EXCLUSIVE Analiza on-chain: według 5 wskaźników jesteśmy w połowie hossy Bitcoina

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Analiza on-chain wskazuje, że znajdujemy się w połowie rynku byka.

  • Korekty w poprzednich cyklach znalazły wsparcie na dziś notowanych poziomach.

  • Również aktualna hossa rozpoczęła się od tych poziomów w lipcu 2020 roku.

  • promo

    Jak to wpłynie na świat kryptowalut? Traderzy dzielą się opinią z kryptowalutową społecznością na Telegramie

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Od kilku dnia cena Bitcoina konsoliduje się po monumentalnej korekcie, która zatrzymała się na cenie 30 000 USD. Wiele wskaźników analizy on-chain również odnotowało znaczące spadki, cofając się do poziomów sprzed tegorocznej hossy.

W dzisiejszej analizie przedstawiamy 5 indykatorów on-chain, które odnotowują poziomy wsparcia charakterystyczne dla poprzednich rynków byka. W ten sposób dostarczają one argumentów na rzecz tezy, że pogłębiona korekta następuje w okolicach połowy hossy, której integralność pozostaje niezachwiana.

Akcja cenowa BTC

Cena Bitcoina konsoliduje się odkąd w dniu 19 maja odnotowała monumentalną korektę i spadła do poziomu 30 000 USD. Spadek wyniósł rekordowe dla tego cyklu 53,5%, licząc od rekordu wszech czasów na 64 895 USD.

Wykres BTC dzięki Tradingview

Od tego czasu cena respektuje obszerny zakres 43 000 – 30 000 USD. Przez ostatni tydzień Bitcoin stabilizował swój kurs, dwukrotnie przetestował poziom 40 000 USD jako opór i aktualnie oscyluje w okolicach 37 000 USD.

Trwają dyskusje, czy tak głęboka korekta jest sygnałem końca kryptowalutowej hossy, czy też patrząc na obecną kondycję rynku, można ją uważać za „zdrową korektę” dla rozgrzanego rynku byka. Poniżej przedstawione wskaźniki analizy on-chain zdają się popierać tę drugą opcję i sugerują, że to dopiero połowa rynku byka w tym cyklu.

Trzy indykatory, jedna historia

Pierwsze 3 długoterminowe indykatory on-chain dają bardzo podobne sygnały: odsetek podaży w proficie, MVRV i stosunek zrealizowanego zysku/straty. Wszystkie znajdują się aktualnie na poziomach, których utrzymanie było kluczowe w połowie obydwu poprzednich cyklów: 2012-2013 i 2016-2017.

Na ich wykresach zauważamy 3 wspólne cechy:

  1. Korekty lokalnych szczytów z cyklu 2012-2013 sięgały aktualnego poziomu (zielone okręgi).
  2. Korekty lokalnych szczytów z cyklu 2016-2017 sięgały aktualnego poziomu (zielone okręgi).
  3. Rynek byka w 2020-2021 rozpoczął się od aktualnego poziomu (niebieskie okręgi).

Podaż w proficie

Pierwszym z nich jest odsetek podaży w proficie (Precent Supply in Profit). Parametr ten określa, jaki procent krążących monet odnotowuje aktualnie zysk, czyli ich cena była niższa w chwili, gdy po raz ostatni się poruszyły.

Percent Supply in Profit / Źródło: Glassnode

Aktualnie około 72% Bitcoinów odnotowuje zysk w stosunku do ceny, po której były nabywane. Wartość ta była kilkukrotnie notowana po pierwszym, lokalnym szczycie z 2013 roku. Dwukrotnie pełniła też rolę wsparcia po korektach w okresie maj-sierpień 2016 (zielone okręgi).

Ostatni raz taką wartość odnotowaliśmy kilkukrotnie w trakcie długiej, 3-miesięcznej konsolidacji pomiędzy majem a lipcem 2020 (niebieski okrąg).

MVRV

Drugim indykatorem, który opowiada podobną historię jest MVRV, czyli stosunek kapitalizacji rynkowej do zrealizowanej kapitalizacji. Daje on informacje o tym, kiedy cena znajduje się poniżej swojej „realnej wartości” („fair value”), czyli poniżej 1.

MVRV / Źródło: Glassnode

W trakcie bieżącej korekty MVRV zbliżył się do wartości 1,8, gdzie sięgał po korektach poprzednich cyklów (zielone okręgi). W obydwu przypadkach były to okolice połowy rynku byka, po których następowała ekspotencjalna faza wzrostów.

Również aktualny rynek byka rozpoczął się od tego poziomu, gdy po wspomnianej wyżej 3-miesięcznej konsolidacji, cena BTC wyruszyła w kierunku nowych szczytów.

Zrealizowany zysk/strata

Wreszcie trzecią egzemplifikacją naszego schematu analizy on-chain jest 14-dniowa średnia wskaźnika zrealizowanego zysku/straty (Realized Profit/Loss Ratio). Wyraża on wzajemny stosunek wszystkich monet, których zysk lub strata zostały zrealizowane.

Realized Profit/Loss Ration / Źródło: Glassnode

Aktualna wartość tego indykatora wynosi około 0,8, sygnalizując, że niewielką stratę na rynku. Na długoterminowym wykresie ponownie widzimy dwa bycze retesty tego poziomu w dwóch poprzednich cyklach (zielone okręgi).

W cyklu 2012-2013 pierwszy retest nastąpił przed pierwszym szczytem, a drugi po nim. W cyklu 2016-2017 obydwa miały miejsce mniej więcej w połowie hossy, przed główną fazą wzrostów, ale i przed przebiciem poprzedniego ATH.

Co ciekawe, i w tym przypadku mieliśmy retest tego poziomu w trakcie korekty na BTC we wrześniu 2020 roku. Wydarzył on się w trakcie, gdy Bitcoin potwierdzał swój poprzedni opór w okolicach 10 000 USD jako wsparcie.

Dodatkowe argumenty: RHODL i Puell Multiple

Proponowaną przez nas narrację połowy bieżącego rynku byka wzmacniają jeszcze dwa indykatory analizy on-chain. Pierwszym z nich jest stosunek RHODL (Realized HODL Ratio). Opiera się on na wskaźniku zrealizowanej kapitalizacji HODL Waves i jest pomocny w ocenie przegrzania rynku oraz ewentualnych makro szczytów.

Realized HODL Ration / Źródło: Glassnode

Aktualna wartość tego wskaźnika oscyluje w okolicach 10 000. Sinusoidalny wykres bardzo przypomina notowania z połowy cyklu 2012-2013 (zielony okrąg), gdzie po silnych wzrostach mieliśmy wydłużoną konsolidację. Rejon ten był również istotny w późnej fazie cyklu 2016-2017 (niebieski okrąg), lecz jego przebicie szybko doprowadziło do ostatniej fazy hossy.

Wreszcie ostatnim elementem analizy on-chain, który dostarcza argumenty za połową bieżących wzrostów jest słynny Puell Multiple. Oblicza się go przez podzielenie dziennej wartości emisji Bitcoinów przez 365-dniową średnią ruchomą dziennej wartości tej emisji.

Wskaźnik ten był pomocny w ustaleniu poprzednich makro szczytów dla Bitcoina, które następowały, gdy Puell Multiple osiągał czerwony region powyżej wartości 4. Dziś jego wartość wynosi zaledwie 1,1 i spadła do poziomów z końca 2020 roku.

Puell Multiple / Źródło: Glassnode

Interesujące jest to, że w cyklu 2012-2013 nie osiągnęliśmy już tak niskiego poziomu po pierwszym szczycie. Natomiast cztery lata później dwukrotnie ten rejon okazał się istotny, a nawet raz w 2016 został na kilka miesięcy utracony. Niemniej jednak był on charakterystyczny dla okolic połowy cyklu i jego retest pozwolił osiągnąć znacznie wyższą wartość BTC u szczytu hossy.

Wniosek

W powyższej analizie przedstawiliśmy 5 długoterminowych wskaźników analizy on-chain. Wszystkie dostarczają argumentów na rzecz tezy, że trwająca korekta Bitcoina zachodzi mniej więcej w połowie bieżącego rynku byka.

Jeżeli poziomy te zostaną utrzymane – tak, jak stało się to w cyklach 2012-2013 i 2016-2017 – to kolejne miesiące mogą przynieść silną kontynuację hossy i podróż w kierunku nowych ATH na BTC.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!

OBSERWUJ AUTORA