Bitcoin btc
$ usd

Unia Europejska stworzy jednolity rynek do handlu kryptowalutami?

3 mins
Aktualizacja Michal Adamski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Pojawiły się nowe informacje na temat tworzenia jednolitego prawa EU na temat krypto.
  • Konieczne jest ustalenie definicji i ram prawnych.
  • Ujednolicenie prawa pozwoli na szybszy rozwój branży w europie.
  • promo

Bardzo możliwe, iż do końca 3 kwartału 2020 roku Unia Europejska stworzy ramy prawne dla uregulowania kryptowalut. Rezultatem przepisów powinny być jasno określone przepisy, które pomogą w rozwoju sektora.
Śledząc ostatnie wydarzenia na rynku krypto, możemy mieć wrażenie, iż politycy i inwestorzy „głównego nurtu” coraz bardziej interesują się obszarem kryptowalut. Na całym świecie pojawiają się nawet próby stworzenia walut narodowych opartych o technologię blockchain. Tym razem jednak mamy nowe informacje na temat Unia Europejskiej, która będzie tworzyć ujednolicone prawo dotyczące kryptowalut. Rozmowy o konieczności zapewnienia biznesowi krypto ram prawnych trwają już od pewnego czasu. Zresztą wystarczy spojrzeć na wypowiedź wiceprezesa Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa z Czerwca:
Brak pewności prawnej jest często wymieniany jako główna przeszkoda w rozwoju solidnego rynku aktywów kryptograficznych w UE. Jest to duża szansa dla Europy, aby wzmocnić swoją pozycję międzynarodową i stać się światowym wyznacznikiem standardów, przy czym europejskie przedsiębiorstwa są już liderami nowych technologii w dziedzinie finansów cyfrowych.
Co dalej z pakietem pomocowym Europejskiego Banku Centralnego? | pl.beincrypto.com

Priorytety legislacyjne

Dzięki konsultacjom przeprowadzanym w całej Europie oraz nieoficjalnemu dokumentowi możemy dowiedzieć się o priorytetach legislacyjnych:
Definicje wszystkich rodzajów krypto, w tym stablecoinów i tokenów typu security; Zmiany w II dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID II) w celu uwzględnienia aktywów kryptograficznych; System dla platform opartych na łańcuchach blokowych.
Bruno Schneider-Le Saout czyli przewodniczący Europejskiej Federacji Blokktech, zwrócił uwagę na kwalifikację aktywów krypto jako instrumentów finansowych w dokumencie. Krypto jako klasa aktywów zostało umieszczone obszernym zestawie europejskich i krajowych instrumentów prawnych, które regulują rynek finansowy w regionie o wartości biliona dolarów. Według niego nowe regulacje będą nowym rozdziałem dla krypto w Europie:
„Spodziewam się, że to prawodawstwo będzie historyczne dla Europy.”
Le Saout w wywiadzie dla IFC powiedział również:
Nowe przepisy zapewnią pewność prawną, która jest potrzebna zarówno w przypadku aktywów kryptograficznych, które nie są objęte istniejącymi przepisami UE dotyczącymi usług finansowych, jak i w przypadku stosowania DLT w usługach finansowych oraz symbolizacji tradycyjnych instrumentów finansowych. Ponadto, aktywa kryptograficzne zostały zakwalifikowane jako “instrumenty finansowe”, co ma kluczowe znaczenie, ponieważ umieszcza się je w szerokim zestawie europejskich i krajowych instrumentów prawnych regulujących unijny rynek finansowy – w szczególności Mifid II.

Kolejne plany Komisji

Oprócz wymienionych wcześniej propozycji przedstawionych w nieoficjalnym dokumencie, takich jak uregulowanie rodzajów walut kryptograficznych czy ustalenie identyfikatorów umożliwiających wybranie krypto od stablecoinów, pojawiły się też informacje na temat harmonizacji prawa. Jednym z najważniejszych aspektów nowego prawodawstwa byłoby stworzenie jednolitego rynku aktywów kryptograficznych, tak aby można było nimi handlować ponad wszystkimi granicami UE. We wniosku proponuje się opracowanie rozporządzenia, które będzie ustanawiać zharmonizowane wymogów na poziomie UE dla emitentów oraz dla usługodawców świadczących usługi w zakresie dotyczącym aktywów kryptograficznych. Pomogą one osobom, które chcą ubiegać się o zezwolenie na świadczenie usług krypto na jednolitym rynku europejskim. Nowa inicjatywa zastąpiłaby istniejące prawo krajowe mające zastosowanie do krypto, a nieobjętych obowiązującymi przepisami UE na temat usług finansowych. Przepisy te zostałyby opracowane na podstawie pięć głównych elementów składowych:
Zakres, przedmiot i definicje, wymogi wobec emitentów, wymogi wobec emitentów stablecoinów, wymogi wobec podmiotów świadczących usługi w zakresie aktywów kryptograficznych, specjalne przepisy mające na celu zapewnienie integralności rynku oraz nadzór nad emitentami, a także uprawnienia właściwych organów krajowych do zapewnienia integralności rynku.
Moim zdaniem pozytywnie należy ocenić dalsze plany utworzenia jednolitego rynku handlu krypto w UE, choć na pewno możemy spodziewać się długotrwałego procesu w tej kwestii, ponieważ konieczny jest kompromis pomiędzy krajami o znacznie zróżnicowanym podejściu do krypto.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

beb6bed67f03cbdd777c4524b71d3182?s=120&d=mm&r=g
Michal Adamski
Michał posiada wykształcenie prawno-ekonomiczne. Od początku kariery zawodowej związany z technologią Blockchain. Swoje doświadczenie zdobył współpracując z kilkoma europejskimi...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane