Bitcoin btc
$ usd

Square: Jak Bitcoin może ułatwić przejście na czystą energię?

2 mins
Aktualizacja Zerelik Maciej

W SKRÓCIE

  • Firma świadcząca usługi finansowe Square opublikowała wczoraj white paper.
  • Przedstawia w nim możliwości Bitcoina, aby ułatwić przejście na wykorzystanie energii odnawialnej.
  • Biała księga zawierała również krótką sekcję wniesioną przez firmę Ark Invest.
  • promo

Firma świadcząca usługi finansowe Square opublikowała wczoraj white paper. Przedstawia w nim możliwości, jakie niesie ze sobą Bitcoin, aby ułatwić przejście do czystszej i bardziej odpornej sieci energetycznej.

Raport badawczy, zatytułowany “Bitcoin jest kluczem do obfitej, czystej energii w przyszłości”, został wydany w ramach inicjatywy Square Bitcoin Clean Energy. Jest to akcja wspierania firm pracujących nad integracją czystej energii z wydobyciem Bitcoina. Square wspiera również finansowo Bitcoinowe projekty poprzez swoje ramię Square Crypto. Co więcej umożliwia zakup BTC poprzez swoją aplikację płatniczą Cash App.

Dokument badawczy podkreślił zdolność Bitcoina do przyspieszenia globalnego przejścia na odnawialne źródła energii. Według Square to właśnie górnicy BTC mają wyjątkową pozycję, aby skapitalizować i jak najlepiej wykorzystać te źródła. W raporcie możemy przeczytać:

Górnicy Bitcoin są wyjątkowymi nabywcami energii, ponieważ oferują wysoce elastyczne i łatwo przerywalne obciążenie, zapewniają wypłatę w globalnie płynnej walucie kryptograficznej i są całkowicie niezależne od lokalizacji, wymagając jedynie połączenia z Internetem.

Słońce i wiatr to najtańsi producenci energii elektrycznej

Firma zauważyła również, że według pewnych kryteriów, energia słoneczna i wiatrowa są najtańszymi źródłami energii na naszej planecie. Choć trudno jest je wykorzystać ze względu na ich okresową dostępność, Square widzi szansę w połączeniu odnawialnych źródeł energii, stale ulepszanych technologii magazynowania energii i wydobywania Bitcoina. W białej księdze czytamy:

Uważamy, że połączenie górników z projektami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii może poprawić zyski inwestorów i deweloperów, przenosząc więcej projektów solarnych i wiatrowych na rentowne terytorium. Co więcej może umożliwić budowę projektów słonecznych i wiatrowych jeszcze przed zakończeniem długotrwałych badań połączeń międzysystemowych … i zapewnić sieci łatwo dostępną “nadwyżkę” energii na coraz częstsze przypadki niefortunnych zdarzeń, takich jak nadmiernie gorące lub zimne dni, w których wzrasta zapotrzebowanie.

Mining napędzi inwestycje w energię słoneczną

Biała księga zawierała również krótką sekcję wniesioną przez firmę Ark Invest – spółkę zarządzającą inwestycjami skupioną na Bitcoinie. Przedstawiła ona swoje przekonanie, że wydobycie BTC może napędzić inwestycje w systemy energii słonecznej. Te z kolei zwiększą ogólny udział energii tworzonej przez źródła odnawialne. Firma przedstawiła model, który pokazuje, że bez wydobycia Bitcoinów, źródła odnawialne mogą zaspokoić tylko 40% potrzeb sieci. Jednak dzięki wydobyciu, energii słonecznej i przechowywaniu, mogą one zaspokoić aż 99% potrzeb.

Nasz model pokazuje, że zintegrowane wydobywanie Bitcoinów może przekształcić nieciągłe zasoby energetyczne w stacje wytwórcze zdolne do pokrycia obciążenia podstawowego. Przy równych szansach, dzięki górnictwu Bitcoinów, energia odnawialna może zapewnić duży procent energii w każdym miejscu.

Biała księga kończy się sugestiamii co do dalszych działań, które należy podjąć w przyszłości, aby przejść na czystą energię. Square chciałby, aby firmy zarządzające energią stworzyły oprogramowanie zdolne do określenia najlepszego wykorzystania nowo pozyskanej energii. Czy powinna ona zostać wykorzystana, zmagazynowana lub przeznaczona do wydobycia. Co więcej firma marzy o pojawieniu się zarządzanych rynków, które łączyłyby twórców projektów z górnikami i finansistami. Ponadto chciałaby, aby powstało więcej zakładów produkujących układy scalone. Wszystko po to, aby zaspokoić rosnący popyt na układy ASIC zdolne do efektywnego wydobywania BTC. W podsumowaniu czytamy:

Wierzymy, że dzisiejsi posiadacze zasobów energetycznych staną się prawdopodobnie górnikami jutra. Dyrektorzy przedsiębiorstw użyteczności publicznej, fundusze zrównoważonej infrastruktury i deweloperzy magazynów energii na skalę sieciową są dobrze przygotowani do przyspieszenia tej przyszłości poprzez dostosowanie swoich strategicznych planów działania i wdrożenie inwestycji na dużą skalę w powstającą synergię między wydobywaniem bitcoinów i produkcją czystej energii.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Sponsorowane