Bitcoin btc
$ usd

Salwador przechodzi rewolucję przemysłową dzięki BTC

3 mins
Tłumaczenie Robert Kozłowski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Wiceprezydent Salwadoru spotkał się z Xavierem Serbią, aby porozmawiać o roli Bitcoina i zasobów cyfrowych w kraju.
  • Podkreślono znaczenie promowania zrozumienia zasobów cyfrowych i ich potencjału w rozwoju gospodarczym kraju.
  • Ze swojej strony Xavier Serbia wyraził wdzięczność za przyjęcie i podkreślił znaczenie edukacji finansowej ludności.
  • promo

Wiceprezes Salwadoru , Félix Ulloa, spotkał się z doradcą finansowym Xavierem Serbia, aby omówić rolę Bitcoina  (BTC) i aktywów cyfrowych w kraju. Jak donoszą lokalne media, podczas spotkania omówiono różne tematy związane z przyjęciem i zrozumieniem kryptowalut w Salwadorze.

Wiceprezydent Ulloa podkreślił postępy kraju w kierunku ery cyfrowej i czwartej rewolucji przemysłowej. Zauważył, że Salwador jest pierwszym krajem na świecie, który przyjął Bitcoin jako prawny środek płatniczy. Dodał również, że ustawa o emisji zasobów cyfrowych ma na celu ustanowienie ram prawnych, które zapewniają pewność prawną operacji transferu aktywów cyfrowych w kwestiach związanych z ofertami publicznymi.

Salwador zamierza edukować ludzi na temat Bitcoina

Ponadto Wiceprezydent wspomniał o wizji Prezydenta Nayiba Bukele, aby zlikwidować lukę cyfrową w kraju. W tym sensie zwrócono uwagę na dostawę tabletów i komputerów dla uczniów i nauczycieli publicznych placówek oświatowych. Ma to na celu wzmocnienie umiejętności technologicznych i akademickich ludności.

Ze swojej strony Xavier Serbia wyraził wdzięczność za przyjęcie i podkreślił znaczenie edukacji finansowej ludności. Zdaniem doradcy finansowego, pozwoli to na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania rodzinną gospodarką i zachęci do inwestowania.

Podczas spotkania Serbia podkreśliła rewolucyjny wpływ kryptowalut na dzisiejszy świat. Zaznaczył również istotną potrzebę procesu edukacyjnego i ukierunkowującego ludność na przyjęcie tego typu cyfrowych środków. Podkreślono również znaczenie promowania zrozumienia zasobów cyfrowych i ich potencjału w rozwoju gospodarczym kraju.

Należy podkreślić udział dyrektora wydarzeń, Londy’ego Chamo, dyrektora handlowego Heello, Lindy Castellanos, oraz dyrektora generalnego Heello, Juana Monsanta , którzy byli obecni na spotkaniu. Obecność tych wybitnych przedstawicieli wzmacnia zaangażowanie rządu Salwadoru w promowanie integracji cyfrowej i wspieranie rozwoju technologicznego w kraju.

Jeśli chodzi o przyjęcie BTC jako prawnego środka płatniczego w Salwadorze, należy wspomnieć, że środek ten był kontrowersyjny. Niektórzy postrzegają ten ruch jako krok w kierunku modernizacji i integracji finansowej. Prawda jest taka, że ​​inni uważają to jako ryzykowne posunięcie ze względu na zmienność Bitcoina i brak regulacji na rynku kryptowalut.

Ustawa o aktywach cyfrowych jest ważnym krokiem w adopcji Bitcoina

Ustawa o emisji zasobów cyfrowych w Salwadorze została uchwalona w celu ustanowienia ram prawnych dla emisji publicznych ofert zasobów cyfrowych. To prawo jest pierwszym tego rodzaju w Ameryce Łacińskiej i ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i technologicznego kraju.

Należy jednak zauważyć, że adopcja BTC w Salwadorze może być również postrzegana jako eksperyment dla innych krajów zainteresowanych badaniem potencjału kryptowalut w ich gospodarce. W tym sensie Salwador może służyć jako studium przypadku dla innych krajów dążących do przyjęcia podobnej polityki.

Prawo określa wymogi dotyczące jawności i przejrzystości w przypadku ofert publicznych aktywów cyfrowych. Zapewnia to inwestorom większą pewność prawną i sprzyja zaufaniu do rynku. Ponadto ustanawia ramy regulacyjne dla pośredników finansowych, którzy pracują z aktywami cyfrowymi.

Ustawa o emisji zasobów cyfrowych w Salwadorze jest ważnym krokiem w promowaniu wykorzystania kryptowalut w kraju. Ustanawiając jasne ramy prawne, prawo zachęca do przyjęcia kryptowalut jako środka płatniczego i inwestycyjnego. W tym sensie przyjęcie bitcoina jako prawnego środka płatniczego w Salwadorze jest częścią tej wizji.

Prawo ma również na celu promowanie włączenia finansowego w kraju, umożliwiając większej liczbie osób dostęp do usług finansowych za pośrednictwem zasobów cyfrowych. Może to być szczególnie ważne dla osób mieszkających na obszarach wiejskich lub zmarginalizowanych, gdzie dostęp do tradycyjnych usług finansowych może być ograniczony.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Foto.png
Robert Kozłowski
A crypto enthusiast for years, investor, miner and maximalist of the idea of decentralization. BTC to the moon and blockchain technology in every aspect of our lives - this is the...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane