Bitcoin btc
$ usd

Przyszłość finansów: Tokenizacja aktywów świata rzeczywistego

5 mins
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Tokenizacja aktywów świata rzeczywistego rewolucjonizuje branże poprzez umożliwienie cząstkowej własności.
  • Integracja tokenizowanych aktywów z platformami zdecentralizowanego finansowania (DeFi) otwiera przyszłość finansów: nowe szanse na zysk i możliwości inwestycyjne.
  • Wyzwania regulacyjne nadal utrudniają szerszą adopcję, integrację instytucjonalną i ochronę inwestorów na rynku aktywów tokenizowanych.
  • promo

W świecie, w którym granice między aktywami fizycznymi i cyfrowymi są coraz bardziej zatarte, rozwija się ekscytująca nowa era rzeczywistej gry “Monopoly”. W miarę jak tokenizacja aktywów świata rzeczywistego tchnie nowe życie w niegdyś skrajnie stabilne rynki, sposoby wzbogacania się i możliwości inwestycyjne rosną jak nigdy dotąd.

Przyszłość finansów będzie taka, w której tokenizacja na nowo odtwarza aktywa świata rzeczywistego, otwiera do nich bezprecedensowy dostęp i głęboko przekształca różne branże. Teej Ragsdale, współzałożyciel Entheos Network powiedział:

“Podczas gdy Internet stworzył lepszy standard dla wymiany tekstu, zdjęć, audio i wideo, DeFi stworzy lepszy standard dla wymiany aktywów.”

Pojawienie się tokenizowanych aktywów

Szybki wzrost aktywów cyfrowych doprowadził do pojawienia się tokenizacji. Jest to proces, który przekształca aktywa świata rzeczywistego w tokeny cyfrowe.

Tokenizacja pozwala na bezproblemowy i efektywny handel, inwestycje i zarządzanie tymi aktywami. W istocie, staje się ona kluczowym czynnikiem napędzającym adopcję aktywów cyfrowych, jak podkreśla raport Bank of America. Analitycy Alkesh Shah i Andrew Moss piszą:

“Tokenizowane złoto zapewnia ekspozycję na fizyczne złoto, rozliczenia w czasie rzeczywistym 24/7, brak opłat za zarządzanie i brak kosztów przechowywania lub ubezpieczenia.”

Zmniejszony wymóg minimalnej inwestycji zwiększa dostępność. Tymczasem “frakcjonalizacja umożliwia przeniesienie własności fizycznego złota i wartości, co nie było wcześniej możliwe” – dodają Shah i Moss.

Tokenizacja jest nieograniczona do żadnego składnika aktywów, a jej potencjalne zastosowania są ogromne. Może mieć zastosowanie do nieruchomości, sztuki pięknej, a nawet własności intelektualnej. Umożliwia to cząstkową własność, płynność i dostęp do wcześniej niepłynnych rynków.

Przyszłość finansów: Przekształcić TradFi

Raport Real-World Asset firmy Binance stwierdza, że tokenizacja ma potencjał do przekształcenia tradycyjnych rynków finansowych, odblokowania nowych możliwości inwestycyjnych i demokratyzacji tworzenia bogactwa. Podstawowy cel tokenizowanych aktywów świata rzeczywistego leży w ich długoterminowych perspektywach.

Zwolennicy włączenia aktywów świata rzeczywistego do blockchaina bronią tego pomysłu. Opierają się o przekonanie, że z czasem DeFi zaoferuje niezrównane możliwości i korzyści rynkowe posiadaczom aktywów. Podobne korzyści są dla nich nieosiągalne w ramach konwencjonalnych systemów finansowych. Binance Research zauważa:

“Zdecentralizowane systemy finansowe obiecują zlikwidować niektóre z ograniczeń znalezionych w TradFi. Natomiast mogą dostarczyć istotnych ulepszeń w odniesieniu do wydajności rynku i możliwości dla posiadaczy aktywów. DeFi minimalizuje lub całkowicie wycina systemy pośrednictwa znajdujące się w TradFi, aby skutecznie zdecentralizować back-end rynków finansowych.”

Nieruchomości i przyszłość finansów
Tokenizacja rzeczywistych nieruchomości / Źródło: Binance Research

Podobnie, prezes Maple Finance, Sidney Powell utrzymuje, że tokenizowane aktywa świata rzeczywistego wzmacniają DeFi. Rozszerzają jego usługi na firmy i klientów bez krypto-centrycznego nastawienia. Dopóki tylko Bitcoin lub Ethereum są akceptowane jako zabezpieczenie, pożyczki DeFi posiadają ograniczony zakres. Powell podsumowuje:

“Możliwość zaakceptowania tokenizowanych nieruchomości lub zabezpieczenia nad własnością firmy zmniejsza ryzyko dla kredytodawców kryptowalutowych i inwestorów. Umożliwia to przedsiębiorstwom korzystanie z DeFi w świecie rzeczywistym.”

Tokenizacja – rewolucja w branży nieruchomości

Nieruchomości są doskonałym przykładem branży, która może znacznie skorzystać z tokenizacji. Tradycyjnie, inwestowanie w nieruchomości było ekskluzywnym i niepłynnym rynkiem. Posiadało wysokie bariery wejścia i uciążliwe procesy.

Jednak tokenizacja może potencjalnie zmienić ten stan rzeczy, czyniąc inwestycje w nieruchomości bardziej dostępnymi i przystępnymi.

Tokenizacja rynku nieruchomości
Zwroty z rynku nieruchomości / Źródło: MSCI

Grant Cardone, potentat rynku nieruchomości, zwraca uwagę, że millenialsi wybierają wynajem zamiast posiadania domu. Nie są oni zainteresowani wiązaniem się z długoterminowymi kredytami hipotecznymi. Szukają stylu życia, który oferuje elastyczność i mobilność, preferując bardziej przejściową egzystencję. Zbiega się to w czasie z wyżem demograficznym pokolenia “baby boomers”, które przygotowuje się do przejścia na emeryturę i opuszczenia swoich wygodnych domów.

W świetle tego, tokenizacja aktywów świata rzeczywistego otwiera wyraźne możliwości rynkowe dla inwestorów i agentów nieruchomości. Firmy mogą modyfikować swoje strategie marketingowe, aby sprostać wymaganiom demografii millenialsów.

Dodatkowo, handel tokenizowanymi nieruchomościami na giełdach aktywów cyfrowych staje się łatwiejszy, zwiększając płynność i poznanie cen.

W niedawnym wpisie na blogu Chainlink zauważa, że tokenizowane aktywa nieruchomościowe mają potencjał, aby zapewnić nowe możliwości zysku na rynkach DeFi. Użytkownicy mogą wykorzystać te aktywa jako zabezpieczenie pożyczek lub postawić je w stakingu w celu uzyskania pasywnego dochodu.

Sztuka i kolekcje: Uwolnienie nowych możliwości

Tokenizacja obejmuje również świat dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich. Przyszłość finansów zmienia sposób, w jaki te aktywa są przedmiotem obrotu i posiadania.

Tokenizacja dzieł sztuki lub przedmiotów kolekcjonerskich dzieli własność na wiele udziałów, czyniąc je bardziej dostępnymi dla szerszego grona inwestorów. Demokratyzuje to rynek sztuki i zwiększa płynność oraz przejrzystość cen.

Zasadniczo tokenizacja może pomóc w zwalczaniu takich problemów jak fałszerstwa i oszustwa w sztuce. Technologia blockchain zapewnia niezmienny zapis pochodzenia i własności. Inwestorzy uważają, że tokenizowane aktywa artystyczne są bardziej atrakcyjne, ponieważ mogą łatwo handlować nimi na platformach cyfrowych.

Zurychski bank Sygnum trafił na pierwsze strony gazet po przeniesieniu praw własności arcydzieła Picassa z 1964 roku, Fillette au béret, na blockchain. Cyfrowe aktywo zostało podzielone na 4000 tokenów, a ponad 50 inwestorów nabyło je po 1040 USD.

Picasso i przyszłość finansów
Fillette au béret / Źródło: Artemundi

Wraz z pojawieniem się technologii blockchain i jej zdolności do dostarczania niezmiennych danych, system prawny automatycznie uznał te cyfrowe tokeny za legalne części dzieła sztuki.

Przyszłość finansów: Tokenizacja własności intelektualnej i patentów

Innym sektorem, w którym tokenizacja ma wiele do zrobienia, jest własność intelektualna (IP) i patenty. Tradycyjnie, prawa własności intelektualnej były trudne do zarządzania, przekazywania i spieniężania. Tokenizacja jednak rozwiązuje te problemy, przekształcając prawa własności intelektualnej w cyfrowe tokeny. Można nimi łatwo handlować, licencjonować lub sprzedawać.

Potencjalne korzyści płynące z tokenizacji własności intelektualnej obejmują zapewnienie wynalazcom i właścicielom nowych źródeł przychodów. Jednocześnie sprawia, że inwestycje w własność intelektualną stają się bardziej dostępne dla szerszego grona odbiorców. Ponadto integracja tokenizowanej własności intelektualnej z platformami DeFi stwarza nowe możliwości udzielania i pożyczania aktywów IP jako zabezpieczenia.

Sprawa Hermes International SA v. Rothschild zwróciła uwagę na przecięcie się praw własności intelektualnej i rozwijającego się świata tokenizacji.

W tym pozwie Mason Rothschild, twórca MetaBirkins NFT, stanął przeciwko firmie Hermès. Centralna kwestia dotyczyła tego, czy praca Rothschilda naruszyła prawa do znaku towarowego Hermès “Birkin”, czy też Pierwsza Poprawka chroniła ją jako wyraz wolności słowa.

Tokenizacja sztuki
MetaBirkins NFT / Źródło: LooksRare

Ustalone przez dziewięcioosobową ławę przysięgłych w sądzie federalnym na Manhattanie odszkodowanie pieniężne nie było znaczące dla firmy, która w 2021 roku odnotowała ponad 10 mld USD przychodu. Mimo to, decyzja znacząco wpłynęła na inne firmy, które czerpią swoją wartość rynkową z własności intelektualnej.

Leann Pinto, prezes IPwe (FinTech specjalizujący się w wycenie IP, a obecnie skupiający się na tokenizacji informacji patentowych), skomentował:

“Choć zwycięstwo Hermès może być w dużej mierze symboliczne, stanowi ważny precedens dla tych z nas, którzy opowiadają się za tokenizacją aktywów świata rzeczywistego, w szczególności aktywów własności intelektualnej.”

Wyzwania regulacyjne i dalsza droga

W miarę jak tokenizacja staje się coraz bardziej popularna w różnych branżach, pojawiają się wyzwania regulacyjne. Rządy i organy regulacyjne pracują nad opracowaniem odpowiednich ram prawnych. Celem jest zapewnienie ochrony inwestorów przy jednoczesnym promowaniu innowacji i wzrostu na rynku tokenizowanych aktywów.

Jasne wytyczne i przepisy zapewniają zgodność tokenizowanych aktywów z istniejącymi przepisami. Są to między innymi przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i “know-your-customer” (KYC). Jasność regulacyjna jest niezbędna do wspierania instytucjonalnej adopcji i integracji aktywów tokenizowanych z tradycyjnymi systemami finansowymi.

Pomimo tych wyzwań, przyszłość tokenizowanych aktywów wydaje się obiecująca. Przy ciągłej innowacji i rozwoju solidnych ram regulacyjnych, tokenizacja może zrewolucjonizować transfer wartości i bogactwa w erze cyfrowej.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane