Zobacz więcej

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podąża za Wielką Brytanią z polityką stablecoinów

2 mins
Autor David Thomas
Tłumaczenie Piotr Ratajski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zaproponował zasady dotyczące sposobu, w jaki emitenci stablecoinów mogą uwzględniać ryzyko rynkowe zagrażające płynności.
  • EBA zaleca, aby emitenci stablecoinów korzystali z danych historycznych, aby zrozumieć, jak skalibrować ryzyko związane z każdym emitowanym przez nich aktywem.
  • BoE opublikował również dokument, który zachęca banki do utrzymania podobnej odporności operacyjnej i odporności na szoki płynnościowe.
  • promo

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dokument konsultacyjny opisujący wymogi dotyczące płynności dla emitentów stablecoinów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptowalut (MiCA). EBA określa wymogi dotyczące rezerw dla stablecoinów i proponuje testy warunków skrajnych płynności w celu określenia tolerancji ryzyka emitenta.

Według EBA, emitenci tokenów odnoszących się do aktywów lub pieniądza elektronicznego (stablecoinów) powinni być w stanie zaspokoić żądania wykupu w dowolnym momencie. Emitent musi zrewidować swoje zasady zarządzania ryzykiem, jeśli ważony skład jego rezerw jest mniejszy niż ważone kwoty aktywów, do których odnoszą się tokeny.

Jak emitenci stablecoinów w UE mogą zarządzać ryzykiem?

EBA zaleca, aby emitenci korzystali z danych historycznych w celu przypisania wag czynników skrajnych do każdego aktywa i jego rezerw. Emitenci mogą poddać te aktywa różnym scenariuszom wypłat, a następnie dokonać niezbędnych korekt.

Współczynnik stresu aktywów rezerwowych aktywów opartych na kredytach powinien zależeć od tolerancji ryzyka emitenta kredytu. Jeśli aktywem rezerwowym jest towar, współczynnik ryzyka powinien opierać się na tym, jak bardzo rezerwa naśladuje aktywa, do których odnoszą się tokeny.

Współczynnik stresu dla samego stablecoina musi uwzględniać ryzyko zmienności związane ze sposobem dystrybucji aktywów. Emitent musi również uwzględnić odchylenia między ceną tokena a jego wartością rynkową w okresach napięć na całym rynku.

Jak zmieniały się ceny stablecoinów w 2023 roku f
Jak zmieniały się ceny stablecoinów w 2023 roku | Źródło: Kaiko

Propozycja sugeruje dwa podejścia do ram polityki dla emitentów. Pierwszą opcją jest zharmonizowanie przez EBA polityki w Unii Europejskiej i umożliwienie korekt płynności w oparciu o wielkość każdego emitenta. Alternatywnie, spółki mogą mieć dużą swobodę w opracowywaniu profilu ryzyka.

Po sfinalizowaniu, zasady te zostaną wykorzystane w nadchodzących przepisach MiCA. Zasady obowiązują już od jakiegoś czasu. Lecz giełdy kryptowalut mają czas do czerwca 2024 roku na dostosowanie się do nowych zasad.

Brytyjskie przepisy również w toku

EBA podąża za Bankiem Anglii (BoE) i brytyjskim Financial Conduct Authority (FCA), które otworzyły do komentowania dwa dokumenty dotyczące stablecoinów. BoE chce, aby emitenci bankowych stablecoinów zapewniali odporność operacyjną i chronili przed ryzykiem związanym z płynnością i finansowaniem terroryzmu. FCA chce, aby emitenci działali w najlepszym interesie swoich klientów.

W Hongkongu regulacje dotyczące stablecoinów są prawdopodobnie bardziej zaawansowane niż w zachodnich centrach finansowych. Lokalny polityk Duncan Chiu powiedział, że prawodawcy są w drugiej fazie konsultacji w tej sprawie. Singapur również sfinalizował w sierpniu przepisy dotyczące prywatnie emitowanych stablecoinów.

Jak dotąd rząd Stanów Zjednoczonych nie wykazał się zbytnią pilnością w forsowaniu regulacji dotyczących stablecoinów w Kongresie. Projekt ustawy został zablokowany przez przedstawicielkę Maxine Waters i innych członków Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

BIC_Ratajski_Piotr.jpg
Piotr Ratajski
Kreator marki i wizerunku w sieci, emarketer, autor. Prowadzi agencję marketingową, pomógł klientom wielu branż w pozyskiwaniu i automatyzacji obsługi klientów sektora B2B i B2C. Wypowiedział się na wielu webinarach oraz livach u m.in. Akademii Milionerów w tematyce marketingu online oraz specjalistycznych dziedzinach. Pasjonata decentralizacji, wolności i kryptowalut.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane