Kryptowaluta Compound (COMP): Prognozy kursu na 2023, 2025 i 2030

8 mins
28 lutego 2023, 23:43
Tłumaczenie Karol Nalepa
28 lutego 2023, 23:43

Zdecentralizowane finanse zawsze były ciekawym przypadkiem wykorzystania nowych technologii dla entuzjastów kryptowalut. Ale scentralizowane instytucje, takie jak 3AC i FTX, które upadły w 2022 roku, jeszcze bardziej wzmocniły pozycję DeFi. Chociaż istnieje kilka znaczących projektów i protokołów DeFi, w tym AAVE i Euler, tutaj omówimy Compound. Token natywnym tego renomowanego protokołu pożyczkowego jest COMP. Czy zatem COMP jest dobrą inwestycją? Jakie ma Compound prognozy na 2023, 2025 i 2030? Ta kompleksowa prognoza kursu Compound wykorzystuje analizę on-chain, techniczną i metryki społecznościowe, aby dostarczyć najbardziej trafne przewidywania ceny.

Dowiedz się pierwszy o najświeższych analizach technicznych naszych specjalistów, a także poznaj nastroje entuzjastów kryptowalut – dołącz do naszej społeczności na Telegramie BeInCrypto Polska już dziś!

Najlepsze bonusy na giełdach, gdzie można kupić COMP

W tym przewodniku:

Compound prognozy przy użyciu analizy fundamentalnej

Compound to system pożyczkowy DeFi pozwalający użytkownikom na wpłacanie swoich kryptowalut do określonych puli w celu uzyskania odsetek. Protokół niesie korzyści dla osób poszukujących pasywnego dochodu. Użytkownicy, którzy wpłacają kryptowaluty do puli, otrzymują w zamian tokeny udziałów. W miarę wzrostu kursu wymiany tych tokenów użytkownicy mogą wykupić więcej zdeponowanych aktywów. I w ten sposób zarabiają pasywnie.

Compound prognozy ceny 2024
Ekspozycja Compound na przestrzeń Defi: Defillama

Podczas gdy wygląda to jak standardowy model biznesowy, oto co jeszcze powinniśmy mieć na uwadze przed prognozowaniem przyszłego kursu Compound.

 1. Compound oferuje również pożyczki zabezpieczone.
 2. Sieć Compound ma ogromny udział w DeFi z ponad 1,4 miliarda USD w postaci TVL (całkowita wartość zablokowana).
 3. Jest zbudowany na Ethereum i działa na zasadzie algorytmicznie ustalonych stóp procentowych.
 4. W sierpniu 2022 roku pojawiła się jego nowa wersja, Compound III, z naciskiem na obniżenie opłat za gaz.
 5. Szerszy ekosystem finansowy, znany jako Compound Finance, działa również jako rynek pieniężny. 
 6. COMP, natywny token ERC-20 tego ekosystemu, jest wyposażony w możliwości zarządzania.
 7. Wykorzystuje smart kontrakty do zarządzania funduszami w całej puli.
 8. Compound, protokół pożyczkowy, ma dość równomierny rozkład cyfrowych aktywów. WETH i USDC stanowią większość puli.
 9. Compound Finance zajmuje 7 miejsce, jeśli chodzi o protokoły oparte na Ethereum. 
Compound DeFi posiadanie
Cyfrowe aktywa w Compound: DeFillama

Compound wygląda fundamentalnie mocno. Wraz z rosnącą popularnością pożyczek DeFi, przyszły kurs COMP może się poprawić po ustąpieniu rynku niedźwiedzia.

Tokenomika Compound a wpływ na cenę tokena

Tokeny COMP istotne dla sieci Compound służą przede wszystkim do określania stanu ekosystemu. Nie są one dostarczane z myślą o zarobku z inwestycji. Fundamentalny cel: posiadacze tokenów mogą podejmować decyzje specyficzne dla ekosystemu.

Compound prognozy kursu i supply: Messari
Podaż Compound: Messari

Przechodząc do tokenomiki, COMP ma maksymalną podaż 10 milionów tokenów. Obecnie prawie 73% z nich jest w obiegu. Należy pamiętać, że użytkownicy posiadają większość tokenów COMP. Ponadto, według harmonogramu, uwalnianie tokenów następuje w ciągu czterech lat, chroniąc całą strukturę przed nagłymi wyprzedażami na rynku.

Prognozy kursu Compound przy użyciu danych on-chain

Na początek, wolumen transakcji COMP spłaszczył się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kurs zareagował podobnie, pokazując, że wysoki wolumen transakcji może pozytywnie wpłynąć na ruchy cenowe.

COMP wolumen transakcyjny: Messari
Wolumen transakcji COMP: Messari

Liczba aktywnych adresów osiągnęła szczyt w połowie listopada, a kurs pozostał na stałym poziomie. W grudniu nastąpił jednak spadek, a kurs pozostały taki sam.

COMP aktywne adresy Messari
Aktywne adresy COMP: Messari

Aktywność społeczna była najwyższa w połowie października. Od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie.

media społecznościowe compound prognozy
Aktywność społeczna COMP: Santiment

I wreszcie, jeśli patrzysz na krótkoterminowe prognozy kursu Compound, 90-dniowy wskaźnik MVRV wychodzi jako pozytywna metryka.

wykres comp
Wskaźnik MVRV dla COMP: Santiment

W listopadzie MVRV znajdował się w strefie ujemnej. Nawet jeśli obecny kurs tokenów COMP jest niski, widzieliśmy, jak niskie poziomy MVRV prowadziły do skoków kursu w przeszłości.

Compound prognozy kursu przy użyciu analizy technicznej

Poniżej przedstawiamy tygodniowy wykres COMP.

Compound prognozy kursu TradingView
Kluczowe punkty Compound: TradingView

Zanim określimy wzór, przedstawimy niektóre spostrzeżenia, które mogą pomóc nadać sens poprzednim ruchom cenowym COMP:

 1. Maksymalny kurs tokena COMP z 12 maja 2021 roku wynosi 911,20 USD.
 2. Minimum osiągniętoo 18 czerwca 2022 roku, na poziomie 26,52 USD.
 3. Szczytowa kapitalizacja rynkowa to 4,34 miliardów USD, a nastąpiła w tym samym dniu, w którym kurs osiągnął ATH.
 4. Stosunek wolumen obrotu do kapitalizacji rynkowej w szczycie wyniósł 0,11.
 5. Na dzień 28 lutego 2023 roku kapitalizacja rynkowa wynosi 338,88 milionów USD. Przy obecnym wolumenie transakcji, stosunek kapitalizacji do obrotu wychodzi na 0,062. Obecnie jest niższy niż w szczytowym okresie COMP. Oznacza to, że kurs COMP jest teraz bardziej zmienny.
Compound to USD chart
Kapitalizacja rynkowa Compound: CoinMarketCap

Compound prognozy: Identyfikacja wzoru

Jeśli spojrzysz na wykres tygodniowy, zauważysz szerszy trend. Kurs COMP dąży do szczytu, robi okrągłe dno i ponownie osiąga szczyt. Następnie formuje kolejne dno, a na koniec formuje najwyższy szczyt. Lustrzane odbicie wzoru 1 następuje z dnem, a następnie niższym szczytem.

Compound prognozy ceny dołek
Trend cenowy Compound: TradingView

Jednakże po niższym szczycie COMP tworzy kolejną mini formację, w której tworzy trzy niższe szczyty. Jak widać, COMP musi teraz zrobić kolejny szczyt, aby zakończyć formację okrągłego dna zidentyfikowaną we wzorze 1.

Dla lepszego zrozumienia, podzielmy wykres na dwie formacje i przypiszmy identyfikatory do szczytów i dołków.

Zmiany cen

Warto podkreślić, że krzywa B1-M1-A1 we wzorze 1 powinna przebiegać podobną taką ścieżką jak B-M-A, aby prognoza się utrzymała. Oznaczmy niższe poziomy od C do B oraz od C do B1 jako odpowiednio N i N1. Pomoże nam to obliczyć zakres od i pozwoli znaleźć punkt A1.

Zestaw danych 1 przedstawia się następująco: N do B = 14 dni i 77,15% zmiany; N1 do B1 = 14 dni i 169,4% zmiany; M do A = 63 dni i 230,68% zmiany.

Średni procentowy wzrost: 159.27%

Ponieważ mamy tu mniej punktów, możemy nie być w stanie prawidłowo obliczyć odległości. W tym celu przyjmijmy odległość między B i A, aby uogólnić odległość między B1 i A1.

B do A to 161 dni i spadek o 52,30%. Dlatego B1 do A1 może ukazać się mniej więcej w tym samym odstępie czasu i spadku procentowym.

wykres kryptowaluty comp 2023
Przejście Compound od szczytów do dołków: TradingView


Jeśli narysujemy pierwszy punkt od B1 używając powyższych danych, A1 pokaże się przy 252,91 USD. Ten punkt jest zgodny z wykresem, pokazując, że nasze przewidywanie było dokładne. Więc teraz przesuwamy A1 i ponownie wyrównujemy wzory.

wykresy kryptowalut analiza techniczna comp
Wzór 2 na wykresie Compound: TradingView

Zestaw wyższych szczytów i niższych dołków staje się formacją. Musimy użyć wzoru foldback, by zidentyfikować następne przejścia. Nawet M1 przesuwa się pomiędzy B1 i A1. Jeśli użyjemy danych historycznych, następna formacja lub nowy wzór 2 powinien być taki jak wzór 1.

Compound prognozy na tradingview
Nowa formacja Compound: TradingView

Compound prognozy: Nowa formacja

Jeśli przesuniemy nieco układ słupków, zobaczymy, że poprzedni dołek, teraz M2, może być uważany za pierwszy dołek w nowym wzorze 2. Bezpośredni szczyt przed nim może być nowym punktem A2. Teraz, kiedy mamy nowe A2 i M2, możemy ekstrapolować wartości na B2 i C2.

kryptowaluta compound cena comp
Pierwszy szczyt w nowej formacji Compound: TradingView

Zestaw danych 2 przedstawia się zatem następująco: M do B = 98 dni i 594,2% zmiany; M1 do B1 = 84 dni i 89,75% zmiany.

Średnia wychodzi na 91 dni i 341,98%. Stąd odległość od M2 do B2 może znaleźć się w przedziale przedstawionym w zestawie danych 2. Jeśli narysujemy linię prognozy z tego miejsca, zobaczymy, że nowy szczyt jest niższy niż A2. To dowodzi, że COMP jest w trendzie spadkowym. 

Teraz weźmy odległość i różnicę pomiędzy B i C oraz B1 i C, aby zlokalizować kolejny szczyt.

Zestaw danych 3 wyłania się jako: B do C = 91 dni i 59,44% zmiany; B1 do C = 56 dni i 73,04% zmiany.

Średnia wychodzi na 74 dni i 66,24%.

Dlatego też, jeśli wykreślimy to samo z B2, otrzymamy C2 na poziomie 87,57 USD. Czas może się wydłużyć ze względu na rynek niedźwiedzia. Poprzednie dane zostały zebrane podczas rynku byka.

Prognoza kursu COMP na 2023

Wynik: Umiarkowanie byczy

Pomimo rynku niedźwiedzia, realistyczne Compound prognozy na 2023 rok umieszczają szczyt na poziomie 87,57 USD. Może to nie być maksymalny kurs i możemy zobaczyć kolejny szczyt.

szczyty 2023
Przewidywany kurs Compound w 2023: TradingView

Natomiast dołek może pojawić się przy silnym wsparciu 45,01 USD. 

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 170.50%

Walidacja krótkoterminowa

Zastosowaliśmy wykres dzienny COMP tylko po to, by zobaczyć, że COMP jest obecnie wewnątrz byczej formacji klina zniżkującego. Jeśli COMP przełamie górną linię trendu, kurs prawdopodobnie wzrośnie.

Compound prognozy krótkoterminowe kryptowalut
Krótkoterminowa prognoza kursu Compound: TradingView

Również RSI pokazuje byczą dywergencję, robiąc wyższe dołki, kiedy wykres pokazuje niższe. W związku z tym kurs COMP wygląda byczo w krótkim terminie i może dojść do 87,57 USD w 2023 roku. 

Compound prognozy na 2025

Wynik: Byczy

Zestaw danych 1 pokazuje, że średnie przejście od dołka do szczytu wynosi 159,27%. Ramy czasowe mogą się różnić w zależności od stanu rynku kryptowalut. Od dołka z 2023 roku możemy wykreślić kolejną linię używając wzrostu 159,27%, co daje nam w wyniku 117,94 USD. Dlatego też prognoza kursu COMP na 2024 rok stawia szczyt na poziomie powyżej 100 USD.

Obecny stan rynku kryptowalut może sprawić, że szczyt nastąpi w ciągu roku od poprzedniego dołka. A dołek może znajdować się na silnym poziomie wsparcia 82,50 USD, który zbiega się z punktem M ze wzoru 1.

Kolejne maksimum może ponownie znaleźć się wyżej o 159,27%. Jednak do tego czasu COMP powinien wykonać przejście za około 98 dni (od M do B). Dlatego też przyszły kurs COMP w 2025 roku może zrobić szczyt na poziomie 217,30 USD.

kryptowalutowe prognozy na 2024
Przewidywany kurs Compound w 2025: TradingView

Możemy teraz wziąć średnią ze wszystkich spadków, aby znaleźć idealny niski poziom dla kolejnych lat.

Zestaw danych 4 przedstawia się następująco: B do M = 98 dni i -85,05%; C do N = 77 dni i -64,37%; C do N1 = 56 dni i -78,71%; B1 do M1 = 84 dni i -47,35%.

Średnia odległość i zmiana: 79 dni i 68.87%.

Compound prognozy kurs comp
Przyszłe przejścia Compound od dołków do szczytów: TradingView

Tak więc od maksimum z 2025 roku, następny dołek możemy zobaczyć przy 68,61 USD. Jeśli jednak COMP utrzyma trend wzrostowy, następny dołek mógłby być o 47.35% niższy. To stawia dołek w 2025 na poziomie 113,55 USD. 

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 571.30%

Prognozy kursu COMP na 2030

Wynik: Bardzo byczy

Teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę szczyt z 2025 roku i dołek z 2024 roku i zastosujemy poziomy Fibonacciego, możemy prognozować przyszłe ruchy cenowe Compound. Zauważ, że do 2030 roku podąża tą samą ścieżką co od 2022 do 2025 roku. Zakłada ona powszechny wzrost i adopcję tej platformy pożyczkowej.

Compound price prediction 2030: TradingView
Przewidywany kurs Compound w 2030: TradingView

Szczyt kryptowaluty Compound do 2030, zgodnie z poziomami korekty Fibonacciego, wynosi 2127.54 USD.

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 6472.56%

Długoterminowa prognoza ceny COMP (do 2035)

Wynik: Bardzo byczy

Dla celów dodatkowej prognozy COMP, poniższe wykresy śledzą kurs Compound do 2035 roku:

RokMaksymalna cena COMP (w dolarach)Minimalna cena COMP (w dolarach)
202387.5745.01
2024117.9482.50
2025217.30113.55
2026325.95202.08
2027521.52260.76
2028912.66456.33
20291,368.99684.49
20302,127.541,319.07
20312,553.041,991.37
20323,318.962,389.65
20334,148.703,235.98
20345,393.314,206.78
20356,741.645,258.47

Należy pamiętać, że procentowy zysk i strata za osiągnięcie rocznych maksimów i minimów są zależne od rynku kryptowalut. Dlatego należy skupić się na zlokalizowaniu średniej wartości tokena COMP, a nie liczyć na osiągnięcie ekstremalnych poziomów.

Jak dokładna jest prognoza kursu Compound?

Ten model prognozowania kursu Compound jest zbudowany na szczegółowej analizie technicznej i on-chain oraz analizie fundamentalnej. Dlatego możesz oczekiwać, że wszystkie przewidywane poziomy będą realne i osiągalne. Jak wyjaśniono powyżej, warto skupić się na średnim rocznym kursie COMP, aby uzyskać bardziej dokładny obraz długoterminowy. I dla każdego roku powinieneś wziąć istniejący stan rynku kryptowalut, aby odpowiednio dostosować oczekiwania cenowe.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki będzie kurs Compound w 2025?

Kurs COMP może dojść nawet do 217,30 USD w 2025 roku. Jednakże, Compound musi najpierw pokonać krótkoterminowy opór na poziomie 100 USD. Wzrost TVL tego protokołu pożyczkowego DeFi może również odegrać rolę w zmianach kursu powyżej 200 USD.

Czy kryptowaluta Compound ma przyszłość?

Przy rosnącej z dnia na dzień popularności DeFi, platformy pożyczkowe takie jak Compound wyglądają fundamentalnie solidnie. Nasz model prognozy Compound zakłada nawet, że długoterminowo COMP przekroczy granicę 2000 USD do 2035 roku. Co najważniejsze, dzięki temu, że COMP jest specyficznym dla zarządzania tokenem natywnym Compound, ekosystem wygląda bardziej przejrzyście niż u niektórych jego konkurentów.

Czy kurs Compound osiągnie 10000 USD?

Compound może osiągnąć 10000 USD, jeśli uda mu się spełnić prognozy na rok 2030, które zakładają maksimum na poziomie 2127 USD. Jeśli kurs COMP dotrze do tych wartości do 2030 roku, ma potencjał na 10,000 USD do 2040 roku. Jak wynika z metryk on-chain, aktywnych adresów i liczby transakcji, powinien nadal rosnąć w tym samym tempie.

Czy kryptowaluta Compound to dobra inwestycja?

COMP wygląda na dobrą inwestycję, ponieważ jego obecny kurs jest o 94% niższy w stosunku do ATH. Ponadto, pożyczki DeFi, jako przypadek użycia, zyskują popularność w czasach, gdy scentralizowane firmy (CeFi) upadają. Kurs COMP może być w stanie osiągnąć 10000 USD do 2035 roku, co czyni go pożądaną opcją inwestycyjną.

Czy Compound jest bezpieczny?

 1. Tak, rodzima kryptowaluta sieci Compound jest stosunkowo bezpieczna, gdyż występuje w modelu stałej podaży. Większość tokenów jest w posiadaniu użytkowników. Plus, przypadek użycia specyficzny dla tokena jest przede wszystkim ograniczony do zarządzania, dzięki czemu posiadacze są częścią ogólnego procesu decyzyjnego.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

Sponsorowane
Sponsorowane