Bitcoin btc
$ usd

Jak rozwój blockchaina wykorzystywany jest w edukacji?

3 mins
Tłumaczenie Robert Kozłowski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

 • Blockchain to technologia, która aktywnie wykorzystywana jest w sferze edukacji.
 • Uwierzytelnienie tożsamości to tylko jedna z funkcji wykorzystania sieci Blockchain w zakresie edukacji.
 • Blockchain odegra z pewnością kluczową rolę w edukacji w najbliższej przyszłości.
 • promo

W dzisiejszych czasach, technologia blockchain potrafi zmieniać ludzkie życie. O ile kiedyś technologia rozproszonej księgi wykorzystywana była przede wszystkim w finansach, to dziś znajduje zastosowanie w opiece zdrowotnej, logistyce, budownictwie i ubezpieczeniach. O tym, jak blockchain może przynieść korzyści sektorowi edukacji, mówił Włodzimierz Gorgazde, kierownik programu magisterskiego Blockchain w MIPT (organizacją bazową jest Centrum Badań Idei), współzałożyciel platformy tokenizacyjnej Atomyze i firmy informatycznej Newity.

Wraz z rosnącą popularnością blockchaina, rozszerza się jego zastosowanie i adopcja w wielu różnych sferach biznesu i życia. Edukacja nie jest wyjątkiem. Do oczywistych korzyści wynikających z wdrożenia technologii w procesach edukacyjnych należą:

 • wyeliminowanie sytuacji korupcyjnych (fałszowanie dokumentów, sprawozdawczości itp.);
 • natychmiastowa weryfikacja wiarygodności dokumentów;
 • niezawodność przechowywania danych;
 • niemożność zmiany danych;
 • dostępność informacji o pracownikach i studentach każdej uczelni w przypadku potrzeby i żądania organów państwowych i przedsiębiorstw.

Obecnie istnieje wiele przykładów oraz rozwiązań wykorzystania sieci blockchain w obszarze edukacji. Poza tymi, które już funkcjonują, istnieje również wiele pomysłów i idei na rozwinięcie tego obszaru w przyszłości. Wykorzystanie tej sieci pozwala usprawnić i zdecentralizować zarówno samo badanie, jak i procesy wokół niego. Poniżej scharakteryzowane zostały obszaru edukacji, w których można byłoby wykorzystać technologię blockchain.

1) Wszystko, co związane z finansami – kredyty i finansowanie edukacji

 • stypendia i pożyczki na edukację;
 • finansowanie edukacji poprzez crowdfunding za pośrednictwem fundacji lub specjalnych rachunków powierniczych jest jedną z najczęstszych form finansowania. Beneficjentami tego rozwiązania są studenci.

2) Księgowość i sprawozdawczość

 • ulepszona i przejrzysta księgowość. Dzięki niezmienności blockchaina akta uczniów mogą być tworzone być dostępne dla wszystkich placówek jednocześnie;
 • raportowanie uczniów w oparciu o smart kontrakty, które mogą być skutecznie wykorzystywane przez nauczycieli do zawierania cyfrowych umów związanych z zadaniami uczniów. Instrukcje i terminy są zaprogramowane w umowach. 

3) Organizacja procesu edukacyjnego

 • interaktywne uczenie się i analityka – jeśli wszystkie aspekty uczenia się, w tym uczenie się nieformalne i informacje zwrotne, są rejestrowane w blockchainie, można je wyświetlać w środowiskach edukacyjnych na całym świecie;
 • tworzenie i wykorzystywanie metaverse do celów edukacyjnych jest dziś popularnym kierunkiem rozwoju technologii blockchain. Umożliwia on uczniom wirtualne uczęszczanie na zajęcia i komunikowanie się z rówieśnikami z dowolnego miejsca na świecie. 
Blockchain i edukacja

4) Kwestie organizacyjne w edukacji

 • transfery do innych instytucji / kształcenie na odległość – w rzeczywistości jest to automatyczne przeniesienie zaliczeń, czyli potwierdzenie zaliczenia i certyfikacji studenta z różnych przedmiotów. Korzystając z sieci blockchain, umowy dotyczące kredytów studenckich można zapisywać jako inteligentne kontrakty, w których po spełnieniu warunków umowy kredyty studenckie zostaną automatycznie przeniesione;
 • spersonalizowane systemy motywacji pracowników realizowane na blockchainie są alternatywą dla klasycznych premii, które często zależą od subiektywnej oceny kierownika.

5) Niezmienność danych

 • głosowanie zdalne – na przykład wcześniej członkowie rad doktorskich dyskutowali nad kandydatami za zamkniętymi drzwiami, aby wykluczyć manipulację i naciski, teraz można głosować zdalnie. Platforma do głosowania blockchain była już wykorzystywana w Instytucie Matematycznym im. Stekłowa oraz w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii;
 • wydawanie i śledzenie dyplomów i certyfikatów tworzonych za pomocą blockchain. W tym przypadku, nie ma możliwości sfałszowania daty wystawienia dokumentu, duplikatów czy kradzieży formularzy. Natomiast przechowywanie informacji na blockchain chroni pracodawców przed fałszywymi certyfikatami i dyplomy. 

6) Wszystko, co dotyczy praw i tożsamości w edukacji

 • prawa autorskie i antyplagiat – jeśli nad projektem pracowała grupa studentów, to łatwo jest prześledzić wkład każdego uczestnika w blockchain. Może to pomóc w sporach dotyczących praw autorskich i nagród pieniężnych. Ponadto blockchain ułatwia wyśledzenie plagiatu;
 • weryfikacja tożsamości i bezpieczeństwo informacji – za pomocą blockchaina studenci i inni uczący się mogą identyfikować się online, zachowując jednocześnie kontrolę nad przechowywaniem i zarządzaniem swoimi danymi osobowymi. 


Ponieważ blockchain jest wciąż w fazie rozwoju, nie zbadano jeszcze wszystkich możliwości wykorzystania tej technologii w dziedzinie edukacji. Niemniej jednak już teraz widać, że najważniejszym warunkiem rozwoju instytucji edukacyjnych jest wprowadzanie nowych narzędzi i technologii. Można to również postrzegać w kontekście przewagi konkurencyjnej podczas wyboru uczelni.

Efektem wprowadzenia technologii blockchain w edukacji będzie także automatyzacja procesów produkcji i świadczenia usług. Doprowadzi to do wejścia nowej ery opartej na umowach cyfrowych i transakcjach bezpapierowych. Bezsprzecznie spowoduje to wzrost oszczędności na różnych płaszczyznach edukacji.

Oznacza to również, że instytucje edukacyjne, które przejdą na nowocześnie rozwiniętą infrastrukturę cyfrową, będą w stanie utrzymać stabilność ekonomiczną.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Foto.png
Robert Kozłowski
Od lat entuzjasta kryptowalut, inwestor, górnik i maksymalista idei decentralizacji. BTC to the Moon i technologia blockchain w każdym aspekcie naszego życia - oto jego...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane