Zobacz więcej

Bitcoin osiągnie 33 000 USD w kwietniu 2023 roku – analiza cykli

4 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Jeżeli Bitcoin osiągnął już dołek rynku niedźwiedzia, to zakończył 5-falowa korektę Elliotta.
  • W połowie 2023 roku celem dla ruchu w górę ceny BTC jest zakres 27 500 – 39 000 USD.
  • Biorąc pod uwagę nadchodzący halving, BTC może osiągnąć opór na poziomie 33 000 USD już 24 kwietnia 2023 roku.
  • promo

Po bardzo męczącym i niedźwiedzim 2022 roku, w którym cena Bitcoina (BTC) straciła 64%, uczestnicy rynku kryptowalut mają duże oczekiwania względem 2023 roku. Jednak stosunkowo krótka historia notowań BTC uczy, że kolejny rok po zakończeniu poprzednich rynków niedźwiedzia był okresem akumulacji z głównie boczną akcją cenową.

Pomimo tego w każdym z tych okresów można było zauważyć interesujący przedział kilku miesięcy bezpośrednio po osiągnięciu makro dołka ceny BTC. Zawsze prowadził on do stosunkowo dużego ruchu w górę i osiągnięcia lokalnego szczytu, po którym przychodziła jeszcze jedna korekta. W jej wyniku cena BTC generowała wyższy dołek na wykresie długoterminowym, po którym rozpoczynał się właściwy rynek byka.

W dzisiejszej analizie BeInCrypto podejmuje próbę oszacowania ceny i czasu dla potencjalnego szczytu ceny BTC w 2023 roku, do którego miałby doprowadzić ewentualny ruch w górę. Czyni to na podstawie danych historycznych, hipotezy cyklów Bitcoina i ich podobieństw oraz poziomów zniesienia Fibonacciego.

Jednocześnie analiza zakłada, że poziom 15 495 USD z dnia 21 listopada 2022 roku, był makro dołkiem aktualnego rynku niedźwiedzia. Założenie to nie musi być prawdziwe i może szybko zostać sfalsyfikowane, jeżeli w 2023 roku zobaczymy niższe ceny BTC. Jednak jest ono konieczne, aby oszacować cele dla potencjalnego ruchu w górę, który wkrótce może nastąpić.

Historyczne korekty i akumulacje ceny Bitcoin

Spoglądając na historię notowań ceny BTC, zauważamy 4 główne rynki niedźwiedzia, które nastąpiły w latach: 2011, 2014, 2018 i 2022. Zgodnie z hipotezą wydłużających się cykli Bitcoina każdy kolejny rynek niedźwiedzia trwał dłużej, lecz jednocześnie prowadził do mniejszego procentowego spadku ceny BTC.

Następnie zauważamy, że spadki w trakcie każdego rynku niedźwiedzia przybierały formę korekty ABC zgodnie z teorią fal Elliotta. Nawet najnowszy rynek niedźwiedzia z 2022 roku można ująć w formę tej korekty. Jednak należy przyjąć, że szczyt hossy nie został osiągnięty w listopadzie 2022 roku na poziomie 69 000 USD, lecz w kwietniu 2022 roku na poziomie 64 500 USD. Oczywiście to ostatnie założenie powoduje dość nietypową formę korekty ABC. Pomimo tego zgadza się z wieloma wskaźnikami technicznymi, danymi on-chain, aktywnością społeczną i sentymentem na rynku kryptowalut.

Jeżeli jednak ktoś nie zgadza się na takie założenie – argumentując, że jednak Bitcoin osiągnął wyższą cenę pod koniec 2021 roku – to wówczas rynek niedźwiedzia można prawidłowo wyrazić w formie 5-falowego impulsu Elliotta. Co istotne, obydwa scenariusze liczby fal wskazują, że aktualne poziomy ceny BTC mogą korespondować z makro dołkiem tego cyklu.

Korekty i halvingi Bitcoin
Wykres BTC/USD dzięki Tradingview

Następnie widzimy, że po osiągnięciu makro dołka Bitcoin zainicjował silniejszy (w latach 2012 i 2019) lub słabszy (2015) ruch w górę. Prowadził on do lokalnego szczytu, zawsze poniżej osiągniętego wcześniej rekordu wszech czasów (zielone koła).

Po tym szczycie zawsze następowała jeszcze jedna istotna korekta (czerwone koła). Generowała ona wyższy dołek ceny Bitcoina, kończyła okres akumulacji oraz inicjowała właściwy rynek byka. Warto dodać, że wszystko to działo się przed następnym halvingiem (niebieskie linie).

Lokalne szczyty po rynku niedźwiedzia

Następnie możemy zmierzyć okres czasu, jaki upłynął od makro dołka historycznych spadków do kolejnego lokalnego szczytu. W ten sposób otrzymujemy następujące dane: 77 dni w 2011-12 roku, 175 dni w 2015 roku oraz 196 dni w 2019 roku (niebieskie zakresy dat).

Zgodnie z hipotezą wydłużających się cykli Bitcoina kolejny, lokalny szczyt po makro dołku jest osiągany w coraz dłuższym okresie czasu. Jeżeli zatem i teraz miałby się o wydłużyć, to można założyć, że zostanie osiągnięty po około 215 dniach od dołka.

Gdyby jednak cykl nie wydłużył się, to wyciągając średnią z historycznych okresów, kolejny szczyt pojawiłby się po 150 dniach. W ten sposób otrzymujemy przedział dat od 17 kwietnia do 26 czerwca 2023 roku. To właśnie tutaj Bitcoin mógłby osiągnąć hipotetyczny szczyt.

Historyczne rynki niedźwiedzia
Wykres BTC/USD dzięki Tradingview

Dalej, aby określić zakres cenowy dla tego ruchu, nakładamy logarytmiczne poziomy zniesienia Fibonacciego na poprzednie rynki niedźwiedzia. Historycznie byczy ruch po makro dołkach ceny BTC osiągał: poziom 0,5 Fib w 2011-12 roku, poziom 0,382 Fib w 2015 roku oraz poziom 0,618 Fib w 2019 roku.

Dlatego możemy przyjąć zakres poziomów 0,382-0,618 Fib jako możliwy cel dla nadchodzącego ruchu w górę Bitcoina. Odpowiada to zakresowi cen na poziomach 27 500 – 39 000 USD.

Szczyt ceny BTC na 33 000 USD w kwietniu 2023 roku

Podsumowując powyższe analizy, otrzymujemy zakres dat pomiędzy 17 kwietnia a 26 czerwca 2023 roku oraz zakres cen na poziomach 27 500 – 39 000 USD. Jest to obszar na wykresie (niebieski prostokąt), w którym Bitcoin mógłby osiągnąć lokalny szczyt w 2023 roku. Po nim nastąpi korekta.

Jeżeli jednak pójść jeszcze o krok dalej, chcąc jeszcze dokładniej określić czas i cenę dla potencjalnego szczytu, można odwołać się do nachodzącego halvingu. Według najnowszych danych wydarzenie to jest prognozowane na końcówkę marca 2024 roku.

Historycznie obserwujemy (wykres powyżej), że lokalny szczyt po makro dołku ceny BTC, był osiągany odpowiednio na 47, 52 i 46 tygodni przed halvingiem (zielone zakresy dat). Uśredniając otrzymujemy okres 48 tygodni przed następnym halvingiem, w którym powinien pojawić się lokalny szczyt. Okres ten odpowiada dacie 24 kwietnia 2023 roku, która zawiera się w początkowej części ustalonego przez nas zakresu.

Natomiast w odniesieniu do prognozowanej ceny Bitcoina można przyjąć uśredniony poziom zniesienia 0,5 Fib, jako najbardziej prawdopodobny cen ruchu w górę w 2023 roku. Odpowiada on cenie około 33 000 USD.

Poziom ten koresponduje zarówno z danymi historycznymi poprzednich cyklów, jak i obszarem długoterminowego wsparcia ceny BTC w 2021 roku (niebieskie strzałki). Aktualnie można się spodziewać, że będzie on działał jako opór. Dlatego zapewne nie zostanie łatwo pokonany w jednym ruchu. Dlatego po nim może nastąpić silna korekta.

W ten sposób otrzymujemy prognozę ceny Bitcoina na 24 kwietnia 2023 roku na poziomie 33 000 USD (czerwony obszar). Należy podkreślić, że jest to bardzo optymistyczny scenariusz i istnieje duża szansa, że się nie zrealizuje. Jeżeli jednak cykle Bitcoina się rymują, halving wciąż decyduje o rytmie całego rynku kryptowalut i można zaufać logarytmicznym zniesieniom Fib, to jest to scenariusz możliwy do zrealizowania.

Rynek niedźwiedzia i cel dla ceny Bitcoin w 2023 roku
Wykres BTC/USD dzięki Tradingview

Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane