Zobacz więcej

Szybki kredyt – flash loan w świecie kryptowalut

9 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Pożyczki flash loan stanowią doskonałe narzędzie do czerpania zysków z możliwości arbitrażu. Mimo, że koncepcja takich szybkich pożyczek jest nowa, niektóre platformy już oferują przyjazne dla użytkownika interfejsy i udostępniają to narzędzie każdemu. Poniżej znajduje się kompleksowy przewodnik po tym, jak w kryptowalutach działa szybki kredyt i jak może przynieść Ci korzyść.

W tym przewodniku:

Co to jest szybka pożyczka – flash loan?

szybki kredyt zastaw bitcoina

Szybki kredyt – flash loan to niezabezpieczona pożyczka, którą można zaciągnąć i która musi zostać spłacona w jednym cyklu transakcji, czyli prawie natychmiastowo. Takie pożyczki są oferowane np. przez oparte na Ethereum protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Szybkie kredyty – flash loans są również czasem określane jako “atomic loan”. Jeśli sekwencja operacji składających się na transakcję jest niepodzielna lub nieredukowalna, uznaje się ją za atomową. Oznacza to, że wszystkie warunki muszą być spełnione, aby taka atomowa transakcja została zapisana w blockchainie.

Chociaż istota kryptowalut leży w zdecentralizowanej naturze sieci blockchain, tylko niewielka część całkowitego wolumenu obrotu aktywami kryptowalutowymi jest obsługiwana przez zdecentralizowane giełdy. Aby giełdy zdecentralizowane stały się bardziej dostępne, rynek mógłby korzystać z większej liczby transakcji arbitrażowych, które mogą pomóc w stanowieniu cen i zwiększaniu płynności.

Jednym z potencjalnych rozwiązań są szybkie kredyty, które pozwalają inwestorom osiągać zyski z arbitrażu bez ryzykowania kapitału, dzięki czemu stają się bardziej dostępne.

Początki szybkich kredytów

Szybki kredyt, czyli flash loan, wdrożono przez Marble Protocol w 2019 r. na blockchainie Ethereum. Innowacja ta została opisana jako “inteligentny bank”, który umożliwia użytkownikom zaciąganie pożyczek o zerowym ryzyku za pośrednictwem smart kontraktu.

Firma Marble stworzyła pożyczki błyskawiczne, aby zwalczyć dwa główne zagrożenia

Firma Marble stworzyła szybki kredyt, aby przeciwdziałać dwóm rodzajom ryzyka podejmowanym przez tradycyjnych pożyczkodawców. Najbardziej oczywistym z nich jest sytuacja, w której pożyczkobiorca bierze pieniądze i znika. Drugim ryzykiem dla pożyczkodawcy jest brak płynności. Jeśli pożyczkodawca pożycza zbyt dużą część swoich aktywów w nieodpowiednim czasie lub nie otrzymuje terminowych spłat, może niespodziewanie stać się niewypłacalny i nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Pożyczki krótkoterminowe zmniejszają oba te rodzaje ryzyka. Szybki kredyt działa w następujący sposób:

  • Uzyskanie pożyczki w kwocie niezbędnej do przeprowadzenia jednej transakcji
  • Spłacenie pożyczkodawcy co najmniej pożyczonej kwoty przed zakończeniem transakcji
  • Jeśli nie jest w stanie zapłacić tej kwoty, transakcja zostaje wycofana

Szybki kredyt, czyli atomic loan, zostaje wycofany, jeśli nie będziesz w stanie go spłacić.

Ważne jest, aby zrozumieć, że szybki kredyt można udzielić wyłącznie na blockchainie. Scentralizowane giełdy nie mogą oferować tej usługi. Wynika to z faktu, że platformy smart kontraktów nie przetwarzają transakcji sekwencyjnie. Z drugiej strony, na giełdzie scentralizowanej mogą występować warunki, które mogą spowodować, że jedna z części Twojego zlecenia nie zostanie zrealizowana. Blockchain gwarantuje, że Twój kod jest wykonywany w całości.

Flash loans: cechy

Większość osób, które miały już do czynienia z tradycyjnym systemem finansowym, musi mieć pojęcie o tym, jak działa pożyczka. Pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy pieniądze, które następnie są w całości spłacane. Pożyczkodawca ma również prawo do odsetek, które spłaca pożyczkobiorca.

Szybki kredyt jest przydatny dla traderów, którzy chcą skorzystać z możliwości arbitrażu na dwóch różnych rynkach, które różnie wyceniają daną kryptowalutę.

Koncepcja flash loan nie ma odpowiednika w prawdziwym życiu. Aave, platforma pożyczkowa Ethereum, była pionierem tego pomysłu na początku 2020 roku. Ponieważ szybki kredyt wykorzystuje smart kontrakty, posiada następujące unikalne cechy:

Brak zabezpieczenia

Większość protokołów kredytowych wymaga od kredytobiorców ustanowienia zabezpieczenia w celu zagwarantowania, że kredytodawca będzie mógł odzyskać swoje pieniądze, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić kredytu. Pożyczka niezabezpieczona nie wymaga tej czynności. Pożyczkodawca nie traci swoich pieniędzy, jeśli nie ma zabezpieczenia. Są one po prostu zwracane w inny sposób. Pożyczkobiorca powinien zapłacić pieniądze natychmiast i nie musi oferować zabezpieczenia.

Smart kontrakty

Szybki kredyt udziela się za pomocą smart kontraktów. Są to bity kodu zaprogramowane na blockchainie, które nie pozwalają na transakcje, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki. Zasadą w przypadku szybkiego kredytu jest to, że pożyczkobiorca musi spłacić pożyczkę przed zakończeniem transakcji. W przeciwnym razie smart kontrakty flash loan mają za zadanie odwrócić transakcję.

Natychmiastowość

Uzyskanie kredytu jest trudnym zadaniem. Zatwierdzenie kredytu oznacza zazwyczaj, że kredytobiorca musi go spłacać przez kilka miesięcy lub lat. Z kolei, szybki kredyt jest natychmiastowy. Smart kontrakt, który autoryzuje pożyczkę, wymaga, aby pożyczkobiorca wykorzystał, a następnie spłacił pożyczkę w jednej transakcji. Oznacza to, że musi on skorzystać z innych smart kontraktów, aby wykonać natychmiastowe transakcje z wykorzystaniem kapitału pożyczki, zanim transakcja na blockchainie dobiegnie końca. Często jest to kwestia kilku sekund.

Jak działają pożyczki flash loan?

flash loan na Aave
Szybki kredyt na Aave: Aave

Przyjrzyjmy się bliżej, jak działają szybkie kredyty na platformach pożyczkowych, takich jak Aave, dYdX, bZX, DeFi Saver, Furucombo i innych.

Pożyczkobiorca prosi o szybki kredyt na platformie Aave. Aby była to opłacalna transakcja, pożyczkobiorca musi opracować strategię wykorzystania środków. Zazwyczaj osoby fizyczne używają tych pożyczek, aby skorzystać z możliwości arbitrażowych obecnych na zdecentralizowanych giełdach. Po dokonaniu transakcji na DEX pożyczkobiorca musi spłacić pożyczkę w ramach tej samej transakcji. Istnieje również opłata za usługę uiszczana na rzecz platformy pożyczkowej.

Należy jednak pamiętać, że jeśli środki nie zostaną oddane w ramach tej samej transakcji, są one zwracane pożyczkodawcy, a transakcja jest wycofywana. Te warunki wskazują, że smart kontrakt nie został zrealizowany. Smart kontrakt chroni zarówno pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę. Dlatego właśnie flash loan to łatwy sposób na uzyskanie płynności finansowej o niskim ryzyku.

Ważne jest, aby zrozumieć, że aby czerpać zyski z szybkiego kredytu, osoba inicjująca pożyczkę musi dobrze rozumieć Solidity, język programowania Ethereum. Jeśli tylko nie dasz się nabrać na oszustwa związane z szybkimi kredytami, może to być świetny sposób na zarazarabianie pieniędzy.

Dlaczego szybkie kredyty stały się popularne?

Szybkie kredyty stają się dość popularne ze względu na swój charakter, pozwalając pożyczkobiorcom na momentalne osiągnięcie zysku. Najpopularniejsza platforma pożyczkowa, Aave, oferuje możliwość zaciągania takich pożyczek w dość prosty sposób.

Ale jednak szybkie kredyty nie są pozbawione ryzyka, jak pokazały skutki ataków na nie. 

Szybki kredyt Aave

aave pożyczki

Aave jest protokołem płynnościowym o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga inwestorom uzyskiwać odsetki od ich depozytów kryptowalutowych i pożyczać różne aktywa.

Protokół Aave jest znany z opcji uzyskiwania pasywnego dochodu, umożliwiając w tym celu użytkownikom deponowanie płynności. Aby rozpocząć korzystanie z protokołu Aave, musisz najpierw zdeponować preferowane aktywa. Po dokonaniu depozytu będziesz otrzymywać pasywny dochód z popytu na pożyczki na rynku. Jednocześnie możesz również zaciągać pożyczki pod zastaw swoich aktywów.

Tym, co przyciąga wielu nowych inwestorów do Aave, jest oferta flash loan, która ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi pożyczkami. Parametry szybkich kredytów pozwalają na zamianę zarówno zabezpieczenia, jak i długu w ramach jednej transakcji.

Aby lepiej zrozumieć proces udzielania pożyczek flash loan, musimy omówić kilka pojęć związanych z Ethereum. Mówiąc o transakcji Ethereum, mamy na myśli polecenia, które mogą być zaakceptowane przez blockchain Ethereum.

Polecenie może być tak proste, jak wysłanie 1 ETH. Ale może to być również coś znacznie bardziej złożonego, co wymaga od użytkowników zrozumienia bardziej zaawansowanych koncepcji. Aby wejść w interakcję z blockchainem, użytkownicy mogą pisać smart kontrakty, które mogą wchodzić w interakcję z innymi istniejącymi kontraktami. Te smart kontrakty mogą być realizowane tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki, zgodnie z ich zaprogramowaniem.

Smart kontrakty nie są jednak doskonałe. Ethereum wykorzystuje księgę rozproszoną do rejestrowania wszystkich transakcji wysłanych i otrzymanych w całej historii sieci. Zaakceptowanie transakcji powoduje dodanie jej do księgi. Jeśli transakcja zostanie odrzucona, będzie anulowana.

Jak uzyskać szybki kredyt?

Aby uzyskać szybki kredyt na Aave, musisz posiadać pewne umiejętności kodowania. Warto również zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez Aave.

Istnieją jednak również interfejsy użytkownika, takie jak ten oferowany przez Furucombo. Umożliwiają one korzystanie z pożyczek flash loan bez umiejętności kodowania. Aplikacja Furucombo jest nadal w wersji beta i może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Korzystaj z niej na własne ryzyko.

Ponieważ szybkie kredyty są wykorzystywane do arbitrażu, musisz znaleźć pewne rozbieżności w cenach na różnych giełdach DeFi, zanim ustalisz warunki. To również wskaże Ci drogę do DEX-ów.

Pożyczkę flash loan można skonfigurować za pomocą interfejsu Furucombo. Oto przykład:

  1. Podłącz swój portfel do Furucombo.
  2. Utwórz kostkę (Create > New Cube > Uniswap Swap Token) i wybierz token do zamiany (musisz znać rozbieżność cen, aby zdecydować, które tokeny zamienić. Może to być para dostępna na dowolnym DEXie). Kliknij przycisk ‘Set’ po wybraniu zamiany i kwoty.
  3. Utwórz kostkę (New Cube > 1Inch Swap Token). Wybierz zamianę przeciwną do tej, której dokonałeś w pierwszej kostce, aby otrzymać z powrotem ten sam token. Będzie on potrzebny do spłacenia pożyczki. Kliknij przycisk ‘Set’, gdy wszystkie szczegóły zostaną ustalone.
  4. Utwórz kostkę (New Cube > Aave Flashloan) i wybierz ten sam token i kwotę, której użyłeś do rozpoczęcia handlu w pierwszej kostce. Kliknij przycisk ‘Set’. Otrzymasz dwa pola i będziesz musiał przesunąć pierwsze z nich na wierzch pozostałych pól. Pierwsza transakcja to ta, która pożycza środki, a ostatnia to ta, która spłaca pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 0,09%.
  5. Kliknij przycisk ‘Approve’, aby zatwierdzić transakcję z portfela.
  6. Kliknij przycisk ‘Confirm’ i potwierdź transakcję ze swojego portfela.

Szybki kredyt za pośrednictwem Furucombo powinien wyglądać następująco:

furucombo

Przypadki użycia szybkich kredytów

Mówiliśmy już o wielu zaletach szybkich kredytów. Istnieje jednak kilka przypadków użycia pożyczek flash loan, które mogą przynieść korzyści inwestorom. Oto najważniejsze z nich:

Wymiana zabezpieczeń

Użytkownicy DeFi mogą również korzystać z wymiany zabezpieczeń w celu uzyskania pożyczek poprzez aplikacje do udzielania pożyczek wielostronnych. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę w DAI na Compound i zdeponowałeś ETH jako zabezpieczenie, będziesz musiał wymienić zabezpieczenie ETH na DAI poprzez szybki kredyt DAI. Spowoduje to wyrównanie kwoty pożyczonych DAI.

Handel arbitrażowy

Innym ciekawym zastosowaniem transakcji flash loan jest arbitraż. Inwestorzy kryptowalutowi mają wiele możliwości zarabiania pieniędzy na rozbieżnościach cenowych między różnymi rynkami. Arbitraż kryptowalutowy to proces polegający na przeprowadzaniu transakcji na jednej lub dwóch różnych giełdach w celu osiągnięcia zysku.

Arbitraż flash loan polega na kupowaniu kryptowalut po niższych cenach, a następnie sprzedawaniu ich na innej giełdzie po wyższych. W ten sposób można również osiągnąć szybkie zyski i szybko spłacić pożyczkę. Skuteczny arbitraż można osiągnąć, wykonując wszystkie transakcje w krótkim czasie.

Oszczędzanie na opłacie transakcyjnej

Szybki kredyt umożliwia agregację listy złożonych transakcji w jednym kroku. Jest to udoskonalenie w stosunku do tradycyjnych transakcji, w przypadku których wdrożenie koncepcji szybkiego kredytu wymagałoby wielu kroków. Dostęp do transakcji flash loan można uzyskać po uiszczeniu minimalnej opłaty transakcyjnej. Takie pożyczki mogą służyć traderom do kupna i sprzedaży cyfrowych tokenów lub monet.

Refinansowanie zadłużenia

Z kredytami wiąże się również oprocentowanie. Inwestorzy mogą wykorzystywać pożyczki flash loan nie tylko do wymiany zabezpieczeń, ale także do zmiany dołączonego do nich oprocentowania. Aave ma cały post poświęcony przypadkom użycia szybkich kredytów, gdzie refinansowanie długu jest dokładnie opisane.

Można na przykład pożyczać środki z puli płynności Aave. Następnie możesz spłacić dług w protokole Compound.finance i wypłacić zabezpieczenie z Compound. Zabezpieczenie może być zdeponowane na dYdX, a Ty możesz zmienić dług na dYdX, zanim zwrócisz płynność na Aave.

Czym są ataki typu flash loan?

oszustwo flash loan scam

Tak jak w przypadku każdej technologii, smart kontrakty flash loan są narażone na zagrożenia bezpieczeństwa, które są znane jako ataki flash loan.

Ponieważ zabezpieczenie nie jest konieczne, a protokół pożyczkowy w całości opiera się na smart kontraktach, które mają zapewnić spłatę pożyczki, co się stanie, jeśli oprogramowanie zacznie się źle zachowywać z powodu błędu? Intruz może manipulować zasadami, a umowa zostać zmieniona. Atak typu flash loan jest często związany z manipulacją smart kontraktami.

Może się to wydawać ekstremalną i mało prawdopodobną sytuacją, ale mamy kilka przykładów ataków flash loan z przeszłości. Wiele z tych ataków wykorzystało platformę dYdX. W czerwcu 2020 r. pożyczki flash loan zostały w nieodpowiedni sposób wykorzystane w Balancer Pools, co spowodowało stratę 500 tys. dolarów. W kwietniu 2021 r. za pomocą szybkich kredytów z platformy xToken wyciągnięto 24 miliony dolarów. Inne exploity przy użyciu szybkich kredytów polegają na manipulacji rynkiem poprzez pożyczanie tych samych aktywów z wielu platform pożyczkowych oraz wykorzystywanie konkretnych protokołów i tokenów.

Jaka jest przyszłość szybkich kredytów?

Koncepcja flash loan jest wciąż w powijakach i prawdopodobnie w przyszłości będziemy świadkami jej innowacyjnego wykorzystania. Wciąż jednak istnieje wiele związanych z tym zagrożeń, a niektóre platformy postanowiły im przeciwdziałać. Na przykład, niektóre z nich mogą wykorzystywać szybkie kredyty do pożyczania określonych tokenów w celu zapewnienia udziału w głosowaniu i zarządzaniu.

Jednak korzyścią szybkich kredytów jest wprowadzenie na rynek nowych inwestorów. Wraz z rozwojem coraz bezpieczniejszych protokołów mają one potencjał, by zwiększyć efektywność rynku i dać wszystkim możliwość zarabiania pieniędzy.

Najczęściej zadawane pytania o pożyczki flash loan

Co to jest exploit flash loan?

Czy szybkie kredyty nadal działają?

Czy potrzebujesz zabezpieczenia w przypadku szybkiego kredytu?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

57e71e4b72a101031947418c1e30dedd.png
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas swoich podróży, a następnie opowiedzieć światu o pięknych rzeczach, których doświadcza.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane