Bitcoin btc
$ usd
Felieton

Jerome Powell traci zaufanie Ameryki: Czy Bitcoin jest rozwiązaniem?

4 mins
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec

W SKRÓCIE

  • Jerome Powell, przewodniczący Rezerwy Federalnej, ma najniższe w historii zaufanie, co wywołuje niepewność gospodarczą i skłania do poszukiwania alternatyw.
  • Bitcoin, zdecentralizowana kryptowaluta, pojawia się jako potencjalne rozwiązanie, oferując przejrzysty, odporny na manipulacje system niezależny od władz centralnych.
  • W miarę jak tradycyjne instytucje stają w obliczu kontroli, Bitcoin może na nowo zdefiniować amerykański krajobraz finansowy, przywracając i kształtując zaufanie w erze zmian.
  • promo

W erze chwiejnej wiary w przywództwo gospodarcze, Jerome Powell, przewodniczący Rezerwy Federalnej, traci zaufanie amerykańskiej opinii publicznej. Czy jest to jedynie symptom niestabilnej gospodarki, czy też głębsza zmiana nastrojów społecznych w stosunku do Bitcoina?

W miarę jak strategie banków centralnych są poddawane kontroli, potencjał alternatywnych systemów finansowych, takich jak Bitcoin, przyciąga coraz większą uwagę. Czy ta cyfrowa waluta może zmienić krajobraz finansowy kraju, zapewniając stabilność wśród niepewności? A może Jerome Powell odzyska utracone zaufanie?

Jerome Powell traci zaufanie: Bezprecedensowa zmiana

W uderzający sposób, zaufanie amerykańskiej opinii publicznej do Jerome Powella gwałtownie spada. Ostatni sondaż Gallupa pokazuje, że rekordowo mało, bo 36% Amerykanów wierzy w ekonomiczną mądrość Powella.

Wynik ten to najniższy poziom odnotowany w trakcie sześciu lat rządów Powella. Jest to najniższy wskaźnik zaufania, jaki Gallup zanotował dla jakiegokolwiek prezesa Rezerwy Federalnej od czasu, gdy zaczął śledzić dane od Alana Greenspana w 2001 roku.

Co ciekawe, 28% Amerykanów nie ma prawie żadnego zaufania do republikańskiego przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Był on pierwotnie nominowany przez byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Znaczenie tego wydarzenia jest nie do przecenienia. Rezerwa Federalna jest często postrzegana jako niewzruszony bastion mądrości. Opiera swoją skuteczność operacyjną w dużej mierze na zaufaniu społecznym. Sukces tej instytucji zależy od jej postrzeganej niezawodności i zdolności do skutecznego kształtowania polityki, wolnej od politycznych ingerencji.

Rezerwa Federalna - poziom zaufania Jerome Powell
Zaufanie dla Rezerwy Federalnej / Źródło: Gallup

Siła wiary w zobowiązania Rezerwy Federalnej jest znaczna. Jeśli na przykład Jerome Powell zobowiąże się do ograniczenia gwałtownie rosnącej inflacji, wiara amerykańskiej opinii publicznej w jego obietnicę może wywołać zmiany w zachowaniu. Byłby to przykład samospełniającej się przepowiedni.

Jednak ostatnie zawirowania w sektorze bankowym tylko potęgują potrzebę takiego niezachwianego zaufania. Rezerwa Federalna musi przekonać społeczeństwo o stabilności banków regionalnych. Od tego może zależeć przyszły dobrobyt gospodarki.

Jednak wyobrażenia opinii publicznej i rzeczywistość często się różnią. Co więcej, Rezerwa Federalna nie jest odporna na nieprzewidywalne wahania nastrojów gospodarczych. Rosnący niepokój Amerykanów o gospodarkę coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w ich opiniach o kluczowych urzędnikach państwowych odpowiedzialnych za politykę gospodarczą.

Rezerwa Federalna walczy z inflacją: Powolne i stabilne podejście

Rezerwa Federalna próbowała powstrzymać inflację, wprowadzając serię podwyżek stóp procentowych w ciągu nieco ponad roku. To agresywne działanie odbiło się na gospodarce. Pomimo pewnego złagodzenia wskaźników inflacji, pozostają one znacznie powyżej docelowego poziomu 2% ustalonego przez Rezerwę Federalną.

Świadomość amerykańskiej opinii publicznej na temat inflacji, która jest ogólnie niepożądana, jest wyraźnym wskaźnikiem wyzwań stawianych przez Rezerwę Federalną. Jeśli społeczeństwo straci wiarę w przekaz Jerome Powella, może to zwiastować poważniejsze obawy.

Jerome Powell i stopy procentowe
Stopy procentowe w USA / Źródło: FRED

Biorąc pod uwagę jego rolę, sceptycyzm opinii publicznej wobec Powella może być oczywisty. Co ciekawe, wydaje się, że społeczeństwo wierzy, iż spełni on swoje obietnice.

Na przykład Rezerwa Federalna zasugerowała, że na najbliższym posiedzeniu prawdopodobnie wstrzyma się z podwyżkami stóp. Prognozy rynkowe pokrywają się z tą prognozą, dając 90% szans na jej realizację.

Jednak aby podtrzymać zaufanie społeczne, Rezerwa Federalna musi przekonująco wykazać, że jest w stanie osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2%, zanim złagodzi swoją politykę. To sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać na wysokim poziomie, potencjalnie dalej rosnąc, jeśli inflacja nie spadnie.

Wiarygodność Rezerwy Federalnej stanie wkrótce przed kolejnym ważnym testem. Zasadniczo chodzi o to, jak amerykańskie społeczeństwo postrzega jej regulacje dotyczące sektora bankowego. To prowadzi do kluczowego pytania: Czy Bitcoin, zdecentralizowana kryptowaluta, może być odpowiedzią?

Bitcoin: Światło nadziei w gospodarce, w której brakuje zaufania?

Bitcoin, ze swoim systemem transakcji peer-to-peer, oferuje potencjalną alternatywę. W miarę jak maleje zaufanie społeczeństwa do scentralizowanych instytucji, rośnie atrakcyjność zdecentralizowanego, przejrzystego i odpornego na manipulacje systemu.

Wiodąca waluta cyfrowa zapewnia alternatywny krajobraz finansowy wolny od wpływu indywidualnych osobowości i decyzji politycznych. Jako taka, może być właśnie światłem nadziei, której potrzebuje Ameryka. Może zmienić krajobraz finansowy kraju i przywracając zaufanie w czasach niepewności.

Bitcoin mógłby zaoferować alternatywne rozwiązanie, które nie opiera się na wiarygodności pojedynczej osoby lub instytucji, ale działa na przejrzystej, niezmiennej księdze rachunkowej. Dzięki możliwości walidacji transakcji i przechowywania wartości, Bitcoin mógłby stać się kluczową częścią bardziej zdecentralizowanego, odpornego systemu finansowego.

Cena Bitcoina
Wykres ceny Bitcoina / Źródło: Statista

W tych trudnych czasach misja Rezerwy Federalnej mająca na celu łagodzenie inflacji wydaje się powolna i stabilna. Ponieważ w ubiegłym miesiącu roczna inflacja spadła do najniższego poziomu od kwietnia 2021 roku, pozostaje pytanie, czy podejście Rezerwy Federalnej będzie skuteczne w dłuższej perspektywie.

Mimo że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) stopniowo wyhamował, stopa inflacji pozostaje niewygodnie wysoka. Doprowadziło to do spekulacji, czy Jerome Powell i Rezerwa Federalna mogą wstrzymać podwyżki stóp procentowych.

Chociaż odpowiedź leży w niepewnej przyszłości, potencjał Bitcoina jako bezpiecznej przystani staje się coraz bardziej wiarygodny. Zdecentralizowana natura Bitcoina sprawia, że jest on odporny na kaprysy zmian w polityce. Natomiast to czyni go bardziej stabilnym magazynem wartości.

Powoli zaufanie do tradycyjnych instytucji, takich jak Rezerwa Federalna, ulega erozji. Dlatego atrakcyjność innowacyjnych, zdecentralizowanych alternatyw, takich jak Bitcoin, staje się coraz bardziej kusząca.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane