Bitcoin btc
$ usd
Analiza

Willy Woo: wielka konsolidacja Bitcoina i dno na 29 000 USD

3 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec

W SKRÓCIE

  • Willy Woo twierdzi, że Bitcoin znajduje się w pierwszej wielkiej konsolidacji rynku byka 2021.
  • Analityk on-chain przedstawił na Twitterze 5 wykresów.
  • Ich parametry pozwalają lepiej zrozumieć, w jakim momencie cyklu jest dziś Bitcoin.
  • promo

W obliczu aktualnej akcji cenowej Bitcoina (BTC) wielu inwestorów i traderów zadaje sobie pytanie o długoterminową kondycję rynku kryptowalut. Czy paraboliczne wzrosty z końcówki 2020 i początku 2021 to dopiero początek hossy? Czy trwająca korekta jest tylko wpisaną w 4-letni cykl Bitcoina trampoliną do wyższych cen? A może szczyt tego cyklu już za nami, a ATH w obszarze 42 000 USD pozostanie z nami na wiele kolejnych miesięcy, a może lat?

Z pomocą przychodzi unikatowa dla technologii blockchain transparentność sieci i związana z nią analiza on-chain. Dzięki możliwości śledzenia, gromadzenia i przetwarzania dowolnej ilości danych z sieci Bitcoin uzyskujemy spektrum rzetelnych informacji na temat bieżącej kondycji rynku. Najbardziej znanym analitykiem on-chain niezmiennie pozostaje Willy Woo, który w ostatniej serii tweetów podzielił się swoimi obserwacjami.

Pierwsza wielka konsolidacja

Zdaniem Willy’ego Woo aktualnie znajdujemy się w pierwszej wielkiej konsolidacji rynku byka z 2021 roku. Nie twierdzi on zatem, że szczyt miał już miejsce, a wzrosty zostały zakończone. Bieżącej akcji cenowej nie nazywa też korektą, lecz jedynie konsolidacją.

Konsolidacja jest – jak podaje słownik tradingu – wykorzystywana „dla opisania ruchu cen instrumentów inwestycyjnych oscylujących na tym samym poziomie”. Świadczy o niezdecydowania inwestorów i bardzo często jest przez nich wykorzystywana do akumulacji i dystrybucji – budowaniu swoich pozycji tradingowych i inwestycyjnych. Warto dodać, że zwykle pojawia się w trakcie wyraźnych trendów rynkowych i często następuje po niej kontynuacja kierunku trendu.

Jeżeli zatem Bitcoin przechodzi aktualnie okres konsolidacji w dużym zakresie cenowym (29 000 – 42 000 USD), to może być to zwiastunem rychłej kontynuacji rynku byka. Jakie argumenty analizy on-chain przytacza Willy Woo na poparcie swojej tezy?

SOPR czyli profit sprzedawców

Pierwszy wykres, który przedstawia Woo, dotyczy parametru SPOR (Spent Output Profit Ratio). Ilustruje on poziom zysku pochodzący z bieżącej sprzedaży BTC. Jeżeli dotyka on poziomu 1.0 (zielone kółko), to ma miejsce reset na rynku. Stało się to w drugiej połowie stycznia.

Wykres SOPR (24h MA) / Źródło: Twitter

Ewentualne zejście poniżej poziomu 1.0 wymagałoby sprzedaży Bitcoina przez inwestorów ze stratą. Byłby to też wyraźny sygnał rozpoczęcia rynku niedźwiedzia, za którym – zdaniem Woo – nic aktualnie nie przemawia.

Uzupełnieniem perspektywy kreślonej przez wykres SPOR w długim terminie jest drugi wykres, w którym ten sam parametr jest uśredniony na wyższym interwale (168 godzin). Również w tym ujęcie można zauważyć poziom bliski resetu na rynku. Woo z przekorą nawiązuje do ostatniej pompy ceny Bitcoina przez Elona Muska, która zanegowała pełny reset parametru SPOR do linii 1.0.

Wykres SOPR (168h MA) / Źródło: Twitter

Indeks siły on-chain

Na kolejnym wykresie widzimy rewelacyjnie zestawienie wartości RSI (Relative Strength Index) na blockchainie w tym i poprzednim cyklu. W obydwu przypadkach RSI odbijało się od granic wzorca rozszerzającego się klina (broadening wedge). Jak wynika z wykresu, aktualnie RSI jest bliskie odbicia od dolnej ściany tego wzorca.

Wykres on-chain RSI / Źródło: Twitter

Zdaniem Woo świadczy to o zdrowym ochłodzeniu tego kluczowego oscylatora i zbliżeniu się do jego pełnego resetu. Jednocześnie dostrzegamy, że znaczna część wzorca dla bieżącego rynku pozostaje wciąż niewypełniona.

Przybywa użytkowników i hodlerów

Następny wykres prezentuje wskaźnik ENG (Entity Net Growth), monitorujący napływ nowych użytkowników sieci Bitcoin. Woo zauważa, że pomimo trwającej konsolidacji wzrost liczby użytkowników jest wyższy niż w dowolnym wcześniejszym okresie trwającego cyklu. Innymi słowy wciąż pojawiają się nowe osoby, które kupują Bitcoina oraz generują swoje adresy i klucze.

Wykres Entities Net Growth / Źródło: Twitter

I wreszcie ostatni, piąty wykres, który być może przedstawia najbardziej byczą perspektywę ze wszystkich zebranych tu danych. Mowa o niezwykle czerwonym parametrze LSC (Liquid Supply Change). Jego bardzo niski poziom wprost odzwierciedla kryzys płynności Bitcoina.

Dobitnie to świadczy o zdominowaniu rynku przez hodlerów – długoterminowych inwestorów, którzy nie są zainteresowani sprzedażą w krótkim i średnim terminie. Woo twierdzi, że aktualni kupcy to „ekstremalnie silni HOLDerzy”.

Wykres Liquid Supply Change / Źródło: Twitter

Warto zauważyć, że głębia czerwonego wykresu przebija analogiczny okres z poprzedniego cyklu, w którym cena była jeszcze daleka od szczytu. Jeżeli wskaźnik LSC jest prawidłowym wyznacznikiem kondycji rynku, to jesteśmy jeszcze przed połową wzrostów.

Konkluzja

Wszystkie 5 wykresów analizy on-chain dają lepszą orientację, w jakim momencie bieżącego rynku byka jesteśmy. Dzięki prostym acz wnikliwym komentarzom Willy’ego Woo możemy bardziej odpowiedzialnie podjąć decyzje inwestycyjne i zająć lub zreorganizować swoją pozycję w rynku krypto.

Na koniec swojego wątku Woo pokusił się określenie dna bieżącej konsolidacji na 29 000 USD w dziennym zamknięciu. Zastrzega, że jedynie czarny łabędź (black swan) mógłby zaprowadzić cenę niżej. Z kolei górną granicę do najbliższych wzrostów, która – jak dodaje – szybko rośnie, ustalił na 56 000 USD:

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane