Zobacz więcej

Od Bitcoina — pierwszej i najpopularniejszej kryptowaluty — po tysiące innych kryptowalut, jak Chainlink technologia blockchain nadal zdobywa większą i większą popularność. Stale wchodzi do nowych branż: obejmuje to gry, nieruchomości, ochrona zdrowia i wiele innych. Czynniki takie jak przejrzystość, decentralizacja i jasna odpowiedzialność odegrały kluczową rolę w zastosowaniach technologii.

Jednak mimo że media mainstreamowe rozpisują się o niezliczonych problemach, jakie ta technologia rozwiązuje, tylko nieliczni zdają sobie sprawę z jej ograniczeń. Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się ta technologia, jest jej niezdolność do interakcji z danymi spoza sieci.

W ten sposób narodził się Chainlink. Mówiąc prościej, Chainlink integruje dane ze świata rzeczywistego ze smart kontraktami na blockchainie i odwrotnie. Celem projektu jest rozwiązanie tego problemu poprzez umożliwienie bezpiecznego i niezawodnego dostępu do danych rzeczywistych oraz źródeł pozasieciowych. Na początek jednak krótkie wprowadzenie.

W tym przewodniku:

Krótka historia Chainlinka

kurs link chainlink

Znacząca hossa w 2017 r. przyniosła wzrost wielu projektów blockchainowych, a Chainlink jest jednym z nich.

W 2014 roku Sergey Nazarov i Steve Ellis założyli SmartContract – firmę, która ma na celu rozszerzenie funkcjonalności innych smart kontraktów poprzez zintegrowanie ich z zewnętrznymi źródłami danych. W 2017 r. Sergey Nazarov – 32-letni przedsiębiorca internetowy posiadający dogłębną wiedzę na temat rynku kryptowalut – założył firmę Chainlink.

Platforma ta została początkowo zbudowana jako system wyroczni, który rozlicza kontrakty zawarte na blockchainie. Opracowano jednak wersję Chainlink 2.0, która jest obecnie uważana za wersję oryginalną. Jest to zdecentralizowana sieć wyroczni, oferująca interfejsy dla smart kontraktów umożliwiająca im dostęp do rozległych zasobów danych ze źródeł poza łańcuchem bloków. 

Niektóre kamienie milowe w historii Chainlinka obejmują: 

 • 2017: Chainlink zebrał 32 miliony dolarów podczas swojego ICO, a w obiegu znajduje się 1 miliard tokenów LINK.
 • 2018: Chainlink przejął firmę Town Crier, która dostarcza dane uwierzytelniające dla smart kontraktów. 
 • 2019: Chainlink uruchomił swoją platformę na mainnecie Ethereum.
 • 2021: Liczba projektów realizowanych przez Chainlink wzrosła do ponad 1000.

Chainlink to technologia open-source, która jest wysoce bezpieczna i niezawodna, a jednocześnie zdecentralizowana, wykorzystująca zasoby obliczeniowe poza łańcuchem w ramach technologii blockchain. Innymi słowy, rozszerza ona możliwości smart kontraktów w zakresie dostępu do rzeczywistych danych, które istnieją poza łańcuchem. Być może ciekawi Cię, czym są smart kontrakty?

Smart kontrakty to umowy, które działają na blockchainie i tworzą w nim przejrzyste środowisko. Smart kontrakty automatyzują działania tylko po spełnieniu określonych warunków. Jednym z tych warunków mogą być odsetki wypłacane operatorom węzłów.

Ale jednak oferują jedynie usługi on-chain, co sprawia, że ich funkcjonalność jest ograniczona. Chainlink dąży do stworzenia bezpiecznej sieci, w której zdecentralizowane sieci wyroczni są motywowane przez pieniądze do zapewnienia funkcjonalności on-chain w stosunku do obfitości usług off-chain (poza blockchainem). Te dwie funkcje składają się na hybrydowy smart kontrakt. Chainlink to sieć oparta na Ethereum, działająca na zasadzie konsensusu proof-of-stake.

Czym są wyrocznie?

Zasadniczo wyrocznie przesyłają do blockchaina dane ze świata zewnętrznego, takie jak np. płatności detaliczne, informacje o cenach i dane pogodowe. Następnie smart kontrakt na blockchainie wykorzystuje te dane, zazwyczaj w celu określenia, czy zrealizować warunki kontraktu, czy nie.

Wyrocznie odczytują, raportują i potwierdzają dane ze świata rzeczywistego na potrzeby blockchainów i smart kontraktów za pośrednictwem internetowych interfejsów API lub źródeł danych rynkowych.

Na przykład załóżmy, że Jay i Harry zakładają się o to, czy Super Bowl 2022 odbędzie się, czy nie. Jay stawia 1000 USD na to, że się odbędzie, a Harry stawia 1000 USD na to, że się nie odbędzie, przy czym 2000 USD zostaje w depozycie dzięki uruchomieniu kodu. 

Kiedy wydarzenie ma miejsce, w jaki sposób smart kontrakt ma ustalić, kto jest zwycięzcą? Tu z pomocą przychodzą wyrocznie. Odczytują one dokładne wyniki zdarzeń poza blockchainem i przekazują je do sieci – stają się danymi on-chain, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i wiarygodność danych. 

Wyrocznie stanowią podstawę Chainlink, a sama wyrocznia jest bardziej złożona i funkcjonuje jako źródło danych w oparciu o wcześniej ustalone warunki. Na przykład systemy DeFi, takie jak AAVE i Synthetix, wykorzystują wyrocznie Chainlink do uzyskiwania dokładnych prognoz dotyczących rynków w świecie rzeczywistym w swoich smart kontraktach.

Chainlink oferuje motywacyjną strukturę rynkową napędzającą “sieć zaufania” – przejrzyste raportowanie.

Platforma Chainlink jest w stanie sprawić, że każda skoncentrowana procedura i działanie jest w pełni samoregulujące. Oznacza to, że platforma z powodzeniem pozbywa się mediatorów, specjalistów i konieczności ingerencji osób trzecich.

W ten sposób system Chainlink rozwiązuje te problemy, a zapisy dotyczące konkretnej nieruchomości zawierają dokładną i zweryfikowaną historię danych.

Teraz pytanie brzmi: jak?

Po pierwsze, dane ze świata rzeczywistego są przekazywane do smart kontraktów za pośrednictwem operatorów węzłów, a odbywa się to poprzez utworzenie kontraktu żądającego. Chainlink rejestruje to żądanie jako zdarzenie, a następnie tworzy odpowiadający mu smart kontrakt, znany jako kontrakt Chainlink Service Level Agreement. Ten z kolei tworzy umowy cząstkowe wyjaśniające zasady działania Chainlink. 

Podstawowa zasada działania Chainlink opiera się na smart kontraktach. Rejestruje on kontrakt jako zdarzenie poprzez ustawienie nowego pasującego kontraktu, który zapewnia dostęp do dowolnego interfejsu API poza łańcuchem, do którego chce się go podłączyć. W ten sposób można za pośrednictwem kontraktu dokonywać transakcji z dowolną konwencjonalną siecią płatniczą lub systemem bankowym.

Poniżej przedstawiono trzy podstawowe cechy tego smart kontraktu.

1. Kontrakt reputacji

Zazwyczaj sprawdza to historię wydajności oraz oblicza i zapisuje historię wydajności działających węzłów w łańcuchu. Ta cecha zapewnia działanie metody opartej na reputacji, która sprawdza, filtruje i uwierzytelnia dane o wydajności operatorów węzłów i źródeł danych. Jednocześnie usuwa węzły “niechlujne” i niewiarygodne.

Na przykład rynki, takie jak market.link, zapewniają poszczególnym dostawcom danych dostęp do sieci Chainlink w celu bezpośredniego umieszczania swoich danych w łańcuchu za pośrednictwem własnych węzłów Chainlink. Ponadto narzędzia analityczne zapewniają użytkownikom dostęp do sprawdzania zapisów dotyczących historycznych wyników poszczególnych węzłów.

2. Kontrakt dopasowujący zamówienia

Funkcja ta obsługuje zapytania o kontrakt, wysyłając je do zaufanych węzłów, sprawdzając ich oferty i wybory z otrzymanej listy. Następnie wybiera odpowiednią liczbę i typy węzłów do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Często sprawdzane są takie zapytania, jak średnie opóźnienie odpowiedzi, odchylenie wartości w raportach od wartości konsensusu przekazywanych w łańcuchu, wygenerowany przychód, wykonane zadania i inne. W trakcie tego procesu Chainlink konwertuje zapytania kontraktu analitycznego na zapytania off-chain, aby przejść do świata rzeczywistego i pobrać dane z Internetu.

3. Kontrakt agregujący

Kontrakty agregujące sprawdzają poprawność danych pochodzących zarówno z jednego, jak i wielu źródeł. Następnie uśredniają je w celu utworzenia zweryfikowanej odpowiedzi zbiorczej, usuwając bezużyteczne dane.

Porównanie z konkurencją

band protocol

Chainlink tworzy solidny ekosystem, który jest wysoce odporny na manipulacje, niezawodny i przyszłościowy. Platforma cross-chain jest zdecydowanie największą siecią wyroczni. Rzeczy takie jak integracja, partnerstwa i cena rynkowa znajdują się na szczycie listy czynników, które plasują ją na pierwszym miejscu.

Obecnie Chainlink z powodzeniem współpracuje z ponad 1000 firm, w tym z Binance, Ethereum Classic Labs, Matic Network, Dapps Inc. i innymi popularnymi organizacjami, takimi jak Google, Swipe i wiele innych.

Najbliższy konkurent, Band Protocol, ma mniej niż 100 integracji i mniej partnerstw.  Band Protocol to oparty na społeczności zasób danych, który zapewnia operatorom dostęp do strumieni danych.

Chainlink różni się od Band Protocol pod względem operacyjnym. Ten drugi umożliwia operatorom DAppów dostęp do swoich danych poprzez kanały danych smart kontraktów, a nie poprzez wyrocznie off-chain.

Inni interesujący dostawcy usług wyroczni to Witnet, API3 i WINKlink. Firma Chainlink ma jednak osiem razy więcej partnerstw i integracji niż trzy pozostałe firmy razem wzięte.

Mapa drogowa i historia rozwoju

Wydając swój dokument techniczny (whitepaper) pod koniec 2017 roku, Chainlink z powodzeniem stał się wiodącą siecią wyroczni opartą na blockchainie z ponad 10 000 aktywnych adresów na całym świecie. Dzięki zaledwie sześciu integracjom projektów w 2018 r. firma odnotowała ogromny wzrost na przestrzeni lat.

Wśród wielu zwycięstw, w 2021 roku Chainlink ogłosił ponad 400 integracji projektów, w tym opartych na sieci Cardano i Arbitrum.   

Firma uruchomiła już mainchain z “siedmioma kluczowymi funkcjami on-chain”, usprawniając interakcję programistów z interfejsami API CoinMarketCap, CryptoCompare, Kaiko, EasyPost, FlightStats, Brave New Coin i Chainlink Alarm Clock.

Rok 2022 już teraz zapowiada się świetnie dla fanów Chainlink, ponieważ współzałożyciel Sergei Nazarov ogłosił uruchomienie nagród za staking. Firma wkrótce rozpocznie wypłacanie nagród za stakowanie i zwiększy skalowalność do “szalonego tempa pionowego”.

Nie trzeba dodawać, że dzięki potencjalnie lepszej skalowalności, w tym roku do sieci prawdopodobnie dołączy więcej przedsiębiorstw.

Tokenomika

chainlink prognozy

Token LINK jest walutą obowiązującą w sieci Chainlink. Ten token ERC-20 umożliwia przeprowadzanie wszystkich operacji w sieci Chainlink.

Kryptowaluta LINK jest wykorzystywana jako zachęta do wynagradzania operatorów węzłów za udział w zadaniach, które prowadzą do sukcesu blockchaina. Obecnie jego cena wynosi ok 15 USD, co oznacza wzrost o ponad 20000% w stosunku do ceny początkowej.

W momencie pisania tego tekstu podaż tokena LINK w obiegu wynosi ponad 460 milionów tokenów. Stanowi to około 46% całkowitej podaży, co sprawia, że ilość tokenów jest ściśle ograniczona. 35% podaży tokenów LINK jest przekazywana operatorom zdecentralizowanej sieci wyroczni, a kolejne 30% jest przeznaczane na ogólny rozwój ekosystemu.

Informacje o tokenie

 • Całkowita podaż: 1 000 000 000 LINK
 • Cena ICO: $0,11
 • Podaż w obiegu: 467 009 549 LINK
 • Wolumen obrotu: $465 178 659
 • Kapitała rynkowa: $7 147 948 675
 • Całkowita kapitalizacja rynkowa: $15 305 786 963
 • Aktualna cena: $15,28
link kryptowaluta

Token Chainlink jest obsługiwany przez wiele giełd, w tym między innymi Binance, Coinbase, FTX czy KuCoin. Tutaj można wymienić walutę fizyczną, taką jak USD, na LINK. 

Aby to zrobić, należy założyć konto na jednej z bezpiecznych i sprawdzonych giełd scentralizowanych. Konieczna jest na nich weryfikacja tożsamości, tj. przedstawienie dowolnego dokumentu identyfikującego i ew. spełnienie dodatkowych wymagań.

LINK można również kupić za pomocą karty debetowej i kredytowej. Niektóre portfele internetowe, takie jak Skrill, oraz międzynarodowe sieci płatnicze, takie jak Swift, umożliwiają łatwy zakup tokenów LINK. Pamiętaj jednak, że usługi takie jak np. Revolut nie pozwalają Ci na wypłatę zakupionych kryptowalut – zatem nie do końca jesteś wtedy ich posiadaczem.

Zdecentralizowane giełdy ułatwiają również kupno lub wymianę innych altcoinów na tokeny LINK, bez wymogu weryfikacji tożasamości.

Ostatecznie, ponieważ jest to token oparty na Ethereum, można łatwo kupić LINK na dowolnym portfelu Ethereum – wykorzystując funkcję “swap” obecną w portfelu MetaMask i TrustWallet. Portfele te ułatwiają również wymianę LINK na inne altcoiny znajdujące się na Twoim portfelu.

Poniżej przedstawiono instrukcję krok po kroku, jak kupić LINK na przykładzie MetaMaska.

 1. Utwórz konto.

Zanim będziesz mógł kupić jakąkolwiek kryptowalutę, musisz założyć konto (portfel) w portfelu kryptowalutowym. Istnieje kilka dostępnych portfeli i giełd kryptowalut, ale w tym przewodniku omówimy proces zakupu LINK przez MetaMask.

jak kupić link metamask

Tak będzie wyglądała Twoja strona główna. Teraz możesz przystąpić do zasilenia swojego portfela.

 1. Kup Ethereum za waluty tradycyjne – fiat
kupno chainlink

Po zakończeniu weryfikacji i skonfigurowaniu konta, powinieneś przystąpić do zasilenia portfela Ethereum. Tutaj można wybrać zasilanie za pomocą przelewu Wyre lub za pomocą karty kredytowej/debetowej.

 1. Wymień Ethereum na LINK

Teraz, gdy już udało Ci się zasilić portfel MetaMask, musisz dokonać zamiany, kliknij opcję Swap na stronie głównej, wybierz LINK i uzyskaj wycenę swojej transakcji. Po potwierdzeniu transakcji, tokeny LINK pojawią się na głównym pulpicie nawigacyjnym w ciągu kilku minut.

Interakcja z blockchainem Ethereum wiąże się z opłatą za gaz, która zmienia się co jakiś czas i poniekąd może mocno wpłynąć na opłacalność całej transakcji. Jeśli jest ona dla Ciebie zbyt wysoka, odczekaj kilka godzin i spróbuj ponownie, ponieważ ciągle się zmienia. Zapoznaj się również z naszym artykułem na temat kiedy opłaty za gaz Ethereum są najniższe.

kurs link
Cena LINK: TradingView

W trakcie obecnego niedźwiedziego rynku LINK spadł znacznie poniżej 14 dolarów i możliwe, że najbliższe wsparcie zostanie jeszcze przełamane. Choć może to być zła wiadomość dla kryptowalutowych entuzjastów, jest to ukryte błogosławieństwo dla tych, którzy chcą się utrzymać w dłuższej perspektywie.

LINK jest obecnie notowany w okolicach 15 USD po osiągnięciu rekordowego poziomu 54 USD podczas krótkiego okresu hossy w maju 2021 r. Można więc bezpiecznie założyć, że LINK wzrośnie, dając kupującym przewagę na rynku.

Powinno to dotyczyć Twoich celów inwestycyjnych. Chainlink ma wiele interesujących funkcji, które mogą potencjalnie prowadzić do większej liczby integracji i co za tym idzie, wzrostu ceny (analiza fundamentalna).

Krótko mówiąc, jest to inwestycja o niskim ryzyku i potencjalnym zysku. Jeśli Twój kamień milowy w inwestowaniu jest nadal nieosiągnięty, zdecydowanie powinieneś dodać Chainlink do swojego portfela.

Plany na przyszłość

Chainlink bezproblemowo wprowadza dane ze świata rzeczywistego do technologii blockchain i przez lata udowodnił swoją trwałość i niezawodność. Jego obecna cena jest wielokrotnie wyższa niż cena z ICO. A rok 2022 zapowiada się już bardzo dobrze.

Jeśli czujesz się wystarczająco zainspirowany, aby zacząć inwestować w LINK, powinieneś przeprowadzić jednak własną analizę, zanim dodasz go do swojego portfela. Bez względu na to, jak fajnie zapowiada się i jak bardzo zachęciliśmy Cię tym artykułem. Nie daj ponieść się FOMO.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Chainlink i dlaczego jest ważny?

Jaki jest cel kryptowaluty Chainlink?

Czy Chainlink to kryptowaluta warta uwagi?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

ezgif-5-539aa86baf.jpg
Ayotomiwa Oladotun
Ayotomiwa to autor tekstów technologicznych, który koncentruje się na tematach blockchain, krypto, defi, metaverse i NFT. Wierzy, że właśnie wokół tego wszystkiego kręci się rewolucyjna fala nowej technologii.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane