Zobacz więcej

Algorytmiczne stablecoiny – czym są i jak działają?

10 mins
Aktualizacja Kornel Gajewski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

Algorytmiczne stablecoiny są ostateczną innowacją w dziedzinie zdecentralizowanych finansów, która obiecuje unowocześnić sposób działania stablecoinów. Bez potrzeby istnienia banków centralnych, stablecoiny i kryptowaluty są w stanie wspierać stale rozwijające się rynki finansowe poprzez przejrzyste smart kontrakty.

Przeprowadzimy analizę, aby dowiedzieć się, jak działają stablecoiny, w jaki sposób utrzymują one powiązanie (peg) z dolarem amerykańskim i jak rynki kryptowalut reagują na te specjalne tokeny.

W tym przewodniku:

Czym są stablecoiny?

usdc usdt usdn usn usdd

Stablecoin to specjalny rodzaj kryptowaluty, której wartość wiąże się z inną walutą, towarem lub instrumentem finansowym. Kryptowaluty te zostały zaprojektowane jako alternatywa dla wysokiej zmienności większości innych kryptowalut, takich jak Bitcoin (BTC) czy Ethereum (ETH). Często, podczas bardzo zmiennych trendów rynkowych, inwestorzy wymieniają swoje wysoce zmienne aktywa na stablecoiny, aby utrzymać wartość swoich portfeli. 

Większość stablecoinów to sposób na uzyskanie pasywnego dochodu z posiadanych kryptowalut. Istnieje wiele platform, które oferują świetne oprocentowanie stablecoinów (znacznie lepsze niż cokolwiek oferowanego przez tradycyjne finanse).

Różne rodzaje stablecoinów

Choć może się to wydawać proste, przyszłość walut cyfrowych nie jest jeszcze w pełni określona. Wiele osób uważa, że stablecoiny należy traktować jako prawny środek płatniczy, niekontrolowany przez żadne władze centralne, takie jak banki. Jednak ze względu na sposób, w jaki stabilizują one swoją wartość, istnieje więcej niż jeden rodzaj stablecoinów:

Stablecoiny zabezpieczone fiatami

Stablecoiny zabezpieczone fiatami mają rezerwę w postaci waluty lub kilku walut fiat, takich jak dolar amerykański, jako gwarancję ich wartości. Innym popularnym zabezpieczeniem mogą być metale szlachetne, takie jak złoto i srebro. Jednak większość takich stablecoinów posiada rezerwy w dolarach amerykańskich.

Te rezerwy w dolarach amerykańskich są zarządzane przez niezależnych powierników, którzy są okresowo kontrolowani. Na przykład Tether (USDT) i TrueUSD (TUSD) to dwa popularne stablecoiny, które są zabezpieczone dolarami amerykańskimi i są sparowane w stosunku 1:1.

Stablecoiny zabezpieczone kryptowalutami

Stablecoiny można również zabezpieczyć kryptowalutami, a nie tylko walutą fiat. Ponieważ rezerwa kryptowaluty zabezpieczającej stablecoina tak samo jest podatna na dużą zmienność, takie stablecoiny są nadmiernie zabezpieczone. Oznacza to, że wartość kryptowaluty znajdującej się w rezerwie przekracza wartość wyemitowanych stablecoinów.

Na przykład, aby zabezpieczyć się przed spadkiem ceny stablecoina o 50%, rezerwa kryptowalutowa może być nawet dwukrotnie wyższa niż wartość wyemitowanych stablecoinów. Jednym z takich jest stablecoin DAI firmy MakerDAO (DAI), którego kurs zależy od dolara amerykańskiego. W przypadku ETH, wymagane jest 150% “nadzabezpieczenie”, czyli za Ethereum o wartości 150 dolarów pożyczyć można 100 DAI.

Algorytmiczne stablecoiny

Innym rodzajem stablecoinów, który zyskał popularność w ciągu ostatnich kilku lat, jest stablecoin algorytmiczny. Te stablecoiny mogą również blokować pewne aktywa w celu zabezpieczenia swojej wartości, ale w większości opierają się na algorytmie. Całkowitą podaż algorytmicznych stablecoinów kontroluje algorytm, a uczestnicy mogą wchodzić w interakcje ze smart kontraktem w celu wymiany stablecoinów. Podczas sprzedaży lub kupna algorytmicznych stablecoinów w systemie, całkowita podaż jest zwiększana lub zmniejszana.

Algorytmiczne stablecoiny nie różnią się zbytnio od walut emitowanych przez banki centralne, które nie muszą polegać na aktywach rezerwowych, aby utrzymać stabilną wartość waluty. Ten rodzaj stablecoinów zaczął przyciągać większą uwagę, ponieważ jeden z najpopularniejszych algorytmicznych stablecoinów, TerraUSD (UST), stracił swój peg 9 maja 2022 r. i spowodował dramatyczny spadek Terra (LUNA), który prawie osiągnął zero. Jest to wyjątkowy przykład tego, co może się stać, gdy algorytmiczny stablecoin jest manipulowany. 

Przegląd różnych stablecoinów, w tym algorytmicznych, prezentował w swoim filmie Mike Satoshi:

Czym są algorytmiczne stablecoiny?

The Ultimate Guide to Blockchain Consensus Mechanisms - beincrypto.com

Algorytmiczny stablecoin ma na celu utrzymanie stabilności cen poprzez aktywne równoważenie podaży waluty w obiegu, zgodnie z podażą i popytem. Tego typu waluty nie są bezpośrednio powiązane z aktywami rezerwowymi, takimi jak dolar amerykański. Innymi słowy, wykorzystuje algorytm, który może generować więcej monet, gdy ich cena rośnie, a następnie wykupić je i spalić, gdy cena spada.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że algorytmiczne stablecoiny w swojej najczystszej postaci są całkowicie pozbawione zabezpieczeń. Nie wspierają je żadne zewnętrzne aktywa. Wykorzystują one algorytmy, czyli określone instrukcje lub reguły, które należy wykonać, aby uzyskać określony rezultat. Algorytmy komputerowe są zaprojektowane w taki sposób, aby zachęcać uczestników rynku do handlu stablecoinami zgodnie z podażą i popytem. W ten sposób manipuluje się podażą w obiegu, aby zapewnić stabilność ceny każdej monety wokół jej pegów.

Inwestorzy stablecoin oczekują bezpieczeństwa od kryptowaluty, aby nie martwić się o zmienność cen.

Korzyści płynące z algorytmicznych stablecoinów

Algorytmiczne stablecoiny mogą zwiększyć popularność kryptowalut jako środka wymiany do transakcji finansowych i innych celów.

Zastosowania te obejmują wykorzystanie stablecoinów do tradingu, do prowadzenia DAO (zdecentralizowanych organizacji autonomicznych) oraz zapewnienie profitów dla ich posiadaczy. 

Podobnie jak banki centralne emitują nowe monety, algorytmiczne stablecoiny są zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększać lub zmniejszać całkowitą podaż w celu utrzymania swojej pozycji. Jednak w przypadku stablecoinów to posiadacze tokenów, a nie podmiot centralny, czerpią korzyści z różnicy cen. Kolejną korzyścią jest dokładna użyteczność tokena. Zazwyczaj stablecoiny są nie tylko środkiem wymiany wartości, ale mogą być również wykorzystywane w niektórych zdecentralizowanych protokołach. Jednym z najpopularniejszych przypadków użycia stablecoinów jest staking

Ryzyko związane z algorytmicznymi stablecoinami

Nowi inwestorzy mogą myśleć, że algorytmiczne stablecoiny są obarczone niskim ryzykiem. Choć z pewnością są one mniej zmienne niż popularne kryptowaluty, należy pamiętać, że algorytmiczne stablecoiny nie są zabezpieczone (pokryte) w klasycznym rozumieniu tego słowa. 

W przypadku algorytmicznych stablecoinów ich konstrukcja ma na celu utrzymanie stabilności cen dzięki działaniom użytkowników, którzy wchodzą w interakcję z systemem. Mechanizm kontrakcji może jednak zawieść, ponieważ nie ma dużej zachęty dla inwestorów do kupowania tokenów wtórnych, które mogłyby przywrócić cenę stablecoina do ustalonej wartości. Istnieje możliwość, że stablecoin nigdy nie odzyska swojej ustalonej wartości. Stanie się tak, gdy nie zostanie spalona wystarczająca ilość stablecoinów, a inwestorzy będą je nadal sprzedawać. Jest to znane jako “spirala śmierci”.

TerraUSD (UST) jest doskonałym przykładem stablecoina, który ostatnio doświadczył spirali śmierci. Aby utrzymać swoją wycenę w USD, wykorzystuje on rodzimą kryptowalutę Terra, LUNA, jako token wtórny. Za każdym razem, gdy UST przekroczy 1 USD, inwestorzy sprzedają go do systemu i otrzymują w zamian tokeny LUNA. Gdy cena UST spadnie poniżej 1 USD, użytkownicy mogą sprzedać tokeny LUNA i otrzymać UST o wartości 1 USD. Algorytm zawsze będzie wyceniać UST na 1 USD, niezależnie od warunków rynkowych w danym momencie. Jest to świetna zachęta do arbitrażu kryptowalutowego, ponieważ różnica w cenie może generować zysk. Jednak gdy użytkownicy stracili wiarę w system Terra, gdy UST stracił na wartości, oba tokeny upadły, a inwestorzy zostali zlikwidowani i zostawieni z niczym. 

Inne zagrożenia są podobne do tych związanych z kryptowalutami ogólnie, w tym z bezpieczeństwem i przechowywaniem. Użytkownicy muszą przechowywać je w zaufanym portfelu kryptowalutowym, a w handlu nimi korzystać wyłącznie z renomowanych platform wymiany.

Jak działają algorytmiczne stablecoiny?

Blockchain Social Technology

Istnieją dwa główne rodzaje algorytmicznych stablecoinów. 

Rebazowane stablecoiny

Jak działają stablecoiny rebazowane (ang. rebase)? Aby utrzymać pozycję stablecoina, rebazowanie zmienia jego podaż. Taki stablecoin jest często nazywany elastycznym tokenem. 

Zazwyczaj tokeny rebazowane są powiązane z innym aktywem. Zamiast wykorzystywać rezerwy do utrzymania powiązania, automatycznie wprowadza się tokeny do obiegu poprzez generowanie nowych tokenów, gdy ich cena spadnie poniżej ustalonej wartości 1 USD. Algorytm spala również tokeny, gdy wartość powiązanego tokena spadnie poniżej wartości 1 USD. Chociaż podaż tokena rebazowanego jest bardzo zmienna, jego cena nie ulega wahaniom i zależy od wartości aktywów. Przykład: Ampleforth (AMPL).

Stablecoiny z rentą emisyjną

Drugim rodzajem algorytmicznych stablecoinów są stablecoiny z rentą emisyjną (ang. seigniorage). W tradycyjnych finansach oznacza to różnicę między wartością nominalną monet a kosztami ich produkcji. Stablecoiny typu seigniorage opierają się na złożonych procesach mających na celu dostosowanie podaży ich monet w obiegu w odpowiedzi na podaż i popyt, nie mając bezpośrednio rezerwy w smart kontrakcie.

Jak działają stablecoiny z rentą emisyjną (ang. seigniorage)?

Choć mechanika ich działania może się różnić w zależności od projektu, zasady są takie same. System finansowy stablecoin może wykonywać automatyczne działania, aby przeciwdziałać różnym zdarzeniom. Najczęściej obniża lub podwyższa wartość i przywraca ją do ustalonej. Zazwyczaj system potrzebuje kilku tokenów – stablecoina, tokena pełniącego funkcję udziałów oraz innego tokena pełniącego funkcję obligacji. Udziały i obligacje służą do dostosowania i kontrolowania podaży stablecoina. 

Co się dzieje, gdy wartość stablecoina przekroczy wartość pega? System automatycznie wybija więcej stablecoinów, aby zaspokoić bieżący popyt i utrzymać wartość peg na poziomie 1 USD. Jest to tak zwany mechanizm ekspansji. W tym przypadku użytkownicy posiadający token, który służy jako udziały, otrzymają odpowiedni procent nowo wygenerowanej ilości stablecoinów. Jest to zwrot do posiadaczy tokenów udziałów, ponieważ to oni ponoszą największe ryzyko w tym mechanizmie stablecoina. Oczywiście, posiadacze ci mogą następnie sprzedać nowo otrzymane stablecoiny, co spowoduje spadek ich ceny. 

Co się stanie, gdy stablecoin straci swoje powiązanie? 

Jest to nieco bardziej skomplikowana sytuacja, w której system będzie próbował spalić nadmiar stablecoinów, aby zmniejszyć całkowitą podaż i przywrócić ustaloną wartość. Nazywa się to mechanizmem kontrakcji.

Jeśli wartość stablecoina wynosi mniej niż 1$, algorytm pozwoli użytkownikom na wymianę stablecoina na token pełniący funkcję obligacji, zmniejszając tym samym podaż stablecoina. System gwarantuje również, że użytkownicy otrzymają więcej niż 1 token obligacji za każdego stablecoina. Gdy stablecoin przywróci swój peg, użytkownicy będą mogli wymienić jeden token obligacji na jeden stablecoin. W ten sposób osiągną zysk. 

Jakie są przykłady algorytmicznych stablecoinów?

Przyjrzyjmy się, jak dokładnie działają algorytmiczne stablecoiny, posługując się przykładami najpopularniejszych z nich. Oto niektóre najważniejsze algorytmiczne stablecoiny, które pomogą Ci zrozumieć ich działanie.

Basis Cash (BAC) — Pierwszy projekt Do Kwona dotyczący stablecoinów

basis cash

Do Kwon, twórca Terra, ma w swoim portfolio również inne nieudane stablecoiny, poza niedawno wypuszczonym LUNA/UST. Pod pseudonimem Rick Sanchez wypuścił Basis Cash (BAC), jeden z pierwszych algorytmicznych stablecoinów. Celem BAC było powiązanie go z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1.

Protokół BAC został stworzony w celu zmniejszania i zwiększania podaży w sposób podobny do tego, w jaki banki centralne handlują długiem fiskalnym, aby ustabilizować siłę nabywczą bez zabezpieczenia. Basis Share, Basis Bond i Basis Cash miały być wymienialne. Do Kwon zamierzał rozprowadzać tokeny BAC poprzez yield farming i płynność do BAC-DAI.

Basis Cash is an algorithmic stablecoin
Cena BAC: TradingView

Jednak Basis Cash (BAC) nie zdołał utrzymać swojego powiązania z dolarem amerykańskim, a tym samym nie został uznany za stablecoin. Dziś moneta ta jest notowana poniżej 0,01 USD i straciła wsparcie inwestorów (oraz ich zaufanie).

Ampleforth (AMPL)

ampleforth ampl stablecoin

Ampleforth to protokół oparty na Ethereum, którego celem jest utrzymanie wartości kryptowaluty AMPL na poziomie równym wartości dolara amerykańskiego.

Został stworzony przez Evana Kuo, doświadczonego przedsiębiorcę, oraz Brandona Ilesa, byłego starszego inżyniera oprogramowania w firmie Google. Fundacja Ampleforth jest firmą zarządzającą i rozwijającą protokół Ampleforth, a zespół liczy około tuzina członków, jak wynika z ich strony na LinkedIn.

AMPL stablecoin jest algorytmicznym stablecoinem rebazowanym. Oznacza to, że zamiast posiadać stałą liczbę AMPL, posiadacze mają stały procent całkowitej podaży AMPL w obiegu. Całkowita podaż kurczy się lub rozszerza w zależności od aktualnej ceny tokena.  Jeśli cena AMPL wynosi ponad 1 USD, protokół zwiększa podaż obiegową i rozdziela nowo wygenerowane tokeny pomiędzy dotychczasowych posiadaczy. Natomiast podaż tokenów AMPL zmniejsza się, gdy cena spada poniżej 1$.

Zmiana ta będzie miała wpływ na wszystkie portfele Ampleforth. Ich salda zostaną skorygowane proporcjonalnie. Posiadacze AMPL zachowają tę samą podaż tokenów, niezależnie od tej zmiany. Oznacza to, że nawet jeśli posiadałeś 1% tokenów AMPL przed reorganizacją, po reorganizacji nadal będziesz miał taki sam udział w całkowitej podaży. 

AMPL kurs cena
Cena AMPL: TradingView

Nazywa się to “rebazowanie” (ang. rebase) i zdarza się raz dziennie. Pozytywne odbicie ma miejsce, gdy cena wzrasta powyżej 1,06 USD, a negatywne – gdy spada poniżej 0,96 USD. Ogólnym celem systemu jest zapewnienie zachęt do obniżenia ceny rynkowej AMPL do poziomu 1 USD.

TerraUSD (UST)

UST stablecoiny

TerraUSD (UST) to algorytmiczny stablecoin należący do blockchaina Terra. Jest to skalowalna moneta , której celem jest powiązanie wartości z dolarem amerykańskim. TerraUSD została zaprojektowana w celu zapewnienia wartości społeczności Terra i zaoferowania skalowalnego rozwiązania dla aplikacji DeFi na tym łańcuchu. 

Ekosystem Terra został stworzony przez Terraform Labs w 2018 roku, a jego założycielami są Do Kwon i Daniel Shin. Przypominamy, że Do Kwon był również założycielem wyżej opisywanego stablecoina Basis Cash (BAC).

TerraUSD (UST) to stablecoin, którego celem jest utrzymanie powiązania z dolarem amerykańskim dzięki pracy arbitrażystów. W tym przypadku moneta LUNA, należąca do firmy Terra, jest zmienną kryptowalutą, która jest używana do równoważenia ceny stablecoina UST, a jednocześnie funkcjonuje jako token zarządzający siecią. 

UST, stablecoin firmy Terra opierał się na swoim tokenie LUNA, który jest tokenem elastycznym, rozszerzającym i kurczącym swoją całkowitą podaż w celu utrzymania równowagi stablecoinów. Zachęca to również do arbitrażu. Na przykład, jeśli chcesz kupić stablecoin UST, musisz wygenerować UST, płacąc tokenami LUNA. Protokół spala te tokeny LUNA, ograniczając całkowitą podaż i powodując niewielki wzrost ceny LUNA. Działa to również w drugą stronę.

Jak działało UST?

kurs UST upadek
Cena UST: TradingView

Jakie są powody, dla których warto było wymienić UST na LUNA? Ponieważ jest to okazja do arbitrażu. Arbitrzy pomagają utrzymać cenę UST w stosunku do dolara amerykańskiego, sprzedając LUNA za UST, gdy cena UST jest niższa niż 1 USD, i kupując LUNA, gdy UST jest wart więcej niż 1 USD.

Użytkownicy mogą w każdej chwili wymienić 1 UST na 1 USD LUNA i na odwrót. Jeśli sprzedasz LUNĘ za UST, UST zostanie wygenerowany, a LUNA spalona. Jeśli wymienisz 1 UST za 1 USD LUNA, UST zostanie spalony, a wygenerowana LUNA. Teoretycznie powinno to działać dobrze, jeśli UST jest stabilny. Ale realia pokazały inaczej.

Na przykład, jeśli UST spadnie do 0,95 USD, traderzy mogą kupić duże ilości po tej cenie, a następnie sprzedać go za 1 USD LUNA. W rezultacie podaż UST maleje, a cena wraca do góry.

Jednak o walucie TerraUSD (UST) stało się głośno na całym świecie, gdy w maju 2022 r. doszło do jej wejścia w spiralę śmierci. Założyciele próbowali ją ustabilizować, sprzedając część swoich aktywów rezerwowych, ale algorytm zadziałał przeciwko nim i całkowita podaż LUNA osiągnęła 6,5 biliona, ponieważ inwestorzy nadal pozbywali się tokenów. W rezultacie wartość tokena LUNA spadła o 99,99%, a wartość UST spadła do wartości kilku centów. Wydarzenie to określamy jako hiperinflacja.

Czy algorytmiczne stablecoiny mają przyszłość?

Algorytmiczne stablecoiny to innowacyjne mechanizmy, które mogą podnieść poziom zdecentralizowanych finansów. Jednak wszystkie istniejące algorytmiczne stablecoiny okazały się eksperymentalne, ponieważ nie udało im się utrzymać ustalonej wartości. Do tej pory głównym zastosowaniem algorytmicznych stablecoinów był trading spekulacyjny.

Jednak algorytmiczne stablecoiny są postrzegane jako szansa na innowację i ekspansję przestrzeni DeFi. Jednocześnie wiele krajów prowadzi obecnie badania nad stablecoinami w celu ich uregulowania, a nawet emisji własnych stablecoinów jako alternatywy dla systemów finansowych opartych na rządach.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są algorytmiczne stablecoiny?

Czy UST jest algorytmicznym stablecoinem?

Czy DAI jest algorytmicznym stablecoinem?

Jak DAI jest powiązany z USD?

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.

57e71e4b72a101031947418c1e30dedd.png
Iulia Vasile
Iulia jest inżynierem informatyki. Od 2017 roku zajmuje się kryptowalutami. Iulia bloguje o technologii, blockchainie i podróżach. Jej celem jest jak najwięcej zobaczyć podczas swoich podróży, a następnie opowiedzieć światu o pięknych rzeczach, których doświadcza.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane