Zobacz więcej
Rynki Felieton
Klippsten: model Stock-to-Flow nie działa
4 mins