Zobacz więcej

Technologia blockchain rozwija się w niesamowitym tempie, przyczyniając się do poprawy skalowalności, bezpieczeństwa i decentralizacji. Jednak podstawowe ramy tej technologii wiążą się z pewnym wyzwaniem, określanym jako “blockchain trillema”. Polega ono na zaprojektowaniu sieci, która zachowa wszystkie trzy wymienione cechy bez żadnych kompromisów. Jak na tym tle prezentuje się Algorand?

Choć niektóre popularne sieci, takie jak Ethereum, poczyniły postępy w zakresie bezpieczeństwa i decentralizacji, skalowalność pozostaje problemem. W związku z tym wiele platform opracowuje rozwiązania zarówno dla warstwy 1, jak i warstwy 2, aby rozwiązać ten trylemat blockchaina. Wśród tych platform znajduje się Algorand, sieć skoncentrowana na płatnościach, której celem jest spełnienie wszystkich trzech kryteriów.

Ten przewodnik wyjaśni Ci wszystko, co musisz wiedzieć o sieci Algorand i jej tokenie ALGO.

W tym przewodniku:

Co to jest Algorand?

Algorand algo token

Algorand to infrastruktura blockchain o otwartym kodzie źródłowym, która pomaga tworzyć otwartą, pozbawioną granic gospodarkę, w której każdy może uczestniczyć. Platforma jest zaangażowana w rozwiązywanie “trylematu blockchaina”.

Decentralizacja

Blockchain Algorand jest zdecentralizowany, co eliminuje wszelkie formy bezpośredniego wpływu stron trzecich. Platforma posiada odrębny komitet składający się z losowo i tajnie wybranych użytkowników, którzy zatwierdzają każdy blok. Węzły działają za pośrednictwem podmiotów na całym świecie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest niezbędne dla sieci typu open-source, aby umożliwić wszystkim użytkownikom bezpieczne zawieranie transakcji, tworzenie aplikacji o wartości dodanej oraz posiadanie aktywów o wysokiej wartości. Algorand równoważy bezpieczeństwo z innymi funkcjami zapobiegającymi naruszaniu danych w sieci. Ogólnie rzecz biorąc, chroni dane użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo ich kont.

Skalowalność

W końcu blockchain Algorand został zaprojektowany do obsługi milionów osób fizycznych i przedsiębiorstw, umożliwiając im budowanie swoich produktów i usług w sieci. Oznacza to, że sieć jest w stanie poradzić sobie z napływem wielu transakcji jednocześnie. Ponadto, jak podano na jej oficjalnej stronie internetowej, niezależnie od rosnącej liczby DApps, transakcje nadal będą dokonywane w czasie poniżej 4,5 sekundy, z niewielką ilością błędów i szybkim potwierdzeniem transakcji. 

Oprócz tego, że jest bramą do wielu projektów NFT oraz DeFi, takich jak IDEX, Circle, AlgoDAO launchpad itp., posiada zróżnicowaną globalną grupę partnerów reprezentujących społeczności technologiczne, venture capital, fintech i rozrywkowe.

Niedawno FIFA ogłosiła zawarcie umowy partnerskiej z tym projektem. Ponadto Salwador – kraj przyjazny Bitcoinowi – nawiązał współpracę z Koibanx w celu zbudowania rządowej infrastruktury blockchain przy użyciu Algoranda. Przyjrzyjmy się jego historii. 

Historia sieci Algorand

Blockchain Algorand założył w 2017 r. Silvio Micali, włoski profesora MIT i laureat nagrody Turinga w dziedzinie kryptografii. Ten informatyk jest członkiem wydziału MIT od 1983 roku, a także członkiem wybitnych społeczności, takich jak Narodowa Akademia Nauk, Narodowa Akademia Inżynierii itp.

Będąc od dłuższego czasu w przestrzeni kryptowalutowej, zafascynowało go skrzyżowanie kryptografii, rozproszonej inkubacji i bodźców ekonomicznych w technologii blockchain. Silvio zaczął więc szukać rozwiązań problemów związanych z Bitcoinem i Ethereum, a następnie opublikował film

Następnie wraz z zespołem inżynierów i naukowców uruchomił firmę Algorand w czerwcu 2019 r.

Celem systemu Algorand jest “demokratyczne” członkostwo użytkowników. Zamiast proof-of-work (PoW) znanego z Bitcoina czy ETH opartego na kopaniu, Algorand wykorzystuje zoptymalizowany proof-of-stake (PoS).

Po uruchomieniu platformy założyli oni Algorand Foundation, która od tego czasu pracuje nad wypełnieniem globalnej obietnicy platformy. Czyni to, biorąc odpowiedzialność za ekonomię podaży monet, zdecentralizowane zarządzanie i solidny ekosystem open-source.

Jak działa protokół Algorand?

Algorand to blockchain, który wykorzystuje ulepszoną wersję PoS (Pure proof of stake) w celu osiągnięcia konsensusu.

Co oferuje ta sieć? Warstwa podstawowa, zwana również warstwą 1, umożliwia tworzenie DApps i smart kontraktów oraz obsługuje podstawowe transakcje, takie jak wymiana, kupno i sprzedaż aktywów. Ponadto osoby prywatne i firmy mogą projektować własne tokeny jako Algorand Standard Assets – ASA (odpowiednik ERC20 w Ethereum czy CNT – Cardano Native Tokens). Użytkownicy mogą następnie wykorzystać je do budowy standardowych tokenów kryptowalutowych, stablecoinów, CBDC oraz tokenów niewymiennych (NFT).

W porównaniu z innymi sieciami blockchain, takimi jak Ethereum, wszystkie aplikacje zbudowane na Algorand zachowują te same cechy (bezpieczeństwo), co sam protokół konsensusu.

Struktura warstwy 2 obsługuje techniczne smart kontrakty i złożone transakcje, które odbywają się poza łańcuchem. Koncepcja ta obejmuje zapobieganie przeciążeniu podstawowego blockchaina, co jest jednym z głównych wyzwań (obok wysokich opłat za gaz), z którymi boryka się Ethereum. Zapowiadane jest również wdrożenie “typowego” rozwiązania layer 2 przez zespół Milkomeda, pozwalający na korzystanie z dobrodziejstw EVM – Ethereum Virtual Machine na blockchainie Algorand.

Sieć jest podzielona na wiele niepołączonych sieci, co dzieli proces transakcji na jednostki i poprawia ogólną funkcjonalność ekosystemu.

Obecnie sieć działa z prędkością ponad 1000TPS i finalizuje transakcję w czasie około 4,33 sekundy. Opłata za transakcję wynosi zaledwie 0,001 ALGO.

Pure proof of stake (PPoS)

Ogólnie rzecz biorąc, PoS to algorytm konsensusu, którego działanie polega na wybieraniu walidatorów na podstawie liczby posiadanych przez nich udziałów w sieci. Jednak w przeciwieństwie do innych wariantów PoS, takich jak Delegated Proof-of-Stake i Bonded Proof-of-Stake, które nagradzają walidatorów za pomocą Pure proof of stake, walidatorzy nie są nagradzani ani nie są karani, co jest również znane pod nazwą slashing.

W przypadku scenariuszy, w których uczestnicy działają w złej wierze, Algorand uniemożliwia oszukiwanie przez mniejszość, a oszukiwanie przez większość jest nielogiczne. Tak długo, jak 75% uczestników jest uczciwych, protokół będzie działał sprawnie.

Produkcja bloków

Bloki są produkowane w dwóch fazach w drodze losowania znanego jako sortowanie kryptograficzne (autoselekcja). Metoda ta umożliwia natychmiastową ostateczność transakcji. W rezultacie użytkownicy nie muszą czekać na wiele procedur potwierdzających, aby upewnić się, że transakcja rzeczywiście miała miejsce. Protokół zwany Binary Byzantine Agreement pomaga w szybkim przeprowadzaniu transakcji. Dwublokowe etapy produkcji obejmują:

Faza propozycji: Pojedynczy token jest wybierany losowo, za pomocą funkcji VRF (Verifiable Random Function), a jego właściciel proponuje kolejne bloki. Ponadto proces wyboru odbywa się w sposób losowy, tajny i ciągły. W algorytmie Pure Proof of stake każdy token ma takie samo prawo do wyboru.

Runda głosowaniaNastępnie wybieranych jest 1000 losowych tokenów, których właściciele zatwierdzają blok zaproponowany przez pierwszego użytkownika. W przeciwieństwie do ustalonego systemu w niektórych blockchainach typu Proof-of-Work lub Proof-of-Stake, losowy wybór członków komisji zwiększa ogólne bezpieczeństwo sieci i zapobiega wszelkim naruszeniom.

W protokole Algorand uczestnicy są wybierani w każdej rundzie selekcji bloków. Gdy tylko zaczynają swoje uczestnictwo, ich dane już rozprzestrzeniają się w sieci.

Staking

Algorytm Pure proof of stake nie tylko zabezpiecza blockchain, ale jest też algorytmem umożliwiającym osiągnięcie zrównoważonego konsensusu. Podobnie jak na innych platformach PoS, użytkownicy mogą stakować swoje aktywa. Termin “Pure” oznacza jednak, że użytkownicy nie muszą blokować swoich tokenów ALGO, aby uczestniczyć w procesie stakowania i zatwierdzania transakcji. W takim PoS wszyscy posiadacze tokenów mają równe prawo do udziału, ponieważ uczestnicy są losowo wybierani do proponowania i zatwierdzania bloków.

Cechy Algorand

blockchain algodao

Oprócz wielu rozwiązań, takich jak szybkość, zoptymalizowane skalowanie, wiarygodność, przejrzystość, bezpieczeństwo, staking i wiele innych, Algorand posiada również nowe innowacje, które udoskonalają istniejące funkcje tego blockchaina.

Skarbiec

Algorand oferuje proaktywne rozwiązanie w zakresie funkcji przechowywania danych w blockchainie. Skarbiec Algorand zwiększa skalowalność, umożliwiając łatwą i natychmiastową integrację wielu produktów. Osiąga to poprzez:

 • Zmniejszenie kosztów przechowywania danych w sieci dzięki zwolnieniu lokalnej pamięci masowej w węźle i wprowadzeniu do protokołu wygaśnięcia transakcji
 • Rozłożenie kosztów przechowywania danych na blockchainie na różne części sieci
 • Zmniejszenie szerokości pasma wymaganego do przyłączenia się do sieci 

Natychmiastowa ostateczność transakcji

W przeciwieństwie do protokołów PoW, nie można dodać do łańcucha dwóch oddzielnych bloków na tej samej pozycji. Tylko jeden blok może mieć wymaganą liczbę podpisów do potwierdzenia w danej rundzie. W związku z tym trudne staje się rozwidlenie łańcucha (fork).

W systemie Algorand wszystkie transakcje są ostateczne. Użytkownicy mogą natychmiast polegać na transakcjach zawartych w danym bloku, ponieważ wiedzą, że blok ten pozostanie częścią łańcucha na czas nieokreślony.

Ewolucja protokołu

Algorand został stworzony w taki sposób, aby można było łatwo wprowadzać nowe aktualizacje. Jest elastyczny, dzięki czemu zarówno społeczność, jak i sam protokół mogą ewoluować. Ponadto platforma Algorand stosuje podejście konsensualne do wprowadzania zmian, co ułatwia ciągłą ewolucję protokołu i eliminuje potencjalne hard forki, które mogłyby doprowadzić do rozpadu ekosystemu. 

Algorytm konsensusu Algorand napędza tę funkcję i umożliwia uczestnikom sieci osiągnięcie porozumienia w dowolnej sprawie. Uczestnikiem można zostać, posiadając 1 ALGO, i to właśnie oni decydują nie tylko o następnym bloku, ale także o aktualizacjach protokołu.

Co nadaje Algorandowi wartości?

Algorand zawdzięcza swoją wartość wielu różnym czynnikom, w tym niskim opłatom transakcyjnym. Może być wykorzystywany jako zabezpieczenie, środek wymiany w tradingu i NFT oraz stakowany w celu uzyskania odsetek.

Algorand ma również wartość spekulacyjną i zyskuje coraz większą uwagę i zainteresowanie ze strony instytucji. Inne usługi o wartości dodanej obejmują:

 • Skalowalność: Firma Algorand podjęła działania mające na celu zapewnienie maksymalnej skalowalności i przeprowadzanie transakcji w czasie krótszym niż 4,5 sekundy.
 • Przejrzystość: Od momentu uruchomienia całkowita podaż ALGO jest niezmienna. W każdej chwili jest ona widoczna publicznie i każdy może sprawdzić, ile tokenów ALGO jest w obiegu.
 • Bezpieczeństwo: Algorand i jego produkty są bezpieczne dzięki unikalnemu konsensusowi Pure Proof-of-Stake, który zasila blockchain.
 • Elastyczność: Blockchain Algorand jest również elastyczny i dosłownie może uruchomić dowolną aplikację. Od DApps po NFT.

Token ALGO

Token ALGO jest rodzimą walutą blockchainu Algorand. Ostatecznie ALGO zabezpiecza konsensus, który buduje każdy blok. Za jego pomocą można też płacić za każdą transakcję w ekosystemie. Token ten zarządza również rozwojem ekosystemu Algorand.

Dzięki tym funkcjom token ALGO stanowi podstawę blockchainu Algorand, a jednocześnie jest wydajnym i bezpiecznym narzędziem do zawierania transakcji.

Tokenomika Algorand

algorand tokenomika

Podczas premiery platforma wyemitowała 10 miliardów tokenów ALGO. W sumie w obiegu znajduje się około 6,8 miliarda z nich – co stanowi 68% całkowitej podaży tokenów ALGO. Obecnie ALGO jest notowany po 0,29 USD, a jego całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi 2 mld USD.

Przydział tokenów

Algorand zakończył swoją pierwszą sprzedaż w czerwcu 2019 roku. Na aukcji publicznej sprzedano 25 milionów ALGO, czyli 0,25% początkowej podaży po cenie 2,40 USD za token. W wyniku sprzedaży zebrano łącznie 60 milionów dolarów.  Nabywcy mieli prawo w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku od zakupu odsprzedać tokeny z powrotem do Fundacji za 90% ceny zakupu. W ramach startu wydano trzy miliardy ALGO, czyli 30% podaży po wstępnej aukcji, bez dalszej sprzedaży tokenów.

Inne przydzielone tokeny to:

 • Założyciele i zespół Fundacji: otrzymali 2,5 mld tokenów ALGO i 25% podaży, aby wesprzeć rozwój sieci
 • Węzły przekaźnikowe: otrzymały około 1,75 miliarda ALGO jako nagrody za uczestnictwo
 • Dotacje: użytkownicy końcowi otrzymali 0,25 mld ALGO

Cena i ALGO prognozy cenowe

Algorand kurs algo
Cena ALGO: TradingView

Wielu technicznych i profesjonalnych traderów w przestrzeni kryptowalutowej wypowiada się o prawdopodobnej cenie ALGO w nadchodzących latach. Na przykład Wallet Investors przedstawił długoterminowe i krótkie prognozy. Przewidywali oni, że cena ALGO może osiągnąć 7,662 USD do 2027 roku. Podobnie, w krótkim terminie, przewidują, że cena maksymalna osiągnie 3,291 USD do końca 2022 roku.

Podobnie firma Digital Coin Price stwierdziła, że token ALGO wchodzi w fazę hossy. Przewiduje, że do 2025 roku jego cena wzrośnie powyżej 3 dolarów.

Wszystkie te prognozy wskazują na byczą perspektywę zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jest to jednak dość powszechne w przypadku prognoz cenowych i nie oznacza to, że są one słuszne. Ogólnie rzecz biorąc, prognozy cenowe dają jedynie pogląd na cenę tokenu. Jeśli chcesz zainwestować w ALGO, powinieneś przeprowadzić własne badania i postępować zgodnie z planem inwestycyjnym.

Jak i gdzie kupić token ALGO?

Algorand jest dostępny na głównych giełdach kryptowalutowych, więc jego zakup jest dość łatwy. Giełdy, na których można kupić ALGO, obejmują Binance, KuCoin, FTX, Coinbase, Crypto.com, Huobi itp. Ponadto, w tej sekcji pokażemy Ci, jak kupić ALGO z konta Binance.

Zasadniczo wygodną opcją jest kupić inny token (stablecoin), który następnie zamienić należy w parze handlowej z ALGO. Dobrym przykładem jest USDT.

Przewodnik krok po kroku:

 1. Zaloguj się do swojego konta 

Przejdź do zakładki “Market”, znajdującej się z prawa na stronie głównej

 1. Wyszukaj i wybierz parę kryptowalutową ALGO/USDT, którą chcesz kupić.

Następnie pojawi się wykres ceny, po czym będzie można użyć różnych typów zleceń, takich jak Limit, Stop Limit i zlecenie rynkowe. 

 1. Kliknij przycisk “Buy”
ALGO na Binance


Na koniec wprowadź kwotę, którą chcesz kupić, a Twoje ALGO ukaże się w portfelu.

Jak wygląda przyszłość Algorand?

O Algorandzie i najnowszych trendach w jego rozwoju rozmawiał niedawno Maciej Tomczyk z Andrzejem z Dziennej Dawki Dyskomfortu, który ekosystem ALGO zna bardzo dobrze:

Sieć blockchain Algorand szybko się rozwija i od momentu uruchomienia w 2019 r. stale zyskuje na popularności. Ponadto platforma oferuje kilka najnowocześniejszych funkcji, od DeFi po NFT, a jej silne bezpieczeństwo i wysoki TPS są bardzo atrakcyjne. Doprowadziło to do zainteresowania ze strony rządów, inwestorów i przemysłu.

To wszystko są dobre oznaki projektu blockchain. Jednak Algorand jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, a biorąc pod uwagę zmienność rynku kryptowalut, zawsze należy przeprowadzić własne analizy na temat każdego tokena przed dokonaniem inwestycji. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy Algorand to dobra inwestycja?

Co robi kryptowaluta Algorand?

Co jest takiego wyjątkowego w Algorand?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

TCPMHRYSU-U021BUZMVC0-9b6cacb5b296-512.jpg
Karol Nalepa
Tłumacz i redaktor w BeInCrypto od 2021 roku. W branży kryptowalut jest stosunkowym nowicjuszem. Aktualnie zajmuje się materiałami edukacyjnymi dla polskiej społeczności kryptowalutowej. Entuzjasta stakingu i sieci PoS.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane