RPP podjęło decyzję. Stopy procentowe 3 raz z rzędu takie same

2 mins
8 grudnia 2022, 14:33
Aktualizacja Zerelik Maciej
9 grudnia 2022, 05:32
W SKRÓCIE
  • Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w roku 2022 zakończyło się w ten sam sposób jak w ostatnich trzech miesiącach.
  • Członkowie rady wraz z prezesem NBP na czele zagłosowali za pozostawieniem stóp procentowych na tym samym poziomie.
  • Decyzja za pozostawieniem stopy referencyjnej w wysokości 6,75 proc. oznaczać może zakończenie cyklu podwyżek.
  • promo

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w roku 2022 zakończyło się w ten sam sposób jak w ostatnich trzech miesiącach. Członkowie RPP wraz z prezesem NBP na czele zagłosowali za pozostawieniem stóp procentowych na tym samym poziomie. Decyzja za pozostawieniem stopy referencyjnej w wysokości 6,75 proc. oznaczać może zakończenie cyklu podwyżek.

Stopy procentowe NBP na przełomie 2022 roku

Decyzje odnoszące się do wzrostu stóp procentowych 2022 roku były istotnym tematem nie tylko dla mediów głównego nurtu, ale również dla całego społeczeństwa. Rada Polityki Pieniężnej istotnie zmieniła kierunek, do którego zdążyli przyzwyczaić się śledzący dane gospodarcze i makroekonomiczne. Ogromna ilość ludzi posiadających lub przymierzających się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego bacznie obserwowało poczynania członków RPP przewodzonych przez Adama Glapińskiego.

Od października 2021 r., RPP podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie tych decyzji główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosła z poziomu 0,1 proc. do aż 6,75 proc. Na podwyżki nie zdecydowano się w sierpniu, z powodu przerwy urlopowej oraz od października do grudnia. Według analityków PKO pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie w ostatnich miesiącach sugerować może zakończenie cyklu podwyżek.

Zgodnie z danymi historycznymi cykl zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP był najagresywniejszy ze wszystkich w ostatnim stuleciu. Nie dziwi więc ogromne zainteresowanie tym tematem.

RPP i stopa referencyjna NBP
Główna stopa referencyjna / Źródło: Businessinsider.com.pl

Komunikat prasowy RPP

W informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wskazano o zmianie trendu niektórych danych makroekonomicznych. Koniunktura gospodarcza wyraźnie zahamowała, a bazowa inflacja CPI obniżyła się mocniej niż przewidywano. W listopadzie można było odczytać spadek do 17,4 proc. rok do roku, przy spadku 17,9 proc., które zanotowane zostało w październiku.

„W ostatnim czasie nastąpił jednak pewien spadek inflacji w części gospodarek. Jednocześnie, wobec obniżenia się cen części surowców na rynkach światowych w ostatnim okresie oraz stopniowego ustępowania zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, pojawiają się sygnały ograniczenia presji cenowej na świecie, w tym w wielu gospodarkach obniżyła się dynamika cen produkcji.’’

Ze wszystkimi wnioskami RPP nie zgadzają się natomiast w pełni analitycy ING. Wskazują oni, że aktualna polityka pieniężna zdaje się być zbyt luźna i w kontekście kolejnych lat może doprowadzić do uporczywych konsekwencji.

„NBP wydaje się przywiązywać większą wagę do krótkotrwałych kosztów gospodarczych zacieśnienia polityki pieniężnej niż do średnio i długoterminowych strat dla gospodarstw domowych i firm z tytułu utrzymywania się wysokiej inflacji.”

Jak wygląda sytuacja w innych krajach UE?

Gwałtowne podwyżki stóp procentowych od 2021 roku nie dotyczyły w regionie jedynie Polski. Kraje takie jak Rumunia czy Czechy przybrały niemalże te samą strategię, w podobnym stopniu zwiększając stopy procentowe. Zdecydowanie agresywniejszą politykę zacieśniania stóp procentowych przyjęły natomiast Węgry, gdzie stopy procentowe wynoszą ponad 12 proc. Kraje te również zmagają się z wysoką inflacją. Przyczyniają się do tego wysokie ceny surowców czy opóźniony efekt zaburzeń w globalnych łańcuchach podaży.

Stopy procentowe i sąsiedzi Polski
Stopy procentowe w regionie / Źródło: Businessinsider.com.pl

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane