Galaxy Digital Research: Jak SegWit, Lightning Network oraz Batching obniżają opłaty w sieci Bitcoina?

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Średnia opłata za transakcję Bitcoinem od dawna utrzymuje się na historycznie niskim poziomie.

  • Nawet w okresach wysokiej aktywności, przelewanie środków w sieci pierwotnej kryptowaluty jest tańsze niż podobna transakcja na Ethereum.

  • Wykorzystując raport od Galaxy Digital Research, przeanalizujmy co spowodowało spadek opłat w sieci.

  • promo

    Nowy kanał BeInCrypto Premium 3.0 jest już oficjalnie LIVE: 3x więcej traderów, 3x więcej insightów, 3x więcej wartości dla Ciebie!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Od momentu powstania Bitcoin utrzymuje pozycję lidera pod względem adopcji i kapitalizacji rynkowej. Co więcej, jest on najbezpieczniejszą kryptowalutą w kontekście odporności na atak 51%.

Pomimo niewielkiej przepustowości blockchaina, wynikającej z dużej decentralizacji i algorytmu Proof-of-Work (PoW), średnia opłata za transakcję Bitcoinem od dawna utrzymuje się na historycznie niskim poziomie.

Nawet w okresach wysokiej aktywności, przelewanie środków w sieci pierwotnej kryptowaluty jest tańsze niż podobna transakcja na Ethereum. Wykorzystując raport od Galaxy Digital Research, przeanalizujmy co spowodowało spadek opłat w sieci.

Niskie opłaty mimo zmienności

W okresach niestabilności rynku opłaty Bitcoina i innych kryptowalut działających w oparciu o PoW, zazwyczaj rosną. Dlaczego? Ponieważ w takich sytuacjach zazwyczaj rośnie aktywność, a wraz z nią konkurencja o przestrzeń w łańcuchu.

Tak dzieje się od 2012 roku – fazom hossy na rynku zawsze towarzyszył wzrost opłat. Istnieje jednak wyjątek: w 2021 r., kiedy kurs BTC osiągnał rekord wszech czasów (ATH) na poziomie 69 000 USD, opłaty utrzymywały się na historycznie niskim poziomie.

Dynamika kursu Bitcoin i średnia opłata transakcyjna (wyrażona w BTC). Dane: Galaxy Digital Research

Powyższy wykres przedstawia dynamikę ceny Bitcoina i średniej dziennej opłaty transakcyjnej. Oblicza się ją, dzieląc całkowitą kwotę prowizji w BTC przez dzienną liczbę transakcji.

Poniższy wykres ilustruje dynamikę średniej opłaty transakcyjnej w dolarach na tle trajektorii cenowej bitcoina.

Zmiany ceny Bitcoina i średniej opłaty transakcyjnej (w dolarach). Dane: Galaxy Digital Research

Można zauważyć, że od połowy 2021 r. liczba ta jest bliska historycznie niskim wartościom, mimo wzrostu ceny kryptowaluty do ATH.

Analitycy Galaxy Digital Research zauważają, że w 2022 r. średnia roczna opłata za transakcję w sieci Bitcoina wynosiła 0,00004541 ATH, podczas gdy mediana wynosiła 0,00001292 ATH. Ta ostatnia liczba jest najniższa z wyjątkiem roku 2011.

Z tabeli wynika, że średnia roczna prowizja w wysokości 0,00004541 BTC jest najniższa w historii.

Średnia i mediana opłat transakcyjnych w poszczególnych latach. Dane: Galaxy Digital Research.

Jeśli liczyć w dolarach, rok 2022 nie jest rekordowy: 1,86 USD to średnia prowizja, a 0,53 USD to mediana. Pierwsza z nich jest najniższa od 2019 r., ale wtedy cena BTC wynosiła około 10% obecnej ceny. Mediana wynosząca 0,53 USD jest najwyższa od 2016 r.

Wraz z wydaniem Bitcoin Core 0.11.0 w lipcu 2015 r. wprowadzono minimalną prowizję w wysokości 1000 satoshi. Zrobiono to w celu przeciwdziałania atakom spamowym.

Niepotwierdzone transakcje w mempoolu

W czasach dużego zapotrzebowania na przestrzeń mempool sieci zawiera zwykle wiele niepotwierdzonych transakcji. Konkurując ze sobą, użytkownicy podnoszą wysokość prowizji, aby szybciej wprowadzić transakcję do bloku.

Transakcje o wyższych opłatach są zwykle szybciej potwierdzane, ponieważ ze względów ekonomicznych mają wyższy priorytet dla górników. Dla analityków on-chain poziom obłożenia bloków jest ważnym wskaźnikiem aktywności rynku.

Poniższy wykres pokazuje, że bloki były “niedostatecznie obłożone”:

  • W 2017 r., gdy Bitcoin zbliżał się do poziomu 20 000 USD;
  • W 2019 r., gdy cena powróciła do poziomu 13 000 USD;
  • Oraz w 2020 r. i pod koniec pierwszej połowy 2021 r., kiedy bitcoin osiągał rekordowe wartości.
Dynamika średnich opłat za transakcje BTC i współczynnika obłożenia bloków (%). Dane: Galaxy Digital Research

Jednak od czerwca 2021 r. do chwili obecnej bloki nie zostały w pełni zapełnione. Jednocześnie prowizje utrzymują się na wyjątkowo niskim poziomie. Firma Galaxy Digital Research stwierdza:

Nawet gdy Bitcoin wzniósł się na nowe wyżyny jesienią 2021 roku, kiedy jego cena osiągnęła 69 000 USD, bloki nie były wypełnione po brzegi, a prowizje nie rosły.

Według nich, ostatnie dziewięć miesięcy to “jedyny okres we współczesnej historii Bitcoina”, kiedy bloki nie zostały w pełni zapełnione przy rekordowych kursach BTC/USD.

Gdy bloki nie są pełne w obliczu dużego popytu, opłaty mogą wzrosnąć, ale nie tak drastycznie.

Segregated Witness (SegWit)

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do mniejszego obciążenia sieci Bitcoina jest wzrost udziału transakcji SegWit.

Segregated Witness lub SegWit to aktualizacja protokołu wprowadzona w sierpniu 2017 r. za pomocą soft forka (BIP-148). Zwiększył on wydajność sieci bez zwiększania rozmiaru bloków, wyeliminował problem zmienności transakcji i utorował drogę do rozwoju sieci Lightning Network w warstwie 2.

Aby rozwiązać problem skalowalności, system Segregated Witness wyodrębnia podpisy transakcji i umieszcza je w oddzielnej strukturze danych. Po usunięciu podpisu z transakcji jej rozmiar zmniejsza się o około 47%. W jednym bloku może się więc zmieścić prawie dwa razy więcej transakcji.

Ponadto usunięcie podpisu z danych wejściowych transakcji zwiększa pojemność bloku z 1 MB do około 4 MB.

Potrzeba było około pięciu lat, aby udział transakcji SegWit przekroczył poziom 80%.

Wskaźnik dynamiki udziału transakcji SegWit. Dane: Galaxy Digital Research

Batching

Na wydajność blockchaina Bitcoin pozytywnie wpłynęło również stosowanie przez giełdy tzw. batchingu, czyli łączenia transakcji w jeden pakiet. Coinbase zaczęła stosować tę technikę na początku 2020 roku. Przedstawiciele największej amerykańskiej giełdy kryptowalutowej wyjaśniali:

Dzięki łączeniu transakcji, użytkownicy Coinbase mogą uzyskać oszczędności w opłatach sieciowych w wysokości ponad 50%. Batching pomaga również zwolnić miejsce na blockchainie i zwiększa skalowalność Bitcoina dla wszystkich użytkowników w sieci.

Dzięki tej technice pojedyncza transakcja, która realizuje żądania wysyłania wielu użytkowników, zajmuje mniej miejsca w każdym bloku niż każda z nich przetwarzana osobno.

W artykule Bitcoin Optech stwierdzono, że dodanie zaledwie czterech dodatkowych odbiorców do typowej transakcji z pojedynczym zapisem bitcoinów pozwala nadawcy zaoszczędzić ponad 60% na opłatach.

Możliwości optymalizacji transakcji dzięki zastosowaniu batchingu. Dane: Bitcoin Optech

Według Galaxy Digital Research, znaczący wzrost wykorzystania batchingu zaobserwowano w maju 2021 roku, co zbiegło się z “początkiem okresu niskich prowizji”.

Aktywność transakcyjna

Aktywność on-chain systematycznie spada od 2019 r., kiedy to dzienna liczba transakcji przekroczyła próg 500 000. Ilustruje to poniższy wykres:.

Dynamika liczby transakcji (w tym OP_RETURN) i współczynnika wykorzystania przestrzeni blokowej. Dane: Galaxy Digital Research.

Badacze z Galaxy Reseach zauważyli:

Wolumen transakcji OP_RETURN, które wykorzystują bitcoina do przechowywania arbitralnych danych zamiast przenoszenia środków, wzrósł pod koniec 2018 r., po uruchomieniu projektu VeriBlock.

Projekt VeriBlock, wykorzystujący blockchain Vitcoina do zabezpieczania altcoinów, uruchomił sieć bazową w marcu 2019 r. W tym czasie transakcje OP_RETURN stanowiły co najmniej 25%, jak twierdzą analitycy firmy The Block i weteran branży kryptowalutowej Jameson Lopp.

Jak widać na powyższym wykresie, aktywność projektu szybko spadła, podobnie jak liczba odpowiadających mu transakcji.

Oprócz VeriBlock, OP_RETURN był wykorzystywany przez Tether do obsługi stablecoina USDT opartego na protokole Omni Network.

Na początku 2019 r. Tether rozpoczął aktywną integrację innych blockchainów, w tym Ethereum. W rezultacie wolumen transakcji USDT opartych na Omni Network zaczął systematycznie spadać.

Galaxy Digital Research stwierdza:

Chociaż Tether skutecznie odszedł od Omni Network kilka lat temu, ostatnie podstawy USDT opartego na Bitcoinie zniknęły w maju 2021 r. Zbiegło się to również z początkiem obecnej ery niskich prowizji.

Zmniejszona presja sprzedaży ze strony górników

W maju i czerwcu 2021 r. chińscy górnicy, pod naciskiem władz, zaczęli masowo przenosić sprzęt do innych krajów – głównie do USA, Kanady i Kazachstanu.

Poniższy wykres pokazuje, że mniej więcej od drugiej połowy ubiegłego roku nastąpił wyraźny spadek odpływu środków z adresów poszczególnych górników (1-hop). Rozpoczęcie tego procesu zbiegło się również z początkiem “ery niskich opłat”.

Dynamika przepływów z adresów bitcoinów powiązanych z górnikami. Dane: Galaxy Digital Research.

Na początku 2022 r. liczba ta była bliska historycznemu minimum, co wskazuje na znaczne zmniejszenie presji sprzedażowej ze strony górników.

“Niewielka presja na sprzedaż, pomimo wzrostu hash rate’u, wynika częściowo z migracji górników do Ameryki Północnej i wzrostu liczby spółek górniczych notowanych na giełdzie. Te ostatnie coraz częściej finansują swoją działalność poprzez zwiększone zadłużenie i kapitał własny, a nie poprzez sprzedaż monet.

Na początku kwietnia udział notowanych na giełdzie firm wydobywczych w hash rate Bitcoina osiągnął 19%. W styczniu 2021 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 3%.

Lightning Network (LN)

Sieć Lightning Network (LN) również odnotowała znaczny wzrost aktywności w związku z rozpoczęciem “ery niskich opłat”.

Poniższy wykres pokazuje gwałtowny wzrost liczby kanałów LN od czerwca 2021 r.

Tendencje w zakresie liczby kanałów sieci Lightning Network. Dane: Galaxy Digital Research.

Galaxy Digital Research stwierdza:

Widzimy wzrost liczby kanałów Lightning jako wskaźnik rosnącego popytu na wysokowydajne transakcje bitcoinowe, które mogą zastąpić transakcje onchain.

Według nich, wspomniany spadek dziennej liczby transakcji on-line można częściowo przypisać adopcji sieci Lightning Network.

W momencie pisania tego tekstu sieć LN obsługuje 17 545 aktywnych węzłów połączonych 84 799 kanałami płatności.

Źródło: 1ML

Taproot

Taproot został aktywowany w listopadzie 2021 r. Największa modernizacja sieci Bitcoina od czasu uruchomienia SegWit obejmuje kilka ważnych ulepszeń technicznych, z których najważniejsze to wdrożenie schematu podpisu Schnorra i koncepcji MAST.

Aktualizacja ma na celu poprawę prywatności, wydajności i skalowalności sieci pierwszej kryptowaluty.

W kontekście analizy on-chain, Taproot sprawia, że złożone transakcje (np. wymagające wielu podpisów lub opóźnionego uwolnienia środków) są nie do odróżnienia od zwykłych transakcji.

Zmniejsza się również ilość danych wymaganych w przypadku złożonych transakcji. Przyczynia się to do obniżenia opłat dla użytkowników.

Taproot m.in. obniża koszty płatności LN, czyniąc je bardziej elastycznymi i poufnymi.

Podsumowanie

W ubiegłych latach Bitcoin był często krytykowany za niską przepustowość i drogie transakcje. Jednak dzięki wprowadzeniu i stopniowemu przyswajaniu zaawansowanej technologii sytuacja uległa zasadniczej zmianie.

Obecnie, nawet w okresach dużej zmienności rynku, bloki nie są wypełnione po brzegi, a średnia opłata transakcyjna rzadko przekracza 2 USD.

Pomimo regularnych ataków krytyków, Bitcoin był i jest cyfrowym złotem – żadna inna kryptowaluta nie prześcignęła go do tej pory pod względem kapitalizacji. Tajemnicą sukcesu nie jest tylko przewaga pierwszego gracza – w znacznym stopniu przyczynili się do niego programiści i społeczność, bez których SegWit, Lightning Network i Taproot nie mogłyby istnieć.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.

OBSERWUJ AUTORA

Znany NFT wprowadza na rynek monetę      

Handluj ApeCoinem!

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz