Wieloryby Bitcoina nadal gromadzą swoje udziały – według raportu Krakena

2 mins
31 października 2021, 15:00
Aktualizacja Piotr Ratajski
31 października 2021, 15:00
W SKRÓCIE
  • Wieloryby i górnicy gromadzą Bitcoiny, tworząc szok podażowy, prowadzący do krótkoterminowego wzrostu cen.
  • 1-roczna ożywiona podaż, która śledzi ruch monet od długoterminowych nabywców, wskazuje, że inwestorzy nie korzystają z obecnego wzrostu cen.
  • Wskaźnik BTC HODL Waves, który zapewnia wgląd w zachowania związane z posiadaniem i wydawaniem, sugeruje, że pierwsi nabywcy starych monet sprzedali swoje udziały we wrześniu, gdy ich inwestycje wzrosły o 10,9%.
  • promo

Raport “Shocktober” firmy Kraken ujawnia, że główni górnicy Bitcoina utrzymali swoje udziały w Bitcoinie nawet w trudnych warunkach rynkowych.

Kraken niedawno opublikował raport zatytułowany “Shocktober”. Ujawnił w nim kilka interesujących spostrzeżeń na temat ruchu BTC i zachowania transakcji przez pule wydobywcze i wieloryby.

Jednoroczna podaż BTC daje szczegółowy obraz długoterminowej aktywności posiadaczy. Metryka przedstawia ilość monet, które stają się aktywne po okresie uśpienia przez określony czas.

Od czwartego kwartału 2020 roku do pierwszej połowy 2021 roku skromna liczba monet ponownie weszła do obiegu. We wrześniu 2021 roku jednoroczna odrodzona podaż BTC osiągnęła poziom 2293 USD. A 3-letnie minimum na poziomie 1577,82 USD zostało osiągnięte wcześniej w 2021 roku.

Metryka BTC HODL Waves odzwierciedla procent podaży BTC w obiegu, która nie zmieniła się w określonym czasie. Pokazuje to, że posiadacze długoterminowi nie sprzedawali podczas wrześniowej słabości, ani październikowej siły.

Metryka zwana podażą 0-hop, która określa zachowanie puli górniczej, ponieważ mierzy, czy walidatorzy sieci Bitcoina trzymają monety, które wyprodukowali. Pokazuje, że górnicy posiadają 20,4 tysięcy monet, których nie zamierzają spieniężyć w najbliższej przyszłości.

Metryka obserwuje stany posiadania adresów, które otrzymały środki z transakcji Coinbase, która jest pierwszą transakcją każdego bloku BTC. Jjest wypłacana bezpośrednio do puli wydobywczych za ich aktywność Proof-of-Work. Metryka zakłada, że monety, które przynajmniej raz się nie poruszyły (lub nie podskoczyły) nie zostały sprzedane lub wypłacone górnikom.

Mniejsi górnicy rozładowali zyski, zgodnie z metryką podaży 1-hop, która śledzi ich ruchy. Jeśli zdecydują się zatrzymać swoje zyski w przyszłości, może to spowodować dalszy szok podażowy, prowadzący do znacznie wyższych cen pod koniec roku.

Oprócz październikowego wzrostu liczby uczestników sieci, znacząco wzrosła również liczba transakcji. Dzienne transakcje osiągnęły 5-miesięczny szczyt ponad 284 936 w dniu 22 października.

Wzrost wolumenu transakcji Bitcoina

Velocity mierzy wolumen transakcji w sieci w stosunku do jej kapitalizacji rynkowej. Zmiana w velocity może dać wgląd w to, czy popyt sieciowy (prędkość, z jaką BTC jest przesyłany w sieci) był zgodny z aprecjacją cen, gdy jest analizowany wraz z trendem cenowym.

Prędkość jednorocznej aktywnej podaży, która jest odmianą velocity, mierzy zagregowaną wielkość wszystkich transferów w poprzednim roku podzieloną przez aktywną podaż w poprzednim roku. Prędkość jednorocznej aktywnej podaży BTC odbiła się o +4,9% do 10,92x w dniu 15 października.

Wieloryby i górnicy

Wskaźniki takie jak jednoroczna odrodzona podaż i HODL Waves wskazują na trend, w którym coraz więcej monet pozostaje uśpionych przez dłuższy czas. Wieloryby Bitcoinowi, którzy posiadają 100 lub więcej BTC w swoich portfelach, przewodzą stawce. Jeśli chodzi o długoterminowych posiadaczy i zwiększony popyt w sieci. Tygodniowy stan posiadania “wielorybów” wzrósł do rekordowego poziomu 11.9 mln. BTC w październiku.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane