Bitcoin btc
$ usd

EXCLUSIVE Golden cross na Bitcoinie (BTC) – kontynuacja hossy czy fałszywy sygnał?

3 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

 • Wykres Bitcoina wygenerował dziś golden cross.
 • Jest to byczy sygnał kontynuacji trendu wzrostowego, gdy 50 MA przechodzi powyżej 200 MA.
 • Jednak w przeszłości golden cross bywał fałszywym sygnałem, który średnio prowadził do 41% spadków.
 • promo

Golden cross jest jednym z najbardziej popularnych tradycyjnych wskaźników technicznych, który sygnalizuje kontynuację długoterminowej hossy. Dziś po raz pierwszy w 2021 roku wydarza się on na wykres Bitcoina (BTC).

Jednak analiza historyczna pokazuje, że czasami golden cross na rynku kryptowalut był fałszywym sygnałem. Wydaje się, że nie sposób dobrze zrozumieć znaczenia tego wydarzenia bez odwołania do szerszego kontekstu rynku krypto oraz innych warunków kontynuacji hossy na BTC.

Czym jest golden cross?

Golden cross (złoty krzyż) jest wzorcem używanym w analizie technicznej, w którym relatywnie krótkoterminowa średnia krocząca wybija się powyżej relatywnie długoterminową średnią kroczącą (MA). Jego przeciwieństwem jest death cross (krzyż śmierci), w którym zachodzi odwrotny proces. Pierwszy z nich jest potwierdzeniem trendu wzrostowego, natomiast drugi wskazuje na trend spadkowy.

W klasycznej analizie technicznej najpowszechniej używanym golden cross jest ten, który zachodzi pomiędzy 50 MA i 200 MA. Z uwagi na wysoki interwał tych średnich kroczących wydarzenie to wskazuje na potencjał do rozpoczęcia lub kontynuacji długoterminowego rynku byka.

Wzorcowy przykład golden cross / Źródło: www.investopedia.com

Warto dodać, że golden cross jest tzw. wskaźnikiem opóźnionym (lagging indicator), czyli zazwyczaj potwierdza wydarzenia na rynku, które już się dokonały. Czasami też generuje fałszywe sygnały, a akcja cenowa podąża w przeciwnym kierunku. Dodatkowym potwierdzeniem siły tego wydarzenia jest wzrost wolumenu transakcji na danym aktywie.

Co ciekawe, golden cross nie jest wyizolowanym wydarzeniem, ale częścią większego procesu. Zawiera on 3 etapy:

 1. Zakończenie trendu spadkowego i wygaśnięcie presji sprzedażowej.
 2. Właściwy golden cross, gdy krótkoterminowa MA wybija się powyżej długoterminowej MA.
 3. Kontynuacja trendu wzrostowego.

Golden cross na Bitcoinie

W dniu dzisiejszym obserwujemy klasyczny golden cross na dziennym wykresie Bitcoina. 50-dniowa MA dokonała przecięcia powyżej 200-dniowej MA (zielone koło). Co więcej, cena BTC jest dziś notowana powyżej obydwu średnich kroczących. Stało się to dzięki temu, że wczoraj wygenerowana została bycza świeca pochłaniająca i BTC ponownie wybił się powyżej 200 MA.

Dzisiejszy golden cross na BTC
Wykres BTC dzięki Tradingview

W dniu 19 czerwca obserwowaliśmy death cross, który wydarzył się w skutek majowego krachu na rynku kryptowalut. Mierząc od tego wydarzenia do makro dołka na 28 600 USD, cena Bitcoina straciła 20%.

Jeżeli dynamika wzrostu, którą sugeruje trwający golden cross miałaby zostać utrzymana, to należy spodziewać się wzrostu wolumenu. Jak dotąd dostrzegamy stopniowy spadek, który utrzymuje się od majowych wydarzeń (przerywana linia). Jeżeli jednak w najbliższych tygodniach nastąpi przełamanie trendu spadkowego na wolumenie i wyraźne wybicie, to golden cross zostanie potwierdzony, a długoterminowa hossa może znaleźć kontynuację.

3 warunki kontynuacji hossy

W najnowszym video makro analityk kryptowalutowy Benjamin Cowen przedstawił własną interpretację trwającego golden cross. Według niego wydarzenie to jest jednym z trzech warunków kontynuacji hossy na BTC w nadchodzących miesiącach. Zdaniem Cowena 3 warunki konieczne, choć nie wystarczające, dla wznowienia długoterminowych wzrostów to:

 1. Cena BTC powyżej tygodniowych 20 MA i 21 EMA, czyli tzw. zakres wsparcia byczego trendu.
 2. Golden cross.
 3. Byczy retest tygodniowych 20 MA i 21 EMA oraz ich walidacja jako wsparcia.

Zdaniem analityka spełnienie tych warunków to najbardziej byczy i zarazem realistyczny scenariusz dla Bitcoina w perspektywie kontynuacji hossy. Aktualnie tygodniowa 20 MA znajduje się na poziomie 41 500 USD (żółta), a 21 EMA na 43 500 USD (fioletowa). Ta druga została dwukrotnie przetestowana: w ubiegłym i w tym tygodniu.

Wsparcie długoterminowej hossy BTC
Wykres BTC dzięki Tradingview

Tym samym w aktualnej sytuacji wszystkie trzy przedstawione przez Cowena warunki kontynuacji hossy są spełnione. Nie oznacza to jednak, że cena Bitcoina natychmiastowo rozpocznie wzrost do ATH na 64 900 USD i powyżej. Tym bardziej, że historycznie golden cross nie zawsze zwiastował natychmiastowe wzrosty i czasem był fałszywym sygnałem.

Golden cross w ujęciu historycznym

Potwierdza to kilka ostatnich przypadków pojawienia się golden cross na wykresie BTC, które czasem okazywały się fałszywym sygnałem. W okresie kwiecień 2019 – kwiecień 2020 golden cross wydarzył się 3 razy. Mierząc od ceny BTC do ekstremalnych wartości:

 • 23 kwietnia 2019 BTC wzrósł o 155%,
 • 18 lutego 2020 spadł o 61%,
 • 20 maja 2020 wzrósł o 576%.
Golden cross w latach 2019-2020
Wykres BTC dzięki Tradingview

Natomiast w poprzednim cyklu, w okresie lipiec 2014 – styczeń 2018 również odnajdujemy 3 takie wydarzenia. Ich konsekwencje były następujące:

 • 12 lipca 2014 BTC spadł o 31%,
 • 15 lipca 2015 spadł o 31%,
 • 28 października 2015 wzrósł o 6512%.
Golden cross w latach 2014-2018
Wykres BTC dzięki Tradingview

Zatem analiza historyczna pokazuje, że w połowie przypadków z okresu lat 2014-2020 golden cross na wykresie Bitcoina był fałszywym sygnałem. Niemniej jednak warto podkreślić, że jeżeli już doprowadził do kontynuacji trendu wzrostowego, to były imponujące ruchy w górę, które w uśrednionym ujęciu dawały wzrost o 2414%. Z kolei średnie spadki wyniosły 41%.

Podsumowanie

Koncepcja golden cross zdobyła popularność w analizie technicznej tradycyjnych rynków finansowych. Rynek kryptowalut cechuje się znacznie większą zmiennością i wiele tradycyjnych instrumentów analitycznych tutaj kompletnie zawodzi lub cechuje się znacznie mniejszą skutecznością.

Jednak niezależnie od tego dzisiejszy golden cross na Bitcoinie jest byczym sygnałem, który jest jedną z przesłanek kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. Jeżeli dodać do niego inne przesłanki, np. wyżej wspomniane warunki Cowena lub indykatory analizy on-chain, to zyskujemy pełniejszy obraz kondycji rynku Bitcoina i całej klasy aktywów kryptowaltowych.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane