Zobacz więcej

Regulacje CFD w Polsce i na świecie – czy kontrakty na różnicę są legalne?

9 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W ciągu ostatnich kilku lat CFD przyciągały prywatnych inwestorów z całego świata, ze względu na ich elastyczność i przejrzystość. Jednak powszechne przyjęcie CFD na kryptowaluty spowodowało powstanie przeszkody w postaci regulacji CFD. Które rynki CFD są najlepsze i w jaki sposób reguluje się handel CFD na tych rynkach? Czy kontrakty CFD w Polsce są legalne? Zajmijmy się aspektem regulacyjnym, który dotyczy każdego tradera kryptowalutowego.

W tym przewodniku:

CFD na kryptowaluty

handel kontrakty na różnicę

CFD lub kontrakt na różnicę, jest umową na aktywa finansowe, takie jak akcje, towary lub para walutowa. W tym układzie, trader decyduje się na handel różnicy w cenie kryptowaluty z chwili otwarcia pozycji względem pozycji kończącej. Na rynku CFD kupujący lub sprzedający kontrakt nie jest właścicielem aktywów bazowych. CFD uważa się za spekulacyjne produkty o wysokim ryzyku – tzw. instrumenty pochodne.

CFD na kryptowaluty odnosi się do kryptowaluty jako aktywa bazowego.

Inwestorzy CFD w Polsce i na świecie handlują kontraktem i mogą osiągnąć zysk, jeśli cena aktywów porusza się zgodnie z ich przewidywaniami. Głównym powodem, dla którego CFD są popularnym instrumentem inwestycyjnym jest to, że inwestorzy mogą osiągnąć zysk niezależnie od tego, jak porusza się rynek, w górę lub w dół. Czyli możliwe jest zarówno zarabianie na spadkach jak i na wzrostach.

Istnieją dwie strony w handlu CFD:

 • Nabywca CFD: Nabywca kontraktu CFD wierzy, że aktywa będą rosły na wartości (oceniając okres od otwarcia kontraktu do jego zamknięcia). Jest to “wchodzenie w długą pozycję”.
 • Sprzedawca CFD: Sprzedający uważa, że wartość aktywów będzie spadać. Nazywa się to “zajęciem pozycji krótkiej” i jest często określane jako “shortowanie”.

Poniższy wzór oblicza zysk wynikający z kupna lub sprzedaży kontraktów CFD:

Otwarcie – Zamknięcie = Zysk (Im większa różnica między tymi dwoma wartościami, tym większy zysk).

Należy pamiętać, że jeśli cena instrumentu bazowego porusza się w inną stronę, może to spowodować potencjalną stratę. Dobrą wiadomością jest to, że ramy czasowe nie są ograniczeniem, jeśli chodzi o CFD, a inwestor decyduje, kiedy go zatrzymać.

Ponieważ przedsiębiorcy korzystają z każdego ruchu cen aktywów, handel CFD jest popularną działalnością w czasach wysokiej zmienności rynku, a traderzy starają się osiągnąć zysk, gdy rynek spada, poprzez sprzedaż CFD.

Regulacje CFD na całym świecie

CFD w Polsce handel kontraktami

Rynek CFD jest w zasadzie nieuregulowany, a regulatorzy finansowi z całego świata mają różne poglądy na temat CFD. Na przykład, kontrakty CFD nie mogą być przedmiotem obrotu w USA i Hong Kongu.

Podczas gdy niektórzy regulatorzy uważają CFD za wysoce ryzykowną inwestycję, inne kraje zezwalają na handel CFD, chociaż pod ścisłymi regulacjami CFD. Handel CFD jest dostępny między innymi w Australii, Austrii, Kanadzie, na Cyprze i – co dla nas najważniejsze – w Polsce.

Na przykład, traderzy z Australii korzystają z regulacji CFD wydanych przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Inwestorzy muszą polegać na wiarygodności i reputacji brokera CFD w zakresie handlu CFD na kryptowaluty.

Stany Zjednoczone

Handel CFD w Stanach Zjednoczonych zakazała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Regulatorzy zabraniają rezydentom USA handlu CFD.

Większość brokerów CFD nie pozwala rezydentom USA na otwarcie rachunku na ich platformie. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo mogą otworzyć rachunek do handlu kontraktami CFD, jeśli nie mieszkają w USA.

Australia

Handel CFD jest legalny w Australii, ale jest silnie regulowany przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). ASIC wydała ścisłą ochronę handlu CFD, która wymienia konkretne warunki, w tym:

 • Maksymalny współczynnik dźwigni dla CFD
 • Standardowe zamknięcia depozytów zabezpieczających ograniczające straty inwestorów
 • Ochrona przed ujemnymi saldami
 • Zakazanie brokerom oferowania zachęt swoim inwestorom detalicznym

Hongkong

Hong Kong, autonomiczny region Chin, wydał własną regulację dotyczącą CFD, która nie pozwala na handel tymi kontraktami. Jednakże Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu stwierdza, że mieszkańcy Hongkongu mogą handlować kontraktami CFD za pośrednictwem zagranicznych brokerów.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii handel kontraktami CFD został zakazany przez Financial Conduct Authority (FCA) od stycznia 2021 roku.

FCA uważa te transakcje za „nieodpowiednie dla konsumentów detalicznych” i zabrania używania wszelkich instrumentów pochodnych firmom i giełdom działającym w Wielkiej Brytanii.

Jednak obywatele Wielkiej Brytanii mogą otworzyć konto u brokera kryptowalut CFD spoza Wielkiej Brytanii. FCA nie reguluje takich kont, natomiast obejmują je regulacje CySEC z Cypru lub IFSC w Belize.

Wadą handlu CFD z brokerem spoza Wielkiej Brytanii jest brak regulacji FCA.

Unia Europejska

handel CFD w Polsce

Handel kontraktami CFD w Polsce jest legalny, w państwach Unii Europejskiej podobnie, ale jest możliwy tylko w przypadku stosowania ścisłych przepisów dotyczących CFD.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wydał ostrzeżenie dotyczące produktów spekulacyjnych, w tym kontraktów CFD. Rozporządzenie ESMA jest wynikiem zwiększonej liczby inwestorów detalicznych, którzy skarżą się na straty w transakcjach CFD. Po ostrzeżeniu przez europejskie organy nadzoru finansowego wydano nowe regulacje.

Zgodnie z MiFID 2 (Markets in financial instruments directive 2), czyli dyrektywą 2014/65/EU, każdy broker z siedzibą w UE może oferować swoje produkty wszystkim osobom zamieszkałym w UE. Większość brokerów oferujących te usługi ma siedzibę na Cyprze, gdzie Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) monitoruje i reguluje transakcje CFD jako inwestycje wysokiego ryzyka.

Regulacje obejmują maksymalną dźwignię dla kontraktów CFD, a także zakazują brokerom oferowania zachęt-bonusów dla traderów.

Główne organy nadzoru finansowego w różnych krajach europejskich

Ponieważ każdy europejski finansowy organ regulacyjny może wydawać własne regulacje, istnieje kilka takich organów, które się wyróżniają:

 • Niemcy: Federalny Urząd Nadzoru Finansowego, czyli BaFin, wydał specjalne rozporządzenie o CFD jako odpowiedź na ostrzeżenie ESMA. Ma ono na celu ochronę inwestorów i wymienia szereg rozwiązań zapobiegających większym stratom, w tym zakazuje brokerom żądania dodatkowych płatności od inwestorów.
 • Francja: Autorité des marchés financiers (AMF) podjął decyzję o zakazie reklamy CFD w odpowiedzi na ostrzeżenie ESMA.
 • Hiszpania: Hiszpański regulator CNMV (Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych) wydał dodatkowe regulacje dla firm inwestycyjnych, stwierdzając, że marketing i promocja transakcji CFD nie jest dozwolona.
 • Włochy: Włoski regulator finansowy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nałożył zakaz na marketing opcji binarnych i CFD i wydał pewne ograniczenia w handlu CFD. CONSOB wymienia i aktywnie zakazuje konkretne firmy inwestycyjne.
 • Austria: Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego (FMA) zakazał marketingu opcji binarnych i CFD dla inwestorów detalicznych i wydał znaczące ograniczenia dla handlu CFD.
 • Holandia: Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) przyjął rozporządzenie zaproponowane przez ESMA.
 • Polska: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadza dodatkowe ograniczenia regulacyjne dla transakcji CFD.
 • Portugalia: Portugalskie władze finansowe (CMVM) zakazują obrotu kontraktami CFD.

CFD w Polsce

W Polsce organem regulującym CFD jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Właściwie, wcześniej Polska stosowała się do wskazówek zawartych w ostrzeżeniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Jednak na dzień dzisiejszy działają własne regulacje Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulacje CFD w Polsce w znacznym stopniu pokrywają się z dotychczasowymi założeniami ostrzeżenia ESMA. Na przykład, klienci w dalszym ciągu mają zapewnioną ochronę przed ujemnym saldem oraz automatyczne zamknięcie pozycji, której strata przekracza 50 procent. Z kolei broker powinien informować o ryzyku inwestycyjnym i nie może oferować bonusów w jakiejkolwiek postaci, aby zachęcać klientów do inwestowania w CFD. Wpływ decyzji KNF w sprawie ograniczenia oferowania CFD klientom detalicznym na krajowy rynek instrumentów pochodnych podlega stałemu monitoringowi. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi również listę ostrzeżeń publicznych, w której informuje o podmiotach (m.in. brokerach) których działania są wątpliwe a ich sprawy w toku wyjaśniania (KNF ma moc składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

Pomimo tego, Komisja przedstawiła dodatkowe wymogi dotyczące CFD w Polsce. Między innymi wprowadzono nową kategorię, tak zwanego klienta doświadczonego, któremu broker będzie mógł zaoferować dużo wyższą dźwignię niż zwykłemu klientowi detalicznemu. Taki klient może skorzystać z większej dźwigni, przy tym musi spełnić pewne wymogi. Tak więc, aby uzyskać status status doświadczonego klienta detalicznego, inwestor musi być rezydentem polskim, złożyć pisemny wniosek oraz wykazać się udokumentowanym doświadczeniem i wykształceniem.

Rosja

kontrakty CFD w Polsce

W Rosji, firmy zajmujące się inwestycjami finansowymi i brokerzy muszą przestrzegać regulacji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej (CBR). Tylko brokerzy licencjonowani przez CBR są prawnie dopuszczeni do oferowania swoich usług w Rosji. Od 2019 roku wszyscy brokerzy muszą osiągnąć Podstawowy Standard, zaakceptowany przez Bank Centralny.

Niektóre zasady podane w Standardzie Podstawowym to:

 • Brokerzy muszą opublikować wszystkie swoje dane na swojej stronie internetowej, takie jak nazwa, jeśli należą do organizacji samoregulacyjnej, nazwy swoich agentów, polityki refundacji, szczegółowe przewodniki jak składać skargi.
 • Pośrednik musi poinformować klienta o wysokim ryzyku związanym z podpisaniem umowy. Wszystkie informacje muszą być łatwo zrozumiane i udostępnione dla wszystkich klientów.
 • Brokerom zakazuje się wprowadzania szerokich spreadów i innych wątpliwych praktyk.
 • Reklamacje należy rozpatrzyć w ciągu 15 dni.

Republika Południowej Afryki

Handel CFD w RPA jest legalny i regulowany przez Financial Sector Conduct Authority (FSCA), a brokerzy CFD mogą działać, jeśli posiadają licencję. 

Jednak mieszkańcy RPA mogą handlować kontraktami CFD u zagranicznych brokerów, którzy mogą nie podporządkowywać się regulacjom FSCA.

Szwajcaria

W Szwajcarii handel jest regulowany przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA). Jest to niezależny regulator, który ma władzę nad wszystkimi instytucjami finansowymi, takimi jak banki i brokerzy.

Handel CFD na kryptowalutach jest legalny w Szwajcarii, tak długo, jak brokerzy przestrzegają istniejących regulacji dotyczących CFD.

Brokerzy potrzebują licencji bankowej do działania w Szwajcarii, którą można uzyskać po spełnieniu szeregu sztywnych warunków, takich jak minimalny kapitał.

Turcja

Turcja stała się wysoce regulowanym krajem dla wszystkich transakcji kryptowalutowych od kwietnia 2021 roku, kiedy to największa giełda kryptowalut w Turcji upadła. Turecki rząd wydał przepisy dotyczące kryptowalut, stwierdzając, że kryptowaluta jest aktywem i nie może być używana jako środek płatniczy.

Handel CFD jest legalny w Turcji, ale brokerzy muszą być licencjonowani przez Capital Markets Board (CMB). Mieszkańcy Turcji mają zakaz posiadania lub handlu CFD z brokerami nie posiadającymi licencji CMB.

Nowa Zelandia

Po wejściu w życie regulacji w 2017 roku, dostawcy usług brokerskich CFD muszą być licencjonowani przez nowozelandzki Urząd ds. Rynków Finansowych (FMA).

Handel kryptowalutami jest również legalny w Nowej Zelandii, ale organy regulacyjne oferują ograniczoną ochronę inwestorów.

Singapur

Singapur pozostaje największym rynkiem handlu forex w Azji Południowo-Wschodniej i trzecim co do wielkości rynkiem na świecie. W związku z tym, przepisy dotyczące CFD w Singapurze obowiązują już od dłuższego czasu. Brokerzy oferujący CFD muszą być licencjonowani przez Capital Markets Services (CMS).

Jednakże, kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym ani papierem wartościowym w Singapurze i nie są regulowane przez Urząd Monetarny Singapuru (MAS). Dlatego CFD na kryptowaluty są nieuregulowane.

W tej chwili handel CFD na kryptowaluty nie jest objęty żadnym organem regulacyjnym w Singapurze, a inwestorzy nie są chronieni przez żadne przepisy dotyczące CFD.

Malezja

handel kryptowalut na świecie

Malezja posiada regulacje CFD ustanowione przez SCM Malezja od 2007 roku. Mieszkańcy Malezji mogą legalnie handlować na rynkach CFD używając brokerów inwestycyjnych z Malezji lub z zagranicy.

Jednakże, Centralny Bank Malezji nie uznaje kryptowaluty jako prawnego środka płatniczego, a zatem kryptowaluta nie jest regulowana. Inwestorzy kryptowalutowi nie są chronieni przez żadne ramy regulacyjne dotyczące handlu CFD na kryptowalutach w Malezji.

Indonezja

Indonezja, przynajmniej na chwilę obecną, jest największym rozwijającym się regionem Azji Południowej pod względem rynków Forex i CFD. Regulacje dotyczące CFD są kontrolowane przez BAPPEBTI.

W 2018 roku Indonezja uregulowała aktywa kryptowalutowe i zdefiniowała klasę aktywów jako towary terminowe. Handel kryptowalutami jest legalny na platformach licencjonowanych przez BAPPEBTI.

Jednakże, w chwili pisania tego tekstu, nie ma regulacji CFD na kryptowalutach w Indonezji. Zagraniczni brokerzy CFD oferują CFD śledzone dla klientów indonezyjskich.

Tajlandia

Handel kryptowalutami jest legalny w Tajlandii, na mocy ustawy o aktywach cyfrowych wydanej w maju 2018 roku. Usługi handlu aktywami cyfrowymi oferują wyłącznie licencjonowane giełdy kryptowalutowe i brokerzy.

Bank Tajlandii (BOT) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zapewniają jasne ramy regulacyjne dla brokerów. Przepisy dotyczące CFD zostały złagodzone od 2019 roku, dzięki czemu jest to bardzo atrakcyjna destynacja dla międzynarodowych i krajowych brokerów Forex.

Filipiny

Filipiny to kolejny rozwijający się rynek dla traderów CFD. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zajmuje się regulacjami dotyczącymi CFD w tym kraju. SEC doradziła osobom fizycznym, aby zaprzestały handlu na zagranicznych platformach inwestycyjnych i dostosowały się do przepisów państwowych. Nieuczciwi brokerzy i agenci mogą nadal działać w chwili obecnej, jednak to się zmienia. W Filipinach kryptowalutowe kontrakty na różnicę są dostępne dla traderów.

Wietnam

W Wietnamie handel zagraniczny na rynku Forex jest licencjonowany przez Państwowy Bank Wietnamu.

Instytucja doradziła również inwestorom detalicznym, aby unikali korzystania z zagranicznych platform handlowych po tym, jak pojawiły się skargi dotyczące różnych oszustw. Mimo to, istnieje ponad 10 regulowanych przez CySec brokerów z Europy, którzy działają w Wietnamie pomimo braku zgodności z lokalnymi przepisami.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, State Bank of Vietnam zakazał wydawania, dostarczania i używania kryptowalut na terytorium kraju, ale nie ma żadnych zasad dotyczących posiadania, handlu i inwestowania w kryptowaluty.

Przepisy dotyczące CFD na kryptowaluty nie istnieją w Wietnamie, a zagraniczni brokerzy, którzy oferują handel CFD są tolerowani.

Przepisy dotyczące CFD różnią się w zależności od kraju

Ważne jest, aby zauważyć, że nadal istnieje wiele nieuregulowanych platform handlowych funkcjonujących na całym świecie. Wiele z nich rzeczywiście przestrzega przepisów wydanych w miejscach takich jak UE i Australia, ale jeszcze nie spełnia przepisów w krajach, w których działają.

Uważa się jednak, że w celu nawiązania lepszych relacji i budowania zaufania wśród lokalnych inwestorów, platformy te będą również starały się uzyskać licencje od władz krajów, w których działają i być zgodne z przepisami CFD.

Najczęściej zadawane pytania


 Czy CFD są regulowane?

Transakcje CFD są przeważnie nieuregulowane. Kilka krajów, takich jak USA, zakazało handlu CFD, podczas gdy inne ustanowiły pewne zasady, aby chronić inwestoró przed utratą środków. W większości przypadków traderzy korzystają z usług brokerów nieuregulowanych w ich kraju i muszą polegać na ich reputacji, ponieważ nie ma ustalonej polityki, która by ich chroniła.


 Czy obrót CFD w Polsce jest nielegalny?

Transakcje CFD są nielegalne dla mieszkańców USA. Jednakże, w większości krajów tak nie jest.

W UE obowiązuje na przykład rozporządzenie ESMA. Inne kraje wymagają, aby instytucje finansowe działające na ich terytorium były licencjonowane przez lokalne władze finansowe.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

d5befed13dbe8576a52cefa7288535d4?s=120&d=mm&r=g
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas swoich podróży, a następnie opowiedzieć światu o pięknych rzeczach, których doświadcza.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane