji na L1 (zwanych również danymi połączeń).

Jak działa Optimism?

Ostatecznym celem inicjatywy Optimism jest sprawienie, by transakcje w głównej sieci Ethereum były bardziej zrównoważone. Jednak popyt na ETH wzrośnie również dzięki obniżeniu kosztów i zwiększeniu szybkości. Już teraz prężnie działający ekosystem sieci (obejmujący rynki pieniężne, przyjazne dla użytkownika portfele, giełdy, agregatory, farmy itp.) powinien ułatwić ten wzrost.

Przyjrzyjmy się również aspektom technicznym, które umożliwiają takie działanie. 

Sekwencery używane w Optimism wykonują obliczenia poza łańcuchem (z ang. off-chain). Następnie publikują skompresowane dane transakcji w smart kontrakcie na Ethereum w okresowych punktach kontrolnych. Ponieważ obliczenia są zasobochłonne, można je skalować, przenosząc je poza Ethereum.

Za każdym razem, gdy sekwencer publikuje informacje o transakcjach, pojawia się okno, w którym każdy może uruchomić swoje obliczenia, aby ustalić, czy dane transakcji są prawdziwe. Innymi słowy, weryfikator sprawdza informacje. Następnie smart kontrakt zatwierdza informacje. Weryfikator otrzymuje część depozytu jako nagrodę za włożony wysiłek, a reszta zostaje spalona. Następnie nowy sekwencer sprawdza dane zarejestrowane na blockchainie. 

Ostatecznie system stanowi zachętę dla osób sekwencjonujących i weryfikujących. Sprawi to także, że interesariusze Optimism będą chcieli uczestniczyć w weryfikacji danych sekwencjonowania. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje siedmiodniowy okres blokady. Dopiero po jego upływie użytkownicy mogą wycofać swoje środki z powrotem do sieci Ethereum. 

Krótko mówiąc, Optimism może uruchamiać rozwiązania skalujące warstwy 2, wykorzystując możliwości obliczeniowe zarówno on-chain, jak i off-chain. Na Optimism można także uruchamiać różne aplikacje Ethereum. Użytkownicy otrzymują szybsze i tańsze transakcje, które zachęcają ekosystem Ethereum do rozwoju.

Co to jest rollup?

Rollup to technologia skalowania warstwy 2. Rollupy przechowują hashe stanu kontraktu on-chain wraz z wywołaniami transakcji i danymi (calldata). Rzeczywiste obliczanie transakcji odbywa się poza łańcuchem. Jest to klucz do proponowanego rozwiązania problemu skalowania. 

Rollupy wykonują właściwie operacje transakcyjne na blockchainie Ethereum, ale do warstwy 1 przesyłają już konkretne dane transakcyjne. Ponieważ informacje o transakcjach są rejestrowane w blockchainie Ethereum, rollupy korzystają z tych samych środków bezpieczeństwa, które są dostępne w warstwie 1

Wysoką wydajność uzyskuje się poprzez łączenie transakcji poza łańcuchem w jeden zbiór danych zapisywanych w łańcuchu podstawowym. Bezpieczeństwo rollupu jest gwarantowane przez zdolność kontraktu on-chain do weryfikacji dokładności tych danych. Optimistic Rollup jest najbardziej popularnym podejściem do rollupów. Innym popularnym rozwiązaniem jest ZK-Rollup. 

Aby zapewnić deterministyczną realizację smart kontraktów między L1 i L2, Optimism wykorzystuje OVM (Optimistic virtual machine) do rozwiązywania wszelkich rozbieżności. Jest to środowisko wykonawcze kompatybilne z EVM (wirtualną maszyną Ethereum), które może być używane w warstwie 2. W ten sposób powstaje smart kontrakt zwany menedżerem wykonania. Działa on jako wirtualny kontener dla kontraktów OVM. Zapewnia, że funkcjonalność pomiędzy L1 i L2 jest spójna.

Istniejące rollupy

Ethereum optimism

Dzięki Optimistic Rollup, każdy może zweryfikować informacje zawarte w blokach rollup. Następnie może zgłosić spór, aby kontrakt on-chain został powiadomiony o wykonaniu calldata i zbadaniu ważności bloków rollup.

Optimistic Rollup ma kilka zalet. Zapewnia wysoką przepustowość, zmniejsza koszty i spełnia wymogi bezpieczeństwa. Ponadto umożliwia normalne funkcjonowanie różnych aplikacji Ethereum.

Zero-Knowledge Rollup jest alternatywą dla Optimistic. Stosuje on rozwiązanie ZK-SNARK do weryfikacji bloków. System ten jest jednak bardziej kosztowny w użyciu. Z tego powodu na razie jest to rozwiązanie mniej praktyczne. 

Mówiąc prościej, rollupy zajmują się transakcjami Ethereum poza warstwą 1. Jednak po osiągnięciu konsensusu dane są rejestrowane w warstwie 1. Rollupy korzystają z zalet sieci Ethereum związanych z bezpieczeństwem. Pomagają one zapewnić krótko- i długoterminową skalowalność sieci Ethereum.

Cechy Optimism

Rozwiązania Optimism dla warstwy 2 mają na celu odciążenie sieci Ethereum. Istnieją dwie główne cechy, które mogą wywołać podekscytowanie wśród zwolenników kryptowalut. Optimism umożliwia niemal natychmiastowe transakcje. Co więcej, dzięki tej usłudze transakcje na blockchainie Ethereum są prawie dziesięciokrotnie tańsze. Biorąc pod uwagę wolumen codziennych transakcji, są to imponujące cechy. 

Blockchain Ethereum umożliwia łatwe i elastyczne tworzenie zdecentralizowanych projektów. Liczba aplikacji zbudowanych na Ethereum rośnie w szybkim tempie. Nie jest jednak tajemnicą, że sukces Ethereum spowodował również problemy dla sieci. Sama ilość transakcji zwiększa czas i koszty wymagane do ich potwierdzenia. 

Sieć może przetworzyć średnio tylko 10-15 transakcji na sekundę. Ten wzrost aktywności w sieci doprowadził do zmniejszenia szybkości potwierdzeń i wysokich opłat. Optimism zmniejsza obciążenie związane z tymi dwoma problemami. W przypadku popularnej giełdy kryptowalutowej Uniswap opłaty za transakcje zostały zmniejszone od 10 do 100 razy. Podobne testy wykazały spadek opłat nawet o 143 razy na giełdzie Synthetix. 

Zachęty zapewniane przez Rollup Optimism pomagają utrzymać bezpieczeństwo transakcji. Każdy węzeł w sieci musi wnieść swój udział, aby zaproponować nowy blok. Każdy węzeł ma też prawo zakwestionować ważność transakcji. Smart kontrakt sprawdza wyniki na warstwie 1 Ethereum. Na podstawie wyniku sporu węzły otrzymują nagrodę lub ją tracą. 

Innymi słowy, Optimism proponuje rozwiązanie skalujące, w którym obliczenia transakcji nie odbywają się na warstwie 1. Mimo to potwierdzenie on-chain zapewnia zachowanie podstawowych cech Ethereum.

Jak wykorzystać Optimism?

Sieć Optimism jest intuicyjna w obsłudze, zgodnie z jej założeniami. Sama główna strona projektu wita przyjaznym interfejsem użytkownika. Użytkownicy mogą za jego pomocą przekazywać Ethereum i inne aktywa z łańcucha głównego ETH na layer 2. Po przelaniu waluty można ją wykorzystać w ramach transakcji przeprowadzanych na warstwie 2.

Oto proste kroki, jak korzystać z Optimism. 

Najpierw odwiedź stronę internetową Optimism

optimism strona internetowa

Następnie podłącz swój portfel z listy dostawców portfeli. W naszym przykładzie wybierzemy MetaMask. Jest to najczęściej używany portfel do transakcji na Ethereum i blockchainach EVM.

wybór portfela ethereum optimism
portfel optimism

Następnie możesz dokonać wpłaty. Po otrzymaniu wpłaty sieć rozpocznie deponowanie Twoich zasobów cyfrowych w Optimistic Ethereum.

optimism ethereum

Podczas przeprowadzania operacji należy potwierdzić transakcję, w tym ponieść opłatę za gaz.

opłaty za optimism

I gotowe! Proces ten nie powinien zająć więcej niż kilka minut. 

Wspaniała wiadomość jest taka, że teraz możesz korzystać z protokołów Ethereum tak samo, jak w sieci głównej. A co najlepsze, zaoszczędzisz pieniądze i skorzystasz z tych samych zabezpieczeń, które są dostępne w sieci Ethereum. 

Zauważ, że możesz również wycofać się ze środkami z powrotem do sieci Ethereum za pomocą Optimism.

dapp transfer

W ten sposób potwierdzisz zmianę sieci na swoim portfelu. Proces wypłaty środków będzie realizowany za pośrednictwem Optimism lub Hop Exchange.

zmiana sieci na metamasku

Optimism vs Arbitrum: Szczegółowe porównanie

Optimism nie jest jedynym istniejącym rozwiązaniem rollupowym. Dwie inne popularne sieci, które oferują podobne rozwiązania, to Arbitrum i Polygon. Pod względem funkcjonalności i popularności Arbitrum jest najbliższą alternatywą dla Optimism. Przyjrzyjmy się największym różnicom i podobieństwom między nimi. 

Arbitrum to rozwiązanie warstwy 2, które zwiększa możliwości smart kontraktów Ethereum. Skupia się ono na zwiększeniu szybkości i skalowalności smart kontraktów, dodając jednocześnie rozszerzone funkcje ochrony prywatności.

Arbitrum pozwala programistom uruchamiać kontrakty EVM w niezmienionej formie oraz transakcje Ethereum na warstwie dodatkowej, korzystając jednocześnie z zabezpieczeń warstwy 1 Ethereum. Pod tym względem oferuje bardzo podobne funkcje do Optimism. 

Główna różnica między Optimism a Arbitrum polega na tym, że ten pierwszy wykorzystuje jednoetapowe zabezpieczenie przed oszustwami, podczas gdy Arbitrum wykorzystuje zabezpieczenie wieloetapowe. Jednoetapowe zabezpieczenie (FP) w Optimism polega na tym, że L1 wykonuje wszystkie transakcje L2. Dzięki temu weryfikacja FP jest natychmiastowa.

Różnice techniczne między Aribitrum a Optimism

co to jest arbitrum

Podobnie jak Optimism, Arbitrum również wykorzystuje transakcje rollup do przechowywania części transakcji przekazywanych do głównego łańcucha Ethereum. Łańcuch drugorzędny może być wykorzystany do realizacji tych transakcji po niskich kosztach, przy jednoczesnym wykorzystaniu Ethereum do zagwarantowania poprawnych wyników i bezpieczeńśtwa. Dzięki temu Ethereum może zmniejszyć swoje obciążenie. Umożliwia to również efektywne działanie dAppów warstwy 2.

Arbitrum korzysta z Arbitrum Virtual Machine (AVM), natomiast Optimism z Ethereum Virtual Machine (EVM). Jest to wirtualna piaskownica, która zawiera zasady konsensusu sieciowego dla każdego węzła Ethereum wykorzystywanego do realizacji smart kontraktów. Innymi słowy, Optimism wymaga bliższego połączenia z siecią Ethereum. 

Krótko mówiąc, obecnie nie istnieje żadne skalowalne rozwiązanie, które rozstrzygnęłoby wszystkie problemy sieci Ethereum. Arbitrum ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności smart kontraktów Ethereum. Optimism robi to samo, ale skupia się przede wszystkim na obniżeniu kosztów transakcji.

Czy Polygon jest alternatywą dla Optimism?

Mówiąc o skalowalnych rozwiązaniach Ethereum, warto również wspomnieć o sieci Polygon (MATIC).

Polygon jest również rozwiązaniem warstwy 2 dla Ethereum. Zapewnia narzędzia dla programistów do tworzenia skalowalnych, zdecentralizowanych aplikacji finansowych. Te aplikacje dApp są w stanie nadać priorytet bezpieczeństwu, wydajności i wrażeniom użytkownika (UX).

Polygon to platforma, która łączy w sobie najlepsze aspekty Ethereum i innych blockchainów. Polygon rozwiązuje kilka problemów związanych z blockchainem Ethereum, w tym wysokie opłaty za gaz i wolne tempo transakcji. Czyni to bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Ten wielołańcuchowy system działa w taki sam sposób jak inne systemy, takie jak Cosmos, Polkadot, i Avalanche

Funkcje i zasady działania Polygon i Ethereum są podobne. Korzysta on z wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zachęca również do współpracy z uczestnikami społeczności, ponieważ znaczna część kodu, z którego korzysta, ma charakter open source.

Czy Optimism jest przyszłością sieci Ethereum?

Obecnie nie da się podważyć znaczenia sieci Optimism. Jej usługi umożliwiają skalowalność bardzo popularnej sieci Ethereum. Oznacza to, że transakcje mogą być obsługiwane w przystępny i terminowy sposób.

Osoby, które w przeszłości korzystały z blockchaina Ethereum, znają wyzwania związane z realizacją transakcji. Rozwiązania rollup pomogły zmniejszyć obciążenia związane z kosztami i czasem.

Ponadto Optimism pozwala na współpracę i wprowadzanie ulepszeń przez członków społeczności. Zdecentralizowane aplikacje mogą działać na Optimism i korzystać z tych samych funkcji, co w sieci Ethereum. 

Konsekwentny rozwój sieci wraz z rosnącą popularnością ETH sprawi, że Optimism stanie się prawdopodobnie jednym z najbardziej znaczących projektów kryptowalutowych przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Optimism w Ethereum?

Czy Optimism jest bezpieczny?

Jak korzystać z Optimism?

Czy Optimism ma swój token?

Jak zdobyć ETH na Optimism?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

TCPMHRYSU-U021BUZMVC0-9b6cacb5b296-512.jpg
Karol Nalepa
Tłumacz i redaktor w BeInCrypto od 2021 roku. W branży kryptowalut jest stosunkowym nowicjuszem. Aktualnie zajmuje się materiałami edukacyjnymi dla polskiej społeczności kryptowalutowej. Entuzjasta stakingu i sieci PoS.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane