Zobacz więcej

Lending kryptowaluty – sposób na dochód pasywny z DeFi

10 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Lending kryptowaluty to nowa usługa finansowa z sektora DeFi, która zyskuje coraz większą popularność, w dużej mierze dzięki atrakcyjnym stawkom i innowacyjnym produktom. Platformy pożyczkowe DeFi pomagają każdemu w udzielaniu lub pożyczaniu funduszy, a posiadacze kryptowalut mogą uzyskać pasywny dochód. Wszystko to bez konieczności przechodzenia wszystkich czasochłonnych procesów weryfikacji wymaganych w tradycyjnych finansach.

Technologia blockchain otworzyła bramę do nowego zdecentralizowanego świata – świata DeFi.

Wyjaśnimy czym jest DeFi, jak działa lending kryptowaluty w DeFi i w jaki sposób zdecentralizowane finanse usprawniają tradycyjne systemy finansowe. Najpierw przyjrzyjmy się, jak działają tradycyjne rynki finansowe.

W tym przewodniku:

Jak działają tradycyjne finanse?

lending kryptowaluty defi

Tradycyjny system finansowy odnosi się do instytucji, banków, brokerów inwestycyjnych i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w ekosystem finansowy walut tradycyjnych (tzw. fiat). Głównym celem systemu finansowego jest pośredniczenie i ułatwianie przepływu pieniądza w społeczeństwie.

System finansowy przemieszcza pieniądze i wspiera inwestorów, zasilając ich środkami włożonymi przez innych. Duża część inwestycji, jeśli nie wszystkie, wymaga od przedsiębiorstw współpracy z podmiotami tradycyjnego systemu finansowego, aby się rozwijać. Jeśli chodzi o finansowanie, duże i małe przedsiębiorstwa często potrzebują pożyczek z banku, a proces ten wymaga czasu i nie zawsze może zakończyć się sukcesem.

Tradycyjnie, system finansowy jest powszechnie podzielony na trzy główne obszary:

  • Publiczne: Wszystkie systemy i usługi, które dotyczą rządu
  • Korporacyjne: Zarządzanie aktywami i przychodami przedsiębiorstwa
  • Osobiste: Wszystkie decyzje finansowe osoby fizycznej

Ponieważ tradycyjny system finansowy ewoluował wraz z naszym społeczeństwem, boryka się z wieloma problemami, z których niektóre to ujemne stopy procentowe i inflacja.

Ujemne stopy procentowe

Tak więc, pożyczając pieniądze z banku, ludzie są obciążani odsetkami od kredytu. Ta stopa procentowa stanowi efektywny koszt zaciągnięcia pożyczki.

Ale w czasach, gdy konsumenci trzymają pieniądze zamiast je wydawać, gospodarka staje w obliczu spadku popytu i ceny gwałtownie spadają. Nazywa się to deflacją i jest oznaką osłabienia gospodarki.

Aby zrównoważyć skutki deflacji. Banki centralne muszą stymulować akcję kredytową i pożyczanie pieniędzy. Nietypowa metoda polega na tym, że oferują one ujemne oprocentowanie i płacą kredytobiorcom za zaciągnięcie kredytu, aby zachęcić do inwestycji i wyprowadzić gospodarkę z recesji.

Nieograniczone drukowanie pieniędzy

Do 1971 roku dolar amerykański był zabezpieczony złotem. Pieniądze papierowe miały wartość popartą złotem i każdy mógł je wymienić na równoważną ilość złota. Ale teraz już tak nie jest.

Dzięki temu waluta fiat nie była już poparta niczym innym niż słowem rządu. Jest ona używana jako konwencja, ale nic nie powstrzymuje rządów przed drukowaniem większej ilości pieniędzy. Jeśli zwiększa się tylko ilość pieniądza, a wszystko inne pozostaje bez zmian, to ludzie będą mieli więcej pieniędzy za te same towary, co spowoduje wzrost cen, a w konsekwencji inflację.

Banki centralne muszą uważnie zajmować się zarówno inflacją, jak i deflacją, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki światowej. Oba te problemy nie zawsze są właściwie rozwiązywane, ponieważ odpowiedzialne za nie podmioty centralne mogą być poddawane zewnętrznym naciskom, aby przechylić szalę w jedną stronę.

Niedoskonałości tradycyjnego systemu finansowego są częściowo rozwiązywane przez powstającą branżę DeFi i zdecentralizowane gospodarki ogółem.

Czym jest DeFi?

DeFi to określenie zdecentralizowanych finansów i zostało po raz pierwszy wprowadzone i spopularyzowane przez sieć Ethereum, dzięki funkcjom smart kontraktów. Ekosystem DeFi pozwala użytkownikom korzystać z operacji finansowych bez pośredników lub jakiejkolwiek strony trzeciej, tak jak w przypadku banków w tradycyjnym sektorze finansowym.

W DeFi, sieć może posiadać praktycznie niezliczoną ilość zdecentralizowanych aplikacji (DApps), które mogą wykonywać operacje, a także umożliwia użytkownikom zarządzanie ich cyfrowymi aktywami, niezależnie od ich lokalizacji i statusu. Wszystko to jest możliwe dzięki technologii blockchain i jej sieci bez zezwoleń, która jest przejrzysta i szeroko dostępna.

Smart kontrakty umożliwiają temu cyfrowemu, zdecentralizowanemu sektorowi finansowemu wykonywanie usług podobnych do tradycyjnych – ale bez potrzeby korzystania z pośrednika. Smart kontrakt to specjalny program-kod umieszczony na blockchainie, uruchamiany tylko wtedy, gdy spełnione są wbudowane predefiniowane warunki.

Wiele aplikacji DeFi jest wdrażanych na blockchainie Ethereum. Inne sieci, które pozwalają na smart kontrakty i które można uważać za alternatywę dla Ethereum to Cardano, EOS, Solana, ale jest ich więcej.

Czym jest DeFi lending?

pożyczki defi kryptowaluty

Lending DeFi, czyli zdecentralizowane pożyczki finansowe, są podobne do tradycyjnych usług kredytowych oferowanych przez banki, z tą różnicą, że oferują je zdecentralizowane aplikacje peer-to-peer (DApps).

W tradycyjnych finansach ludzie zakładają konto oszczędnościowe i deponują fiat, aby otrzymać odsetki od swojego depozytu. Ale w przypadku DeFi, inwestorzy kryptowalutowi mogą zablokować swoje fundusze lub użyć ich do zapewnienia płynności dla puli i otrzymać za to odsetki.

Ponadto, w przypadku handlu kryptowalutami, nie istnieje żaden centralny podmiot, który zapewniałby wystarczającą płynność obu par będących przedmiotem obrotu. Zdecentralizowane platformy polegają na inwestorach kryptowalutowych i zachęcają ich do korzystania ze swoich funduszy w celu zapewnienia tej płynności.

Całkowita wartość zablokowana w DeFi: DeFi Pulse

Lending kryptowaluty i rynek DeFi znacznie wzrosły od 2020 roku. Całkowita wartość zablokowana (TVL) w protokołach DeFi wynosi ponad 80 miliardów dolarów, wzrastając ponad 20-krotnie w ciągu ostatniego roku.

Warto zauważyć, że oprocentowanie DeFi jest znacznie wyższe niż to oferowane w tradycyjnej przestrzeni finansowej, co sprawia, że pożyczki DeFi stanowią znacznie lepszą opcję do zarabiania pasywnego dochodu.

Lending DeFi a tradycyjny

Tradycyjny system finansowy oferuje usługi takie jak udzielanie kredytów, pożyczek, transakcje spot i handel z marżą. Ekosystem DeFi dostosował się i może oferować te same usługi i produkty finansowe, co tradycyjne systemy.

Jedną z głównych różnic pomiędzy tradycyjnym lendingiem a DeFi jest to, że tradycyjna bankowość wymaga czasochłonnego i uciążliwego sprawdzania statusu klienta. Z drugiej strony, w DeFi, szybkość przyznawania pożyczek jest znacznie wyższa, o ile dana osoba spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia. Smart kontrakty przejmują znaczną część procesu weryfikacji, ułatwiając go zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Lending kryptowaluty zazwyczaj oferuje również znacznie lepsze zyski w porównaniu z tradycyjnymi rynkami kredytowymi, a nawet z kapitałem własnym. Chociaż konkretna stopa zwrotu jest bardzo zróżnicowana, często wynosi 10% lub nawet więcej, w porównaniu do innych aktywów. Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których popularność DeFi eksplodowała w 2020 roku.

Jak działa lending DeFi?

lending kryptowaluty bitcoin

Lending kryptowaluty jest dość prosty. Kredytobiorca musi dokonać depozytu na platformie DeFi za pośrednictwem smart kontraktu powiązanego z konkretną walutą, która musi odpowiadać kwocie pożyczki. Depozyt ten nazywa się zabezpieczeniem i może mieć formę szerokiej gamy kryptowalut.

Dobrą wiadomością jest to, że każdy może być pożyczkodawcą. Istnieje wiele sposobów na pożyczanie funduszy kryptowalutowych i warto zbadać wszystkie opcje, ponieważ niektóre mogą generować więcej pasywnego dochodu niż inne.

Pożyczkobiorcy powinni również zbadać różne pule pożyczkowe i wybrać najlepszą dla swoich konkretnych potrzeb. Załóżmy, że pożyczkobiorca chce uzyskać pożyczkę DeFi w wysokości jednego Bitcoina. Pożyczkobiorca musi zdeponować równoważną wartość jednego Bitcoina w innej kryptowalucie (a w praktyce nawet więcej).

Problemem, który może się pojawić, są wahania cen kryptowalut, gdy wartość zabezpieczenia spada poniżej ceny pożyczki DeFi. Dlatego niektóre platformy pożyczkowe DeFi, takie jak MarketDAO, wymagają minimalnego depozytu na zabezpieczenie w wysokości 150% do 200%, aby można było stosować lending kryptowaluty.

Jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej ceny kredytu, podlega ono karze likwidacyjnej.

Lending kryptowaluty: zalety

Lending kryptowaluty ma wiele zalet dla wszystkich zaangażowanych stron, w porównaniu do tradycyjnego systemu.

Spójność

W DeFi pożyczki są przyznawane w sposób ciągły. Wszystkie stawki i zasady DeFi są jasno określone i nie pozostawiają wiele miejsca na błędy ludzkie.

Odpowiedzialność

Blockchain jest publiczną księgą, która może dostarczyć na żądanie zapisy wszystkich pożyczek DeFi oraz zasad i polityki, która przyznała tę pożyczkę. Publiczna księga rozproszona służy jako dowód wszystkich transakcji finansowych, gdy pożyczka DeFi jest przyznawana.

Szybkość

Dzięki platformom DeFi, lending kryptowaluty jest przetwarzany szybko, a pożyczona kwota jest dostępna natychmiast, jeśli pożyczka zostanie zatwierdzona. Szybkie przetwarzanie jest wynikiem tego, że serwisy w chmurze zasilają platformy pożyczkowe DeFi i pomagają zidentyfikować wszelkie próby oszustwa, jak również inne zagrożenia.

Analityka kredytowa

Posiadanie całkowicie cyfrowego procesu lendingowego pomaga monitorować i oceniać rynek pożyczek i kredytów. Ta analityka kredytowa może być przydatna dla tych, którzy chcą zoptymalizować swoje fundusze. Pomaga to również platformom pożyczkowym DeFi uzyskać wgląd, taki jak źródła pożyczek, co może dodatkowo pomóc im w poprawie wydajności.

Przejrzystość i niezmienność

Blockchain jest publiczną, rozproszoną księgą, którą każdy użytkownik sieci może łatwo zweryfikować . Przejrzystość umożliwia analizę danych, a zdecentralizowana natura blockchainów zapewnia, że wszystkie transakcje są zgodne z prawem.

Lending kryptowaluty: wady

Jako posiadacz kryptowalut, powinieneś wiedzieć, że istnieje kilka różnych rodzajów ryzyka, jeśli chcesz wziąć udział w pożyczkach DeFi.

Nietrwała strata – impermanent loss

Pożyczkodawcy kryptowalut, którzy uczestniczą w tworzeniu puli płynności, mogą uzyskać pasywny dochód za pożyczanie swojej kryptowaluty, ale są również narażeni na ryzyko tzw. nietrwałej straty.

Nietrwała strata ma miejsce, gdy cena kryptowaluty zamkniętej w puli płynności ulega zmianie. Często takie zdarzenie ma miejsce, gdy istnieje nierówny stosunek tokenów w puli płynności. Strata nietrwała nie jest realizowana do momentu wycofania środków z puli płynności.

Dostawcy płynności (LP, liquidity providers) są zagrożeni nietrwałą stratą, ale otrzymują nagrody z opłat transakcyjnych, aby ją zrekompensować. Na przykład, wysokość opłaty handlowej dystrybuowanej do LP na giełdzie Uniswap wynosi 0,3%.

Najlepszym sposobem na uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie nietrwałych strat jest dostarczenie płynności do puli, które posiadają stablecoiny. Są one mniej zmienne i są znacznie mniej podatne na ruchy cenowe.

Wyprowadzanie środków w DeFi – rug pull

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform pożyczkowych, DeFi nadal nie ma wymaganych regulacji, które chroniłyby użytkowników przed oszustwami. Traderzy kryptowalut muszą ufać platformie pożyczkowej DeFi, a może się tak zdarzyć, że użytkownicy ufają aż za bardzo.

Wyprowadzanie środków (tzw. rug pull) to oszustwo kryptowalutowe, w którym twórcy DeFi tworzą token i nagle porzucają projekt, po uzyskaniu funduszy od wczesnych inwestorów. Często występuje to w przypadku tokenów na DEX-ach, takich jak PancakeSwap lub Uniswap, ponieważ pozwalają one każdemu na wystawianie tokenów bez żadnego audytu.

Ataki flash loan

Pożyczki flash są unikalne dla przestrzeni DeFi i reprezentują taki rodzaj pożyczki, który nie wymaga żadnego zabezpieczenia. Ponieważ transakcje blockchain mogą w rzeczywistości obejmować wiele transakcji, pożyczka flash pozwala użytkownikowi na wykonanie wielu działań. Obejmuje to pożyczanie kryptowaluty, wykonywanie transferów wartości i smart kontraktów z tą pożyczką, a także spłatę początkowej pożyczki na samym końcu.

Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona, pożyczkodawca może cofnąć transakcję. Ponieważ jest to proces zdecentralizowany, w DeFi nie ma oceny kredytowej, która uniemożliwiłaby komukolwiek dostęp do pożyczki flash.

Top 5 platform pożyczkowych DeFi

1. Aave

Aave to jedna z najpopularniejszych platform pożyczkowych DeFi. Została uruchomiona w 2020 roku i jest protokołem płynnościowym typu open-source i non-custodial.

Aave pozwala użytkownikom deponować kryptowaluty w puli płynności, a oni otrzymują równoważną ilość aTokenów. Protokół ma wbudowany algorytm, który dostosowuje stopę procentową, zgodnie z bieżącą podażą i popytem w danej puli płynności. Gdy więcej użytkowników posiada aTokeny, stopa procentowa wzrasta.

Token zarządzania AAVE służy też jako zachęta dla posiadaczy do bezpiecznego zarządzania i rozwoju platformy.

Aave oferuje jedne z najlepszych stóp zwrotu na rynku lendingu, a każda pula płynności oferuje inne oprocentowanie dla pożyczkodawców. Aby uzyskać najbardziej aktualne stawki, użytkownicy powinni sprawdzić aktualne tabele bezpośrednio na platformie. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy stabilną a zmienną stopą procentową.

W październiku 2021 r. całkowita wartość zablokowana (TVL) dla Aave wynosi 12,26 mld USD.

2. Compound

Compound to autonomiczny protokół stopy procentowej, który jest pomocny dla otwartych aplikacji finansowych. Użytkownicy mogą deponować kryptowaluty, zarabiać pasywny dochód poprzez odsetki i pożyczać kryptowaluty.

Token zarządzania protokołu, COMP, daje posiadaczom prawo do głosowania nad decyzjami, takimi jak dodawanie nowych aktywów i ulepszeń technicznych do platformy.

Wszyscy pożyczkodawcy kryptowalut otrzymują cToken zgodnie z kwotą, którą dostarczyli do puli płynności. cToken jest specyficzny dla aktywów cyfrowych dostarczonych w puli płynności. Na przykład, jeśli wpłacisz ETH, otrzymany token to cETH. Każdy z tych tokenów będzie zarabiać odsetki w oparciu o ich odpowiednie stopy procentowe puli płynności. 

Trzy główne rynki w Compound to ETH, USDC i DAI. Compound ma TVL w wysokości 10,9 miliarda dolarów.

3. MakerDAO

MarkerDAO jest platformą pożyczkową DeFi, która oferuje tokeny DAI do pożyczania. DAI jest stablecoinem i jest powiązany z dolarem amerykańskim. W zasadzie, MakerDAO jest otwartym skarbcem, który może być używany przez każdego, aby pożyczyć DAI, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie, takie jak ETH lub BAT.

Użytkownicy są zachęcani do udziału w zyskach operacyjnych poprzez opłaty za zarządzanie, które są stopami procentowymi dla sieci.

W MarkerDAO użytkownicy mogą pożyczać DAI do 66% wartości zabezpieczenia. Jednocześnie, jeśli wartość depozytu spadnie poniżej ustalonej stopy procentowej, naliczana jest kara w wysokości 13%, w celu odzyskania straty. Zlikwidowane zabezpieczenie jest sprzedawane na otwartym rynku ze zniżką 3%.

Rodzimym tokenem MarkerDAO jest MKR, który jest generowany, gdy wartość zabezpieczenia zaczyna spadać. Jest on sprzedawany na otwartym rynku, aby osiągnąć większą wartość zabezpieczenia pożyczki.

MarkerDAO może być używany w Marker’s Oasis Portal.

4. Uniswap

Uniswap to zdecentralizowana giegiełda kryptowalutowa zbudowana na sieci Ethereum. Dużą zaletą tej platformy DEX jest to, że użytkownicy całkowicie kontrolują swoje fundusze za pośrednictwem smart kontraktu giełdy, a nowe tokeny mogą być łatwo notowane na giełdzie, poprzez gotowe, publicznie dostępne smart kontrakty.

Użytkownicy mogą wymieniać tokeny ERC-20 za pomocą Uniswap lub zarabiać na prowizjach, zapewniając płynność dla wymiany tokenów. Użytkownicy mogą łatwo utworzyć nową pulę płynności, a minimalnym wymogiem jest zapewnienie pary tokenów dla rynków. Animatorzy rynku ustalają kurs wymiany.

Trzy główne pule na Uniswap to USDC/ETH, WBTC/ETH i ETH/USD. Uniswap miał w chwili pisania tego artykułu TVL w wysokości $8,79 miliarda.

5. Yearn.finance

Yearn.finance to platforma agregująca DeFi, która pozwala użytkownikom na udzielanie kredytów, pożyczek i umożliwia yield farming. Platforma działa w sieci Ethereum. Użytkownicy zarabiają tokeny YFI, blokując swoje aktywa w ramach protokołu.

Yearn.finance jest popularnym protokołem ze względu na możliwość automatycznego przełączania się między platformami pożyczkowymi. Platforma yearn.finance posiada kilka niezależnych produktów:

  • APY: Stopy procentowe w różnych protokołach kredytowych
  • Earn: Pomaga użytkownikom określić najwyższą stopę procentową, jaką mogą uzyskać, pożyczając aktywa
  • Vaults: Strategie inwestycyjne, które przyniosą największe zyski
  • Zap: Łączenie większej liczby transakcji za pomocą jednego kliknięcia, aby zaoszczędzić czas i koszty

Yearn.finance miał całkowitą wartość zablokowaną w wysokości 5,4 miliarda dolarów.

Lending DeFi: rewolucja finansowa

DeFi to ekosystem rozwijający się pełną parą, ale posiadacze kryptowalut już wykazali duże zainteresowanie wszystkimi kryptowalutowymi usługami finansowymi. A jest tego więcej niż tylko opcje udzielania kredytów i pożyczek. Platformy te zyskują większe zaufanie niż kiedykolwiek i pomagają utorować drogę do świata bardziej zdecentralizowanych usług finansowych, łatwiej dostępnych dla ludzi.

Najczęściej zadawane pytania


 Jakie są zagrożenia związane pożyczkami DeFi?

Ogólnie rzecz biorąc, lending kryptowaluty jest w dużej mierze bezpieczny. Jednakże, ze względu na zmienność rynku, pożyczkodawca może ponieść straty, gdy pożyczka nie zostanie spłacona w terminie. Straty nietrwałe (impermanent loss) to kolejne ryzyko związane z dostarczaniem środków do puli płynności. Oraz oczywiście otwarte oszustwa, czyli tzw. rug pulle.


 Czym są protokoły lending w DeFi?

Protokoły lub platformy pożyczkowe DeFi, pozwalają użytkownikom na uzyskanie pożyczki DeFi. Pożyczka może być w każdej z dostępnych na platformie kryptowalut. Należy pamiętać, że pożyczkobiorca musi zdeponować zabezpieczenie, które zazwyczaj wynosi około 150% do 200% wartości pożyczki.


 Jak uzyskać pożyczkę w DeFi?

Każdy może uzyskać pożyczkę DeFi, korzystając z odpowiedniej platformy pożyczkowej, takiej jak Aave lub Compound. Pożyczkobiorca będzie musiał zdeponować zabezpieczenie, które jest inną kryptowalutą, aby uzyskać wolne środki.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

57e71e4b72a101031947418c1e30dedd.png
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas swoich podróży, a następnie opowiedzieć światu o pięknych rzeczach, których doświadcza.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane