Bitcoin btc
$ usd

Znamy datę hardforka Ethereum Shanghai!

2 mins
9 grudnia 2022, 15:30
Tłumaczenie Zerelik Maciej
9 grudnia 2022, 15:30
W SKRÓCIE
  • Deweloperzy Ethereum ustalili marzec 2023 jako wstępną datę dostarczenia aktualizacji Shanghai.
  • Aktualizacja Shanghai wdroży EIP-4895, aby umożliwić wycofywanie stakowanych ETH.
  • Propozycja pre-shardingu EIP-4844 zostanie przesunięta na późniejszą aktualizację.
  • promo

Podczas ostatniego spotkania All Core Developers w tym roku, które odbyło się 8 grudnia 2022 r., deweloperzy Ethereum zgodzili się na wprowadzenie oczekiwanej aktualizacji Shanghai w marcu 2023 r.

Aktualizacja Shanghai, formalnie znana jako Ethereum Improvement Proposal 4895, pozwoliłaby walidatorom na wycofanie swoich staked ETH z warstwy konsensusu Beacon Chain po pomyślnym zakończeniu Ethereum Merge w dniu 15 września 2022 r.

Aktualizacja Shanghai jest prekursorem aktualizacji skalowalności, która poprawiłaby przepustowość transakcji w sieci.

Klienci konsensusu Ethereum Shanghai gotowi

Deweloper Marius van der Wijden potwierdził, że pełne i częściowe wypłaty działały na dwóch prywatnych sieciach testowych Ethereum. W planach jest uruchomienie publicznej sieci testowej 15 lub 16 grudnia 2022 roku. Testnet to wersja blockchaina, która kopiuje zachowanie głównego łańcucha, jak Ethereum. Pozwala deweloperom smart kontraktów na testowanie aplikacji bez ryzyka utraty prawdziwych środków.

Po aktualizacji van der Wijdena, zespoły rozwijające popularne klienty Ethereum poinformowały grupę o swojej gotowości.

Klienci to programy, które zmieniają zwykłe komputery w węzły, które przyczyniają się do bezpieczeństwa sieci Ethereum.

Po zakończeniu merge, każdy węzeł uruchamia klienta konsensusu i klienta wykonawczego. Klient wykonawczy przeprowadza transakcje na maszynie wirtualnej Ethereum. Natomiast klient konsensusu umożliwia sieci osiągnięcie porozumienia na podstawie przetworzonych danych transakcyjnych z klienta wykonawczego.

źrodło: Ethereum Foundation

Według Fundacji Ethereum, Geth, Besus, Erigon i Nethermind są popularnymi implementacjami klienta wykonawczego. Z kolei Lighthouse, Lodestar, Nimbus, Prysm i Teku są godnymi uwagi implementacjami konsensusu.

Twórcy klientów konsensusu Lodestar i Teku potwierdzili ich gotowość do testów. Klienci musieliby początkowo współdziałać z publiczną siecią testową. Deweloper Phil Ngo stwierdził:

Lodestar jest w stanie rozpocząć pracę od stanu po scaleniu (…) i jesteśmy całkiem nieźli z wypłatami.

Jeden z deweloperów zespołu klienta Teku potwierdził, że ich produkt był “gotowy do kodu i funkcji”, ale zespół Erigon powiedział, że ich klient nadal wymaga pracy.

Nie uwzględniono aktualizacji pre-shrading

Deweloperzy dyskutowali również o tym, czy włączenie EIP-4844 z aktualizacją Shanghai w marcu 2023 roku wprowadziłoby znaczne opóźnienia.

EIP-4844 wdroży ramy niezbędne do obsługi dankshardingu, aktualizacji, która wprowadzi nowy typ transakcji zwany blobami, które będą przechowywały tańsze dane. Bloby będą przechowywane na warstwie konsensusu łańcucha Beacon, a nie na warstwie wykonawczej.

EIP-4844, zwany proto-danksharding, wprowadzi znaczące zmiany, aby przygotować się do przyszłych aktualizacji Ethereum, które poprawią skalowalność.

Deweloper Peter Szilagyi odradził włączenie proto-dankshardingu do aktualizacji bez odpowiedniego harmonogramu. Inny deweloper, który posługuje się nazwą “danny”, zwrócił uwagę na to, że pisanie złego kodu, który jest ściśle sprzężony z systemem, staje się kosztowne do późniejszego usunięcia. Większość deweloperów zgodziła się, że implementacja wycofania jest głównym priorytetem i przesunęła EIP-4844 do następnej aktualizacji.

Zespół all-core devs zgodził się również na wyłączenie Ethereum Virtual Machine Object Format (EOF) z aktualizacji Shanghai, jeśli wszystkie zespoły rozwoju klienta nie będą gotowe do przetestowania swojego kodu na następnym spotkaniu hands-on 5 stycznia 2023 roku. Aktualizacja EOF wprowadza zmiany w warstwie wykonawczej sieci Ethereum.

Zespół będzie gospodarzem swojego drugiego spotkania 19 stycznia 2023 roku.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane