Bitcoin btc
$ usd
News

Amerykańskie banki mogą teraz przechowywać stablecoiny

3 mins
Aktualizacja Zerelik Maciej

W SKRÓCIE

  • OCC zezwolił federalnym instytucjom finansowym w Stanach Zjednoczonych na przetrzymywanie stablecoinów w imieniu swoich klientów.
  • Stablecoiny muszą być zabezpieczone w stosunku 1:1 przez walutę typu fiat.
  • Oświadczenie wydała też Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
  • Dyrektor Generalny Circle docenił działania OCC.
  • promo

Urząd Kontrolera Walut (OCC) okazuje się być zwolennikiem amerykańskiej branży kryptowalut. Kilka tygodni temu zezwolił amerykańskim bankom na przechowywanie kryptowalut w imieniu swoich klientów. Wczoraj regulator wystosował kolejny list, w którym dał zielone światło krajowym bankom i federalnym stowarzyszeniom oszczędnościowym, na przechowywanie stablecoinów zabezpieczonych walutą fiducjarną.

Amerykańskie banki mogą przechowywać stablecoiny

W poniedziałek OCC opublikował “list interpretacyjny”, w którym zezwolił federalnym instytucjom finansowym w Stanach Zjednoczonych na przetrzymywanie stablecoinów w imieniu swoich klientów.
…bank krajowy może utrzymywać takie “rezerwy” stablecoinów jako usługę dla klientów banku…
Jest jednak pewien haczyk. OCC pozwala banom przechowywać stablecoiny emitentów, którzy “posiadają wystarczające aktywa na pokrycie stablecoinów w sytuacji, gdy znajdują się one w banku”. Ponadto stablecoiny muszą być “zabezpieczone w stosunku 1:1 przez walutę fiat, a bank zweryfikuje co najmniej raz dziennie, czy salda na rachunku rezerwowym są zawsze równe lub większe niż saldo stablecoinów emitenta”. Swoim komentarzem podzielił się Brian P. Brooks, obecny Kontroler Walut:
Banki krajowe i federalne stowarzyszenia oszczędnościowe angażują się obecnie w działania związane ze stablecoinami o wartości miliardów dolarów każdego dnia. Niniejsza opinia zapewnia bankom w ramach federalnego systemu bankowego większą pewność regulacyjną, aby mogły one świadczyć te usługi klientom w sposób bezpieczny i solidny.

Głos zabrał także SEC

Wkrótce po opublikowaniu listu przez OCC, swoją opinię wyraziła także Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Oświadczenie pracowników Strategicznego Centrum Innowacji i Technologii Finansowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (FinHub) skupiło się bardziej na tym, czy stablecoin jest umową inwestycyjną
To, czy dany składnik aktywów cyfrowych, w tym jeden oznaczony jako “stablecoin”, jest umową inwestycyjną w rozumieniu federalnego prawa papierów wartościowych, jest z natury rzeczy czynnikiem decydującym o faktach i okolicznościach. Ustalenie to wymaga dokładnej analizy charakteru instrumentu, w tym praw, które ma on przekazywać, oraz sposobu, w jaki jest on oferowany i sprzedawany.
Przesłanie jest jasne dla emitentów stabilcoinów. “Uczestnicy rynku”, jak SEC nazwała ich w oświadczeniu, powinni działać w ramach przepisów prawa o umowach inwestycyjnych i unikać nielegalnych działań:
…uczestnicy rynku mogą strukturyzować i sprzedawać aktywa cyfrowe w taki sposób, aby nie stanowiły one papieru wartościowego i nie wiązały się z rejestracją, sprawozdawczością i innymi wymogami federalnego prawa papierów wartościowych.
Pracownicy FinHubu przyznali również, że niektóre kryptowaluty niekoniecznie mieszczą się w ramach prawnych określonych przez SEC. Zachęcają oni emitentów tokenów do współpracy z komisją, aby strukturyzacja, marketing i funkcjonowanie cyfrowych aktywów były zgodne z federalnymi przepisami dot. papierów wartościowych.
Pracownicy są gotowi do współpracy z uczestnikami rynku w celu udzielenia im pomocy i rozważenia, w razie potrzeby, przyjęcia stanowiska “bezczynności” w odniesieniu do tego, czy działania związane z określonym zasobem cyfrowym mogą odwoływać się do stosowania federalnych przepisów prawa papierów wartościowych.

Dyrektor Generalny Circle docenił działania OCC

Jeremy Allaire, dyrektor generalny firmy Circle, emitenta stablecoina USDC, wyraził swoje uznanie dla listu OCC. Wg. Allaire Urząd Kontrolera Walut docenił w ten sposób wysiłki jego firmy na rzecz zrewolucjonizowania internetowego wykorzystania “cyfrowych dolarów”:
Jako emitent USD Coin (USDC), wytyczne te potwierdzają nasze podejście do budowania solidnego, silnego i otwartego standardu korzystania z cyfrowych dolarów w Internecie.
Allaire dodał, że nowe wytyczne OCC pozwolą przedsiębiorstwom i firmom bazującym stablecoinach, w dalszym ciągu funkcjonować, przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa federalnego.
Dzięki tej jasności Departamentu Skarbu USA co do standardów dla banków w zakresie utrzymywania rezerw w imieniu emitentów stabilnych monet, przedsiębiorstwa każdej wielkości, firmy z branży technologicznej i banki mogą mieć większe zaufanie do korzystania z tej innowacji, a jednocześnie zapewnić, że zabezpieczenia i zarządzanie ryzykiem oczekiwane od amerykańskiego systemu bankowego mogą być stosowane w nowej erze pieniądza internetowego.

To nie jest pierwszy gest wsparcia od OCC

Na początku zeszłego miesiąca, Brooks, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. prawnych Coinbase, stwierdził, że płatności muszą być dokonywane “praktycznie natychmiast” i że “fenomen kryptowalut nie może być zignorowany”. Brian P. Brooks, w wywiadzie dla Julii Chatterley z CNN, wspomniał też, że należy wprowadzić blockchain i przyjazną dla kryptowalut “formę płatności”, i że jego zadaniem jako Kontrolera Walut jest zidentyfikowanie innowacji, które rozwiążą obecną nieefektywność płatności. W lipcu tego roku Brooks zezwolił bankom regulowanym przez Rezerwę Federalną na oferowanie usług w zakresie przechowywania kryptowalut.
 
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane