Bitcoin btc
$ usd

EXCLUSIVE Krypto byki i niedźwiedzie: Kiedy jest właściwy czas na kupno lub sprzedaż?

4 mins
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Rynki byka i niedźwiedzia pojawiają się na tradycyjnych rynkach akcji przez cały czas.
  • Kryptowaluty również mają teraz swoje krypto byki i niedźwiedzie.
  • Oto kilka pomysłów, jak oszacować, kiedy nadejdzie następny rynek byka lub niedźwiedzia.
  • promo

Krypto byki i niedźwiedzie: Brązowa rzeźba byka od dawna stała się symbolem Wall Street – historycznego centrum dzielnicy finansowej Nowego Jorku. Naprzemienne występowanie rynków byka i niedźwiedzia jest powszechne dla tradycyjnych rynków akcji. Skąd więc wiadomo, kiedy pojawi się rynek byka lub niedźwiedzia? Vladyslav Zadorozhniy z CryptoCrew pokazuje nam sygnały.

Dla rynku kryptowalut pojęcia te mają szczególne znaczenie ze względu na specyfikę tej dziedziny. Zrozumienie cech, jakie posiadają krypto byki i niedźwiedzie, pozwoli Ci łagodniej przechodzić okresy spadków i maksymalizować zyski w perspektywie wzrostów.

Krypto byki i niedźwiedzie: Pochodzenie terminów

Rynek byka to zazwyczaj rynek, na którym ceny rosną przez znaczny okres czasu. Natomiast rynek niedźwiedzia charakteryzuje okres przedłużającego się spadku cen.

Istnieje kilka wersji tego, jak trendy na rynkach akcji uzyskały te nazwy. Według jednej z nich, nazwy rynków niedźwiedzia i byka pochodzą od sposobu, w jaki te zwierzęta atakują.

Byk podnosi ofiarę na swoich rogach do góry, dlatego rynek byka jest rynkiem wzrostowym. Niedźwiedź zaś atakuje z góry na dół, symbolizuje więc spadek cen.

Według innej wersji, handlarze niedźwiedzimi skórami w USA często z góry podpisywali umowy na ich sprzedaż. Dlatego kupując je od myśliwych, starali się obniżyć cenę zakupu, aby więcej zarobić na sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, terminy “bullish” i “bearish” są dość mocno zakorzenione w języku angielskim i używane w życiu codziennym.

Byki i niedźwiedzie na rynkach finansowych

Na tradycyjnych rynkach akcji, długoterminowe rynki byka są nagle zastępowane przez rynki niedźwiedzia. Zazwyczaj jest to poprzedzone znaczącym negatywnym wydarzeniem w gospodarce lub innych obszarach. Na przykład rynek niedźwiedzia z 2008 roku rozpoczął się po bankructwie jednego z największych amerykańskich banków, Lehman Brothers.

Przed 2008 rokiem rynek niedźwiedzia został wywołany przez bańkę Dot.com. Wtedy akcje przewartościowanych spółek internetowych zaczęły spadać. Pandemie, takie jak Covid-19, lub wojna na dużą skalę, taka jak rosyjska inwazja na Ukrainę, mogą wywołać rynek niedźwiedzia.

Rynki niedźwiedzia i byka mogą mieć różną długość w czasie. Na przykład, rynek niedźwiedzia spowodowany koronawirusem trwał około miesiąca między końcem lutego a końcem marca 2020 roku. Po tym czasie natychmiast zmienił się na byczy. Natomiast rynek niedźwiedzia na tle kryzysu gospodarczego Nixona w USA trwał prawie rok (w latach 1972-1973). Stan gospodarek najbardziej rozwiniętych krajów świata jest zazwyczaj najlepszym wskaźnikiem tego, jaki będzie rynek finansowy.

O ile przyczyny rynków niedźwiedzia i byka są łatwe do wyjaśnienia po fakcie, o tyle przewidywanie ich z wyprzedzeniem jest trudne. Powodem tego jest czynnik ludzki. Nie wiadomo, w którym dokładnie momencie podaż przewyższy popyt na rynku i wywoła pierwszą falę spadku cen.

Krypto byki i niedźwiedzie

Rynek kryptowalut jest dość młody. Kryptowaluty pojawiły się dopiero pod koniec pierwszych lat XXI wieku (jeśli za punkt odniesienia uznać publikację whitepaper Bitcoina w 2008 roku).

Czasami brak zrozumienia natury kryptowalut przez osoby handlujące na giełdach jest przyczyną większej zmienności i niestabilności tego rynku. Sektor krypto zazwyczaj podąża za podobnym trendem do rynków akcji pod względem tego, kiedy rynki niedźwiedzia są zastępowane przez rynki byka. Główną różnicą jest głębokość spadków i wysokość wzrostu cen.

Dla porównania weźmy rynek niedźwiedzia z 2022 roku. Rynek niedźwiedzia w kryptowalutach rozpoczął się jeszcze w listopadzie 2021 roku i trwa do dzisiaj. Rynek niedźwiedzia na rynku akcji rozpoczął się kilka miesięcy później – w styczniu 2022 roku.

Od wartości szczytowych w lutym 2022 r. do najniższego punktu w czerwcu 2022 r. indeks S&P 500 spadł z 4504 USD do 3667 USD, czyli o 18,6%. W tym samym czasie szczytowa cena Bitcoina spadła z 69 000 USD do 19 018 USD, czyli o 72,4%.

Należy zauważyć, że porównujemy najbardziej stabilną kryptowalutę do indeksu, który obejmuje 500 spółek. Jeśli porównamy ją do innych kryptowalut i aktywów, różnica będzie bardziej uderzająca.

Takie wahania rynku kryptowalut często można było zaobserwować od 2017 roku. Wtedy to różne monety i tokeny zaczęły zdobywać popularność. Dlatego niedźwiedzie i bycze rynki kryptowalut są bardziej wyraziste pod względem wzlotów i upadków.

Jak pokonać krypto byka i niedźwiedzie?

Inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem. Inwestowanie na rynkach akcji jest uważane za jeden z najbardziej ryzykownych sposobów inwestowania. Natomiast rynek kryptowalut ma jeszcze większy poziom ryzyka ze względu na ostrzejsze wahania w fazach niedźwiedzia i byka.

Strategia inwestycyjna zależy od celów, możliwości i tolerancji ryzyka każdego inwestora. Jednocześnie dobrym pomysłem jest ograniczenie ryzyka poprzez inwestowanie części środków w różne aktywa.

Odpowiednia jest tu analogia z koszykami i jajkami. Nigdy nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, bo jeśli spadnie, wszystkie się potłuką. Ta sama filozofia powinna dotyczyć inwestycji – należy inwestować w różne aktywa. Podstawowa zasada brzmi: im większe ryzyko, tym mniejsza zainwestowana kwota.

Na przykład tylko 10% całkowitej kwoty inwestycji może być zainwestowane w akcje, a 5% w kryptowaluty. Za pozostałe środki lepiej kupić instrumenty o stałym gwarantowanym dochodzie, takie jak obligacje.

Takie podejście ułatwia przejście przez rynki niedźwiedzia. Jeśli w kryptowalutach znajduje się tylko niewielka ilość środków, nie ma sensu sprzedawać ich na spadającym rynku. Lepiej jest poczekać na zmianę na rynek byka i wtedy zgarnąć zysk.

Ważne jest, aby być cierpliwym i nie podejmować pochopnych decyzji. Przy okazji, kupowanie na rynku niedźwiedzia, kiedy wszyscy panikują i sprzedają, jest uważane największą umiejętność.

– – –

Vladyslav Zadorozhniy

Założyciel CryptoCrew, szybko rozwijającej się społeczności edukacyjnej na temat kryptowalut. Głównym celem zespołu jest wyjaśnienie użytkownikom, że kryptowaluty nie dotyczą “łatwych i szybkich pieniędzy”, ale wiedzy, umiejętności i zdolności. Społeczność ma 95 730 aktywnych subskrybentów na Telegramie i 12 000 subskrybentów na YouTube.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane