Bitcoin btc
$ usd

DeFi potrzebuje wiarygodnego systemu oceny kredytowej. Musimy być jednak ostrożni

3 mins
Autor Li Jun
Aktualizacja Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Zdolność kredytowa była używana od dziesięcioleci do obliczania ryzyka kredytowego.
  • System zdolności kredytowej DeFi powinien zapewnić obraz zróżnicowanych aktywów kryptowalutowych danej osoby.
  • DeFi musi unikać błędów, które popełniło wiele podmiotów wprowadzających zmiany w dużych technologiach w ostatnich latach.
  • promo

Ocena kredytowa pomaga budować zaufanie i określać kwalifikowalność do globalnych rynków kredytowych. Aby DeFi mogło stać się głównym nurtem, należy stworzyć podobny system, który zwiększy zaufanie do pożyczek DeFi.

Oceny kredytowe są kluczowym elementem oceny ryzyka globalnych systemów bankowych od dziesięcioleci.

Pozwalalają one bankom określić, kto kwalifikuje się do otrzymania pożyczki, z jakim oprocentowaniem i jakimi limitami kredytowymi. Kredytodawcy używają tych ocen, aby ocenić prawdopodobieństwo, że kredytobiorca wypełni swoje zobowiązania i spłaci kredyt.

Globalny rynek pożyczek i płatności osiągnął wartość 6,7 biliona dolarów w 2020 roku. W 2021 roku może osiągnąć nawet 7,6 biliona dolarów.

Jeśli kiedykolwiek ubiegałeś się o kredyt bankowy, wiesz, że te tradycyjne systemy oceny zdolności kredytowej i dogłębne procesy weryfikacji tożsamości działają razem. Należą do nich potwierdzenie adresu i kopia paszportu lub oficjalnego dokumentu tożsamości.

Teraz, europejska inicjatywa Otwartej Bankowości, PSD2, ma wprowadzić ocenę kredytową w XXI wiek. Umożliwi ona kredytodawcom i kredytobiorcom dostęp do pełnego obrazu historii finansowej danej osoby w czasie rzeczywistym.

Jej wprowadzenie do systemów usług finansowych zrewolucjonizuje proces kredytowy. Zwiększy szybkość, dokładność, a co ważniejsze – integrację finansową.

Pożyczki DeFi wciąż na wczesnym etapie rozwoju

W porównaniu do tego wysoce zaawansowanego systemu, udzielanie i zaciąganie pożyczek w branży DeFi jest wciąż w powijakach.

Jednak, jak wiemy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy branża ta rozwinęła się w niesamowitym tempie. Według danych DeFi Pulse, całkowita wartość zablokowana (TVL) w DeFi na marzec 2021 roku wynosiła 39,7 miliarda dolarów.

Co więcej, to właśnie pożyczki stanowią największy segment tego rynku. Rynek pożyczek DeFi wynosi 17,8 miliarda dolarów. Zdecentralizowane giełdy plasują się na drugim miejscu z kwotą 15,6 miliarda dolarów.

Tym, czego brakowało w branży DeFi, jest system oceny kredytowej, który zapewnia pełny obraz zróżnicowanych aktywów kryptowalutowych danej osoby w różnych portfelach i łańcuchach.

Aby zwiększyć zaufanie i reputację, jeśli chodzi o udzielanie kredytów i pożyczek za pośrednictwem DeFi, potrzebujemy systemu, który wspiera interakcję między łańcuchami i weryfikowalne poświadczenia.

Poprzez połączenie tożsamości użytkownika z kontem osobistym, użytkownicy mogą powiązać swoje cyfrowe aktywa i adresy kontaktowe, co ułatwia przeprowadzenie prawidłowej analizy.

Kryptowalutowe oceny zdolności kredytowej pozwolą kredytodawcom na sprawdzenie kwalifikowalności kredytobiorcy. Pomogą im jednak również uniknąć nadmiernej kolateralizacji, gdy będą chcieli pożyczyć aktywa. Będą mieli możliwość wykorzystania swoich pozytywnych ocen kredytowych i uzyskania dostępu do bardziej satysfakcjonujących możliwości.

Przegląd aktywów potrzebnych do połączenia DeFi i tradycyjnych finansów

W miarę postępów branży DeFi w łączeniu się z tradycyjnymi systemami finansowymi, konieczna będzie ocena aktywów on-chain i off-chain.

Aby stworzyć godną zaufania fuzję tych dwóch światów, należy udostępnić pełny obraz tradycyjnych i cyfrowych zasobów i historii.

Pozwoli to jeszcze bardziej zwiększyć korzyści płynące z prawodawstwa takiego jak europejska dyrektywa PSD2. Zapewni to bardziej kompleksowe, zintegrowane spojrzenie na stan posiadania i historię aktywów, w tym aktywów kryptowalutowych, w czasie rzeczywistym.

Jednak, jak widzieliśmy z każdą nową technologią, która ma do czynienia z bardzo wrażliwymi danymi, musimy być ostrożni.

Prywatność i bezpieczeństwo muszą być stawiane na pierwszym miejscu

Każdy zdecentralizowany system oceny kredytowej zastosowany w kredytach i pożyczkach DeFi musi na pierwszym miejscu stawiać prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Nie możemy prosić osób prywatnych o rezygnację z suwerenności danych w zamian za dobrze działający system pożyczek DeFi.

Tutaj bardzo pomocne mogą być zdecentralizowane systemy tożsamości cyfrowej. Poprzez połączenie zdecentralizowanego systemu oceny zdolności kredytowej ze zdecentralizowanym systemem tożsamości cyfrowej, żadna strona nie będzie miała pełnej kontroli nad danymi finansowymi danej osoby.

Wszystko będzie zależało od danej osoby. Światowe Forum Ekonomiczne już od dłuższego czasu promuje tego typu rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej. Ponadto, rząd Wielkiej Brytanii poparł ich powszechne stosowanie jako fundamentu przyszłych gospodarek.

Jeśli DeFi poważnie myśli o wejściu do głównego nurtu i dalszym rozwijaniu relacji z graczami instytucjonalnymi, niezawodny sposób oceny ryzyka w odpowiednim czasie i w dokładny sposób, pozwalając jednocześnie na ten sam poziom należytej staranności jest integralną częścią.

Ponadto, jeśli branża DeFi chce zdobyć zaufanie głównego nurtu finansów, musi pozostać pokorna wobec swoich użytkowników. Musi również unikać błędów, które w ostatnich latach popełniło wiele firm z sektora zaawansowanych technologii.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

2bdc8f431e5dc4afd2ab51697153474b.jpg
Li Jun is the founder of Ontology, the high-performance, open-source blockchain specializing in digital identity and data. He is a highly regarded blockchain solutions architect...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane