Bitcoin btc
$ usd

Filecoin (FIL): Prognozy kursu na 2023, 2025 i 2030

11 mins
Tłumaczenie Karol Nalepa
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Wyobraź sobie, że masz na komputerze dodatkową przestrzeń dyskową, której nie zamierzasz w najbliższym czasie używać. Cóż, jeśli byłeś zaznajomiony ze zdecentralizowanym ekosystemem przechowywania Filecoin, możesz sprzedać tę przestrzeń magazynową za tokeny FIL. Ale czy tokeny FIL to dobra inwestycja? Ten artykuł w temacie Filecoin prognozy ma na celu wyjaśnienie tej kwestii.

Omawiamy podstawy projektu Filecoin, tokenomikę i wszelkie rzeczy warte uwagi, przed przeprowadzeniem analizy technicznej popartej danymi. Przyjrzyjmy się bliżej temu innowacyjnemu ekosystemowi i jego rodzimemu tokenowi.

Bądź na bieżąco z nowinkami na temat kryptowalut. Dołącz do naszej społeczności na Telegramie BeInCrypto Polska!

#BonusHunter | Najlepsze bonusy na giełdach z Filecoinem 🔥

W tym przewodniku:

Filecoin prognozy kursu przy użyciu analizy fundamentalnej

Filecoin służy jako rozwiązanie do przechowywania danych online. Jego zdecentralizowana natura odróżnia go od Google Drive lub innych dostawców cyfrowej pamięci masowej. Mówiąc prościej, Filecoin dostarcza pamięć masową dla użytkowników za pośrednictwem innych użytkowników. IPFS lub InterPlanetary File System jest protokołem bazowym. Filecoin służy jako warstwa bezpieczeństwa i wynagrodzenia.

Wszystko powyższe przyczynia się do użyteczności Filecoina jako projektu. Ale jest jeszcze wiele więcej rzeczy, które kryje ten projekt. Postarajmy się je podsumować:

  1. Filecoin zarządza konsensusem poprzez nową formę PoW – PoRep (proof-of-replication) i proof-of-spacetime (PoSt).
  2. Projekt ma na celu poprawę ogólnej wydajności systemów przechowywania, zwiększenie trwałości przechowywania danych i zmniejszenie opóźnień związanych z tradycyjnymi systemami przechowywania.
  3. Ekosystem wspiera integrację Ethereum – dając deweloperom dostęp do zbiorów danych i smart kontraktów istotnych dla ekosystemu Ethereum.
  4. Pantera Capital i Winklevoss Capital Management to dwaj główni inwestorzy Filecoina.
  5. Założycielem projektu jest Juan Benet (również założyciel IPFS).
  6. Filecoin planuje pełne uruchomienie Filecoin Virtual Machine do 2023 roku.
kurs Filecoin inwestorzy: Messari
Inwestorzy Filecoin: Messari

Poniższa ilustracja wyjaśnia, jak działa Filecoin:

Filecoin jak działa: Messari
Architektura Filecoin: Messari

Wygląda to solidnie. Sieć Filecoin rozwiązuje problemy niskiej prędkości i wydajności, typowe dla scentralizowanych dostawców pamięci masowej. To sprawia, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłych prognoz kursu Filecoin.

Filecoin prognozy a tokenomika FIL

Protocol Labs to organ założycielski stojący za Filecoinem. W lutym 2023 roku podaż w obiegu FIL wynosi ponad 378 milionów tokenów. Jednak podczas startu zapowiedziano 2 miliardy tokenów, a tylko część z nich została dotychczas wyemitowana.

Przechodząc do użyteczności projektu, token FIL ma na celu motywowanie użytkowników, którzy oferują przestrzeń dyskową. Uczestnicy sieci, którzy korzystają z tej przestrzeni, płacą górnikom i dostawcom pamięci masowej w tokenach FIL. Ponadto dostawcy pamięci masowej muszą dostarczyć FIL jako zabezpieczenie gwarantujące jakość usług, co jeszcze bardziej zabezpiecza sieć i utrzymuje obieg tokenów w odpowiednich ramach.

podaż filecoinów
Dystrybucja podaży Filecoin: Messari

Teraz, gdy wiemy już trochę o przypadkach użycia istotnych dla tokena FIL, oto ważne spostrzeżenia dotyczące modelu ekonomicznego tokena, które mogą określić charakter przyszłych prognoz kursu Filecoina:

Przewiduje się, że 70% podaży FIL zostanie z czasem uwolnione dla górników i dostawców usług magazynowych. 10% maksymalnej podaży początkowo trafiło do inwestorów. 20% z pierwszych 2 miliardów trafiło do projektu, a założyciele, którzy otrzymali 5% mają 6-letni okres blokady środków (vesting).

Model tokenomiki wygląda na przejrzysty i zależy od wzrostu sieci i popularności Filecoina jako ekosystemu. Zatem wzrost liczby tokenów wchodzących do obiegu nie powinien stanowić problemu, jeśli Twoja uwaga skupia się na długoterminowej cenie FIL.

Filecoin prognozy przy użyciu danych on-chain

Jeśli jesteś byczo nastawiony do Filecoina jako projektu, a nawet jako opcji inwestycyjnej, musisz najpierw zobaczyć, jak wyglądały wyniki sieci w III kwartale. Gdy zidentyfikujemy charakter metryki z Q3, łatwiej będzie zobaczyć wzrost i zmiany kursu w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Dane ze sprawozdania

Oto tabela metryk kwartalnych w porównaniu do innych okresów:

Filecoin raport kwartalny: Messari
Metryki kwartalne Filecoin: Messari

Zauważ, że przychody z protokołu poszły w górę o 8,5% w kontekście FIL (liczba jednostek natywnych). Spadek w ujęciu USD wynika z ogólnego charakteru rynku kryptowalut i nie należy się w niego tak głęboko wczytywać.

Inną ciekawą obserwacją jest to, że pojemność pamięci masowej osiągnęła szczyt w III kwartale, natomiast wykorzystanie pamięci masowej wzrosło sześciokrotnie w ujęciu kwartalnym.

Filecoin dostępna przestrzeń
Wzrost ilości pamięci masowej Filecoin: Messari

Filecoin jest jednym z kluczowych elementów składowych infrastruktury web3. Jeśli porównamy go z innymi protokołami, takimi jak Storj czy nawet The Graph, wydaje się, że Filecoin poradził sobie lepiej w III kwartale. Dotyczy to FDV, czyli Fully Diluted Valuation, na poziomie 8%.

Filecoin web3
Filecoin na tle innych projektów web3: Messari

Jedynym niepokojącym faktem jest to, że protokoły takie jak Storj doświadczyły 175% wzrostu przychodów w tym samym okresie. Natomiast Filecoin spadł o 38%. Ale znowu, ten spadek jest w dolarach i stąd może nie odzwierciedlać większego obrazu.

Pod względem udziału we wzroście pamięci masowej wśród zdecentralizowanych protokołów, Filecoin nadal utrzymuje prowadzenie, stanowiąc 81% ogólnego udziału w rynku w III kwartale.

Filecoin lider wzrostu
Wzrost Filecoin w ujęciu kwartalnym: Messari

I wreszcie najważniejsze. Projekty decydujące się na wykorzystanie kryptowaluty Filecoin wzrosły o 12% w III kwartale, co prawdopodobnie popchnie w górę kurs FIL w nadchodzących kwartałach. Więcej o oczekiwaniach dotyczących kursu FIL relacjonujemy w naszym segmencie poświęconym analizie technicznej. 

FIL prognozy: Zmiennośc Filecoina

Każdy, kto chce przewidzieć przyszły maksymalny kurs FIL, powinien wziąć pod uwagę metryki społeczne i zmienność projektu.

Filecoin prognozy kursu zmienność
Wskaźnik zmienności Filecoin: Messari

Na początek, zmienność FIL osiągnęła szczyt na początku sierpnia 2022 roku, po czym zobaczyliśmy spadek. Po tym, Filecoin kurs spadał za każdym razem, gdy wskaźnik zmienności osiągał niższy szczyt. Jak widać, zmienność FIL gwałtownie rośnie, co może zepchnąć ceny w dół w krótkim terminie.

Filecoin prognozy media społecznościowe
Aktywność społeczna Filecoin: Messari

W sierpniu aktywność w mediach społecznościowych była dość wysoka. Od tego czasu FIL nie jest w stanie utrzymać zainteresowania użytkowników. Zauważ, że wolumen społeczny osiągnął szczyt pod koniec października. Nawet ceny wykazały wtedy pewną siłę. Widać więc, że metryka społeczna odgrywa rolę w określaniu kursu FIL.

Prognozy kursu Filecoin przy użyciu analizy technicznej

Analiza techniczna pomoże nam określić kluczowe trendy i zlokalizować wszelkie dające się wyróżnić wzorce.

Zanim przejdziemy do szerszego obrazu, nadszedł czas, aby zrozumieć kilka rzeczy na temat ruchów cenowych Filecoina.

Token Filecoin jest obecnie o 97,7% tańszy w stosunku do swojego ATH na poziomie 237,24 USD, które pojawiło się 1 kwietnia 2021 roku. Kurs FIL jest nawet bliższy swojemu ATL na poziomie 1,83 USD z sierpnia 2019 roku.

Filecoin prognozy: Krótkoterminowe ruchy ceny

Krótkoterminowo FIL pokazuje byczą formację. Zauważ jak FIL porusza się wewnątrz formacji klina opadającego i powoli zbliża się do górnej linii trendu. Jakiekolwiek wybicie powyżej górnej linii trendu może rozpocząć krótkoterminowy wzrost. Jeśli linia trendu zostanie naruszona, maksymalny kurs w najbliższym czasie może wynieść ponad 5 USD, a 4,692 USD to silny poziom oporu.

Filecoin price prediction short-term: TradingView
Krótkoterminowa prognoza kursu Filecoin: TradingView

Nawet wskaźnik RSI jest sprzyjający, dzięki prezentowanej byczej dywergencji. Podczas gdy ruchy cenowe tworzą niższy szczyt, RSI jest wyraźnie na ścieżce wzrostowej, co wskazuje na możliwy krótkoterminowy ruch w górę. Jednak dla potwierdzenia warto mieć na uwadze zielone, niebieskie i czerwone linie, odpowiednio 50-, 100- i 200-dniowe średnie kroczące.

Jeśli jakakolwiek mniejsza okresowa średnia krocząca przetnie się powyżej linii średniej kroczącej wyższego okresu – zjawisko określane jako złoty krzyż – możemy oczekiwać względnie potwierdzonego skoku cen. Obecnie zielona linia porusza się równolegle do linii niebieskiej, co wskazuje na pewien zakres akcji cenowej.

Mając na uwadze krótkoterminowe możliwości zmian kursu, przenieśmy teraz uwagę na identyfikację wzoru, jeśli taki istnieje.

Identyfikacja wzoru

Podczas gdy model krótkoterminowej prognozy omawiał wykres dzienny, tutaj znajduje się wykres tygodniowy FIL ze stosunkowo wyraźnym wzorem.

Filecoin prognozy i wzorce
Tygodniowy wykres Filecoin: TradingView

Zauważ jak kurs FIL zrobił trzy szczyty po rozpoczęciu handlu przed osiągnięciem maksimum na poziomie 237.24 USD. Po osiągnięciu tego poziomu, ceny zaczęły spadać, robiąc jednocześnie niższe szczyty. Stąd kursy FIL układają się w symetryczny wzór, gdzie lewa strona wykresu jest odzwierciedleniem prawej.

Oto wykres z wyraźnie zaznaczonymi kluczowymi punktami. W całym tym artykule będziemy używać odległości między tymi punktami, aby dokonać prognoz kursu Filecoina. Każdy punkt jest związany z silnym poziomem wsparcia/oporu w zależności od ówczesnych ruchów cenowych FIL.

Naszym pierwszym celem jest znalezienie następnego dołka po B1. Możemy to oznaczyć jako M1. Kiedy mamy już M1, możemy ekstrapolować dane, aby zlokalizować następny szczyt, czyli A1.

Filecoin prognozy: Zmiany cen

Prześledźmy teraz ścieżkę (odległość i zmiany cen z D do A, a następnie z D do B1).

FIL prognoza
Kluczowe wartości Filecoin: TradingView
tabele kryptowalut
Tabele danych 1 i 2

Możemy rozpocząć nasze obliczenia teraz, gdy mamy dostępne wszystkie potrzebne dane. Po prawej stronie mamy tylko dane do B1. Dlatego dla tabeli 1 użyjemy danych z punktu B, aby średnie były sprawiedliwe.

Prognoza kursu FIL na 2023

Wynik: Byczy

Średni spadek wynosi: 117 dni i 87,50%.

W związku z tym następny dołek czyli M1 może być za 117 dni i przy spadku 87.50%. Zobaczmy czy kurs FIL kiedykolwiek dotknął tego poziomu. Najniższy dołek nie nastąpił tak szybko i potrzeba było 259 dni, aby kurs Filecoina spadł o 90,86%.

To pokazuje, że nasza kalkulacja idzie w dobrym kierunku.

Filecoin prognozy ceny fil
Udana ekstrapolacja: TradingView

Obliczenia

Teraz obliczmy średnią od najniższego do najwyższego poziomu, wykorzystując dodatnie wartości procentowe z tabeli. Średnia ta wychodzi na: 44 dni i 216,25%.

Ponieważ jest to rynek niedźwiedzia, może się to zmieniać, tak jak to miało miejsce w przypadku przejścia od B1 do M1. Dlatego spodziewamy się, że punkt A1 umieści się przy 7.70 USD do końca lutego, zgodnie z naszą prognozą.

Filecoin price prediction level low-to-high: TradingView
Przejścia Filecoina od dołków do szczytów: TradingView

Idąc do punktu A1, kurs FIL zakończyłby istniejący wzór. Teraz możemy stworzyć kolejną tabelę, aby znaleźć spadek wartości i odległość między niższymi szczytami i dołkami – ścieżka od A do D i od A1 do D. To pomoże nam zlokalizować następny punkt po A1 i określić minimalny kurs na 2023 rok.

table 3
Tabela danych 3

W związku z tym średnia dla lewej strony do kolejnego dołka wynosiłaby: 97 dni i 65,45%.

Filecoin prognozy 2023
Przewidywany kurs Filecoin w 2023: TradingView

Następny dołek po A1 miałby poziom 2,768 USD, biorąc pod uwagę linię naszej prognozy.

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 135%

Prognoza kursu FIL na 2025

Wynik: Umiarkowanie byczy

Teraz, gdy mamy dołki w 2023 roku, nadszedł czas, aby określić prognozę na 2025 rok. Wiemy również, że średnie przejścia od dołków do szczytów, używając wcześniejszych tabel, dochodzą do 44 dni i 216,25%.

cena fil 2025
Przewidywany kurs Filecoin w 2025: TradingView

Możemy zatem prześledzić ścieżkę od minimalnej wartości tokena FIL w 2023 roku, aby zlokalizować następny szczyt. Średnia odległość umieszcza szczyt w samym 2023 roku. Jednak możemy śmiało powiedzieć, że obecna kondycja rynku kryptowalut może wypchnąć cenę maksymalną do 2024 roku. Spodziewamy się, że będzie to 259 dni – czas potrzebny na przejście od B1 do M1 według wcześniejszego schematu.

W związku z tym Filecoin prognoza stawia maksymalną cenę w 2024 roku na poziomie 8,79 USD.

Obliczenia

Dodatkowo wspomniana wyżej tabela stawia średnią na poziomie 97 dni i 65,45%. Istnieje jednak silne wsparcie na poziomie 5.129 USD – gdzie powinna wypłynąć na powierzchnię minimalna wartość predykcji cenowej na 2024 rok. Ramy czasowe nadal mogą wynosić 97 dni.

Korzystając ze średniej ceny Filecoina w 2024 roku, możemy przygotować prognozy kursu FIL na 2025. Ramy czasowe mogą wahać się od 44 dni do 259 dni, ale szczytowy zysk procentowy możemy oszacować na 216,25%.

Najwyższy kurs Filecoin na 2025 rok dociera tym sposobem do 16,251 USD. Dołek może podążać za średnią (97 dni i 65,45%), ustanawiając minimalny kurs w 2025 roku na poziomie 5,57 USD.

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 396.97%

Filecoin prognozy na 2030

Wynik: Byczy

Mamy teraz najwyższe i najniższe ceny dla 2025 roku. Możemy użyć ich do dalszej projekcji i zlokalizować prognozowany kurs Filecoina na 2026 rok. Odległość może wynosić 259 dni (jak wcześniej), podczas gdy zmiana procentowa może wynosić 216,25%.

W związku z tym maksimum dla 2026 roku może utrzymać się na poziomie 17,57 USD – co pokazuje słaby wzrost od 2025 roku. Jednak do tego czasu kurs FIL prawdopodobnie przestanie spadać tak nisko, jak wcześniej, zwłaszcza, gdy rynek byka się ustabilizuje.

W wyniku tego, kurs FIL od oczekiwanego maksimum w 2026 roku może zejść do 13,699 USD, co jest silnym poziomem wsparcia. Odległość może być różna, ale przyjmiemy średnią jako 97 dni, według danych z tabeli.

Obliczenia

Teraz z tego poziomu możemy spodziewać się dużego skoku w 2027 roku, zgodnie ze średnim wzrostem 216,25%. Dlatego też prognoza kursu FIL na rok 2027 może pokazać maksymalny poziom cenowy 43.031 USD.

kurs Filecoin prognozy 2027: TradingView
Przewidywany kurs Filecoin w 2027: TradingView

Jeśli zastosujemy poziomy Fibonacciego używając szczytów dla 2027 i dołków dla 2026, możemy ekstrapolować średni kurs Filecoina do 2030 roku.

Jeśli ta sama ścieżka wzrostu zostanie zachowana, wskaźnik Fibonacciego stawia cenę Filecoina na poziomie 187,325 USD w 2030 roku. W tym czasie, token FIL nadal będzie daleko od swojego ATH, czyli 237,24 USD.

Filecoin prognozy 2030: TradingView
Przewidywany kurs Filecoin w 2030: TradingView

Przewidywany zwrot inwestycji z obecnego poziomu: 5628.60%

Długoterminowa prognoza kursu FIL (do 2035)

Wynik: Bardzo byczy 

Kiedy Filecoin osiągnie nowe ATH? Co mówi nasz model prognozowania kursu FIL? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy prześledzić ścieżkę Filecoina do 2035 roku, w czym może pomóc poniższa tabela.

RokMaksymalna cena FIL (w dolarach)Minimalna cena FIL (w dolarach)
20237.702.768
20248.795.129
202516.2515.57
202617.57 13.699
202743.03126.68
202853.7841.95
202980.6862.93
2030187.32593.66
2031224.79175.33
2032337.18263.00
2033404.62315.60
2034536.00332.32
2035657.51407.65

Należy pamiętać, że roczne Filecoin prognozy mogą nie być całkowicie dokładne. Zamiast tego, potencjalni inwestorzy FIL powinni zidentyfikować średni kurs kryptowaluty w skali roku, a następnie porównać go z naszymi prognozami dotyczącymi ceny maksymalnej i minimalnej, aby określić potencjalne odchylenie.

Czy model prognozowania kursu Filecoin jest wystarczająco wiarygodny?

Nasz model prognozowania kursu Filecoina uwzględnia, ale nie jest ograniczony do analizy technicznej i analizy wydajności poprzez porównanie kapitałów rynkowych i tokenomikę. Na dodatek, zarówno krótkoterminowa, jak i długoterminowa analiza techniczna oferuje wiele odniesień do historycznych danych, które zapewniają precyzyjność. Dlatego ta prognoza kursu FIL jest tak realistyczna i praktyczna, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę ogólną zmienność rynku kryptowalut.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Filecoin ma przyszłość?

Jak bardzo może wzrosnąć kurs Filecoin?

Czy Filecoin to dobra inwestycja?

Czy kurs Filecoina wzrośnie w 2025?

Czy Filecoin ma ograniczoną podaż?

Dlaczego Filecoin jest ważnym projektem?

Czy Filecoin jest stablecoinem?

Kto zainwestował w Filecoina?

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

TCPMHRYSU-U021BUZMVC0-9b6cacb5b296-512.jpg
Karol Nalepa
Tłumacz i redaktor w BeInCrypto od 2021 roku. W branży kryptowalut jest stosunkowym nowicjuszem. Aktualnie zajmuje się materiałami edukacyjnymi dla polskiej społeczności...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane