Analiza on-chain w pigułce: podstawowe wskaźniki

Aktualizowany przez Zerelik Maciej
W SKRÓCIE
  • Analiza on-chain to wschodząca dziedzina, która pozwala uzyskać informacje o publicznej aktywności na blockchainie.
  • Ten obszar analizy pojawił się w 2011 roku wraz z utworzeniem tzw. Coin Days Destroyed (CDD).
  • Od tego czasu powstało znacznie więcej narzędzi analitycznych on-chain.
  • promo

    Uzyskaj dostęp do ponad 70 CFD na topowe kryptowaluty z zerowymi prowizjami i ultrawąskimi spreadami

Analiza on-chain (znana również jako analiza blockchaina) to wschodząca dziedzina, która pozwala uzyskać informacje o publicznej aktywności na blockchainie.

Wykorzystanie danych on-chain

Blockchain to publiczna baza danych, w której zawarte są informacje dotyczące transakcji w sieci – i są publiczne. Nie zawiera ona jednak tożsamości nadawcy.

Analiza techniczna skupia się na cenie i wolumenie aktywów. Z kolei analiza on-chain bada stan blockchaina, czyli m.in. wzorce aktywności transakcyjnej, koncentracje własności tokenów, sentyment inwestorów lub przepływy na giełdach.

Ten obszar analizy pojawił się w 2011 roku wraz z utworzeniem tzw. Coin Days Destroyed (CDD). Jest to metryka używana do weryfikacji wieku tokenów przekazywanych w danym dniu w celu pomiaru uczestnictwa w rynku. Od tego czasu powstało znacznie więcej narzędzi analitycznych on-chain. Samo Glassnode opracowało ponad 75 wskaźników.

Poniżej podsumowujemy najbardziej przydatne i powszechnie stosowane wskaźniki on-chain, które można wykorzystać do oceny aktywności na blockchainie:

Net Unrealized Profit or Loss (NUPL)

NUPL mówi nam, czy rynek jako całość utrzymuje niezrealizowany zysk lub stratę. Według lookintobitcoin.com, Unrealized Profit/Loss uzyskuje się poprzez odjęcie Realized Value od Market Value.

Wartość rynkowa odnosi się do bieżącej ceny tokena pomnożonej przez liczbę tokenów w obiegu. Wartość Realized Value to średnia wartość dodana każdej monety, gdy ostatnio była poruszana, pomnożona przez całkowitą liczbę monet w obiegu.

Dzieląc Niezrealizowany Zysk/Stratę przez Market Cap, otrzymujemy Niezrealizowany Zysk/Stratę netto.

NUPL większy od zera oznacza, że inwestorzy w ujęciu zbiorczym osiągają zysk. Jeśli jest mniejsza od zera, rynek jako całość utrzymuje niezrealizowaną stratę.

Wskaźnik NUPL przyjmuje wartości ujemne po raz pierwszy od 2020 roku, co może oznaczać, że BTC może zbliżać się do dna. Źródło: Lookintobitcoin

Market Value to Realized Value (MVRV)

Ten wskaźnik pomaga przewidzieć szczyty i dołki Bitcoina. Określa, czy obecna kapitalizacja rynku jest przewartościowana czy niedowartościowana. MVRV jest obliczany poprzez podzielenie wartości rynkowej przez wartość zrealizowaną każdego dnia.

Im wyższy wskaźnik, tym więcej osób zrealizuje zyski, jeśli sprzedadzą swoje tokeny. I odwrotnie: im niższy wskaźnik, tym więcej osób poniesie straty, sprzedając swoje monety.

Funding Rates i Open Interest

Inwestorzy używają obu wskaźników do oceny poziomu zainteresowania rynkiem kryptowalut.

Funding Rates to regularne płatności, które traderzy kontraktów wieczystych (perp_ muszą zapłacić, aby utrzymać pozycję otwartą. Perpetual to rodzaj kontraktu futures, który nie ma daty wygaśnięcia. Te płatności zapewniają, że cena perp i cena spot są ze sobą zbieżne.

Z drugiej strony, Open Interest (metryka oparta na wolumenie) jest sumą wszystkich otwartych pozycji w kontraktach futures. Jednak Open Interest nie mówi nam, czy kontrakty są long czy short. Open Interest jest pomocny, ponieważ pokazuje jak dużo kapitału napływa na rynek i może pomóc przewidzieć szczyty i dołki rynku w połączeniu z trendami cenowymi.

Spent Output Profit Ratio (SOPR)

Jest to kolejne narzędzie, które pomaga ocenić sentyment rynku. Wskaźnik ten informuje, czy inwestorzy sprzedają z zyskiem czy stratą w danym czasie. Uzyskuje się go poprzez podzielenie wartości USD, gdy UTXO (saldo portfela) jest tworzone przez wartość, gdy UTXO jest wydawane.

Współczynnik większy niż jeden oznacza, że dla konkretnych ram czasowych więcej osób sprzedaje monety z zyskiem. I odwrotnie, SOPR mniejszy niż jeden oznacza, że więcej monet jest sprzedawanych ze stratą w porównaniu do ich ceny zakupu.

Exchange Flows

Exchange Flows śledzi ruch monet wchodzących i wychodzących z giełd.

Kiedy dominują wpływy na giełdę, zakładamy, że traderzy sprzedają swoje tokeny, aby zabezpieczyć zyski. Duże napływy mogą wskazywać na początek rynku niedźwiedzia lub korektę.

Odpływy z giełdy mogą wskazywać, że hodlerzy wysyłają swoje aktywa do prywatnych protfeli z zamiarem zastosowania strategii HODL. Tym samym tworzą niedobór tokenów na giełdach i podnoszą ich cenę.

Posumowując, połączenie analizy on-chain oraz innych wskaźników technicznych i fundamentalnych może pomóc inwestorom w podejmowaniu mądrych decyzji inwestycyjnych.

Network Value to Transactions (NVT) Ratio

Wskaźnik NVT dla danego punktu w czasie jest kapitalizacją rynkową Bitcoina podzieloną przez wartość BTC w dolarach, która została przetransferowana przez sieć.

Jeśli kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosiła 150 miliardów dolarów, a na blockchain zostałyby przeniesione BTC warte 2 mld USD, wskaźnik NVT wynosiłby 75 (150 miliardów dolarów / 2 miliardy dolarów).

Willy Woo, kiedy tworzył wskaźnik NVT, próbował znaleźć odpowiednik wskaźnika ceny do zysków (PE) popularnego na rynku akcji.

Dla niewtajemniczonych, wskaźnik ceny do zysków jest kapitalizacją rynkową firmy podzieloną przez jej całkowite zyski, które utrzymują się po uwzględnieniu wszystkich wydatków.

Jednak nazywanie wskaźnika NVT kryptowalutowym odpowiednikiem wskaźnika PE jest nieprecyzyjne. Wolumen transakcji w sieci w żadnym wypadku nie jest bowiem zarobkiem.

Moc predykcyjna wskaźnika NVT jest jednak widoczna podczas pewnych sytuacji.

Kiedy użytkownicy przenoszą monety, jest to rejestrowane na blockchainie. Jeśli dzieje się to masowo, mianownik (kwota BTC w dolarach przeniesiona w sieci) równania NVT wzrasta, co powoduje nieznaczne obniżenie wskaźnika.

W tym momencie, jeśli BTC jest przenoszony na giełdy w celu sprzedaży, spowoduje to spadek ceny i kapitalizacji rynkowej. Ponieważ równanie wskaźnika NVT ma teraz niższy licznik (market cap) i wyższy mianownik (całkowita wartość transakcji), powoduje to spadek NVT, zbliżając go do sprzedaży.

Zgodnie ze wskaźnikiem, istnieją pasma “kupna” i “sprzedaży”. Te pasma są dynamiczne i są dostosowywane na podstawie historycznych cen.

Jeśli NVT wchodzi w pasmo “kupna”, sygnalizuje to, że Bitcoin jest obecnie niedowartościowany i odwrotnie.

Bitcoin Days Destroyed

Już we wczesnych dniach, Bitcoinowcy rozumieli, że sam wolumen transakcji niewiele znaczy. Jeden podmiot mógł bowiem wysyłać te same 10 BTC tam i z powrotem, aby przekłamać dane.

Aby to zwalczyć, użytkownik forum BitcoinTalk zaproponował metrykę o nazwie “Bitcoin Days Destroyed”.

To narzędzie pozwala zmierzyć rzeczywisty wzrost wolumenu transakcji, a także sposób interpretacji tego, co ten wolumen transakcji oznacza.

Bitcoin Days Destroyed przypisuje większą wagę monetom, które nie były poruszane przez długi czas.

Na przykład, jeśli ktoś kupi 10 BTC 1 stycznia 2020 roku i przeniesie je do swojego portfela 10 stycznia 2020 roku, to będzie to reprezentować 1000 Bitcoin Days Destroyed (10 dni x 10 BTC).

Zanim duża ilość BTC zostanie sprzedana, musi zostać przeniesiona z portfeli inwestorów na giełdę lub do biur OTC. Metryka “Bitcoin Days Destroyed” pozwala to uchwycić.

Zazwyczaj po osiągnięciu przez cenę szczytu lub dołka następuje duży skok w Bitcoin Days Destroyed.

Jest to więc wskaźnik pomocny w identyfikacji odwrócenia trendu poprzez obserwację zachowania inwestorów.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.