Zobacz więcej

Analiza on-chain: Spada aktywność sieci Bitcoin (BTC)

3 mins
Autor Ali Martinez
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Pogłębiona analiza kluczowych wskaźników, takich jak wolumen obrotu, dzienne aktywne adresy, cyrkulacja i dywergencja NVT, ujawnia spowolnienie aktywności sieci Bitcoin.
  • Rozdźwięk między rosnącymi cenami a spowalniającą się aktywnością sieci budzi obawy o trwałość wzrostu Bitcoina i potencjał zwiększonej zmienności na rynku.
  • Zrozumienie i monitorowanie tych metryk jest niezbędne dla inwestorów i uczestników rynku, aby podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłości sieci Bitcoin.
  • promo

W miarę rozwoju rynku kryptowalut, zdrowie i wydajność sieci Bitcoin (BTC) pozostają niezwykle ważne dla inwestorów i uczestników rynku. Jednak ostatnie trendy sugerują potencjalne spowolnienie aktywności sieci Bitcoin.

Kluczowe wskaźniki, takie jak wolumen obrotu, dzienne aktywne adresy, cyrkulacja i wartość sieciowa do transakcji (NVT), ujawniają zagadkę stojącą za spowolnieniem sieci Bitcoin.

Wolumen obrotu w sieci Bitcoin: Znaczenie i implikacje

Wolumen obrotu odnosi się do całkowitej liczby BTC, którymi handluje się na różnych giełdach w określonym czasie. Jest to kluczowa metryka do oceny płynności rynku i zainteresowania inwestorów.

Wysoki wolumen obrotu wskazuje na tętniący życiem rynek z dużą liczbą transakcji. I odwrotnie, niski wolumen obrotu sugeruje zmniejszone zainteresowanie i ograniczoną aktywność rynku.

Wolumen tradingowy BTC
Wolumen tradingowy BTC / Źródło: Santiment

W kontekście spowolnienia sieci Bitcoin, gwałtowny spadek wolumenu obrotu po początkowym skoku cen zwraca uwagę na potencjalną słabość rynku. Ten nagły spadek może oznaczać, że inwestorzy przyjmują podejście “wait-and-see” lub przenoszą swój kapitał do innych kryptowalut lub możliwości inwestycyjnych.

Jeśli wolumen handlowy pozostanie niski, może to utrudnić zdolność Bitcoina do utrzymania lub dalszego wzrostu jego ceny.

Dzienne aktywne adresy: Ocena zaangażowania sieci Bitcoin

Dzienne aktywne adresy reprezentują liczbę unikalnych adresów uczestniczących w transakcjach w sieci Bitcoin każdego dnia. Ta metryka oferuje wgląd w zaangażowanie, adopcję i ogólną aktywność sieci.

Rosnąca liczba aktywnych adresów sugeruje, że więcej użytkowników dołącza do sieci Bitcoin. Tymczasem malejąca lub stojąca w miejscu liczba może wskazywać na słabnące zainteresowanie lub zmniejszone użycie.

Dzienne aktywne adresy sieci Bitcoin
Dzienne aktywne adresy Bitcoina / Źródło: Santiment

Pomimo ostatniego wzrostu cen, powolny wzrost dziennych aktywnych adresów sugeruje, że aktywność sieci nie nadąża za wzrostem cen.

Może to sygnalizować rozbieżność między wartością rynkową a rzeczywistym wykorzystaniem Bitcoina. W konsekwencji może to podważyć długoterminową stabilność wzrostu jego ceny.

Cyrkulacja: Zrozumienie ruchu BTC

Cyrkulacja odnosi się do liczby indywidualnych tokenów przenoszonych między adresami w sieci Bitcoin w ciągu dnia. Ta metryka dostarcza cennych informacji na temat przepływu kapitału w ekosystemie i skłonności użytkowników do dokonywania transakcji przy użyciu Bitcoina.

Wzrost cyrkulacji wskazuje na aktywny rynek gdy większa ilość monet jest przenoszona. I odwrotnie, spadek sugeruje zmniejszoną aktywność transakcyjną.

Wskaźnik cyrkulacji BTC
Cyrkulacja BTC / Źródło: Santiment

Pomimo rosnącej ceny, obecne zmniejszenie cyrkulacji BTC oznacza, że mniej monet jest przekazywanych w całej sieci Bitcoin. Może to być spowodowane tym, że użytkownicy hodlują swoje aktywa w oczekiwaniu na przyszłe wzrosty cen lub przenoszą swoją uwagę na inne kryptowaluty.

W obu przypadkach zmniejszony obieg może wskazywać na osłabienie użyteczności transakcyjnej sieci Bitcoin. Co więcej, może to negatywnie wpłynąć na jej długoterminowe perspektywy wzrostu.

Dywergencja NVT: Wartość sieci w stosunku do transakcji

Wskaźnik NVT (Network Value to Transactions) jest miarą, która porównuje wartość rynkową BTC do wolumenu transakcji występujących w sieci Bitcoin. Wysoki wskaźnik NVT sugeruje, że sieć jest przewartościowana w stosunku do jej wolumenu transakcji. Tymczasem niski wskaźnik NVT wskazuje, że sieć jest niedowartościowana.

Rosnący wskaźnik NVT, rosnące ceny i malejący ruch unikalnych monet sygnalizuje niedźwiedzią dywergencję. Może ona być sygnałem ostrzegawczym przed zbliżającą się korektą rynku.

Wskaźnik NVT dla sieci Bitcoin
NVT BTC / Źródło: Santiment

Obserwowana dywergencja NVT w sieci Bitcoin podkreśla rozbieżność pomiędzy jej wartością rynkową a rzeczywistą aktywnością transakcyjną. Ta dywergencja budzi obawy o trwałość sieci i może przyczynić się do zwiększonej zmienności rynku, jeśli nie zostanie rozwiązana poprzez poprawę użyteczności on-chain.

Prognoza ceny Bitcoin: Ostrzeżenie dla byków

Podczas gdy trudno jest przewidzieć dokładną trajektorię ceny BTC, spowolnienie aktywności sieci Bitcoin sugeruje ostrożną perspektywę. Rozbieżność między kluczowymi wskaźnikami a rosnącą ceną może wskazywać na przewartościowanie aktywów. Następnie może to potencjalnie doprowadzić do korekty rynku w krótkim lub średnim terminie.

Mimo to należy uznać, że rynek kryptowalut jest z natury zmienny i podlega różnym czynnikom zewnętrznym. Należą do nich zmiany regulacyjne, rozwój makroekonomiczny i postęp technologiczny. Czynniki te mogą wpływać na cenę i aktywność sieci Bitcoin, łagodząc lub pogłębiając obecne spowolnienie.

Warto zauważyć, że jeśli aktywność sieci Bitcoin poprawi się, może ona odzyskać impet i wzmocnić swoją pozycję. Dodatkowo, pozytywne wydarzenia na szerszym rynku kryptowalut, takie jak zwiększone inwestycje instytucjonalne, mogą również przyczynić się do bardziej optymistycznych perspektyw dla ceny BTC.

Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Redaktor naczelny BeInCrypto Polska. Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Od wielu lat pisze analizy, felietony i newsy z branży kryptowalut. Uczestnik i prelegent licznych konferencji oraz eventów sektora Web3 i blockchain w Polsce i Europie. Entuzjasta analizy on-chain, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane