Zobacz więcej

Jak czytać wykresy kryptowalut? Analiza techniczna

9 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Trading jest jednym z najpopularniejszych sposobów na zarabianie na kryptowalutach, jednak przed rzuceniem się w wir handlu cyfrowymi aktywami wymagana jest pewna wiedza specjalistyczna. Zwłaszcza jeśli chodzi o wykresy kryptowalut. Cena Bitcoina i innych kryptowalut jest bardzo zmienna, a dynamika rynku jest o wiele żywsza niż w przypadku Forexu lub akcji, zatem i analiza techniczna kryptowalut wymaga nieco innego spojrzenia.

Chcesz otrzymywać najnowsze prognozy kursu kryptowalut i uczyć się jak handlować kryptowalutami, podążając za tokiem rozumowania naszych analityków? Dołącz do społeczności BeInCrypto Polska na Telegramie: czytaj newsy, zadawaj pytania i dziel się swoimi opiniami!

Wiedza o tym, jak czytać wykresy kryptowalut, będzie dużą zaletą podczas tradingu, ponieważ zapewni lepsze rozeznanie, kiedy wejść lub wyjść z transakcji, zwiększając potencjalną rentowność. Analiza wykresu to ważny aspekt sukcesu. Ten przewodnik zawiera wprowadzenie do tematu jakim jest analiza techniczna kryptowalut, w tym często pojawiających się wzorców na wykresach.

Analizując rynek, stosuje się dwie podstawowe metody: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Ten przewodnik będzie dotyczył analizy technicznej wykresów ceny kryptowalut. Czyli postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak czytać wykresy giełdowe.

Analiza fundamentalna dotyczy wszystkich aspektów rynku, w tym wiadomości, wydarzeń, szerszego wpływu finansowego i gospodarczego oraz specyfiki branżowej, podczas gdy analiza techniczna kryptowalut dotyczy przede wszystkim wykresów.

W tym artykule:

Najlepszy bonus na giełdzie kryptowalut z wykresami:

Co to jest analiza techniczna kryptowaluty?

Zasadniczo analiza techniczna (TA) to proces polegający na obserwacji aktualnych warunków rynkowych w celu przewidzenia przyszłych ruchów. Koncentruje się na wykorzystaniu wykresu kryptowalut do identyfikacji takich aspektów jak trend, wsparcie i opór oraz tendencja, aby pomóc inwestorom wejść i wyjść z transakcji z wyższym prawdopodobieństwem zysku.

jak czytać wykres kryptowalut

Analiza techniczna kryptowalut opiera się na założeniu, że ceny zmieniają się w trendach, a te ruchy generalnie są zgodne z ustalonymi wzorcami, które można częściowo przypisać psychologii rynku. To założenie behawioralne opiera się na przekonaniu, że traderzy reagują w podobny sposób w obliczu podobnych sytuacji, które pokazuje wykres Bitcoina.

Analiza techniczna nie próbuje zmierzyć wartości leżącej u podstaw kryptowalut. Wykorzystuje wskaźniki matematyczne i rozpoznane wzorce wykresów, aby przewidzieć prawdopodobieństwo przyszłego ruchu.

Sentyment rynku kryptowalut: byki kontra niedźwiedzie

Rynek Bitcoina i kryptowalut porusza się w trzech kierunkach; w górę, w dół i w bok. Rynek, który porusza się w górę, jest uważany za byczy (ang. bull market), podczas gdy rynek spadkowy jest określany jako rynek niedźwiedzi (ang. bear market). Rynek poruszający się w bok jest uważany za konsolidujący się. Najbardziej trafnym powiedzeniem, jeśli chodzi o wykresy kryptowalut, jest:

Trend is your friend – trend jest twoim przyjacielem

Kierunek cen znacznie chętniej podąża zgodnie z obecnym trendem niż w przeciwnym kierunku. Nastroje rynkowe również podążają za tym, ponieważ długoterminowe trendy nie zmieniają się zbyt często. Rynek byczy i rynek niedźwiedzi Bitcoina mogą trwać kilka lat, zanim w końcu się odwrócą.

W obrębie trendu może występować kilka wzrostów, korekt lub wycofań, w przypadku których wydaje się, że ulega on odwróceniu, aby po pewnym czasie wznowić pierwotny trend. W końcu ceny nie poruszają się w linii prostej. Analiza techniczna kryptowalut i wzorców wykresów może ujawnić te potencjalne zmiany w trendzie w różnych ramach czasowych.

Średnia krocząca – Moving Average

Średnie kroczące to wskaźniki techniczne, które są jednymi z częściej używanych i umieszczanych na wykresach ceny kryptowalut. Działają na zasadzie odfiltrowywania „szumu” z przypadkowych krótkoterminowych wahań cen i dostarczania “opóźnionego” wskaźnika w śledzeniu trendów. To podstawa tego, jak czytać wykresy giełdowe.

Wykresy kryptowalut mogą zawierać dwa rodzaje średnich kroczących, proste i wykładnicze.

  • SMA – prosta średnia krocząca wykorzystuje średnią arytmetyczną z danego zbioru cen z określonej liczby dni.
  • EMA – wykładnicza średnia krocząca wykorzystuje średnią ważoną, nadając większe znaczenie ostatnim, nowszym dniom, dzięki czemu jest bardziej wrażliwa na nowe informacje.

Zarówno jedna, jak i druga średnia krocząca są często używane razem, aby zapewnić lepsze wskazania, kiedy nastąpi odwrócenie trendu na kryptowalutach. Różna jest również liczba dni użytych do obliczenia średniej kroczącej.

Dwie z częściej używanych średnich kroczących dla wykresów kryptograficznych to 50-dniowy i 200-dniowy okres identyfikowania długoterminowych wzorców trendów oraz obszarów wsparcia i oporu.

Dodanie tych dwóch wskaźników na wykres ceny Bitcoina może pomóc w określeniu, kiedy ceny osiągają górne lub dolne granice ich potencjalnych ruchów i kiedy następuje główne odwrócenie trendu.

Kiedy dwie linie średniej kroczącej przecinają się, jest to istotnym sygnałem dla przyszłych ruchów cen i zmian trendów, i zostały trafnie nazwane w następujący sposób:

  • Złoty Krzyż (Golden Cross) – występuje, gdy szybciej poruszająca się 50-dniowa średnia krocząca przecina w górę wolniej poruszającą się 200-dniową średnią. Byczy wzór odwrócenia trendu.
  • Krzyż Śmierci (Death Cross) – występuje, gdy szybciej poruszająca się 50-dniowa średnia krocząca przecina w dół wolniej poruszającą się 200-dniową średnią. Spadkowy sygnał odwrócenia trendu.
średnia krocząca
Cena Bitcoina – wykres i średnie kroczące – Tradingview.com

Powyższy wykres ceny Bitcoina pokazuje dwa przypadki z zeszłego roku, kiedy zaobserwowano powyższe wzorce, a ceny odpowiednio wzrosły lub spadły w następnych miesiącach. Zwróć uwagę, jak pozostają one w tyle za faktycznym dnem i szczytem trendu, ponieważ ten wzór potwierdzający zwykle pojawia się już po faktycznym odwróceniu trendu.

Średnia krocząca również często informuje o lokalizacji strefy wsparcia i oporu, wskazując na dalszy impuls w danym kierunku, gdy przecina je cena.

Poziom wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe pojęcia, które należy zrozumieć, mając do czynienia z wykresami ceny kryptowalut i są to często używane wskaźniki kryptowalut. Rynki oscylują w czasie, więc obszary, w których cena zawraca i spada nazywane są oporem, podczas gdy obszary odbicia od dołu są określane jako poziomy wsparcia.

Kiedy ceny wielokrotnie wracają do tego samego poziomu, nie przekraczając go, tam opór się wzmacnia. Podobnie, gdy ceny spadają wielokrotnie do tego samego poziomu, ale nie poniżej niego, wsparcie wzmacnia się.

wykresy kryptowalut BTC
Wsparcie i opór na wykresie BTC – Tradingview.com

Kiedy ceny przechodzą przez te strefy, jest to tzw. wybicie, które sugeruje dążenie ceny do kolejnego poziomu wsparcia lub oporu poniżej lub powyżej poprzedniego.

Wiedza o tym, jak zidentyfikować te obszary wsparcia i oporu, pomoże podjąć bardziej świadomą decyzję handlową w oparciu o trendy rynkowe.

Analiza techniczna kryptowaluty – poziomy Fibonacciego

Poziomy zniesienia Fibonacciego są również ważnym narzędziem w arsenale handlarzy kryptowalut. Krótko mówiąc, Leonardo Fibonacci był włoskim matematykiem, który odkrył prostą serię liczb tworzących poziomy opisujące naturalne proporcje rzeczy we wszechświecie.

Szeregi liczb dały początek współczynnikom (0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764), które można nanieść na wykresy kryptowalut w celu zidentyfikowania poziomów zniesienia. Poziomy te są następnie wykorzystywane do przewidywania obszarów wsparcia i oporu.

Poziomy Fibonacciego działają w oparciu o teorię, że po dużym ruchu ceny w jednym kierunku cena cofnie się lub powróci powtarzając część drogi z powrotem do poprzedniego poziomu cen, zanim powróci w pierwotnym kierunku.

Zniesienia Fibonacciego
Poziomy Fibonacciego na wykresie BTC 2017 – Investdiva.com

Powyższy wykres pokazuje poziomy Fibonacciego w akcji podczas rajdu Bitcoina w 2017 roku.

Inne wskaźniki techniczne

Oprócz średnich kroczących i poziomów Fibo istnieje wiele innych wskaźników technicznych, które można zastosować na wykresy kryptowalut w celu analizy technicznej i zdobycia kompletu informacji nt. jak czytać wykresy giełdowe.

RSI – Relative Strength Index jest miarą tego, czy aktywa są nadmiernie wykupione (ceny wzrosły bardziej, niż spodziewał się tego rynek), czy wyprzedane (ceny spadły bardziej, niż oczekiwał tego rynek). Jest używany, aby pomóc traderom zmierzyć siłę rynku. Wskaźnik RSI zwykle przebiega poniżej wykresu ceny i jest skalowany od 1 do 100, odczyt poniżej 30 wskazuje na wyprzedanie danego aktywa (oversold), a powyżej 70 wskazuje, że aktywa są wykupione (overbought).

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, dywergencja/konwergencja średniej kroczącej to kolejny ulubiony wskaźnik handlu kryptowalutami, który łączy szereg średnich kroczących, aby uzyskać różnicę w celu dokładniejszej identyfikacji trendu. Dostępny jest również histogram, który przedstawia różnicę między szybką i wolną średnią kroczącą.

Oscylator stochastyczny, stochastic – ten prosty oscylator mierzy stopień zmiany między cenami z jednego okresu, aby przewidzieć kontynuację kierunku bieżącego trendu. Można go również wykorzystać do stwierdzenia, czy kryptowaluta została wyprzedana lub wykupiona (jak opisano przy RSI).

Wskaźnik Parabolic SAR – Stop and Reversal, umieszcza kropki na wykresie powyżej lub poniżej świecy, która wskazuje na potencjalne odwrócenie ruchu ceny i koniec (zmianę) trendu.

Wstęgi Bollingera – narzędzie, które mierzy zmienność rynku, więc gdy ceny utrzymują się w trendzie bocznym, wstęgi są blisko siebie, a kiedy cena gwałtownie wzrasta lub spada, wstęgi Bollingera oddalają się od siebie. Górne i dolne wstęgi służą również jako poziomy oporu i wsparcia.

Istnieje niezliczona liczba innych wskaźników, takich jak Ichimoku Kinko Hyo (IKH), średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator Chaikin, ale wykraczają one poza zakres tego przewodnika.

Istnieją również wskaźniki specyficzne dla Bitcoina, takie jak wolumeny giełdowe i płynność, Hash Ribbons, Puell Multiple, Dynamic Range NVT Signal, prawo Metcalfe’a, metryki UTXO i BTC Energy Value Oscillator. Jednak one również wykraczają poza podstawy tematu wykresy kryptowalut i wchodzą w zakres analiz blockchaina.

cena Bitcoina wykres

Jak czytać wykresy świecowe Bitcoina?

Podstawowa znajomość japońskich wykresów świecowych, które tworzą wykresy kryptowalut jest dużą zaletą. Każda świeca służy do opisania akcji cenowej w danym przedziale czasowym. Wykresy świecowe tworzone są one z uwzględnieniem cen otwarcia, najwyższego kursu, najniższej ceny i kursu zamknięcia w wybranym czasie (OHLC – Open, High, Low, Close). Stała część świecy nazywana jest korpusem, a wysunięte “pałeczki” – knotem.

Istnieje wiele różnych wzorów i sygnałów generowanych przez te wykresy świecowe, które mogą również pomóc w określeniu kierunku ceny, zwłaszcza, gdy dołączysz wskaźniki techniczne kryptowalut opisane powyżej. Poniższa infografika przedstawia jak odczytywać wykresy kryptowalut i niektóre z tych typowych wzorców.

wykresy świecowe japońskie
Typowe japońskie wzory świec – Forexelite.com

Interwały, ramy czasowe

Ramy czasowe są bardzo ważnym aspektem czytania wykresu. Wykres kryptowaluty może pokazać chwilowy stan rynku w szeregu różnych ram czasowych, co zmieni interpretację tego, co sygnalizują wskaźniki techniczne. Dlatego bardzo ważne jest, aby analiza techniczna kryptowalut odbywała się w wielu interwałach czasowych.

Popularne oprogramowanie do tworzenia wykresów kryptowalut zazwyczaj wyświetla wykresy kryptowalut w przedziałach czasowych od 1 sekundy do jednego miesiąca. Ramy czasowe, których użyjesz, będą zależeć od tego, jakiego typu traderem jesteś. Scalperzy, których interesują niewielkie, ale szybkie zyski z kryptowalut będą handlować na krótszych ramach czasowych, analizując głównie wykresy minutowe, podczas gdy inwestorzy jednodniowi mogą korzystać z wykresów 15-minutowych, jednogodzinnych i czterogodzinnych. Z kolei inwestorzy długoterminowi i HODLerzy będą zainteresowani tylko wykresami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi, a cena Bitcoina i wykres minutowy będzie nieistotny.

Czytanie wykresów kryptowalut w różnych ramach czasowych da znacznie lepszy obraz ogólnego trendu. Pamiętaj o powiedzeniu „trend jest twoim przyjacielem”!

Bart wykres bitcoina
Bitcoin wykres – żartobliwy wzór Bart BTC/USD 2019

Wzorce na wykresach kryptowalut

Na wykresach kryptowalut często pojawiają się charakterystyczne wzorce, które pozwalają na skuteczniejsze przewidywanie przyszłych ruchów ceny kryptowalut. Te formacje na wykresie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania odwrócenia trendu, kontynuacji trendu oraz byczego lub niedźwiedziego momentum. Istotne, aby znać ich angielskie nazwy, gdyż dzięki temu możemy samodzielnie interpretować przewidywania innych, zagranicznych traderów.

Niektóre najczęściej używane wzorce nakładane na wykresy Bitcoina i kryptowalut są następujące:

  1. Wzorce odwrócenia trendu: głowa z ramionami (Head and Shoulders, H&S), odwrócony H&S, Cup and Handle – „filiżanka i uchwyt”, Double Top/Bottom – „podwójny szczyt/dołek”, a także wznoszący się i opadający klin (Rising i Falling Wedge).
  2. Wzorce kontynuacji trendu: proporczyki (Pennants), prostokąty (Rectangles), flagi (Flags), wznoszący się i opadający klin (Rising i Falling Wedge).
  3. Wzorce dwustronne: trójkąty symetryczne (Symmetrical Triangles), trójkąt rosnący lub malejący (Ascending i Descending Triangle).

Dwustronny wzór wykresu to taki, który może skutkować wybiciem ceny w dowolnym kierunku.

Wiele wzorców wykresów używanych do handlu i analizy technicznej rynku Forex ma również zastosowanie do analizy technicznej kryptowalut.

wzorce wykresów kryptowalut
Typowe wzorce wykresów – Tradingspine.com

Istnieją inne sposoby określenia, czy trend zamierza się odwrócić, czy będzie kontynuowany.

  • Wyższy szczyt, wyższy dołek (higher high, higher low): Byczy wzór, który wskazuje, że ceny „wspinają się” i wciąż rosną, a trend wzrostowy nie został zaburzony. Ceny nadal biją swoje poprzednie szczyty, a spadki nie są tak niskie, jak wcześniej.
  • Niższy szczyt, niższy dołek (lower high, lower low): niedźwiedzi wzór, który wskazuje, że ceny spadają, a trend spadkowy nie został przerwany. Ceny nie mogą pobić swoich poprzednich szczytów, a nowe najniższe ceny kryptowalut są osiągane przy każdym kolejnym spadku kursu

Przedstawione aspekty są bardzo ważne, aby mieć szerszy obraz w odniesieniu do ogólnego trendu. Nie wystarczy sam, „goły” wykres BTC.

Rozbieżności – dywergencje można zaobserwować na analizie wykresu, gdy istnieje niezgodność między wskaźnikami a ceną Bitcoina lub wzorcami wykresów. W trendzie wzrostowym dzieje się tak, gdy cena osiąga wyższy poziom, ale wskaźnik nie. W trendzie spadkowym dywergencja występuje, gdy cena osiąga niższy dołek, ale wskaźnik nie. W przypadku zauważenia dywergencji istnieje większe prawdopodobieństwo odwrócenia kierunku ruchów ceny (korekta).

Istnieją inne wzorce kryptowalut i wykres ceny Bitcoina, takie jak fale Elliota, które działają na podstawie naturalnego rytmu psychologii tłumu na rynku, manifestującego się w postaci fal. Istnieją również fraktale, które są naturalnie powtarzającymi się wzorami. Są często obserwowane na wykresach Bitcoina, jednak wykraczają one poza zakres tego artykułu.

Wykresy kryptowalut – dodatkowe źródła informacji o kryptowalutach

Istnieją niezliczone zasoby online na temat tego jak czytać wykresy giełdowe kryptowalut, jak rysować wykresy, materiały dotyczące analizy ceny Bitcoina i metody analizy technicznej kryptowalut:

Tradingview.comBezpłatne oprogramowanie do tworzenia wykresów z podstawowymi wskaźnikami, dostępne z poziomu przeglądarki i aplikacji mobilnej (więcej wskaźników dostępnych po wykupieniu subskrypcji), udostępnia również wpisy od najlepszych analityków
Babypips.comNastawiony na handel na rynku Forex, ale ma świetne narzędzia edukacyjne do nauki podstawy analizy technicznej kryptowalut i zasady czytania wykresów kryptowalut.
Twitter.comMiejsce, gdzie łatwo można śledzić niektórych z najlepszych analityków kryptowalut w branży i uzyskać wgląd w rynek.
Beincrypto.plNajlepsza strona z codziennymi wskazówkami odnośnie analizy technicznej i fundamentalnej najciekawszych kryptowalut. Zapraszamy również na nasz kanał na Telegramie
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

images.jpeg
Artykuł reklamowy
Artykuł reklamowy to uniwersalna nazwa autora dla wszystkich treści sponsorowanych dostarczanych przez partnerów BeInCrypto. W związku z tym artykuły te, tworzone przez strony trzecie w celach promocyjnych, mogą nie być zgodne z poglądami lub opiniami BeInCrypto. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zweryfikować wiarygodność prezentowanych projektów, artykuły te mają charakter reklamowy i nie powinny być traktowane jako porady finansowe. Zachęcamy czytelników do przeprowadzania...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane