Bitcoin btc
$ usd

Ankieta pokazuje, że banki i rządy nadal postrzegają kryptowaluty jako ryzykowne

2 mins
2 października 2020, 13:00
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
2 października 2020, 13:00
W SKRÓCIE
  • Nowa ankieta pokazuje znaczącą różnicę w postrzeganiu kryptowalut w różnych sektorach.
  • Według ankiety, respondenci z sektora bankowego i rządowego nadal postrzegają kryptowaluty jako podatne na przestępstwa i ryzykowne.
  • Wszyscy respondenci oczekują dalszych regulacji i spodziewają się wzrostu sektora płatności kryptowalutowych w ciągu najbliższych pięciu lat.
  • promo

Royal United Services Institute (RUSI), „wiodący” brytyjski zespół ekspertów ds. obronności i bezpieczeństwa, opublikował wyniki nowej ankiety dotyczącej postrzegania branży kryptowalut.
Ankieta, przeprowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS) i firmą badawczą YouGov, obejmuje 566 unikalnych odpowiedzi z globalnych branż finansowych i kryptowalut, w tym giełd kryptowalut, organów nadzoru finansowego i jednostek analizy finansowej. Według współautora ankiety Ricka Mcdonella, dyrektora wykonawczego ACAMS, wyniki ankiety dają:
unikalny globalny wgląd w to, jak respondenci z rządów, instytucji finansowych i samej branży krypto myślą o kryptowalutach: ma ona potencjał i wiąże się z ryzykiem.

Odmienne opinie

Według ankiety, działalność przestępcza pozostaje najistotniejsza zarówno dla rządów, jak i kryptowalutowych insiderów, a 70% wszystkich respondentów uznaje to za problem. Jednak odpowiedzi odnośnie tego, które przypadki przestępczych naudużyć były największym problemem, wykazały znacznie mniejszą zgodność.
Źródło: RUSI
Badanie ujawnia również różne opinie na temat bezpieczeństwa korzystania z aktywów kryptograficznych. Respondenci głównego nurtu postrzegają klasę aktywów jako ryzykowną. Jednocześnie uczestnicy branży kryptowalut czują, że posiadają wiedzę, umiejętności i narzędzia do zarządzania możliwymi zagrożeniami. Według innej współautorki ankiety, Kayli Izenman, analityka badawczego z RUSI:
Wydaje się, że branża kryptowalut ma duże zaufanie do własnych zdolności do przeciwdziałania i wykrywania ryzyka, podczas gdy rząd nie ma takiej wiary.
Trzymając się tego pewnego stanowiska, badanie wykazało, że ogólnie rzecz biorąc, branża krypto uważa, że to rządy pozostają w tyle pod względem postrzeganego ryzyka, szans i przepisów. W kwestii tego, czy kryptowaluty mogą poprawić integrację (inclusion) finansową, różnice były podobne. Prawie 9 na 10 przedstawicieli branży krypto odpowiedziało „tak”, ale urzędnicy rządowi i przedstawiciele sektora finansowego pozostali sceptyczni, a tylko odpowiednio 47% i 42% zgadza się.

Wspólna płaszczyzna

Być może nie jest zaskakujące, że osoby pracujące w tradycyjnych instytucjach finansowych i rządzie mają zupełnie inne opinie na temat tego, czy kryptowaluty są bardziej szansą niż ryzykiem, od opinii osób pracujących w branży. Jednak było kilka rzeczy, z którymi zgodzili się wszyscy respondenci. Po pierwsze, wykorzystanie kryptowaluty do codziennych płatności wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Po drugie, wszyscy oczekują więcej wskazówek i najlepszych praktyk zarówno od rządowych organów regulacyjnych, jak i organizacji pozarządowych.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane