Zobacz więcej

TOP 5 globalnych problemów, które rozwiąże sztuczna inteligencja

3 mins
Autor Jay Speakman
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Sztuczna inteligencja może już dziś pomóc w walce ze zmianami klimatu dzięki analizie i przejrzystym rozwiązaniom blockchain.
  • Widać jej rolę w zwalczaniu ubóstwa i nierówności dzięki optymalizacji AI i identyfikowalności blockchain.
  • Do tego dochodzi rewolucjonizowanie opieki zdrowotnej, pomocy w przypadku katastrof oraz edukacji za pomocą AI i technologii blockchain.
  • promo

Sztuczna inteligencja (AI) i technologia blockchain szybko przekształcają różne branże na całym świecie. Dzięki integracji tych technologii można opracować innowacyjne i etyczne strategie, aby rozwiązać niektóre z najbardziej palących globalnych wyzwań. Oto TOP 5 globalnych problemów, które AI i blockchain mogą rozwiązać już dziś.

W świecie pełnym złożonych wyzwań sztuczna inteligencja i blockchain umożliwiają zrównoważone, skuteczne rozwiązania.

Zwalczanie zmian klimatu

Sztuczna inteligencja i blockchain mogą odegrać kluczową rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Analizując ogromne ilości danych środowiskowych, AI może zidentyfikować wzorce. Następnie może przewidywać przyszłe trendy, zalecając skuteczne środki w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowo technologia blockchain może zapewnić przejrzystość i identyfikowalność w handlu kredytami węglowymi i zarządzaniu zasobami naturalnymi. Będzie to promować odpowiedzialność i zrównoważone praktyki.

Algorand, skalowalna i zdecentralizowana platforma blockchain, nawiązała współpracę z różnymi organizacjami w celu opracowania rozwiązań dla zarządzania kredytami węglowymi i innych inicjatyw środowiskowych.

Przykładowo Algorand nawiązał współpracę z ClimateTrade, wiodącą platformą offsetową węgla. Celem jest usprawnienie rynku kredytów węglowych. Wykorzystując technologię blockchain Algorand, ClimateTrade umożliwia firmom i osobom prywatnym kompensację ich emisji dwutlenku węgla w sposób przejrzysty i skuteczny.

To partnerstwo upraszcza zakup i śledzenie kredytów węglowych, zwiększając dostępność i przystępność dla szerszej publiczności. Algorand i ClimateTrade wspierają w ten sposób globalne wysiłki na rzecz redukcji emisji i walki ze zmianami klimatu.

PlanetWatch wykorzystuje blockchain Algorand do bezpiecznego przechowywania i weryfikacji danych środowiskowych z licznych czujników jakości powietrza.

Dane te są wykorzystywane do śledzenia poziomów zanieczyszczeń, identyfikowania źródeł zanieczyszczeń i opracowywania ukierunkowanych rozwiązań w celu poprawy jakości powietrza. Zapewnia to zdecentralizowany i odporny na manipulacje system zarządzania danymi środowiskowymi. W ten sposób Algorand odgrywa istotną rolę w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności w monitorowaniu i ochronie środowiska.

Sztuczna inteligencja w walce z ubóstwem i nierównościami

Platformy napędzane przez AI mogą zwiększyć wydajność i skuteczność programów łagodzenia ubóstwa poprzez identyfikację obszarów potrzeb. Co więcej, optymalizują alokację zasobów. Rozwiązania blockchain mogą zapewnić identyfikowalność funduszy, promując przejrzystość i zaufanie do tych inicjatyw.

Na przykład Cardano zaangażował się w projekty dotyczące kwestii społecznych. Przykładowo są to rozwiązania z zakresu tożsamości cyfrowej i zarządzania łańcuchem dostaw w rolnictwie. To może przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa i większej równości.

Pod kierownictwem Charlesa Hoskinsona, Cardano aktywnie realizuje projekty w Afryce. Skupia się tam na zrównoważonych, dostępnych i przejrzystych rozwiązaniach. Ich zaangażowanie wykracza poza pojedyncze projekty, mając na celu wzmocnienie społeczności i wspieranie długoterminowych, pozytywnych zmian.

Cardano chce wspierać zamożną, zaawansowaną i zrównoważoną przyszłość w Afryce poprzez szkolenia, edukację i rozwijanie infrastruktury.

Charles Hoskinson i sztuczna inteligencja

Poprawa świadczenia opieki zdrowotnej

Ponadto sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować opiekę zdrowotną. Jest to możliwe poprzez opracowanie spersonalizowanych planów leczenia, poprawę dokładności diagnostycznej i optymalizację alokacji zasobów.

Jednocześnie technologia blockchain może zabezpieczyć dane pacjentów. Zapewnia prywatność i integralność danych. Co więcej, umożliwia autoryzowanym stronom dostęp do krytycznych informacji. To połączenie nowych technologii może poprawić jakość i dostępność opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja pomagająca w usuwaniu skutków katastrof

Klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne wymagają szybkich, skoordynowanych reakcji, aby ratować życie i wspierać dotknięte nimi społeczności. Sztuczna inteligencja pomaga służbom ratowniczym, analizując dane w czasie rzeczywistym. Technologia blockchain może ułatwić bezpieczne i przejrzyste przekazywanie darowizn na pomoc w przypadku katastrof. Wzmacnia to zaufanie i zachęca do wspierania globalnych projektów.

Giveth, społeczność skupiona na budowaniu przyszłości darowizn, jest jednym z przykładów organizacji wykorzystującej te technologie do ułatwiania darowizn i wspierania działań związanych z pomocą w przypadku katastrof.

Wykorzystując blockchain Ethereum, Giveth zapewnia otwarte, przejrzyste i dostępne środowisko dla darczyńców, odbiorców i społeczności. Za pośrednictwem tej platformy darczyńcy mogą bezpośrednio wspierać projekty. Co więcej, mogą śledzić wpływ swoich wpłat i pozostać zaangażowani w sprawy, na których im zależy.

Usprawniając proces przekazywania darowizn i promując przejrzystość, Giveth dąży do przyszłości, w której charytatywne dawanie pieniędzy będzie bardziej efektywne i satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

Wspieranie edukacji i rozwoju umiejętności

Ponadto sztuczna inteligencja i blockchain mogą zrewolucjonizować edukację, oferując spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, śledząc postępy uczniów i identyfikując braki w umiejętnościach. AI może analizować dane, aby zalecić dostosowane ścieżki uczenia się. Blockchain może bezpiecznie przechowywać i udostępniać zapisy edukacyjne i osiągnięcia.

Zatem technologie te mogą pomóc zniwelować przepaść cyfrową. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i możliwości rozwoju umiejętności dla osób w odległych lub niezadbanych obszarach.

Wykorzystanie potencjału AI i blockchain

Dlatego właśnie sztuczna inteligencja i blockchain mają ogromny potencjał w zakresie rozwiązywania palących problemów globalnych. Wykorzystując ich możliwości w sposób odpowiedzialny i etyczny, możemy użyć ich mocy do stworzenia zrównoważonych rozwiązań. Ponadto możemy wspierać zaufanie i przejrzystość, tworząc bardziej sprawiedliwy świat.

Wraz z rosnącą adopcją tych technologii musimy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach i wyzwaniach. Chcemy być pewni, że wykorzystanie AI i blockchain promuje większe dobro.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Czerwiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane