Zobacz więcej

TOP 5 wskaźników on-chain wskazuje na koniec rynku niedźwiedzia

4 mins
Aktualizacja Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • BeInCrypto przedstawia zestawienie TOP 5 wskaźników on-chain, które mogą sygnalizować koniec kryptowalutowego rynku niedźwiedzia.
  • Zrealizowany zysk/strata netto względem kapitalizacji rynkowej osiągnął w tym roku ATL.
  • MVRV Z-score wskazuje na ekstremalne niedowartościowanie ceny BTC.
  • promo

W dzisiejszej analizę on-chain BeInCrypto prezentuje ranking TOP 5 wskaźników, które wskazują na koniec rynku niedźwiedzia. Pomimo iż wiele metryk on-chain już w połowie 2022 roku sygnalizowało dołki, to jednak wciąż wiele innych pozostawało neutralne.

Jednak wraz z końcem 2022 roku coraz więcej kluczowych indykatorów zdaje się sygnalizować dołek ceny Bitcoina. W naszym zestawieniu TOP 5 wskaźników on-chain, które wskazują na koniec spadków znalazły się:

  • Spadek ceny BTC od ATH (Price Drawdown from ATH)
  • Odsetek podaży obiegowej w zysku (Percent Supply in Profit)
  • Zrealizowany zysk/strata netto (Net Realized Profit/Loss)
  • Stosunek zrealizowanych zysków do wartości (Realized Profits-to-Value)
  • MVRV Z-score

Spadek ceny BTC od ATH

Pierwszy z listy TOP 5 wskaźników on-chain, które sugerują, że Bitcoin osiągnął koniec rynku niedźwiedzia to spadek ceny od ATH (Price Drawdown from ATH). Mierzy on procentowy spadek ceny BTC w stosunku do kolejnych rekordów wszech czasów (ATH).

Na długoterminowym wykresie tego wskaźnika i ceny Bitcoina widzimy 4 okresy, w których Price Drawdown from ATH utrzymywał się na ekstremalnie niskich obszarach. Naturalnie korelują one z końcówkami historycznych rynków niedźwiedzia i makro dołkami ceny BTC. Najniższe punkty poprzednich spadków zostały odnotowane na poziomach -93% (2011), -85% (2015) i -83,5% (2018).

Aktualnie najniższy poziom spadku ceny BTC względem ATH został odnotowany na poziomie -77% w dniu 21 listopada 2022 roku. Jakkolwiek nie jest to tak niski poziom, jak w dołkach poprzednich rynków niedźwiedzia, to jednak widzimy, że głębokość spadków słabnie w kolejnych cyklach.

Ponadto widzimy, że ekstremalnie niskie odchylenie od ATH utrzymywało się w przeszłości przynajmniej przez kilka miesięcy. Dlatego nawet jak BTC osiągnął już makro dołek, to nie należy spodziewać się szybkiego wznowienia trendu wzrostowego.

TOP 5 wskaźników on-chain: spadek ceny BTC od ATH
BTC Price Drawdown from ATH / Źródło: Glassnode

TOP 5 wskaźników: Odsetek podaży obiegowej w zysku

Kolejny wskaźnik, który sygnalizuje końcówkę rynku niedźwiedzia to odsetek podaży obiegowej w zysku (Percent Supply in Profit). Wskazuje on na procent istniejących monet, których cena w momencie ostatniego ruchu była niższa od ceny bieżącej.

Na długoterminowym wykresie 14-dniowej średniej kroczącej tego wskaźnika widzimy, że linią demarkacyjną dla ekstremalnie niskich wartości jest poziom 50% podaży w zysku (zielony obszar). Jak dotąd Bitcoin znalazł się poniżej tej wartości zaledwie 5 razy. Trzykrotnie było to krótkie dotknięcie obszaru 48% – w 2011 roku oraz obecnie – a także poziomu 50% w trakcie krachu COVID-19 z marca 2020 roku (niebieskie koła).

Jednak dwukrotnie wskaźnik spadł głębiej i odnotował dołek na poziomie 42%. Stało się tak w dołkach z lat 2015 i 2019 (czerwone obszary). Dlatego w zależności od tego, który scenariusz będzie tym razem zrealizowany wskaźnik mógł osiągnąć już swój dołek na 48% lub na horyzoncie są dalsze spadki ceny BTC i poziom 42%.

Odsetek podaży w zysku
Percent Supply in Profit / Źródło: Glassnode

Innym sposobem zobrazowania tego samego jest naniesienie na wykres rynkowych ekstremów. Ponownie widzimy, że aktualna sytuacja bardziej przypomina spadki z 2011 roku i krachu w 2020 roku, niż 2 poprzednie rynki niedźwiedzia.

Odsetek podaży BTC w zysku
Źródło: zerohedge.com

Zrealizowany zysk/strata netto

Trzecim z naszej listy TOP 5 wskaźników on-chain jest zrealizowany zysk/strata netto (Net Realized Profit/Loss). Definiuje się go jako zysk lub stratę netto wszystkich poruszonych monet wyrażoną w dolarach (USD). Innymi słowy, jest on prostą różnicą między zrealizowanym zyskiem a zrealizowana stratą.

Dolarowa wycena Bitcoina na obecnym rynku jest tak wysoka, że wskaźnik zrealizowanego zysku/straty netto znajduje się na najniższych poziomach w historii. W dniu 18 listopada 2022 roku osiągnął dołek wszech czasów (ATL) na poziomie -4,30 mld USD. Wcześniejsze rekordy padały w dniach 13 czerwca 2022 roku (-4,23 mld USD) oraz 25 czerwca 2021 roku (-3,46 mld USD).

Porównując te ekstremalne wartości z poprzednim rynkiem niedźwiedzia lub nawet z krachem COVID-19, zauważamy, że zrealizowany zysk/strata netto była znacznie łagodniejsza. W dniu 12 marca 2020 roku wskaźnik osiągnął dołek na -1,39 mld USD. Natomiast w dołku poprzedniego rynku niedźwiedzia wyniósł zaledwie -948 mln USD w dniu 5 grudnia 2018 roku.

TOP 5 wskaźników on-chain - Net Realized Profit/Loss
Net Realized Profit/Loss / Źródło: Glassnode

Gdyby jednak znormalizować zrealizowany zysk/stratę netto pod względem kapitalizacji rynkowej, to widzimy, że najniższy poziom został osiągnięty w trakcie czerwcowych spadków. Wówczas relacja ta osiągnęła ATL na poziomie -6,22%. Dla porównania w historycznych rynkach niedźwiedzia spadała do -6,00% w styczniu 2015 roku i -5,39% w grudniu 2018 roku.

TOP 5 wskaźników on-chain - Net Realized Profit/Loss
Źródło: zerohedge.com

Stosunek zrealizowanych zysków do wartości

Kolejnym interesującym wskaźnikiem jest stosunek zrealizowanych zysków do wartości (Realized Profits-to-Value, RPV). Definiuje się go jako stosunek zrealizowanych zysków do zrealizowanej kapitalizacji rynkowej. Metryka ta porównuje osiąganie zysków na rynku z jego ogólną podstawą kosztową w ujęciu dolar do dolara.

Według danych od Glassnode zielony obszar pomiędzy poziomami 0,00005 a 0,00017 sygnalizuje dobre okazje na zakupy Bitcoina. Jednak w wyjątkowych sytuacjach wskaźnik spada nawet poniżej tego obszaru i sygnalizuje doskonałe okazje zakupowe.

Dotychczas stało się tak tylko trzy razy w historii – w 2015 roku, w 2019 roku i obecnie (niebieskie obszary). Co więcej, w dwóch poprzednich razach te ekstremalnie niskie poziomy pojawiały się już po dołku ceny BTC. Jeżeli teraz miałoby się to powtórzyć, to możliwe, że Bitcoin osiągnął już dołek tego rynku niedźwiedzia.

Zrealizowany zysk do wartości BTC
Realized Profits-to-Value / Źródło: Glassnode

TOP 5 wskaźników: MVRV Z-score

Ostatnim z listy TOP 5 wskaźników on-chain, które sygnalizują dołek ceny BTC jest znana metryka MVRV Z-score. W skrócie służy ona do oceny, kiedy Bitcoin jest przewartościowany lub niedowartościowany w stosunku do jego “wartości godziwej” („fair value”). Oblicza się ją jako stosunek różnicy pomiędzy wartością rynkową i wartością zrealizowaną a odchyleniem standardowym wszystkich historycznych danych dotyczących wartości rynkowej.

Na długoterminowym wykresie widzimy, że ilekroć MVRV Z-score znajdował się w zielonym obszarze, to był to bardzo dobry sygnał dołka ceny Bitcoina. Kapitulacja wskaźnika zawsze korelowała z kapitulacją ceny BTC.

Co więcej, dostrzegamy, że każde kolejne rynki niedźwiedzia prowadziły MVRV Z-score do nieco mniejszych ekstremów. Dzięki temu można narysować rosnącą linię wsparcia (niebieska), na której aktualnie wskaźnik się znajduje. Jeżeli zostanie ona utrzymana, to możliwe, że Bitcoin osiągnął już dołek bieżącego rynku niedźwiedzia.

TOP 5 wskaźników - MVRV Z-score
MVRV Z-Score / Źródło: Glassnode

Aby jeszcze lepiej zrozumieć znaczenie MVRV Z-score dla kondycji rynku kryptowalut można nanieść reprezentujące ją kolory na wykres Bitcoina. W ten sposób otrzymujemy wskazówki na temat przewartościowania (czerwone, overheated) lub niedowartościowania (zielone, overcooled) rynku. Zgodnie z tą metryką aktualna cena Bitcoina w zakresie 16-20k USD wydaje się być skrajnie niedowartościowana.

MVRV Z-Score i cena BTC
Źródło: zerohedge.com

Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane