Zobacz więcej

W SKRÓCIE

  • Kwartalnik Ekonomiczny PKO prezentuje dane dotyczące inflacji w 2023 roku.
  • Możemy spodziewać się spadku inflacji wraz z końcem kolejnego roku.
  • Minister Rozwoju i Technologii ma wyjątkowo optymistyczne podejście.
  • promo

Wraz z końcem 2022 roku eksperci przewidują inflację konsumencką na poziomie 17,2 procent oraz 9,5 procent rok do roku dla końca 2023 roku. Kolejny rok przyniesie polskiej gospodarce okres filtracji z recesją oraz spadek aktywności w sektorze konsumenckim. Stabilizacji oraz spadku wskaźnika inflacji spodziewać się będzie można dopiero w drugiej połowie 2023, jak przewidują eksperci.

Spadek inflacji bazowej zależeć może również od całkowitej podaży pieniądza w obiegu. Tempo jego przyrostu zdecydowanie spowolniło i było najniższe aż od lutego 2018 roku. Należy jednak pamiętać o istotnym fakcie. Spadek wskaźnika nie jest równoznaczny ze spadkiem cen. Oznacza, że ceny towarów i usług rosną wolniej niż w poprzednich miesiącach.

Predykcje co do inflacji na 2023 rok

Patrząc przez pryzmat problemów gospodarczych, z którymi zmagała się polska gospodarka w 2022 roku, ciężko jest oszacować wskaźnik inflacji w krótkim okresie. Zarówno sytuacja energetyczna, jak i napięcia w sieciach dostaw utrudniają celne określenie jej poziomu. Dopiero patrząc na dłuższy okres, kiedy to zaczynają działać pewne mechanizmy ekonomiczne, łatwiej przewidzieć, w jaki sposób ukształtuje się inflacja.

Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielili się analitycy PKO Banku Polskiego. Ekonomiści przedstawili swoje rozważania w Kwartalniku Ekonomicznym. Wskazują oni, że ścieżka inflacji na kolejne lata w dużej mierze zależeć będzie od sytuacji na rynku energetycznym, a konkretniej na tempie przenoszenia cen na odbiorców detalicznych.

“Głównym czynnikiem determinującym ścieżkę inflacji w najbliższych 2-3 latach będą zmiany cen na rynku energetycznym (gł. energii elektrycznej) oraz tempo ich przenoszenia na odbiorców detalicznych. Szacujemy, że w 2023 przeciętny rachunek za prąd wzrośnie (netto) o 13 proc., zaledwie w 1/10 odzwierciedlając skalę wzrostu cen rynkowych. To, nawet w optymistycznym scenariuszu co do rozwoju kryzysu energetycznego, tworzy na kolejne lata istotny ‘balast’ inflacyjny, który będzie przedłużał utrzymywanie się inflacji na podwyższonym poziomie.”

W analizie makroekonomicznej znaleźć można również informację odnośnie szczytu inflacji w 2023 roku. Zdaniem ekonomistów można się spodziewać, że wskaźnik inflacji znajdzie się maksymalnie na poziomie około 21 procent. Stanie się to najprawdopodobniej w lutym, jak szacują analitycy. Z pewnością przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej również będą jednym z istotnych czynników w 2023 roku, który determinuje wysokość inflacji.

Spadek wskaźnika już w 2023 roku?

W raporcie możemy znaleźć również względnie pozytywne informacje w obliczu aktualnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce. W Kwartalniku Ekonomicznym, który tworzą specjaliści z Banku PKO, zawarto prognozy średnioterminowe dla inflacji. Zdaniem ekspertów możemy spodziewać się spadku inflacji bazowej w II kwartale 2023 roku.

“Zakładamy, że 2023 przyniesie stopniowy, ale stabilny trend dezinflacyjny, który rozpocznie się w marcu, a na koniec roku sprowadzi inflację nieznacznie poniżej 10 proc. Dezinflacja odzwierciedli wygasające efekty szoku z 2022 (relatywna stabilizacja cen żywności i energii/paliw w 2023 vs 2022) oraz hamowanie inflacji bazowej. Niższa inflacja bazowa będzie częściowo skutkiem zmian po stronie podażowej (słabnąca presja kosztowa), ale przede wszystkim po stronie popytowej.”

Ekonomiści w swoim raporcie odwołali się również do głównych czynników, które odpowiedzialne będą za zauważalną redukcję omawianego wskaźnika w kolejnym roku.

“Spadek realnych dochodów, wyczerpywanie się przestrzeni do wygładzania konsumpcji poprzez oszczędności i zamrożony dopływ kredytu do gospodarki ograniczą popyt. To wzmocni presję konkurencyjną, wymuszając redukcję marż i ograniczając przestrzeń do wzrostu cen detalicznych. Zakładamy, że po wzroście w 1q23 (efekt zmian cennikowych), od 2q23 inflacja
bazowa będzie spadać, docelowo do ok. 6% na koniec roku.”

Prognoza inflacji CPI / Źródło: Kwartalnik Ekonomiczny PKO

W raporcie przywołano również główne źródła niepewności dla prognozy zespołu ekonomistów PKO. Na liście znalazły się takie czynniki jak: zmiany cen surowców, zmiany regulacyjne i administracyjne, notowania złotego, siła i trwałość presji płacowej, zmiany globalnej presji inflacyjnej.

Odmienne zdanie ministra

Swoimi przewidywaniami dotyczącymi inflacji w kolejnym roku podzielił się również minister Rozwoju i Technologii – Waldemar Buda. Jego wypowiedź była niewątpliwie zaskoczeniem dla ekonomistów oraz politycznych obserwatorów. Ma on wyjątkowo optymistyczne podejście co do wskaźnika w 2023 roku. Kłóci się to z opiniami pozostałych znawców w tej dziedzinie.

“Jeśli chodzi o inflację, na pewno mniej niż w 2022 r. Będzie spadała po I kwartale, w którym lekko wzrośnie w związku z sezonem zimowym. Surowce zdrożeją, taryfy lekko się podniosą. Natomiast w drugiej połowie roku inflacja będzie spadała i łącznie powinna wynieść ok. 12 proc. w skali całego roku.”

Optymistyczne podejście ministra nie dotyczy tylko wskaźnika inflacyjnego. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, szacuje się, że wzrost PKB wyniesie od 0,5 proc do 1,9 proc. Również w przypadku tego wskaźnika Waldemar Buda ma optymistyczną wizję. W jego opinii wzrost Produktu Krajowego Brutto znajdzie się na poziomie 1,5 procent.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Foto.png
Robert Kozłowski
Pasjonat technologii blockchain z wieloletnim doświadczeniem jako inwestor i uczestnik rynku kryptowalut. Zdecydowany zwolennik decentralizacji, który wierzy w przyszłość BTC i integrację technologii blockchain w codziennym życiu. Jego wizja obejmuje nie tylko finansowe aspekty kryptowalut, ale także ich wpływ na społeczne i ekonomiczne struktury przyszłości.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane