Zobacz więcej

Band Protocol to wyrocznia danych blockchain (ang. oracle), która wprowadza swoje usługi do szerokiego świata zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Ponieważ coraz więcej aplikacji dAppów powstaje na coraz większej liczbie blockchainów, wiele z nich wymaga wiarygodnych źródeł danych, aby mogły być rzeczywiście użyteczne.

W jaki sposób Band Protocol dostarcza wiarygodne dane do blockchaina? Na to i inne pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

W tym przewodniku:

Historia Band Protocol

Band protocol 2022

Band Protocol został założony w 2017 roku przez absolwentów MIT Soravisa Srinawakoona, Paula Nattapatsiriego i Sorawita Suriyakarna. Srinawakoon zaangażował się w kryptowaluty, gdy dowiedział się, że MIT rozdał w formie airdropa Bitcoiny o wartości 100 USD wszystkim studentom studiów licencjackich, którzy wzięli udział w określonej ankiecie. W tym czasie studenci otrzymali 0,3 BTC. 

Srinawakoon i jego przyjaciele stworzyli stronę internetową z grami kryptowalutowymi, która działała jako kranik Bitcoina. Nagradzała ona użytkowników BTC za wygrane w grach kasynowych. Srinawakoon sprzedał stronę internetową, a uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczył na opracowanie Band Protocol. 

Zauważył on, że duże społeczności mają tendencję do interakcji o niskiej jakości z powodu braku odpowiedzialności i dezinformacji. Doprowadziło to do powstania Band Protocol, który początkowo miał zapewniać dokładne i wiarygodne informacje społecznościom internetowym opartym o technologię blockchain. Z czasem protokół zmienił swój punkt zainteresowania, ponieważ zespół zdał sobie sprawę, że wszystkie te rozwijające się technologie nie mogą funkcjonować bez danych ze świata rzeczywistego. Wiele protokołów ograniczałoby swoje zastosowanie, gdyby istniały tylko w oderwaniu od innych ekosystemów. 

Band Protocol został początkowo wydany na blockchainie Ethereum, w 2017 roku. Mainnet został uruchomiony 30 września 2019 roku. Jednak w 2020 roku Band Protocol 2.0 został zbudowany na własnym blockchainie, BandChain, przy użyciu Cosmos SDK.

Band Protocol ma stać się zdecentralizowaną wyrocznią dla wszystkich aplikacji blockchain, a jego zadaniem jest zapewnienie dużej szybkości transakcji, skalowalności, kompatybilności między łańcuchami oraz elastyczności danych. Protokół ten ma stać się instytucjonalnym dostawcą danych i integratorem wyroczni. Band Protocol odnotował gwałtowny wzrost w 2020 r. po przejściu na Band Protocol 2.0.

Co to jest Band Protocol?

Band Protocol łączy dane rzeczywiste z interfejsami API w celu obsługi smart kontraktów.

Protokół jest zbudowany na BandChain, blockchainie opartym o Cosmos SDK, który może być używany ze wszystkimi platformami do tworzenia smart kontraktów i blockchainów. Band Protocol wykorzystuje mechanizm konsensusu delegated proof-of-stake (dPoS) w celu zapewnienia integralności danych. 

Sieć jest przeznaczona do odciążania ciężkich i zasobochłonnych zadań, takich jak pobieranie danych z zewnętrznych źródeł. Zapobiega to zatorom sieciowym lub wysokim opłatom transakcyjnym w sieciach końcowych. Ponadto te same punkty danych mogą być pakowane i wykorzystywane w wielu blockchainach.

Elastyczna konstrukcja interfejsu API umożliwia programistom wykonywanie zapytań do szerokiego zakresu typów danych, w tym:

 • dane on-chain (np. ilość tokenów, dane o transakcjach itp.)
 • zdarzenia ze świata rzeczywistego (np. pogoda, status lotu, wyniki sportowe itp.)
 • wszelkie dane dostępne przez Internet (np. ceny akcji lub kryptowalut)

Od momentu uruchomienia mainnetu GuanYu nastąpił gwałtowny wzrost popularności tego protokołu. Dotyczy to aplikacji oferujących zarówno dane on-chain, jak i dane rzeczywiste. Niektóre z aplikacji wykorzystujących Band Protocol oferują usługi pożyczkowe i wymiany pieniędzy, podczas gdy inne działają w przestrzeni hazardu lub aktywów i tokenizacji.

Aktualizacja Laozi (faza 2) koncentruje się na zwiększeniu użyteczności protokołu. Dwa główne punkty zainteresowania to płatności on-chain dla dostawców danych od deweloperów oraz wdrożenie standardu komunikacji międzyblokowej (IBC). IBC pozwoli na międzyblockchainowe żądania danych.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aktualizacje, wyrocznia (oracle) Band będzie w stanie zaoferować deweloperom nowy zestaw produktów i usług. Należą do nich zdecentralizowane wyrocznie i weryfikowalna losowość. Ułatwią one również komunikację między łańcuchami.

W jaki sposób działa Band Protocol?

Band Protocol działa jako pośrednik między internetowymi źródłami danych spoza łańcucha a blockchainami.

Obsługuje on żądania danych ze zdecentralizowanych aplikacji i przekazuje informacje za pomocą kanałów danych z innych części Internetu. W tym celu wykorzystuje własny blockchain, który umożliwia zatwierdzanie i publiczną weryfikację wszystkich transakcji.

Dzięki temu, jak twierdzi zespół Band Protocol, można mieć pewność, że dane przekazywane przez użytkowników nie zostaną zmienione, sfałszowane lub w inny sposób naruszone.

Jednym z ważnych elementów protokołu są jego walidatorzy. Są oni odpowiedzialni za weryfikację poprawności transakcji w Band Protocol. Walidatorzy dodają również transakcje do blockchaina Band Protocol.

Aby zostać walidatorem, użytkownicy muszą posiadać tokeny BAND. Natywne tokeny protokołu można kupić na giełdach kryptowalutowych, wśród najpopularniejszych wymienić warto Binance, FTX, KuCoin czy Coinbase. Użytkownicy mogą również przekazywać swoje tokeny walidatorom i otrzymywać część nagród od walidatora.

Sieć wybiera 100 najlepszych kandydatów, którzy posiadają najwięcej tokenów BAND, aby zostali walidatorami. Muszą oni przestrzegać określonych zasad, takich jak reagowanie na zdarzenia w sieci, potwierdzanie transakcji i powinni być zawsze dostępni online. Jeśli walidator złamie którąś z tych zasad, ryzykuje utratę części swoich tokenów BAND.

link band oracle

Ponieważ świat szybko zmierza w kierunku Web 3.0, coraz więcej aplikacji internetowych będzie potrzebowało usług wyroczni, która może dostarczyć wiarygodnych danych ze świata rzeczywistego. Band Protocol jest jednym z głównych konkurentów Chainlinka, najpopularniejszej zdecentralizowanej wyroczni w przestrzeni blockchain.

Zasadniczo oba protokoły są zdecentralizowanymi dostawcami wyroczni blockchain, którzy wykorzystują smart kontrakty do dostarczania rzeczywistych danych. Jednak jedną z najważniejszych różnic między protokołem Chainlink a protokołem Band są ich sieci.

Chainlink jest zbudowany na blockchainie Ethereum, natomiast Band Protocol ma obecnie swój własny blockchain o nazwie BandChain, który został zbudowany przy użyciu Cosmos SDK. Zastosowany blockchain jest ważny, ponieważ Cosmos pomaga Band Protocol utrzymać niskie koszty transakcji w porównaniu z transakcjami na Ethereum.

Cosmos jest często uważany za szybkie i interoperacyjne rozwiązanie blockchain, co oznacza, że dane z różnych blockchainów można łatwo pobierać i pozyskiwać za pomocą smart kontraktów dla konkretnych zastosowań.

Oba projekty mają rozwijające się ekosystemy

Według stanu na luty 2022 r., Band Protocol współpracuje z ponad 70 projektami, w tym z Terra i Mirror Protocol. Obsługuje on również znane giełdy, w tym Binance, Coinbase i Uniswap.

Chainlink miał maksymalną podaż 1 miliarda tokenów LINK, a prawie połowa tej kwoty jest już w obiegu. Projekt ma licznych partnerów, w tym tak znane firmy jak Aave, dYdX, Syntetix, PancakeSwap, Google Cloud i PayPal.

Chociaż Band Protocol jest tańszy w użyciu, Chainlink jest nadal najpopularniejszym projektem i jest uważany przez programistów za domyślny protokół wyroczni. Nowi programiści mogą być pod wpływem tego, czego używają inni, co tylko zwiększa zyski dla zespołu Chainlink.

Mapa drogowa i historia rozwoju

Band Protocol miał 2 ICO i 1 IEO. Podczas pierwszego ICO w sierpniu 2018 r. sprzedano 10 milionów tokenów BAND po 0,30 USD za sztukę. W ten sposób zebrano łączną kwotę 3 milionów dolarów. Drugie ICO, które było prywatne, odbyło się w maju 2019 r., sprzedano wówczas 5 milionów tokenów BAND po 0,40 USD za BAND. Zebrano w ten sposób 2 miliony dolarów.

Band Protocol w momencie IEO zebrał 5,85 mln dolarów i była to jego najbardziej udana runda finansowania. Na Binance Launchpad sprzedano niecałe 12,4 mln (12,37% całkowitej podaży) tokenów BAND po cenie 0,473 USD za BAND. Ponieważ pierwotna wersja Band Protocol została opracowana na Ethereum, wszystkie tokeny BAND, które zostały sprzedane w rundach ICO lub IEO, były tokenami ERC-20.

Całkowita podaż BAND wynosi 100 milionów, choć w przyszłości liczba ta prawdopodobnie wzrośnie.

Zgodnie z mapą drogową Band Protocol, wydanie mainnetu BandChain jest planowane w czterech fazach:

 • Faza 0 (Wenchang). Rozpoczęta w czerwcu 2020 roku. Ta faza jest zakończona. Podczas fazy 0 walidatorzy Band Protocol mogli przenosić tokeny BAND z blockchaina Ethereum do nowego Bandchaina i stakować je. 
 • Faza 1 (GuanYu). W mainnecie udostępniono Oracle-WASM do obsługi wbudowanych i własnych skryptów Data Oracle. Dodano komunikację międzyblokową (IBC) do komunikacji między blockchainami Cosmos i EVM. Została zakończona w 3. kwartale 2021 r.
 • Faza 2 (Laozi). Jest to obecny etap projektu. Jego celem jest umożliwienie dostawcom interfejsów API sprzedaży swoich danych w ramach łańcucha oraz uzyskiwania przychodów w ramach łańcucha. Skupia się również na poprawie kompatybilności między różnymi blockchainami.
 • Faza 3 (Confucious). W fazie badawczej skupiono się na stworzeniu większej liczby opcji płatności w ekosystemie, obsłudze bramy uwierzytelniającej peer-to-peer oraz opracowaniu standardu interoperacyjności smart kontraktów z oprogramowaniem dla przedsiębiorstw.

Tokenomika BAND

Band protocol

BAND jest rodzimym tokenem BandChain, blockchaina Band Protocol. Sieć wynagradza walidatorów za tworzenie nowych bloków i odpowiadanie na żądania danych za pomocą tokena BAND.

Tokeny BAND mają trzy główne zastosowania w sieci BandChain:

 • Mogą być używane do wdrażania węzła walidatora
 • Można je przekazywać innym podmiotom walidującym, aby uzyskać nagrody z przeznaczonej na to puli i część zebranych opłat
 • Pozwalają na uczestnictwo w zarządzaniu łańcuchem

BandChain stosuje model inflacyjny dla tokena BAND. Model ten ma na celu zachęcenie posiadaczy tokenów do przekazywania swoich tokenów do walidatorów sieci, zamiast skupiania się wyłącznie na tradingu lub hodlowaniu. Parametry inflacji są obecnie identyczne jak w przypadku sieci Cosmos. Obejmują one zakres od 7% do 20% rocznej inflacji z opcją korekty zapewniającej, że 66% całkowitej podaży tokenów BAND jest stakowane.

Wyobraźmy sobie uczestnika sieci, który posiada pewną ilość tokenów. Jeśli zdecyduje się on nie wykorzystywać swoich aktywów do podtrzymywania działalności sieci, jego stan posiadania zmniejszy się w stosunku do całkowitej podaży. Jeśli zdecyduje się stakować swoje kryptowaluty, otrzyma proporcjonalną do inflacji część monet. Jego całkowity wskaźnik posiadania tokenów pozostanie zatem względnie stały.

BAND distribution

Zgodnie z danymi z ICODrops, dystrybucja tokenów BAND przedstawia się następująco:

 • Przedsprzedaż – 10%
 • Sprzedaż prywatna – 5%
 • Sprzedaż na Launchpadzie – 12.37%
 • Rozwój ekosystemu – 25.63%
 • Zespół – 20%
 • Doradcy – 5%
 • Fundacja – 22%

Cena BAND i prognozy kursu

kurs BAND prognozy
Cena BAND: TradingView

BAND został uruchomiony podczas rynku niedźwiedzia pod koniec 2019 roku. Przez wiele miesięcy jego cena utrzymywała się na stabilnym poziomie pomiędzy 0,20 i 0,30 USD. Było to mniej niż jego cena z ICO wynosząca 0,30 USD.

Cena tokena BAND zaczęła powoli rosnąć w kwietniu 2020 r., a we wrześniu 2020 r. osiągnęła ponad 15 dolarów, zaledwie kilka miesięcy po uruchomieniu mainnetu. Ogółem, wzrosła 50x w stosunku do ceny z ICO. Cena tokena BAND reagowała pozytywnie na każdą nową aktualizację i notowania.

W marcu 2022 r. cena tokena BAND wynosiła około 3,55 USD. Według CoinGecko, token BAND osiągnął swój rekordowy poziom 15 kwietnia 2021 roku, kiedy to osiągnął wartość 22,83 USD. Zgodnie z prognozami WalletInvestor dotyczącymi ceny tokena BAND, rynek jest niedźwiedzi i raczej należy się spodziewać dalszych spadków ceny BAND.

Czy warto kupić BAND?

Band Protocol ma istotny potencjał. Dzieje się tak dlatego, że większość zdecentralizowanych aplikacji potrzebuje godnych zaufania wyroczni, aby zapewnić sobie niezawodne źródła danych. Według Srinawakoona, wyrocznie blockchain są równie cenne jak sama sieć blockchain. Wyrocznie Band Protocol są w stanie spełnić żądania dotyczące danych, które czynią blockchainy użytecznymi.

Wiele osób będzie porównywać Band Protocol do Chainlinka, który jest już bardziej znanym i popularnym rozwiązaniem dla dAppów potrzebujących zdecentralizowanych wyroczni. Niektórzy twierdzą, że Chainlink jest ograniczony do dAppów opartych na Ethereum, co nie jest najlepszym rozwiązaniem pod względem kosztów i skalowalności, przynajmniej na razie (tj. do czasu przejścia Ethereum na protokół proof-of-stake). Pozostawia to jednak miejsce dla Band Protocol, który może stać się domyślną zdecentralizowaną wyrocznią dla aplikacji nie opartych na Ethereum.

Jak kupić token BAND?

Po przeprowadzeniu wszystkich własnych analiz możesz się zastanawiać, jak kupić tokeny BAND. Na szczęście możesz to zrobić w kilku prostych krokach.

1. Wybierz giełdę kryptowalutową

Zanim będziesz mógł kupić tokeny BAND, musisz znaleźć giełdę kryptowalutową, na której notowany jest ten token. Listę wszystkich dostępnych rynków można znaleźć np. na CoinMarketCap.

Niektóre z najpopularniejszych giełd, na których można kupić tokeny BAND, to Binance, FTX, KuCoin, Coinbase i Crypto.com.

W tym przykładzie użyjemy Binance do zakupu tokenów BAND. Możesz również skorzystać z Coinbase, która jest często uważana za najbardziej przyjazną dla początkujących giełdę kryptowalut. Należy jednak pamiętać, że Coinbase obsługuje tylko token BAND działający na Ethereum (ERC-20).

band protocol binance

2. Utwórz konto

Jeśli po raz pierwszy kupujesz kryptowaluty, musisz założyć konto na wybranej giełdzie kryptowalut. 

Założenie konta na Binance jest łatwe i wymaga tylko kilku kliknięć. Kliknij na Rejestracja i wprowadź wszystkie potrzebne informacje. 

jak kupić BAND token

3. Zweryfikuj swoje konto

Zanim będziesz mógł kupić kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub debetowej, będziesz musiał zweryfikować swoją tożsamość. Tak jest w przypadku większości scentralizowanych giełd kryptowalut, które umożliwiają bezpośredni zakup kryptowalut za pomocą walut tradycyjnych (fiatów).

Aby przejść weryfikację, należy przedstawić dowód osobisty, oraz potwierdzenie adresu zamieszkania. Czasem możesz zostać poproszony np. o informacje podatkowe.

weryfikacja konta na binance

4. Kup token BAND

Po zweryfikowaniu konta przejdź do sekcji Kup krypto i wybierz opcję Karta kredytowa/debetowa. Możesz wybrać walutę fiat lub dowolną kryptowalutę. W tym przypadku wybierzemy USDT, ponieważ token BAND nie jest dostępny do bezpośredniego zakupu.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Kontynuuj. Będziesz musiał aktywować usługę Fiat Service, która umożliwia serwisowi Binance dostęp do Twoich prywatnych informacji.

jak kupić kryptowaluty

Po aktywacji usług fiat (trwa to tylko kilka sekund) zobaczysz wszystkie szczegóły swojej transakcji. Możesz tu również wprowadzić dane swojej karty kredytowej lub debetowej, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

co to jest BAND protocol, jak kupić tokeny BAND

Kliknij przycisk Continue, gdy będziesz gotowy. 

jak kupić tokeny kartą 2022

Tutaj zobaczysz dokładną cenę za jeden token USDT, zobaczysz, jak wygląda transakcja i jaką łączną kwotę zapłacisz. Jeśli wszystkie szczegóły są dla Ciebie satysfakcjonujące, kliknij przycisk Potwierdź przed wygaśnięciem oferty, a sfinalizujesz transakcję. Powinno to zająć tylko kilka chwil, aby tokeny znalazły się na Twoim koncie. Otrzymasz również e-mail z potwierdzeniem zakupu.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda rynek, przejdź do działu Handel (górne menu) i wyszukaj BAND token. Następnie kliknij na Handluj.

band protocol co to jest, gdzie kupić kryptowaluty

Wyświetli się ekran rynku, na którym można ustawić np. zlecenia rynkowe (market lub limit) na zakup tokenów BAND.

band protocol binance wykres

Po przewinięciu w dół zostanie wyświetlone to okno, w którym można ustawić zlecenia kupna/sprzedaży. 

kupno tokenów

W razie potrzeby konwertuj na USDT

Jeśli jednak nie wiesz, jak ustawić zlecenia na zakup kryptowaluty, najprostszym sposobem na zakup tokena BAND jest konwersja USDT za pomocą opcji Konwertuj w Binance. Przejdź do zakładki Handluj (górne menu) i wybierz opcję Konwertuj

W polu możesz wybrać kryptowalutę, którą chcesz przekonwertować. W tym przykładzie dokonamy konwersji USDT na tokeny BAND.  

co to jest band protocol oracle

Po wprowadzeniu kwoty do przeliczenia należy potwierdzić transakcję przed upływem terminu ważności oferty. 

oracle wyrocznie band protocol

Po kliknięciu przycisku potwierdzenia, pojawi się następujący komunikat:

zakup tokenów na giełdzie

Możesz kliknąć na Zobacz status, aby zobaczyć wszystkie konwersje.

historia giełdy binance 2022

Aby sprawdzić swoje środki, zawsze możesz przejść do zakładki Portfel> Fiat and Spot, gdzie zobaczysz wszystkie aktywa znajdujące się na Twoim koncie Binance.

What is Band protocol how to buy band token

Gratulujemy zakupu! Możesz zatrzymać tokeny na swoim koncie lub wysłać je do innego portfela w celu długoterminowego przechowywania czy samodzielnego stakingu.

BAND staking jak sprzedać tokeny

Jak stakować token Band Protocol?

BandChain, blockchain wykorzystywany do obsługi Band Protocol, wykorzystuje mechanizm konsensusu delegated proof-of-stake (dPoS), który wymaga od użytkowników stakowania swoich tokenów, aby zapewnić ciągłość działania blockchaina. 

Jak zatem można stakować tokeny BAND? Najłatwiejszym na to sposobem jest skorzystanie z usługi Binance Staking

Istnieje wiele innych dostępnych opcji oraz portfeli kryptowalutowych, które ułatwiają każdemu inwestowanie w tokeny BAND, w tym Cosmostation i Atomic Wallet.

co to jest band protocol

Na Binance możesz stakować tokeny BAND tylko w ramach blokowania środków. Możesz wybrać okres stakingu BAND od 30 do 60 dni. Kliknij na Staking i wpisz liczbę tokenów BAND, które chcesz stakować. Minimalna kwota wynosi 20 BAND.

czym jest Band protocol

Po sprawdzeniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk Potwierdź. Otrzymasz powiadomienie od Binance, że transakcja przebiegła pomyślnie. 

Staking można śledzić w sekcji Portfel > Zarabianie

portfel binance giełdy

Aby odebrać odsetki, należy poczekać na zakończenie 30- lub 60-dniowego okresu lokaty. Możesz jednak zlikwidować lokatę wcześniej. W takim przypadku nie otrzymasz z niej żadnych prowizji.

band protocol co to jest

W ten sposób można obracać tokenami BAND na Binance.  

Czy Band Protocol to przyszłość zdecentralizowanych wyroczni?

Szybkie tempo rozwoju DeFi oznacza, że w najbliższej przyszłości pojawi się więcej zdecentralizowanych aplikacji. Wiele z nich wymaga niezawodnych źródeł danych poza łańcuchem. Podczas gdy Chainlink jest domyślną wyrocznią dla aplikacji opartych na Ethereum, inne dAppy oparte na innych blockchainach również wymagają zdecentralizowanych wyroczni do pozyskiwania swoich danych. W takim przypadku Band Protocol jest doskonałym kandydatem do tej roli i wygląda na to, że w najbliższym czasie nawiązane zostaną kolejne partnerstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Band Protocol?

Czy cena Band Protocol (BAND) wzrośnie?

Kto wykorzystuje Band Protocol?

Dlaczego Band Protocol jest ważny?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

57e71e4b72a101031947418c1e30dedd.png
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas swoich podróży, a następnie opowiedzieć światu o pięknych rzeczach, których doświadcza.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane