Zobacz więcej

Czy Unia Europejska zintegruje kryptowaluty z rynkiem inwestycyjnym o wartości 13 bln USD?

2 mins
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Unia Europejska może rozszerzyć UCITS o kryptowaluty, potencjalnie przewyższając amerykańskie ETF-y Bitcoin.
  • ESMA dokonuje przeglądu ryzyka i korzyści związanych z integracją kryptowalut z unijnymi funduszami inwestycyjnymi o wartości 13 bln USD.
  • Informacje zwrotne od interesariuszy mają kluczowe znaczenie dla dostosowania kryptowalut do celów UCITS w zakresie ochrony inwestorów.
  • promo

Unię Europejską czeka znacząca rewolucja finansowa. Rozważa włączenie aktywów kryptograficznych do swoich funduszy inwestycyjnych o wartości 12,88 bln USD. Organ ten nazywa się Przedsiębiorstwo Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe (UCITS).

Ta odważna inicjatywa może radykalnie zmienić sektor inwestycyjny w całej Europie. Może przewyższyć skalę amerykańskich funduszy giełdowych (ETF) typu spot Bitcoin.

Unia Europejska zwraca się w kierunku kryptowalut

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), organ nadzorujący rynki finansowe bloku, rozpoczął dokładny przegląd możliwości. Inicjatywa ta ma na celu rozszerzenie aktywów kwalifikowanych UCITS o potencjalne kryptowaluty. Urząd zwraca się również do zainteresowanych stron z branży o spostrzeżenia w celu oceny ryzyka i korzyści związanych z taką integracją.

Na całym świecie rynki finansowe stopniowo dokonują adopcji kryptowalut. W związku z tym proaktywna postawa ESMA pojawia się w odpowiednim momencie. Stany Zjednoczone i Hongkong niedawno zatwierdziły ETF-y Bitcoina, wskazując na zwrot w kierunku tradycyjnych podmiotów finansowych angażujących się w kryptowaluty. Na przykład ETF-y od BlackRock i Grayscale odnotowały znaczne napływy, wywołując silny wzrost ceny Bitcoina na początku 2024 roku.

Od czasu ich ustanowienia w 2007 r. Unia Europejska pozostawiła obecne przepisy niezmienione pomimo znacznego wzrostu różnorodności instrumentów będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych w tym okresie. EMSA stwierdza:

“Doprowadziło to do różnych interpretacji i praktyk na rynku dotyczących stosowania dyrektywy UCITS, co może budzić obawy o ochronę inwestorów.”

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie fundusze ETF koncentrują się na określonych aktywach i wymagają indywidualnych zatwierdzeń, fundusze UCITS mogą obejmować wiele kryptowalut bez oddzielnych autoryzacji.

Wartość aktywów netto UCITS ogółem w Europie w I kwartale 2023 r.
Wartość aktywów netto UCITS ogółem w Europie w I kwartale 2023 r. Źródło: Statista

Inwestorzy zainwestowali ponad pięć bilionów euro w aktywa kapitałowe z łącznej kwoty 12,4 biliona euro posiadanych w UCITS w całej Europie. Ten napływ ma znacząco zmienić dynamikę rynku kryptowalut.

MICA wprowadza przejrzyste regulacje

Unia Europejska przeprowadza ten proces, który jednak wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Podstawową kwestią jest nadzór nad aktywami. Kryptowaluty wymagają specjalnych ustaleń dotyczących przechowywania, potencjalnie kolidując z istniejącymi przepisami dotyczącymi tradycyjnych depozytów funduszy. Aby rozwiać te obawy, UE aktywnie rozwija rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA), w którym określono rygorystyczne przepisy dotyczące przyjmowania i przechowywania aktywów.

Na tym etapie kluczowe znaczenie ma informacja zwrotna od zainteresowanych stron. ESMA aktywnie dąży do dostosowania wszelkich aktualizacji polityki do głównego celu UCITS, jakim jest ochrona inwestorów. Trwający przegląd, otwarty na komentarze do 7 sierpnia 2024 r., zdecyduje, czy kryptowaluty spełniają rygorystyczne kryteria kwalifikowalności UCITS.

Ponadto wysiłki ESMA na rzecz rozszerzenia klas aktywów i standaryzacji definicji mają na celu zapewnienie jednolitości w całym krajobrazie finansowym UE.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Redaktor naczelny BeInCrypto Polska. Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Od wielu lat pisze analizy, felietony i newsy z branży kryptowalut. Uczestnik i prelegent licznych konferencji oraz eventów sektora Web3 i blockchain w Polsce i Europie. Entuzjasta analizy on-chain, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane