Bitcoin btc
$ usd

Chiński Sąd Najwyższy uważa, że Bitcoin jest chroniony przez chińskie prawo

1 min
16 maja 2022, 07:00
Aktualizacja Zerelik Maciej
16 maja 2022, 07:00
W SKRÓCIE
  • Nowe orzeczenie Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju w Chinach mówi, że Bitcoin jest chroniony i ma wartość ekonomiczną.
  • Sprawa rozpoczęła się w październiku 2020 roku.
  • Orzeczenie to może stanowić precedens dla postrzegania wirtualnych aktywów w chińskim prawie.
  • promo

Nowe orzeczenie Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju w Chinach zmieniło pogląd na kryptowaluty. Uznało bowiem Bitcoina za wirtualne aktywo chronione przez chińskie prawo.

Sąd stwierdził również, że Bitcoin ma wartość ekonomiczną. WeChat poinformował na swoim oficjalnym kanale:

W rzeczywistej praktyce procesowej Sąd Ludowy sformułował jednolitą opinię na temat pozycji prawnej Bitcoina i określił go jako wirtualną własność.

W październiku 2020 r. Cheng Mou zażądał od Shi Moumou zwrotu pożyczki w wysokości jednego bitcoina. Jak twierdził Mou, należał on do niego. Pozwany Moumou odmówił zwrotu, wnosząc sprawę do Okręgowego Sądu Ludowego. Od czasu mediacji w maju 2021 r. strony uzgodniły, że pozwany wypłaci odszkodowanie z dyskontem w stosunku do wartości Bitcoina w momencie udzielenia pożyczki.

Ostatecznie sprawa trafiła do Najwyższego Sądu Ludowego w Szanghaju. Jest on najwyższym sądem w Państwie Środka.

Nowy precedens kryptowalutowy w Chinach?

To najnowsze orzeczenie może ustanowić nowy precedens dla postrzegania aktywów wirtualnych w chińskim prawie.

W przeszłości rząd chiński zniechęcał do handlu kryptowalutami. Ograniczał też działalność górników, starając się zmniejszyć zużycie energii. W zeszłym roku Chiny całkowicie zakazały wszelkich transakcji kryptowalutowych i wydobycia w swoich granicach. Ludowy Bank Chin we wrześniu ubiegłego roku stwierdził:

Działalność gospodarcza związana z wirtualną walutą jest nielegalną działalnością finansową.

Ostrzegł on również obywateli Chin, że handel kryptowalutami może “poważnie zagrozić bezpieczeństwu ich majątku.

Najwyższy Sąd Ludowy w Chinach jest najwyższym sądem lokalnym w chińskich prowincjach, poprzedzonym przez Sądy Ludowe i pośrednie Sądy Ludowe. Podobnie jak Najwyższy Sąd Ludowy, Sąd Najwyższy jest również kontrolowany bezpośrednio przez władze centralne.

Cyfrowy juan wchodzi do sieci transportowych

Od tego czasu Chiny podjęły kroki w kierunku wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w postaci cyfrowego juana. Od momentu jego debiutu nastąpił gwałtowny wzrost jego wykorzystania. Ostatnimi miastami, które wprowadziły tę walutę w sektorze transportowym są Xiamen i Guangzhou.

Ludowy Bank Chin ogłosił, że rozszerzy program pilotażowy CBDC na 11 nowych miast. Łączna liczba miast objętych programem wzrośnie tym samym do 23.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane