Bitcoin btc
$ usd
News

Spadająca płynność BTC nie jest pozytywnym wskaźnikiem

2 mins
Aktualizacja Robert Kozłowski

Jak pokazały ostatnie tygodnie, upadające banki mogą zawsze liczyć na pomoc banków centralnych w kontekście zapewnienia ich płynności. Niestety rynek Bitcoin nie jest związany z żadnym centralnym podmiotem, który mógłby zareagować w momencie problemów z płynnością.

Oznacza to, że na rynku nie ma wystarczająco wielu kupujących i sprzedających, co utrudnia transakcje i może prowadzić do gwałtownych wahań cen.

Wyjątkowo niska płynność Bitcoina

Według firmy badawczej Kaiko, płynność Bitcoina jest obecnie bardzo niska, a głębokość ksiąg zamówień osiągnęła najniższy poziom w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Powodem takiego stanu rzeczy są utrudnienia jakie amerykańskie banki stawiają przed inwestorami, którzy wyrażają chęć zakupu kryptowaluty. Wiele banków upadło, a pozostałe zaostrzyły przepisy, co skutkuje spadkiem napływu środków do Bitcoina i pogorszeniem płynności rynku.

Płynność odnosi się do łatwości, z jaką dany składnik aktywów można kupić lub sprzedać na rynku bez wpływu na cenę. Kiedy składnik aktywów ma wysoką płynność, oznacza to, że na rynku jest wielu kupujących i sprzedających. W takiej sytuacji transakcje mogą odbywać się bez opóźnień, a zarazem przy uczciwej cenie.

Z drugiej strony zmienność odnosi się do stopnia wahań ceny składnika aktywów w czasie. Gdy dany składnik aktywów jest niestabilny, jego cena może szybko i nieprzewidywalnie zmieniać się w górę i w dół.

Im więcej zaangażowanych w rynek tym stabilniej

Mimo że aktualnie płynność Bitcoina jest niska, to istnieją pomysły na jej poprawę. Jednym z nich jest wprowadzenie instrumentów finansowych, takich jak futures czy opcje na Bitcoina, które umożliwiłyby bardziej złożone strategie handlowe i zwiększyłyby płynność rynku. Innym pomysłem jest stworzenie tzw. ETF-ów (Exchange Traded Funds) opartych na Bitcoine.

Wysoka płynność może być kluczowa dla zapewnienia stabilności i przewidywalności na rynku. Dzięki większej liczbie kupujących i sprzedających, traderzy mogą łatwiej kupować i sprzedawać aktywa bez wpływu na cenę. To z kolei może przyczynić się do utrzymania stabilnych cen i zmniejszenia ryzyka nagłych wahań.

Dlatego też banki centralne, takie jak Fed i ECB, podejmują kroki mające na celu zapewnienie płynności rynkowej. To kluczowe dla zapewnienia stabilności całego systemu finansowego.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane