Bitcoin btc
$ usd

Czy SEC atakuje handel krypto za pomocą nowych wymagań sprawozdawczych?

6 mins
Tłumaczenie Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • SEC przyjmuje zmiany w zakresie sprawozdawczości funduszy prywatnych.
  • Zmiany w wymaganiach dotyczących sprawozdawczości zwiększą obciążenia funduszy prywatnych i hedgingowych niezależnie od jakichkolwiek powiązań z kryptowalutami.
  • Czy upadek FTX i Alamedy zainspirowała tę zmianę? Czy jest ona sprawiedliwa i proporcjonalna? To nie są proste pytania.
  • promo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nadal reguluje przestrzeń kryptowalutową ze zwiększoną czujnością. Czy w miarę wzrostu popularności kryptowalut, SEC skutecznie równoważy prywatność i szacunek dla innowacji z potrzebą dostrzeżenia ryzyka dla inwestorów?

W ciągu ostatnich kilku lat SEC zaostrzyła swój nadzór regulacyjny nad prywatnymi funduszami kryptowalutowymi. Co prawda SEC jest odpowiedzialny za regulację papierów wartościowych i inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Fundusze prywatne, takie jak fundusze hedgingowe i fundusze private equity, są często zwolnione z wielu przepisów, które mają zastosowanie do publicznie notowanych papierów wartościowych. Jednak fundusze prywatne, które inwestują w kryptowaluty, mogą nadal podlegać nadzorowi SEC.

Obawy dotyczące funduszy prywatnych

Jedną z obaw, jakie SEC ma w stosunku do prywatnych funduszy kryptowalutowych, jest możliwość oszustwa i nadużycia. Kryptowaluty są w dużej mierze nieuregulowane, co stwarza ryzyko, że inwestorzy mogą zostać wprowadzeni w błąd lub oszukani.

Prywatne fundusze inwestujące w kryptowaluty mogą być szczególnie narażone na to ryzyko, ponieważ często działają mniej przejrzyście niż papiery wartościowe w obrocie publicznym.

SEC podjęła kilka kroków w celu zwiększenia nadzoru nad prywatnymi funduszami kryptowalutowymi, aby rozwiązać te problemy. Jednym ze sposobów, w jaki SEC to zrobił, jest wymóg rejestracji funduszy prywatnych, które inwestują w kryptowaluty. Oznacza to przekazanie SEC szczegółowych informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu, zarządzania i wyników.

Oprócz rejestracji, SEC zwiększyła również swoje wysiłki w zakresie egzekwowania przepisów przeciwko prywatnym funduszom kryptowalutowym, które naruszają prawo papierów wartościowych. Obejmuje to wniesienie powództwa cywilnego przeciwko funduszom, które nie ujawniają istotnych informacji inwestorom lub angażują się w oszustwa. SEC wydała również listy ostrzegawcze do prywatnych funduszy kryptowalutowych, które mogą naruszać prawo papierów wartościowych.

Innym obszarem zainteresowania SEC jest powiernictwo kryptowalut. Ponieważ kryptowaluty są aktywami cyfrowymi, często są przechowywane w portfelach internetowych lub innych rozwiązaniach do przechowywania danych cyfrowych. Te rozwiązania mogą być podatne na hack lub inne naruszenia bezpieczeństwa, co może spowodować utratę aktywów inwestorów.

Plan działania od SEC

Aby rozwiązać ten problem, SEC wydał wskazówki dotyczące konfiskaty kryptowalut. Wytyczne te wymagają od funduszy prywatnych, które inwestują w kryptowaluty, podjęcia rozsądnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa aktywów inwestorów. Obejmuje to wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego, aby zapobiec hakerstwu i innym naruszeniom bezpieczeństwa.

Przez lata kohorta była na radarze regulacyjnym. W rzeczywistości, w 2018 roku SEC zbadał aż 100 funduszy hedgingowych skupionych na kryptowalutach. Tak wynika z niedawnego raportu Wall Street Journal. Teraz SEC publikuje kolejny zestaw zmian w celu podniesienia wymagań dotyczących przejrzystości dla prywatnych i publicznych papierów wartościowych.

3 maja SEC ogłosił zmiany w formularzu PF. Zarejestrowane fundusze prywatne przygotowują i składają go, aby utrzymać Radę Nadzoru Stabilności Finansowej (FSOC) na bieżąco z ich operacjami oraz ogólnym zdrowiem i stabilnością rynku finansowego.

Fundusze hedgingowe, kategoria, która obejmuje platformy inwestowania i handlu kryptowalutami, muszą teraz złożyć Formularz PF “po wystąpieniu pewnych zdarzeń sprawozdawczych, które mogłyby wskazywać na znaczny stres w funduszu lub szkodę dla inwestorów”. Obejmują one nadzwyczajne straty inwestycyjne, zdarzenia związane z depozytami zabezpieczającymi i niedotrzymaniem zobowiązań oraz “zdarzenia związane z wycofaniem i umorzeniem” oraz wiele innych.

Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa obsługujące te prywatne instytucje znacznie się rozwinęły. Jest to widoczne w poniższej tabeli. Są to wykresy nie tylko funduszy związanych z kryptowalutami, ale wszystkich odmian.

Globalne pozyskiwanie funduszy na rynkach prywatnych według regionów (w miliardach). Źródło: McKinsey

“Fundusze prywatne są dziś coraz bardziej powiązane z naszymi szerszymi rynkami kapitałowymi” – stwierdza przewodniczący SEC Gary Gensler. Dodał, że w ciągu ostatniej dekady ich wielkość wzrosła niemal trzykrotnie.

“To sprawia, że widoczność tych funduszy staje się jeszcze ważniejsza. Dzisiejsze zmiany w formularzu PF zwiększą widoczność funduszy prywatnych i pomogą chronić inwestorów oraz promować stabilność finansową.”

Co to jest formularz PF?

Formularz PF jest dokumentem wymaganym przez SEC dla niektórych funduszy prywatnych, w tym funduszy hedgingowych i funduszy private equity. Celem tego zgłoszenia jest dostarczenie SEC informacji na temat strategii inwestycyjnych funduszy, profili ryzyka i innych istotnych cech.

Formularz PF pojawił się w odpowiedzi na kryzys finansowy z 2008 roku. Podkreślał on potrzebę większej przejrzystości i nadzoru nad systemem finansowym. Wymóg ten dotyczy funduszy prywatnych, które spełniają określone progi. Są to fundusze posiadające co najmniej 150 milionów dolarów w aktywach pod zarządzaniem (AUM) oraz fundusze, które korzystają z pewnych zwolnień z rejestracji na mocy ustawy o doradcach inwestycyjnych.

Formularz PF ma na celu pomóc SEC w lepszym zrozumieniu ryzyka związanego z funduszami prywatnymi. Ma też ułatwić jej nadzór nad nimi. Informacje zebrane za pośrednictwem Formularza PF obejmują szczegóły dotyczące strategii inwestycyjnych funduszy, w tym rodzaje aktywów, które inwestują, ich współczynniki dźwigni finansowej oraz ekspozycję na różne rynki.

Ponadto, formularz PF wymaga od funduszy prywatnych podania informacji o ich kontrahentach. W tym o głównych brokerach i innych dostawcach usług. Ma to pomóc SEC w dostrzeżeniu potencjalnego ryzyka systemowego i zapewnieniu, że kontrahenci ci odpowiednio zarządzają własnym ryzykiem.

Teoretycznie informacje zawarte w formularzu PF są poufne i wykorzystywane wyłącznie przez SEC. Jednak w razie potrzeby SEC może udostępnić te informacje innym organom regulacyjnym lub organom ścigania. Poważne naruszenie prywatności.

Zmiany dla funduszy hedgingowych i private equity

Dlatego też agencja przyjęła kilka krytycznych zmian. Będzie prosić, a raczej zmuszać fundusze hedgingowe o minimalnym AUM 1,5 mld USD oraz podmioty private equity do zgłaszania “trigger events”. W przypadku tych pierwszych takie ujawnienia są wymagane w ciągu 72 godzin. W przypadku tych drugich kwartalnie lub w ciągu 60 dni od zakończenia kwartału fiskalnego.

Po stronie publicznej, zmiany związane z modernizacją wymogów informacyjnych dotyczących odkupu kapitałowych papierów wartościowych emitenta – zwanych potocznie “clawbacks” – będą wymagały od emitentów ujawniania codziennych informacji ilościowych. Warto zauważyć, że w 2021 r. wartość wykupu wyniosła prawie 950 mld USD. W 2022 r. podobno osiągnie ponad 1,25 bln USD.

Pamiętając o tym, SEC uważa, że takie zmiany “zwiększą przejrzystość i integralność tego znaczącego środka, za pomocą którego emitenci dokonują transakcji na swoich papierach wartościowych.”

Nie wszyscy są zgodni w poglądach regulatorów. Managed Funds Association (MFA), amerykańska grupa handlowa zajmująca się funduszami hedgingowymi, zapewnia, że omawiane zmiany spowodują wzrost presji.

Prezes i dyrektor generalny MFA Bryan Corbett powiedział BeInCrypto:

“Doceniamy, że SEC uwzględnił niektóre z naszych sugestii. Obawiamy się jednak, że ta ostateczna zasada ma potencjał do nasilenia stresu na funduszach, zaszkodzenia inwestorom i zwiększenia zmienności rynku bez współmiernych korzyści. Rozczarowujące jest to, że SEC nie przeniósł obu zasad Form PF razem, aby pomóc zmniejszyć obciążenie wdrożeniowe dla zarządzających.”

Kwestionowanie motywów

Wszystkie te wnioski mogą być reperkusjami wydarzeń z przeszłości, które wyrządziły katastrofalne szkody. Trudno powiedzieć, czy zwiększony nacisk regulacyjny SEC na fundusze prywatne i hedgingowe jest odpowiedzią na upadek FTX i jego funduszu hedgingowego Alameda. Czy też pęd do wykupów, z którym niektóre giełdy z trudem sobie radzą.

Choć wydarzenia te mogły przyczynić się do ustalenia priorytetów regulacyjnych SEC, to prawdopodobnie są one jedynie częścią szerszego trendu zmierzającego do zwiększenia nadzoru nad branżą finansową. Ale fundusze prywatne będą działać mniej swobodnie. Należy spodziewać się znacznie bardziej intensywnego nadzoru regulacyjnego jako bezpośredniej konsekwencji nowych wymogów sprawozdawczych.

Różne narracje

To, czy zwiększony nadzór regulacyjny nad funduszami prywatnymi i hedgingowymi jest odpowiedzią wyważoną i proporcjonalną, jest kwestią dyskusyjną. Fundusze prywatne i hedgingowe działają na rynkach, które są często mniej uregulowane i przejrzyste niż inne rodzaje inwestycji. W związku z tym istnieje większe prawdopodobieństwo oszustw, nadużyć i innych rodzajów wykroczeń.

W tym kontekście zwiększony nadzór regulacyjny nad funduszami prywatnymi i hedgingowymi jest uzasadniony. Stanowi nawet proporcjonalną reakcję na te zagrożenia.

Ponadto wymogi sprawozdawcze oznaczają, że fundusze prywatne i hedgingowe muszą przestrzegać przepisów, w tym formularza PF. Nawet dostarczenie organom regulacyjnym ważnych informacji na temat strategii inwestycyjnych funduszy, profili ryzyka i innych istotnych cech.

Informacje te mogą zidentyfikować potencjalne ryzyko i wpłynąć na nadzór regulacyjny nad tymi funduszami. W tym sensie zwiększony nadzór regulacyjny nad funduszami prywatnymi i hedgingowymi jest sposobem na ochronę inwestorów i szerszego systemu finansowego.

Z drugiej strony, krytycy twierdzą, że zwiększony nadzór regulacyjny nad prywatnymi i hedgingowymi funduszami jest nadmierny i niepotrzebny. Twierdzą oni, że fundusze prywatne i hedgingowe są niezbędne dla rynków finansowych. Zwiększona regulacja zdusi innowacje i wzrost na tych rynkach.

Ponadto wymogi sprawozdawcze nałożone na fundusze prywatne i hedgingowe mogłyby być łatwiejsze do spełnienia. Gdyby fundusze miały nieco więcej bezpośredniego wkładu w ich opracowanie. W obecnej sytuacji formularz PF może zniechęcać do inwestowania w te fundusze.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB,...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane