Ustawodawca obwinia SEC za upadek FTX

2 mins
8 grudnia 2022, 14:18
Tłumaczenie Piotr Ratajski
8 grudnia 2022, 14:19
W SKRÓCIE
  • Reprezentant Ritchie Torres wezwał Biuro Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych do zbadania zarządzania SEC przez przewodniczącego Gary'ego Genslera.
  • Torres uważa, że SEC przegapił sygnały alarmowe FTX przez złe zarządzanie i błędne priorytety.
  • Gensler utrzymuje, że SEC i istniejące prawa dotyczące papierów wartościowych są wystarczające do regulowania branży, pomimo tego, że inni politycy wzywają Kongres do zrobienia czegoś więcej.
  • promo

Przedstawiciel Demokratów Ritchie Torres zwrócił się do Biura Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) o zbadanie, czy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz przewodniczący Gary Gensler powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za upadek FTX.

Torres wskazuje, że SEC nie może twierdzić, iż jest jedyną agencją odpowiedzialną za regulację branży kryptowalutowej, a jednocześnie unika odpowiedzialności za eksplozje branży, takie jak ta, która niedawno rozwinęła się na bahamskiej giełdzie FTX.

Gary Gensler “zawiódł jako regulator”

Torres nie przebierał w słowach w bezpośrednim liście do szefa GAO Gene’a Dodaro.

Stanowczo stwierdził, że:

Jeśli chodzi o FTX, przewodniczący Gensler fundamentalnie zawiódł jako regulator i nie ma nikogo poza sobą do obwiniania.

Poprosił również Dodaro i GAO o zbadanie, czy niewłaściwe zarządzanie zasobami ludzkimi przez Genslera osłabiło zdolność SEC do ochrony inwestorów.

Kongresman dodał, że nie może pogodzić zaangażowania agencji w ochronę inwestorów z jej decyzją o zainwestowaniu środków w promocję przez celebrytkę Kim Kardashian fałszywej kryptowaluty. Zasoby byłyby lepiej rozmieszczone w przeprowadzaniu due diligence na finansach FTX.

Torres argumentował, że gdyby SEC zaangażował wystarczające zasoby do tego ostatniego, mogliby zdemaskować FTX wcześniej.

Podsumował:

Biorąc pod uwagę skalę porażki regulacyjnej otaczającej wydarzenia FTX, niezależny przegląd jest zarówno potrzebny, jak i uzasadniony.

Torres niedawno zaproponował projekt ustawy, która zmusiłaby giełdy kryptowalutowe do regularnego ujawniania dowodów swoich rezerw.

Metody SEC nie wzięły pod uwagę kryzysowych sytuacji

Kolega Demokrata Tom Emmer był również krytyczny wobec “bezkrytycznych i niespójnych” metod Genslera w zakresie regulacji przemysłu kryptowalutowego. Na początku tego roku kilka firm kryptowalutowych skarżyło się Emmerowi, że żądania Genslera dotyczące ujawniania informacji były uciążliwe i tłumiły innowacje.

Emmer wskazał również 26 listopada 2022 roku, że metody regulacyjne Genslera nie wykryły niepowodzeń kilku firm kryptowalutowych w 2022 roku, w tym Terra/LUNA, Celsius, a ostatnio FTX.

Przewodniczący SEC Gary Gensler przyciągnął krytykę za podejście do regulacji przez egzekwowanie, które zrobiło niewiele, aby wyjaśnić zgodność. Nalegał, że istniejące przepisy dotyczące papierów wartościowych już zapewniają firmom kryptowalutowym niezbędne wskazówki dotyczące zgodności. Przyznają one również SEC uprawnienia do zajęcia się niezgodnością poprzez cywilne działania egzekucyjne.

W wywiadzie dla Yahoo Finance w dniu 6 grudnia 2022 roku, Gary Gensler powiedział, że “Pas startowy staje się krótszy” między przestrzeganiem przepisów przez firmy kryptowalutowe a cywilnymi działaniami egzekucyjnymi. Potwierdził, że SEC ma wystarczające uprawnienia do orzekania w tej przestrzeni.

Stanowisko Genslera sprzeczne z apelami o ustawodawstwo po FTX

Twierdzenie Genslera, że SEC ma wystarczającą władzę nad branżą, nie zgadza się z poglądami innych polityków. Kryptosceptyczna senator Elizabeth Warren przygotowuje projekt nowej ustawy, aby nadać agencji szerszy zakres jurysdykcji.

Kilka dni po upadku FTX Warren powiedziała, że nowe wytyczne regulacji walut cyfrowych muszą koncentrować się na ochronie konsumentów.

Krytycznie dodała, że podczas gdy SEC może szerzej korzystać ze swoich istniejących uprawnień, branża potrzebuje, aby Kongres uchwalił dodatkowe ustawy.

Do tej pory nowy projekt ustawy senatora zawiera przepisy, które zmuszają firmy kryptowalutowe do ujawnienia zbadanych sprawozdań finansowych. Musiałyby również utrzymywać minimalny poziom kapitału potrzebny do honorowania wypłat klientów.

Gary Gensler i Sherrod Brown czytają z tego samego podręcznika?

Mimo to, przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej Sherrod Brown ostrzegł przed pośpiesznym uchwalaniem nowych przepisów w obawie, że przemysł kryptowalutowy będzie silnie wpływał na nowe ustawy.

Niechęć Genslera i Browna odzwierciedla wyzwania, przed jakimi stoi wysoce spolaryzowany Kongres, jeśli chodzi o uchwalanie nowych przepisów. Niestety, może to doprowadzić do tego, że firmy kryptowalutowe będą wyjeżdżać za granicę, narażając więcej amerykańskich inwestorów na mniej regulowane firmy.

Pomimo zaangażowania w rozmowy z amerykańskimi regulatorami, kryptowalutowy pożyczkodawca i giełda Nexo ogłosił 5 grudnia 2022 roku, że opuści rynek amerykański z powodu braku kierunku regulacyjnego.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane