Urząd Monetarny Hongkongu przyjmuje uwagi na temat regulacji rynku kryptowalut

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Bank centralny Hongkongu wydał dokument na temat tego, jak regulować kryptowaluty.

  • Dokument opisuje, jak wygląda sytuacja z perspektywy regulacyjnej i jak chronić system finansowy przed niestabilnością, ponieważ kryptowaluty mają więcej powiązań z tradycyjnymi instytucjami.

  • Organ opiniuje, że strategia oparta na ryzyku jest najlepsza, ale mimo to wzywa do zgłaszania uwag nie później niż do 31 marca 2022 roku.

  • promo

    Dołącz bezpłatnie do naszej społeczności na Telegramie i codziennie otrzymuj sygnały tradingowe oraz analizy kryptowalut!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Hongkong chce rozszerzyć swoje regulacje dotyczące kryptowalut, aby objąć platformy transakcyjne i stablecoiny oraz kryptowaluty nieoparte na aktywach.

Sponsorowane Sponsorowane

Bank centralny Hongkongu poszukuje komentarzy na temat regulacji kryptowalut. Prośba o komentarz pojawia się w obliczu globalnych obaw, że kryptowaluty są wykorzystywane do działalności przestępczej.

Władze monetarne Hongkongu opublikowały dokument na ten temat. Urząd Monetarny Hongkongu (HKMA) w dokumencie stwierdził:

Podkreślamy kwestie, które mogą wpłynąć na zaufanie do społeczeństwa. A także bezpieczeństwo, wydajność i solidność naszych systemów płatniczych, i przyznajemy odpowiedni priorytet ochronie użytkowników.

Sponsorowane Sponsorowane

Eddie Yue, dyrektor naczelny HKMA, wskazuje na kapitalizację rynku kryptowalut jako wskaźnik stopnia integracji kryptowalut z istniejącym systemem finansowym.

Relacje banków z platformami kryptowalutowymi w Hongkongu

Dokument przyznaje, że istnieje rosnące zainteresowanie banków i klientów badaniem możliwości kryptowalut. Raport odnotowuje trend wzrostowy w kapitalizacji rynkowej aktywów kryptowalutowych, szczególnie od czasu wybuchu pandemii. Odnotowuje również, że HKMA postrzega kryptowaluty nieoparte na aktywach jako używane głównie do spekulacji.

Chodzi również o interakcję dostawców usług w zakresie aktywów kryptowalutowych z bankami i tradycyjnymi instytucjami. Dokument zdecydowanie zaleca tradycyjnym instytucjom przyjęcie środków ograniczających ryzyko przed sfinalizowaniem jakiejkolwiek transakcji z platformą kryptowalutową.

Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych podjęła niedawno działania w celu stworzenia systemu opt-in dla platform handlu kryptowalutami. Ten może przekształcić się w system licencjonowania w celu spełnienia wymagań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Teraz HKMA szuka komentarzy na temat szerszego wachlarza zagadnień, w tym stablecoinów, ochrony inwestorów i interakcji instytucji finansowych z aktywami kryptowalutowymi.

HKMA napisał w dokumencie, że uważa za konieczne, aby stablecoiny były regulowane przed ich użyciem lub wprowadzeniem na rynek w Hongkongu. Widzą również potrzebę monitorowania potencjalnego ryzyka, jakie ostre korekty cen kryptowalut mogą stanowić dla tradycyjnego systemu finansowego.

Rezultaty dokumentu

HKMA widzi pięć możliwych wyników z prośby o komentarz. Pierwszym z nich jest “Brak działań”, drugim – system opt-in/pilot, trzecim – podejście oparte na ryzyku w celu bardziej precyzyjnego radzenia sobie z ryzykiem, czwartym – strategia catch-all, aby szerzej zająć się ryzykiem, a ostatnim – całkowity zakaz.

Pierwsza opcja spowodowałaby dalszy wzrost ryzyka, natomiast ostatnia może potencjalnie zdławić innowacje.

Podsumowując, HKMA uważa, że zastosowanie strategii opartej na ryzyku byłoby najwłaściwszym rozwiązaniem. Odpowiedzi na ten dokument należy składać do 31 marca 2022 roku.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Share Article

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz