Kryptowaluta UMA (UMA): Prognozy kursu na 2023, 2025 i 2030

8 mins
9 lutego 2023, 23:55
Tłumaczenie Karol Nalepa
9 lutego 2023, 23:55

Wyrocznie są istotnymi elementami web3. Jednak pojedyncze wyrocznie danych, które wprowadzają informacje do blockchainów, nie zawsze mogą sprostać wyzwaniom. UMA, przedmiot tej prognozy, dąży do zmiany tego stanu rzeczy za pomocą wyroczni typu OptimisticDzięki tej innowacji UMA planuje uczynić dane bardziej przejrzystymi i wolnymi od błędów, pomagając jednocześnie budować zróżnicowany ekosystem web3. W związku z tym rodzima kryptowaluta projektu UMA wygląda na dobrą inwestycję. Jaki jest więc potencjalny przyszły kurs UMA? Przyjrzyjmy się tematowi “UMA prognozy”.

W tym przewodniku:

UMA prognozy kursu przy użyciu analizy fundamentalnej

UMA to akronim oznaczający Universal Market Access. Ale czy UMA, pozornie jedna z lepszych opcji dostarczania informacji ze świata rzeczywistego do blockchainów, jest zasadniczo dobrym projektem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy musieli zobaczyć co jest osiągalne w konfiguracji Optimistic Oracle.

UMA ułatwia komunikację między blockchainem a danymi ze świata rzeczywistego w przejrzysty sposób. Dlatego jeśli serwowane są nieprawidłowe dane, uczestnicy sieci UMA mogą interweniować i “naprawić” je. Takie podejście sprawia, że ekosystem jest otwarty na budowanie produktów web3 opartych na danych.

Ale są inne czynniki, które sprawiają, że UMA jest ciekawym projektem:

  1. Promuje koncepcję bezcennych kontraktów finansowych. Tutaj smart kontrakty obsługują działania DeFi, takie jak likwidacja i rozwiązywanie problemów, bez nadmiernego uzależnienia od wyroczni.
  2. Dzięki UMA firmy i osoby prywatne mogą tworzyć aktywa syntetyczne na Ethereum.
  3. Wprowadza koncepcję zdecentralizowanych wyroczni.
  4. Aktywa świata rzeczywistego, takie jak akcje, mogą być wykorzystane jako aktywa syntetyczne w UMA. Działa to poprzez tokenizację i otwarty DVM (Data Verification Mechanism).

Ogólnie rzecz biorąc, bezcenne kontrakty finansowe oraz przejrzysta i otwarta metoda weryfikacji pozwala użytkownikom tworzyć syntetyczne aktywa w ekosystemie UMA. Jeśli adopcja wzrośnie, UMA może stać się oczywistym wyborem dla kogoś, kto szuka obcowania z prawdziwymi aktywami na blockchainie.

UMA inwestorzy
Inwestorzy UMA: Messari

Projekt wygląda innowacyjnie z perspektywy fundamentalnej, otwierając nową drogę do eksploracji web3. Coinbase Ventures jest jednym z wiodących inwestorów w UMA, co potraktujemy jako pozytywny znak.

Tokenomika UMA

Zanim zagłębimy się w tokenomikę, warto poruszyć temat użyteczności tokena UMA. Po pierwsze, jest to sposób nagradzania posiadaczy, którzy aktywnie uczestniczą w weryfikacji danych. Dlatego w przypadku wzrostu liczby sporów do obiegu trafi więcej UMA.

Token UMA jest również powiązany z zarządzaniem siecią, co czyni jego rolę jeszcze ważniejszą w kształtowaniu przyszłości ekosystemu.

UMA ma ograniczoną podaż tokenów – dokładnie 100 milionów. Obecnie 69% całkowitej podaży jest w obiegu. Istnieje jednak nagroda za rozstrzyganie sporów, co sprawia, że UMA jest nieco inflacyjna – 0,05% inflacji za każdy głos, jeśli jakieś kwestie wymagają rozstrzygnięcia. Ciekawie będzie zobaczyć, co stanie się z tym wskaźnikiem inflacji, gdy 100% tokenów zostanie odblokowanych.

Istnieją jednak pewne powody do niepokoju, gdy weźmie się pod uwagę strukturę posiadania. 100 największych posiadaczy UMA ma 95,92% całkowitej podaży, co może okazać się niekorzystne w przypadku nastrojów wyprzedaży całego rynku.

UMA hodlerzy
Wieloryby UMA: CoinMarketCap

Platforma analityczna Intotheblock pokazuje, że ogólny sygnał dla UMA jest niedźwiedzi.

UMA technical insights
Techniczna analiza UMA: CoinMarketCap

Prognoza kursu UMA przy użyciu danych on-chain

Dobrą rzeczą w UMA jest to, że liczba unikalnych adresów wzrosła w ostatnim kwartale 2022 roku. Podczas gdy może to być spowodowane zajęciem pozycji przez wielorybów UMA, spodziewamy się, że jest to wzór dla całego ekosystemu.

UMA prognozy adresy kryptowalut
Wzrost liczby aktywnych adresów UMA: CoinMarketCap

Wzrost sieci był stały, a szczyt widać było gdzieś w okolicach połowy listopada 2022. Przyglądając się bliżej wykresowi wzrostu sieci, zobaczymy, że kurs spadał po szczytach (nawet sierpniowym). Trwały wzrost aktywności w sieci może być konieczny do wypchnięcia kursu UMA w górę.

UMA prognoza wzrostu sieci
Wzrost sieci UMA: Santiment

Wspomnieliśmy wcześniej, że 100 największych posiadaczy UMA gromadzi większość podaży. Poniżej znajduje się wykres, który pokazuje, że nawet gdy oni nie sprzedawali tokenów, kurs UMA nadal spadał. Ponadto pod koniec lipca spadła podaż największych adresów, a kurs zareagował pozytywnie. Stąd rozważając UMA prognozy, możemy spodziewać się kolejnego skoku, jeśli spadnie podaż utrzymywana przez największe adresy.

UMA podaż supply token
Podaż UMA u największych posiadaczy: Santiment

Jednak w najbliższym czasie nie ma żadnych wpływów z giełdy, które wskazywałyby na to, że wieloryby rozważają porzucenie UMA. Spodziewamy się więc, że ruchy cenowe przez jakiś będą spokojne.

UMA wpływy
Wpływy UMA z giełd: Santiment

UMA prognozy kursu przy użyciu analizy technicznej

Możemy teraz przeprowadzić ocenę ruchów cenowych UMA. Oto wykres dzienny pokazujący bardzo wyraźny wzór:

UMA wykresy kryptowalut
UMA daily chart: TradingView

UMA tworzy szczyt, a następnie formuje dno, aby utworzyć kolejny szczyt. Widoczne są trzy takie odizolowane formacje, które zaznaczyliśmy na wykresie.

formacje na wykresie kryptowalut wzory
Formacje na wykresie UMA: TradingView

UMA prognozy: Zmiany cen

Musimy wziąć każdą formację i znaleźć odległość pomiędzy pierwszym i drugim szczytem. Musimy również zlokalizować i uśrednić dołek, aby znaleźć następny możliwy wzór i kolejne punkty cenowe.

Zestaw danych 1 (punkty A, M i B):

wzory kryptowalut
Wzór 1 na wykresie dziennym UMA: TradingView

A do M = 26 dni i -71,46% zmiany; M do B = 119 dni i 645,60% zmiany; A do B = 145 dni i 115,25% zmiany.

Zestaw danych 2 (Zostawimy punkty A, M i B dla zachowania symetrii):

token UMA wykres dzienny
Wzór 2 na wykresie dziennym UMA: TradingView

A do M = 72 dni i -77,28% zmiany; M do B = 117 dni i 220,86% zmiany; A do B = 189 dni i -27,29% zmiany.

Zestaw danych 3 (Zostawimy punkty A, M i B dla zachowania symetrii)

wykresy kryptowaluty uma
Wzór 3 na wykresie dziennym UMA: TradingView

A do M = 50 dni i -66,04% zmiany; M do B = 5 dni i 199,84% zmiany; A do B = 55 dni i 4,15% zmiany.

Zmiany cen między wzorami

Odległość pomiędzy punktem B pierwszej formacji a punktem A drugiej formacji oraz pomiędzy B drugiej formacji i A trzeciej formacji jest istotna dla zlokalizowania kolejnego szczytu.

UMA prognozy kursu TradingView
Wykres dzienny UMA: TradingView

Wzór 1 (B) do wzoru 2 (A): 96 dni i -27,00%.

Wzór 2 (B) do Wzoru 3 (A): 51 dni i -45,19%.

Tak więc kolejne przejście od B do A może nastąpić za 74 dni i przy spadku 36,09% od B trzeciej formacji. Wyciągnięcie linii prognozy stawia kurs na poziomie 6.92 USD, który wygląda jak szczyt i znajduje się w średnim zakresie.

kryptowaluta UMA prognozy
Nowy szczyt na dziennym wykresie UMA: TradingView

Pokazuje to, że nasza analiza podąża jak dotąd właściwą ścieżką. Jeśli ten punkt jest nowym A, możemy wizualnie zlokalizować M i B.

Zatem wzór 3 (B) do wzoru 4 (A): 60 dni i -47,35%.

Średni spadek od wzoru 4 (B) do wzoru 5 (A) może wynosić około 40%. Odległość będzie zależała od warunków panujących na rynku kryptowalut. Być może z powodzeniem zlokalizowaliśmy kolejny punkt A przy 2.52 USD w okolicach początku listopada.

oracle prognoza ceny kryptowalut 2023
Następny kluczowy punkt na dziennym wykresie UMA: TradingView

Teraz, jeśli weźmiemy średnie dane wszystkich poziomów od A do M przy użyciu powyższych tabel, otrzymamy zmianę procentową i odległość jako 49 dni (maksimum 72 dni) i spadek 71,59%. Daje to poziom 0,713 USD. Dlatego w 2023 roku możemy spodziewać się szybkiej korekty kursu UMA.

UMA prognozy 2023: TradingView
Przewidywany kurs UMA w 2023: TradingView

Prognoza kursu UMA na 2023

Wynik: Byczy

Nie spodziewamy się, aby UMA spadła poniżej poziomu z początku 2023 roku tj. 0,713 USD. Natomiast kolejnym zadaniem jest wyciągnięcie średniej z wartości M do B przy użyciu powyższych tabel.

UMA prognoza 2023 ath
Przewidywany szczyt UMA w 2023: TradingView

Średnia zmiana wychodzi na: 355.43% od ostatniego dołka w punkcie M. Odległość ta może wynosić nawet 119 dni, gdyż wciąż jesteśmy na rynku niedźwiedzia. Teraz, jeśli narysujemy ścieżkę z nowego M lub 0,713 USD, Nowy punkt B może pojawić się przy 3,21 USD w połowie 2023 roku.

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 114%

UMA prognozy na 2025

Wynik: Byczy

Założymy, że UMA kontynuuje ten sam wzór. Jeśli tak, to możemy znaleźć następny dołek lub kolejne A, przy spadku o prawie 40% od ostatniego B. Ten poziom ukazuje się końca 2023 roku przy 1.93 USD.

UMA prognozy na 2025
Przewidywany kurs UMA w 2025: TradingView

Może to być odniesienie cenowe dla modelu przewidywania kursu UMA na rok 2024. Minimalna wartość UMA do końca 2023 lub początku 2024 roku może wynieść 1,499 USD. To pokrywa się z silną strefą wsparcia. Szczyt w 2024 roku może zatem znajdować się na poziomie wyższym o 355,43% w stosunku do M (1,499 USD).

Wychodzi to na 6,826 USD. Dołek w 2024 roku może jednak ulokować się o 40% od szczytu 6,826 USD i to maksymalnie w ciągu 96 dni. Stąd wykreślamy go na poziomie 4,09 USD, co oznaczymy jako punkt A dla 2024 roku.

A więc teraz za pomocą zestawów danych powyżej znajdziemy odległość i procent zmiany między A i B.

Liczby te układają się w 130 dni (maks. 189 dni) i przy wzroście procentowym 30,70% (maks. 115,25%). W związku z tym, w 2025 roku szczyt wynosić może 8,82 USD. Oznaczmy to jako B dla 2025 roku. Według naszej UMA prognozy na 2025 rok, dołek może dojść do 5,876 USD, co zbiega się z silnym poziomem wsparcia.

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 488%

Prognoza kursu UMA na 2030

Wynik: Bardzo byczy

Teraz, gdy mamy maksimum dla UMA w 2025 roku, a nawet minimum w 2024 roku, możemy połączyć punkty za pomocą poziomów Fibonacciego. Łącząc 2024 A i 2025 B ekstrapolujemy kurs UMA do 52,45 USD w połowie 2030 roku.

cena tokenów w 2030
Przewidywany kurs UMA w 2030: TradingView


Aby kurs UMA osiągnął te poziomy, a tym samym stał się atrakcyjny dla inwestorów, token UMA powinien przekroczyć 35 USD do 2029 roku. Jeśli będziemy pamiętać o tej krzywej wzrostu, na początku 2030 roku kryptowaluta UMA może naruszyć swoje poprzednie ATH na poziomie 43,37 USD, osiągnięte 4 lutego 2021. Poziom ten może działać jako wsparcie dla dołka w 2030 roku.

Trzymając się tej wersji, minie dziewięć lat, zanim UMA osiągnie nowe ATH.

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 3396.67%

Długoterminowa prognoza kursu UMA (do 2035)

Wynik: Bardzo byczy

Nasza prognoza kursu UMA zakłada, że cena monety UMA osiągnie nowy szczyt do 2030 roku. Jeśli jednak jesteś HODLerem zainteresowanym kryptowalutą UMA po 2030 roku, oto tabela, do której możesz się odnieść.

RokMaksymalna cena UMA (w dolarach)Cena minimalna UMA (w dolarach)
20233.210.713
20246.8264.09
20258.825.876
202613.238.20
202718.5211.48
202831.4819.51
202937.7729.46
203052.4543.37
203168.1853.18
203288.6469.13
2033106.3682.96
2034127.6499.55
2035159.55124.44

Zwróć uwagę, że wysokie i niskie wartości w konkretnym roku mogą się różnić w zależności od stanu rynku kryptowalut. Dlatego analiza techniczna wykresu tokenów UMA (Universal Market Access) może się odpowiednio zmienić.

Czy prognozy dotyczące kursu kryptowaluty UMA są trafne?

UMA, zdecentralizowany ekosystem, w którym główną rolę odgrywają smart kontrakty, rozwija się dzięki chęci użytkowników do tworzenia syntetycznych aktywów. W przypadku przedsiębiorstw planujących wprowadzenie akcji, towarów i innych aktywów świata rzeczywistego do blockchaina, ten model prognozowania kursu UMA ma sens. Nie tylko śledzi analizę techniczną, ale także bierze pod uwagę dane on-chain. Dlatego, biorąc pod uwagę ogólną zmienność gospodarczą i rynku kryptowalut, jesteśmy pewni, że nasze UMA prognozy są tak dokładne, jak to tylko możliwe.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Uma to dobra inwestycja?

UMA może być dobrą inwestycją, ponieważ oferuje jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie do tokenizacji aktywów świata rzeczywistego. A nasz model prognozowania kursu UMA pokazuje, że z czasem wzrost ceny tokena UMA może stać się coraz bardziej byczy.

Jaki może być maksymalny kurs UMA?

UMA może osiągnąć nawet 150 USD do 2035 roku, pod warunkiem, że kryptowalucie uda się na początku 2023 roku naruszyć swoje obecne ATH wynoszące 43,37 USD. W związku z tym, że przedsiębiorstwa poszukują syntetycznych aktywów w celu poprawy ekspozycji rzeczywistych aktywów, przyszłe ruchy cenowe UMA wyglądają obiecująco. Ponadto możemy zobaczyć jak UMA zmierza w kierunku 200 USD po 2035 roku, jeśli agresywny rozwój sieci będzie kontynuowany.

Jaki będzie kurs UMA w 2030?

Tokeny UMA mogą osiągnąć nawet 52,45 USD do 2030 roku. Ta bycza krzywa wzrostu wynika z ekosystemu napędzanego smart kontraktami i optymistycznego podejścia wyroczni, w którym dane ze świata rzeczywistego są sprawdzane przez uczestników sieci. Jednak, aby UMA przekroczyła 50 USD do 2030 roku, powinna najpierw przekroczyć granicę 25 USD do 2028 roku.

Do kogo należy UMA?

UMA, ekosystem blockchain, nie jest niczyją własnością. Hart Lambur i Allison Lu byli założycielami, którzy stworzyli UMA w 2018 roku. Kiedyś pracowali jako traderzy w Goldman Sachs, co wyjaśnia ich umiejętność wprowadzania aktywów świata rzeczywistego na blockchain.

Do czego służy UMA?

UMA służy do wprowadzenia weryfikowalnych danych o świecie rzeczywistym do blockchaina. Oznacza to, że konfiguracja wyroczni związana z UMA jest znacznie bardziej zdecentralizowana niż inne. Ta cecha oznacza, że UMA może być wykorzystana do stworzenia ekosystemu web3, w którym nacisk kładzie się na tworzenie syntetycznych aktywów z tokenizacją. Tutaj wyrocznie są potrzebne tylko do weryfikacji i pobierania najdokładniejszej danych.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

Sponsorowane
Sponsorowane