Zobacz więcej

Jak różne kraje na całym świecie regulują stablecoiny?

6 mins
Autor Светлана Захарова
Tłumaczenie Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

 • Stablecoiny nadal zyskują na popularności.
 • Sektorowi stablecoinów brakuje jednak jasności regulacyjnej.
 • Jednolite zasady wciąż nie zostały wprowadzone.
 • promo

Rynek stablecoinów stale rośnie i rozwija się, przyciągając coraz większą uwagę inwestorów. Ale jest jeden niuans: organy regulacyjne również przyglądają się temu rynkowi, a ich decyzje nie zawsze są korzystne.

Stablecoiny (dosłownie – “stabilne monety”) to cyfrowe instrumenty finansowe, których kurs jest powiązany z wartością jednego aktywa lub ich koszyka.

Istnieją różne rodzaje stablecoinów:

 • zabezpieczone walutami fiat (np. USDT, USDC lub TUSD);
 • zabezpieczone kryptowalutami (np. DAI);
 • algorytmiczne/niezabezpieczone (np. AMPL).

Stablecoiny od kilku lat aktywnie zyskują na popularności na rynku aktywów cyfrowych. Chodzi o to, że w warunkach niestabilności rynku kryptowalut stały się one rozwiązaniem problemu dużej zmienności kursu klasycznych tokenów. Co więcej, zakup tzw. stabli to dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i ochronę swoich oszczędności.

Niezależnie jednak od tego, jak dobre i atrakcyjne są steblecoiny, wciąż istnieje jeden poważny problem z nimi związany – regulacje. Świat nie opracował jeszcze jasnej polityki regulacyjnej dla tej klasy aktywów, a nowe zasady i ograniczenia pojawiają się regularnie.

W tym artykule proponujemy przyjrzeć się, jak stablcoiny są regulowane na świecie na przykładzie największych krajów.

Rosja

W Rosji rynek stablecoinów nie jest w żaden sposób regulowany. Aktywa te znajdują się poza ramami prawnymi kraju, co utrudnia korzystanie z nich na masową skalę.

Rosyjskie władze uważają kryptowaluty za czynnik ryzyka dla krajowej gospodarki i systemu finansowego, wierząc, że jeśli nie zostaną one dostatecznie uregulowane, mogą częściowo wyprzeć waluty krajowe. Tymczasem ustawa o kryptowalutach, która powinna regulować obieg kryptowalut, wciąż przechodzi proces harmonizacji.

Centralny Bank Rosji jest zajęty tworzeniem własnego instrumentu – cyfrowego rubla. Ustawodawcy już aktywnie testują nowy instrument finansowy i zamierzają wprowadzić go do obiegu do 2025 roku.

Eksperci obawiają się, że wraz z pojawieniem się trzeciej formy pieniądza w Rosji, stosunek władz do kryptowalut gwałtownie się pogorszy. Bank Centralny dał już jasno do zrozumienia, że będzie lobbował za wykorzystaniem swojego instrumentu w rozliczeniach międzynarodowych.

Unia Europejska (UE)

UE od kilku lat pracuje nad zaostrzeniem nadzoru nad rynkiem stablecoinów. W 2020 r. władze wezwały emitentów aktywów cyfrowych do poddania się procedurom rejestracyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującym.

W maju tego roku Rada Europejska przyjęła również zasady Markets in Crypto-Assets (MiCA) dotyczące regulacji aktywów cyfrowych. Zostały one jednogłośnie poparte przez wszystkie 27 państw członkowskich UE. Zgodnie z MiCA emitenci stabilnych monet podlegają dodatkowym wymogom kapitałowym i scentralizowanemu nadzorowi ze strony UE.

Jednak 8 listopada 2023 r. organ nadzoru bankowego Unii Europejskiej wprowadził nowe wymogi regulacyjne dla stablecoinów.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się 30 stycznia 2024 r., po trzech miesiącach debaty publicznej. Jeśli propozycje zostaną zatwierdzone, wejdą w życie już w czerwcu 2024 roku.

Zgodnie z inicjatywą, emitenci stablecoinów opartych na walutach muszą posiadać wystarczające środki, aby w pełni spłacić inwestorów.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zaproponował minimalne wymogi kapitałowe i płynnościowe dla emitentów stablecoinów i innych rodzajów cyfrowych tokenów. Ma to na celu zapewnienie, że emitenci mogą zaoferować inwestorom pełny wykup po wartości nominalnej w każdej sytuacji.

Celem jest zagwarantowanie możliwości szybkiej spłaty wynikającej ze sprzedaży aktywów. Pozwoli to na szybką spłatę opłat nawet w czasach dużej zmienności na rynku.

Wymagania te były pierwszym na świecie kompleksowym zestawem zasad dotyczących kryptowalut i stablecoinów

Wielka Brytania

W dniu 6 listopada 2023 r. Financial Conduct Authority (FCA) i Bank of England zaproponowały nowe podejście do regulacji rynku stablecoinów i poprosiły o komentarze na temat ich projektu przepisów. Będą one przyjmowane do 6 lutego 2024 roku.

Dokument FCA omawia proponowaną regulację emisji i posiadania stablecoinów, które twierdzą, że utrzymują stabilną wartość w stosunku do waluty fiducjarnej poprzez posiadanie aktywów denominowanych w tej walucie.

Dokument Banku Anglii opisuje, w jaki sposób regulowałby on operatorów systemowych systemów płatności korzystających ze stabilnych monet. Jeśli stablecoiny będą aktywnie wykorzystywane w Wielkiej Brytanii do płatności detalicznych, mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej. Bank planuje również monitorować działania tych organizacji, które świadczą usługi dla tych systemów płatności. Obejmuje to emitentów stabilnych monet i dostawców portfeli.

USA

Władze USA od dawna aktywnie pracują nad stworzeniem ram prawnych dla rynku kryptowalut.

Pod koniec października 2021 r. okazało się, że Stany Zjednoczone chcą przekazać większość uprawnień związanych z regulacją rynku aktywów cyfrowych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wiadomość ta zdenerwowała członków społeczności kryptowalutowej, biorąc pod uwagę szczególne relacje przewodniczącego SEC, Gary’ego Genslera, z branżą.

W dniu 27 lipca 2023 r. stany uchwaliły ustawę regulującą stablecoiny. Przewiduje ona utworzenie federalnych ram regulacyjnych dla tego typu kryptowalut.

Zaktualizowana ustawa zakłada, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) opracuje wymogi dotyczące emisji stablecoinów, zachowując jednocześnie uprawnienia stanowych organów regulacyjnych.

W Stanach Zjednoczonych żadna ustawa dotycząca stablecoinów nie stała się jeszcze pełnoprawnym prawem.

Kanada

W lutym 2023 r. Kanadyjska Komisja Papierów Wartościowych zakazała firmom kryptowalutowym handlu stablecoinami bez uprzedniej autoryzacji. Firmy potrzebowały pisemnego zezwolenia od lokalnego organu nadzoru finansowego, aby móc nimi operować.

Na początku października 2023 r. Canadian Securities Authority (CSA) przedstawił giełdom kryptowalut i emitentom nowe przepisy przejściowe, w których wyjaśnił zasady i warunki handlu stablecoinami.

Przede wszystkim regulator zobowiązał emitentów do utrzymywania odpowiedniej rezerwy aktywów i angażowania wykwalifikowanych usług powierniczych, a także do dostarczania regulatorowi informacji na temat przechowywania, zarządzania i operacji z aktywami cyfrowymi.

Chiny

Represje wobec kryptowalut w kraju rozpoczęły się dawno temu, ale osiągnęły swój szczyt pod koniec września 2021 r. – wtedy chińskie władze uznały wszelką działalność związaną z kryptowalutami za nielegalną. Wielu uważa, że rozprawienie się Chin ze stablecoinami wynika między innymi z wprowadzenia cyfrowego juana.

W 2022 r. lokalne władze chciały jeszcze bardziej zaostrzyć regulację rynku kryptowalut, a zwłaszcza rynku stablecoinów. Powodem tego było załamanie się ekosystemu Terra. W tym momencie chińskie władze postanowiły skupić się na przyspieszeniu wprowadzenia własnej cyfrowej waluty krajowej.

Japonia

Przez długi czas w kraju tym nie istniały jasne zasady regulacyjne, pomimo popularności kryptowalut w Japonii. Co więcej: w rzeczywistości takie aktywa były po prostu zakazane w kraju. Lokalne władze ad hoc próbowały wypracować odrębne granice prawne dla ich regulacji, ale nigdy nie wyłonił się spójny obraz.

Po pewnym czasie główny japoński organ nadzoru finansowego, Financial Services Agency (FSA), postanowił zająć się regulacją rynku stablecoinów.

Zgodnie z nowymi przepisami, które zostały ogłoszone w czerwcu 2023 r., steblecoiny zostały uznane za walutę cyfrową, która musi być powiązana z japońskim jenem lub innym środkiem płatniczym, aby zagwarantować posiadaczom prawo do wykupu po wartości nominalnej.

Gdy prawo wejdzie w życie (czerwiec 2024 r.), tylko licencjonowane banki, operatorzy przelewów pieniężnych i firmy powiernicze będą mogły emitować steblecoiny.

Hongkong

W maju tego roku Hong Kong Monetary Authority (HKMA) zapowiedział, że zacznie regulować branżę kryptowalut za pomocą stablecoinów. Stwierdzono, że stablecoiny stwarzają ryzyko dla stabilności gospodarczej i finansowej kraju, więc ich regulacja jest priorytetem. Ponadto takie aktywa, zdaniem władz, niosą ze sobą zagrożenie finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.

We wrześniu 2023 r. lokalni prawodawcy ogłosili drugą rundę konsultacji w sprawie stworzenia ram regulacyjnych dotyczących stablecoinów. Tutaj władze już nieco złagodziły swój punkt widzenia: mówiły nie tylko o zagrożeniach, ale także o perspektywach wykorzystania stajni, w tym o przyspieszonych innowacjach i możliwości stania się globalnym centrum rozwoju Web3.

Rząd przygotowuje się do opublikowania gotowego zestawu zasad do połowy 2024 roku.

Singapur

Lokalne władze mają raczej pozytywne nastawienie do stablcoinów: widzą perspektywy związane z tym instrumentem, ale nadal uważają, że segment ten wymaga kontroli.

Według ustawodawców Singapuru, stablecoiny podlegają ustawie o papierach wartościowych i kontraktach terminowych (SFA).

W sierpniu tego roku okazało się, że krajowy organ nadzoru finansowego sfinalizował przepisy regulacyjne dotyczące stablecoinów. Oto wprowadzone wymagania:

 • rezerwy wspierające stablecoiny muszą być utrzymywane w aktywach o niskim ryzyku i wysokiej płynności
 • kwota rezerw musi być zawsze równa/przekraczać kwotę stablecoinów w obiegu
 • w przypadku żądania wykupu emitenci stablecoinów muszą zwrócić posiadaczowi pełną wartość nominalną monety w ciągu pięciu dni roboczych
 • emitenci stablecoinów muszą dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji o sobie i swoich projektach.
 • stablecoiny i ich emitenci, którzy w pełni spełniają te wymagania, zostaną uznani za “stablecoiny regulowane przez MAS”.

Podsumowanie

Nadal nie ma jednolitych zasad regulujących rynek stablecoinów na całym świecie.

Różne kraje przyjmują różne podejścia do tworzenia ram prawnych dla tych instrumentów finansowych: niektóre podkreślają potencjalne korzyści z nich płynące i starają się być na fali innowacji, podczas gdy inne postrzegają stabilne monety jako zagrożenie dla stabilności gospodarki i własnego rozwoju cyfrowego.

Niemniej jednak proces regulacyjny wciąż aktywnie ewoluuje i zmienia się, podkreślając zainteresowanie władz tą branżą. Pozostawia to nadzieję, że z czasem otrzymamy kompetentnie sformułowany i ujednolicony zestaw zasad pracy z kryptowalutami i stablecoinami.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane