Bitcoin btc
$ usd

Sztuczna inteligencja: Miecz obosieczny i ryzyko wyginięcia człowieka

4 mins
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Sztuczna inteligencja wiąże się z poważnymi zagrożeniami, w tym z możliwością niewłaściwego wykorzystania przez wrogie podmioty i rozprzestrzeniania się dezinformacji.
  • Ponieważ sztuczna inteligencja integruje się z różnymi sektorami, wynikająca z tego zależność może zakłócić struktury społeczne i pogłębić nierówności.
  • Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia solidnych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji i podjęcia globalnych wspólnych wysiłków w celu zarządzania rozwojem sztucznej inteligencji.
  • promo

Sztuczna inteligencja (AI) nadal stymuluje niezwykłe innowacje na froncie technologicznym. Jednocześnie jednak rozwijana jest narracja przepełniona obawami o wyginięcie ludzkości. Wizjonerzy sztucznej inteligencji, tacy jak Sam Altman, twórca OpenAI, i Geoffrey Hinton, powszechnie uznawany za “ojca chrzestnego” AI, otwarcie wyrażali te obawy.

Potencjalną katastrofę wyraża list otwarty Center for AI Safety. Został on poparty przez ponad 300 cenionych sygnatariuszy i ujawnił egzystencjalne zagrożenie, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Jednak to, w jaki sposób ten cud stworzony przez człowieka może stać się zgubą ludzkości, pozostaje nieco enigmatyczne.

Sztuczna inteligencja stwarza ryzyko wyginięcia ludzi

Według Dana Hendrycksa, dyrektora Center for AI Safety, sztuczna inteligencja może stworzyć wiele możliwości wystąpienia zagrożeń na skalę społeczną. Jednym z takich scenariuszy jest niewłaściwe wykorzystanie AI przez szkodliwe podmioty. Hendrycks twierdzi:

“Istnieje bardzo powszechne błędne przekonanie, nawet w społeczności AI, że istnieje tylko garstka osób, które straszą nową technologią. Ale w rzeczywistości wiele osób prywatnie wyraża obawy dotyczące tych rzeczy.”

Wyobraźmy sobie, że wrogie siły wykorzystują sztuczną inteligencję do konstruowania broni biologicznej o śmiertelności przewyższającej naturalne pandemie. Innym przykładem jest uruchomienie nieuczciwej sztucznej inteligencji z zamiarem wyrządzenia rozległych szkód.

Jeśli system AI jest wyposażony w wystarczającą inteligencję lub możliwości, może siać spustoszenie w całym społeczeństwie. Hendrycks dodaje:

“Wrogie podmioty mogliby celowo wypuścić nieuczciwą sztuczną inteligencję, która aktywnie próbowałaby zaszkodzić ludzkości.”

Nie jest to jednak tylko krótkoterminowe zagrożenie, które niepokoi ekspertów. Ponieważ sztuczna inteligencja przenika różne aspekty gospodarki, zrzeczenie się kontroli nad technologią może potencjalnie prowadzić do długoterminowych problemów.

Zależność od sztucznej inteligencji może sprawić, że “wyłączenie jej” stanie się uciążliwe i prawdopodobnie nieosiągalne. W konsekwencji zagraża to przyszłości ludzkości.

Nadużycia i dalekosiężne skutki

Jak ostrzega Sam Altman, zdolność sztucznej inteligencji do tworzenia przekonujących tekstów, obrazów i filmów może prowadzić do poważnych problemów. Uważa on, że “jeśli ta technologia się nie uda, to może pójść całkowicie źle”.

Weźmy na przykład fałszywy obraz nieprawdziwie przedstawiający potężną eksplozję w pobliżu Pentagonu, który został rozpowszechniony w mediach społecznościowych. Doprowadziło to do tymczasowego spadku na giełdzie, ponieważ wiele kont w mediach społecznościowych, w tym kilka zweryfikowanych, rozpowszechniło fałszywe zdjęcie w ciągu zaledwie kilku minut, potęgując zamieszanie.

Takie niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji wskazuje na potencjał tej technologii do rozpowszechniania dezinformacji i zakłócania ładu społecznego. Starszy pracownik naukowy z Institute for Ethics in AI na Oxfordzie, Elizabeth Renieris, stwierdziła, że sztuczna inteligencja może “prowadzić do wykładniczego wzrostu ilości i rozprzestrzeniania się dezinformacji, a tym samym do pęknięcia rzeczywistości i erozji zaufania publicznego”.

Innym niepokojącym trendem jest pojawienie się “halucynacyjnej” sztucznej inteligencji. Jest to niepokojące zjawisko, w którym sztuczna inteligencja wypluwa błędne, ale pozornie wiarygodne informacje.

Wada ta została zaprezentowana w niedawnym incydencie z udziałem ChatGPT. Może to podważyć wiarygodność firm wykorzystujących sztuczną inteligencję i jeszcze bardziej utrwalić rozprzestrzenianie się dezinformacji.

Erozja miejsc pracy i eksplozja nierówności

Szybka adopcja sztucznej inteligencji w różnych branżach rzuca długi, niepokojący cień na rynek pracy. Wraz z rozwojem technologii, potencjalna eliminacja milionów miejsc pracy stała się palącym problemem.

Niedawna ankieta ujawniła, że sześciu na dziesięciu Amerykanów uważa, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w miejscu pracy będzie miało znaczący wpływ na pracowników w ciągu najbliższych 20 lat. Około 28% respondentów uważa, że korzystanie z tej technologii wpłynie na nich osobiście. Natomiast kolejne 15% uważa, że “sztuczna inteligencja bardziej zaszkodzi niż pomoże”.

Wzrost automatyzacji procesu podejmowania decyzji może przyczynić się do zwiększenia uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia. Może również sprzyjać powstawaniu nierówności, szczególnie dotykając osoby znajdujące się po niewłaściwej stronie przepaści cyfrowej.

Sztuczna inteligencja a rynek pracy
Wpływ AI na rynek pracy / Źródło: pewresearch.org

Co więcej, przejście na zależność od sztucznej inteligencji może doprowadzić do “osłabienia” ludzkości. Może to być podobne do dystopijnego scenariusza w filmach takich jak Wall-E.

Centre for AI Safety zauważyło, że dominacja AI może stopniowo przechodzić pod kontrolę ograniczonej liczby podmiotów. Może to umożliwić “reżimom egzekwowanie wąskich wartości poprzez wszechobecny nadzór i opresyjną cenzurę”.

Ta ponura wizja przyszłości uwypukla potencjalne zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i podkreśla potrzebę rygorystycznych regulacji i kontroli.

Wezwanie do uregulowania sztucznej inteligencji

Waga tych obaw skłoniła liderów branży do opowiedzenia się za zaostrzeniem przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. To wezwanie do interwencji rządu odzwierciedla rosnący konsensus, że rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji powinno być starannie zarządzane. Musi ono zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu i niezamierzonym konsekwencjom dla społeczeństwa.

Sztuczna inteligencja może być dobrodziejstwem lub zmorą, w zależności od tego, jak będzie traktowana. Kluczowe znaczenie ma wspieranie globalnej dyskusji na temat ograniczania ryzyka przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z tej potężnej technologii.

Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak twierdzi, że sztuczna inteligencja odegrała kluczową rolę w pomaganiu osobom sparaliżowanym w chodzeniu i odkrywaniu nowych antybiotyków. Niemniej jednak konieczne jest zapewnienie, że procesy te są przeprowadzane w sposób bezpieczny i pewny. Sunak twierdzi:

“Ludzie będą zaniepokojeni doniesieniami, że sztuczna inteligencja stwarza egzystencjalne zagrożenia, takie jak pandemie czy wojny nuklearne. Chcę ich uspokoić, że rząd przygląda się temu bardzo uważnie.”

Zarządzanie sztuczną inteligencją musi stać się globalnym priorytetem, aby nie stała się ona zagrożeniem dla ludzkiej egzystencji. Aby wykorzystać korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, jednocześnie zmniejszając ryzyko wyginięcia ludzi, ważne jest, aby postępować ostrożnie i czujnie. Rządy muszą również przyjąć regulacje, wspierać globalną współpracę i inwestować w rygorystyczne badania.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane