Bitcoin btc
$ usd

Teksas zezwala bankom na świadczenie usług przechowywania kryptowalut

2 mins
Aktualizacja Piotr Ratajski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Departament Bankowości w Teksasie upoważnił banki z siedzibą w stanie do oferowania klientom usług powierniczych dla kryptowalut.
  • Władze bankowe zwróciły uwagę, że istniejący kodeks finansowy technicznie już umożliwił takie usługi.
  • Banki mogą jedynie przechowywać cyfrową walutę dla klientów, lub działać w charakterze powiernika w ich imieniu.
  • promo

Departament Bankowości w Teksasie upoważnił banki z uprawnieniami stanowymi do oferowania klientom usług powierniczych dla kryptowalut.

W ogłoszeniu określono, że banki mogą to robić pod warunkiem, że posiadają odpowiednie protokoły. Dodano, że protokoły te powinny skutecznie zarządzać ryzykiem i być zgodne z obowiązującym prawem. Władze bankowe wskazały również, że istniejący kodeks finansowy technicznie umożliwia już świadczenie takich usług.

Waluty cyfrowe

Organ bankowy zdefiniował cyfrowe waluty jako “elektroniczne przedstawienie wartości przeznaczone do wykorzystania jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa lub przechowywanie wartości”. Zauważył również, że nie istnieją one fizycznie, a jedynie na powiązanym z nimi blockchainie lub księdze rozproszonej.

Zdefiniowano właściciela cyfrowej waluty jako osobę posiadającą klucze kryptograficzne do cyfrowego portfela przechowującego kryptowalutę. Definicja ta jest istotna z punktu widzenia rodzaju usług, jakie banki mogą świadczyć na rzecz tych właścicieli.

Przykładowo, banki mogą pozwolić klientom na bezpośrednią kontrolę nad ich cyfrową walutą lub jedynie przechowywać kopie kluczy prywatnych klienta. Z drugiej strony, banki mogą wymagać od klientów, aby przenieśli swoją cyfrową walutę bezpośrednio pod kontrolę banku. Wiązałoby się to z utworzeniem nowych kluczy prywatnych, które następnie bank przechowuje w imieniu klienta.

Status powiernika

Jeśli chodzi o usługi powiernicze, władze bankowe stwierdziły, że banki państwowe mogą oferować je w charakterze powierniczym lub niepowierniczym. Na przykład w przypadku niepowierniczym bank działa jako powiernik. Oznacza to, że chociaż posiadałby aktywa klienta na przechowanie, tytuł prawny do tych aktywów pozostałby przy kliencie.

Jeżeli bank oferuje usługi powiernicze w ramach działalności powierniczej, musi otrzymać uprawnienia powiernicze. Władze bankowe przyznają, że może to wymagać zmiany statutu. Podobnie jak w przypadku innych aktywów, banki z uprawnieniami powierniczymi mogą zarządzać aktywami w walucie cyfrowej swoich klientów.

Władze bankowe zwracają wreszcie uwagę na techniczny charakter kryptowalut, który odróżnia je od innych aktywów. Banki mogą zatem zdecydować się na uzupełnienie swoich usług powierniczych o pomoc usługodawców mających doświadczenie w obsłudze walut cyfrowych.

Banki te musiałyby oczywiście zapewnić program nadzoru w odniesieniu do tych zewnętrznych dostawców usług powierniczych. Mogłoby to przynieść korzyści kilku takim usługodawcom, wzmacniając lokalną branżę kryptowalutową jako całość.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

37c58b84a21f59fd4fd1cd91383114c2.jpg
Nicholas Pongratz
Nick jest profesorem umiejętności komunikacji ustnej i specjalistą w dziedzinie nauki o danych w Budapeszcie na Węgrzech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie analityki biznesowej....
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane